Onderwerpen voor een astrologie gesprek

Onderwerpen1Een astrologie gesprek kan over heel diverse onderwerpen gaan. Ik vind het belangrijk dat we vooral praten over datgene wat jou zelf het meest interesseert. Waar wil je het over hebben ? Maak maar een lijst met vragen. Af en toe stoppen we dan om te kijken of er nog onderwerpen zijn waar we over moeten praten.

Er zijn een groot aantal thema’s die we kunnen bespreken. Die kunnen gaan over het reiken naar het licht (religie, spiritualiteit, meditatie, en datgene doen wat je gelukkig maakt) of worstelen met de duisternis (negatieve emoties, destructieve relaties, onzekerheid en angst). En alles wat daar tussen in zit – kwesties die te maken hebben met werk, relaties, gezondheid, reizen, hobby’s, of zoiets als je roeping vinden.

Je mag, maar hoeft de vragen van tevoren niet door te geven. Mogelijk vind je het  gênant dat je met sommige dingen worstelt, en wil je misschien eerst kijken hoe het gesprek verloopt voordat je dat gaat delen met iemand die nooit eerder hebt ontmoet. Dus je kunt ook vragen stellen tijdens het gesprek – ik kan goed improviseren en inspelen op wat er op dat moment aan de orde komt.

Je kunt er vanuit gaan dat we het over echt alles kunnen hebben. Ik heb een aantal jaren in de kinder – en jeugd psychiatrie gewerkt en in een kliniek voor ouders en kinderen met verslavingsproblematiek, dus ik heb wel enige ervaring met heftige dingen die flink verkeerd zijn gegaan.

Het is niet ongebruikelijk dat de behoefte aan een astrologie consult ontstaat omdat er moeilijkheden zijn waar je meer over wilt weten. Soms is het leven écht niet gemakkelijk en lijkt er bijna geen oplossing voor de problemen. Niet alle verandering is vooruitgang - soms is er sprake van werkelijk verlies en een definitief einde van iets wat heel waardevol was. Ook dat is iets waar we samen naar kunnen kijken.

Het gesprek kan dus ook over zware onderwerpen gaan. Ik ben dat gewend, heb er ervaring mee, en schrik of veroordeel niet. Ik kan goed luisteren – ik hoef ook zeker niet altijd maar aan het woord te zijn. Ik kan laten zien welke lessen er misschien geleerd kunnen worden en waarom het in je leven is gekomen. Ook kunnen we kijken hoe lang het waarschijnlijk duurt, en waarom juist nu. En in de zeldzame gevallen dat ik niet weet wat ik er over zou kunnen zeggen zal ik je dat ook gewoon vertellen.onderwerpen2

Ik kan de problemen niet voor je oplossen, maar er wel een ander perspectief aan geven, waardoor je er waarschijnlijk met een ander, positiever gevoel naar kunt kijken.

Daarnaast heb ik al mijn leven lang veel belangstelling gehad voor bijvoorbeeld Boeddhisme, meditatie, yoga, zelfontwikkeling en positieve psychologie (wat doen mensen die evenwichtig en gelukkig zijn). Dus ook dat zijn onderwerpen waar ik graag over praat – niet om je mijn overtuigingen te laten overnemen, maar om je eigen overtuigingen helder te krijgen, en te onderzoeken wat je nog meer kunt doen om een positiever en gelukkiger leven te leiden.

Relaties, liefde en seksualiteit

Couple kissingAls het gaat over relaties kijken we vooral naar jouw kant – hoe beleef jij het, wat wil je en wat lukt (nog) niet? Intieme relaties zijn vaak van groot belang voor je gevoel van geluk – als het daar niet goed gaat is dat echt een drama. Belangrijke relaties die mislukken behoren tot de pijnlijkste dingen die je kunt meemaken. Maar relaties moet je ook leren – het blijft zich voortdurend  ontwikkelen, en je eigen houding en acties hebben daar invloed op. Dus het kan goed zijn om samen te kijken hoe dat in de horoscoop staat.

Soms is het daarbij ook nodig om te kijken naar de relaties die je indertijd met je ouders, of broers of zussen had - zij waren de eersten met wie je langdurige en belangrijke relaties had, en soms heb je toen al patronen aangeleerd die je nu nog steeds gebruikt - ook al zijn ze misschien niet meer functioneel.

Maar over het algemeen richten we ons tijdens het gesprek vooral op de manier waarop je nu zelf vorm geeft aan relaties,en welke eventuele sterke en zwakke punten je hierin hebt. Relaties die goed lopen lijken op het oog heel simpel, maar vaak hebben beide partners bepaalde gewoontes (van communiceren, afspraken maken, respectvol zijn, goed luisteren, affectie tonen, soms met humor iets oplossen) die er voor zorgen dat de relatie gezond blijft. Relaties die niet goed lopen schieten vaak op één of meerdere van deze vlakken te kort en een horoscoop kan daarover aanwijzingen geven.

Ook is het mogelijk om een relatie horoscoop te maken. Een relatie horoscoop ontstaat door twee geboortehoroscopen met elkaar te combineren en laat zien wat de dynamiek is van jullie relatie.couple love bedroom kissing

Wat voor soort relatie hebben jullie eigenlijk, welke kenmerkende patronen zijn daarin te zien, hoe zal de relatie zich waarschijnlijk verder ontwikkelen ? Een relatie horoscoop wordt meestal gemaakt van twee partners, maar het is ook goed mogelijk om de horoscoop van bijvoorbeeld moeder en kind, of broer en zus te maken. In principe bespreek ik een relatiehoroscoop alleen als beide partners aanwezig zijn.

Een horoscoop kan zowel over de liefde als seksualiteit informatie geven. Niet dat we dat laatste tot in detail bespreken – maar je kunt wel praten over de mate waarin de behoefte aan seksualiteit een rol speelt, en bijvoorbeeld of je voorzichtig of experimenteel bent, traditioneel of vrijzinnig, voortdurend geïnteresseerd of slechts af en toe. Ook is het voor de een wat makkelijker dan voor de ander om de eigen behoeftes op dat gebied te onderkennen en duidelijk te maken aan de partner.

En verder is het zo dat de rol die seksualiteit speelt in iemands leven dynamisch is – wat in bepaalde periodes erg belangrijk is, is dat later soms weer veel minder. De natuurlijke ritmes van op de voorgrond staan en naar de achtergrond verdwijnen zijn aan de hand van de progressieve horoscoop ook goed zichtbaar te maken.

Gezondheid en ziekte

foodAls je gezond bent is dat vaak achtergrond – het biedt een bijna vanzelfsprekende vrijheid om je te focussen op wat je interessant vindt. Wel is voor steeds meer mensen gezond eten en regelmatig trainen een manier geworden om zowel de fysieke als geestelijke conditie op peil te houden. Als je onverhoopt te maken krijgt met ziekte, of een langdurig lichamelijk ongemak moet verdragen, kan dat een serieuze aanslag op je welbevinden zijn. Dan kan het interessant zijn om naar je horoscoop te gaan kijken.

Als astroloog geef ik natuurlijk geen voedingsadviezen of trainingsschema’s en kan ik je niet vertellen welke supplementen, kruiden of geneesmiddelen behulpzaam zouden kunnen zijn bij herstel. Voor veel advies over gezondheid ben je beter af bij andere specialisten. Wat ik wel kan bespreken zijn bepaalde psychologische en spirituele achtergronden die een rol spelen bij het ziek zijn waar je je waarschijnlijk (nog) niet van bewust was.

We kunnen kijken welke relatie er is tussen wie je bent en wat voor gezondheidsproblemen je ervaart. Ik waak er voor om in termen van eigen schuld te praten – maar probeer wel helderheid te geven over de achtergrondprocessen die meespelen. In de hoop dat je daardoor net even anders tegen ziekte en ongemak aan leert kijken. En soms kan die nieuwe manier van kijken de kiem bevatten van datgene wat zou kunnen helpen om de situatie te verbeteren. En soms ook niet helaas.

Nu is het Zelf dat je bent vanuit astrologisch perspectief gezien veel groter dan je bewuste zelf – in de persoonlijke horoscoop staan ook een aantal symbolen/planeten die zich ontrekken aanmassage een vrije, bewuste keuze. Die worden over het algemeen ervaren als situaties die je overkomen, of, wat zwaarder aangezet, als noodlot. Ze vertalen zich ook als neigingen die niet te onderdrukken zijn, reacties en gevoelens die buitenproportioneel zijn, acties die meer kapot maken dan je lief is, en ander groot ongemak – waaronder dus ziektes.

Het kan heel verhelderend zijn om naar de geboortehoroscoop te kijken en te onderzoeken wat het zegt over gezondheid, vitaliteit, levensgewoontes e.d. Soms zie je dan dingen die je op geen enkel andere manier had kunnen weten.

Ik ben me er van bewust dat ziekte en gezondheid beïnvloed worden door genetische aanleg, omgevingsfactoren, levensgewoontes, je woon – en werksituatie, relaties, status en macht, en soms ook geluk en pech, of toeval en willekeur. Ik geloof ook niet dat planeten iets veroorzaken – maar meer dat ze een beschrijving in symbolische taal zijn van je leven.

Werk

work computer coffeeWerk is niet alleen nodig om geld te verdienen, maar ook een manier om je talenten en mogelijkheden verder te ontwikkelen, sociale contacten op te doen, een invulling van je dagelijks leven te verkrijgen, zelfrespect op te bouwen en erkenning van anderen te krijgen. Werk vervult dus meerdere functies en samen met het thema relaties vormt het vaak, zeker als je verder gezond bent, de hoofdmoot van je bestaan. Omdat werk zoveel verschillende dimensies heeft kan het goed zijn om daar met behulp van je persoonlijke horoscoop wat dieper op in te gaan.

 Welk werk ligt je waarschijnlijk het beste, doe je dat nu, wat betekent geld voor je, welke talenten en mogelijkheden zijn aanwezig en kunnen verder ontwikkeld worden, hoe is je verhouding met klanten en collega’s, met leidinggevenden en ondergeschikten, kun je goed zelfstandig plannen, hoe is de verhouding tussen creatief zijn en routines toepassen, kun je leiding geven en ontvangen, welke opleidingen zijn een aanvulling op wat je al kan, welke erkenning krijg je, in hoeverre is je identiteit en zelfrespect gerelateerd aan werk ? Het zijn voorbeelden van vragen die we kunnen bespreken.

Overigens: ik heb niet van elk beroep een diepgaand overzicht van de eisen en talenten die daarvoor nodig zijn, dus soms zal ik ook zelf vragen (moeten) stellen om een beter beeld te krijgen van de inhoud van je werk. Ik kan niet zozeer inhoudelijk coaching geven op het gebied van werk, maar wel bespreken hoe je werk van invloed is op je groei, ontwikkeling en welzijn.workman

Als je vele uren per dag met je werk bezig bent, en jezelf ook voor een belangrijk deel identificeert met je beroep is het natuurlijk leuk om daar dieper op in te gaan. Maar het is mijn ervaring dat mensen die zich over het algemeen goed voelen bij het werk dat ze doen meestal liever over andere zaken uit hun privé leven willen praten – het thema komt vooral aan de orde als je nog op zoek bent naar het werk dat het beste bij je past, of een carrière switch overweegt.

In dat geval kunnen we kijken welke talenten en kwaliteiten zichtbaar zijn in je geboortehoroscoop en hoe dat te vertalen zou zijn naar een beroepskeuze.

Spiritualiteit

yoga on a rockSpiritualiteit is de zoektocht naar betekenis door een verbinding te maken met iets wat het materialistische en persoonlijke overstijgt. Dat kan gevonden worden door een geloof in een hogere macht, maar dat hoeft niet perse. Veel mensen beschouwen zich wel als spiritueel, maar niet gelovig. Ze willen liever niet deel uitmaken van een traditionele religie, maar zoeken hun eigen weg, al dan niet samen met anderen die soortgelijke interesses hebben. Want ook een diepe waardering van de natuur, de impuls om het lijden van anderen te helpen verlichten, of introspectie en meditatie kunnen als spiritueel worden gezien.

Gemeenschappelijk in dit alles is dat er vaak gevoelens van dankbaarheid, verwondering en respect naar anderen en het bestaan door kunnen opbloeien. Spiritualiteit is ook weten dat jij opgenomen bent in iets dat groter, ouder, en belangrijker is dan jouw eigen kleine leven.

Spiritualiteit maakt mensen vaak optimistisch en positief – het kan je doen voelen dat je gevoed en ondersteund wordt door een bron die altijd kan blijven geven. Het laat ook zien dat we met z’n allen door de menselijke ervaring heen moeten gaan, en dat tegenslag, falen en mislukken er gewoon soms bij horen. Weten dat je niet de eerste of de enige bent die dit meemaakt kan helpen te relativeren. Het geeft hoop, perspectief, een reden om niet op te geven als het moeilijk is. Spiritualiteit is ook een verhaal over wat de zin van het bestaan is. Het kan er ook toe leiden dat je met meer compassie naar het lijden van de mensen om je heen kijkt.

Er zijn veel soorten van spirituele praktijk – dat wat je doet om spiritualiteit een plek in je leven te geven. Als je gelooft in een hogere macht is bidden en bij elkaar komen in de gemeenschap van geloofsgenoten waarschijnlijk het belangrijkst. Als je je diepste gevoelens van verbondenheid in de natuur ervaart moet je zorgen dat je regelmatig tijd daar kunt doorbrengen. Wil je het lijden van anderen verlichten dan kun je dat door individuele actie doen (gewoon luisteren en aandacht geven kan al erg helend zijn), maar vaak is gezamenlijke actie effectiever. Dankbaarheid kan ook versterkt worden door een dagboek bij te houden met alle dingen die je op een dag hebt gewaardeerd. En tenslotte kunnen yoga, meditatie en introspectie er ook toe leiden dat je je meer verbonden voelt met jezelf en het bestaan.

Daarnaast kan het ook transformatief zijn – zoals je nu bent is niet wie je zou kunnen, of moeten zijn. Het is mogelijk om met behulp van sprititualiteit dieper te gaan, authentieker en echter te worden. Vooral als je het gevoel hebt dat je het contact met je eigen kern bent kwijt geraakt kan een kennismaking met oude en nieuwe vormen van zingeving je helpen weer op het juiste pad te komen.

Astrologielotus

Ik zie astrologie zelf niet als een geloof of spirituele praktijk – meer als een psychologische routekaart. Het kan je vertellen met welke uitdagingen en mogelijkheden je te maken krijgt. Maar het heeft een grote diepte en reikwijdte, en het kan je ook op het gebied van spiritualiteit handvaten aanreiken om je eigen weg, praktijk en stem te vinden. Er zijn in de horoscoop ook een aantal symbolen die pas werkelijk gaan leven als je er ook de spirituele of religieuze dimensie van ziet – tekens als Boogschutter en Vissen, planeten als Jupiter en Neptunus, en mogelijk ook Chiron, en het 9e en 12e huis. Die zijn soms al in de geboortehoroscoop prominent aanwezig – een aanduiding dat religie en spirtualiteit een belangrijke rol spelen in het leven van de betrokkene.

Een aantal keren in je leven zal je waarschijnlijk te maken krijgen met een crisis waar je niet direct een antwoord op hebt. De transits van de buitenplaneten (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto, en waarschijnlijk ook Chiron) kunnen  betekenen dat je leven overhoop gehaald wordt en dat het verhaal waarmee je je leven begreep niet langer lijkt te werken. Er is dan een nieuwe manier van kijken en begrijpen nodig. En het is heel goed mogelijk dat het ook een spirituele crisis is – je leven heeft misschien te weinig diepgang, is uit balans door een nadruk op rationaliteit of werk, is te veel gericht op jezelf en te weinig op anderen, maakt geen ruimte voor onschuld en bewondering.

Dan kan een gesprek met een astroloog je helpen om een idee te krijgen wat er aan de hand is en in welke richting je oplossingen zou kunnen gaan zoeken. Ik kan je helpen door de achtergronden van de crisis te belichten,en aan te duiden wat je zou kunnen helpen om meer zin, diepgang en dankbaarheid te ervaren. Misschien moet je je geest helder maken, misschien moet je je hart meer openen, misschien moet je meer dienend zijn. Daar kunnen we samen naar kijken.

(Dit artikel is ook geplaatst op astroloog-info.nl)

Levensdoelen in de horoscoop

levensdoelen1Om je gelukkig en tevreden te voelen in je leven is het belangrijk om een aantal doelen in je leven te hebben. Voorbeelden van doelen die veel mensen hebben zijn o.a. een succesvolle carriere, een bijdrage leveren aan de gemeenschap, een gezin stichten en onderhouden, artistiek talent ontwikkelen, een opleiding voltooien, anderen helpen, bepaalde problemen oplossen, ondanks een slechte start toch een goede volwassene worden, politiek actief zijn, je verdiepen in bepaalde onderwerpen, etcetera.

Als je weet wat jouw leven zin en betekenis geeft is de kans  groot dat je ook voor anderen meer betekent. Dat heeft op jou dan weer het effect dat je het gevoel hebt dat je er toe doet, dat je tevredener bent met je leven, en minder kans loopt op angst en depressie.

Als het niet lukt om ze te realiseren

Want als je het gevoel hebt dat je leven er niet toe doet, dat het geen doel, zin of betekenis heeft, is de kans ook groter dat je somber, angstig en depressief wordt. Mogelijk heb je ook allerlei onbestemde, duistere gevoelens, alsof je verdoemd bent. Je verveelt je, niets kan je enthousiast maken, je voelt een gat dat met niets opgevuld kan worden. Je drijft maar wat rond, en hebt geen idee waar het zal eindigen. Soms kan het zelfs leiden tot angst- of paniekaanvallen (al kunnen die ook andere oorzaken hebben). Op deze manier kun je je potentieel niet realiseren – het blijft allemaal onvervuld.

In zo’n geval zou je kunnen overwegen om een keer een gesprek over je geboortehoroscoop aan te gaan. Dan kunnen we kijken waarom het moeilijk lijkt om bepaalde doelen in je leven te realiseren.

Wat zie je in de horoscoop?

Er zijn een aantal planeten die hierover veel extra informatie kunnen geven – de positie van Saturnus is vaak een goed begin, maar ook Uranus, Neptunus en Pluto kunnen sterke aanwijzingen geven. Het is niet zo dat hun positie in de horoscoop de problemen veroorzaken, (ze sturen geen kwaadaardige straling naar je toe of zo) maar het is veeleer zo dat ze die beschrijven, maar dan in symbolische taal. En die astrologische symbolen kan ik zodanig vertalen dat het ook voor jou duidelijk is wat ze betekenen.

Vaak zijn er specifieke gebieden in je leven waar het veel moeilijker lijkt om je wensen te vervullen, terwijl andere dingen prima lopen. Een mooie baan, maar geen partner. Leuke kinderen, maar geen tijd voor hobby’s. Veel talent, weing inkomen. Enzovoorts. Waarom dat zo is valt aan de hand van de horoscoop vaak wel uit te leggen, en in zekere zin kun je dan ook wel verder kijken welke oplossingen waarschijnlijk wel, en welke waarschijnlijk niet zo goed zullen werken.levensdoelen2

De symbolen die aanduiden wat de problemen zijn kunnen ook al de kiem van de oplossing bevatten.

En vaak werkt dat heel goed – een min of meer objectieve beschrijving van al die persoonlijke en privé problemen waar je zo mee in je maag zit door iemand die je niet kent. Misschien wel het belangrijkste effect is een accepteren dat die problemen blijkbaar “part of the deal” zijn – ze horen bij wie je bent. Wat niet betekent dat er niets aan gedaan kan worden, of dat dat niet hoeft; vaak zijn er wel degelijk veranderingen mogelijk. Soms doet de tijd zelf dat, soms komt dat door wat anderen in je leven doen, en soms kun je zelf van alles doen. Door de soms uitgebreide beschrijving van de manier waarop ze terug te vinden zijn in je geboortehoroscoop krijg je meer helderheid over wat er eigenlijk aan de hand is. En met behulp van een progressieve horoscoop kun je een beter overzicht krijgen van de mogelijkheden die er de komende tijd zijn om daar iets aan te doen.