Kruimelpad

Victor Hugo

26 februari 1802 - 22 mei 1885

Victor Hugo portretfoto

Victor Hugo had bij zijn tijdgenoten de reputatie de kampioen van de Romantische Beweging te zijn, bij literaire critici voornamelijk om zijn poëzie en bij de doorsnee lezer (toen en nu) om zijn epische romans Les misérables en De klokkenluider van de Notre Dame.

“Victor Hugo was een gek die dacht dat hij Victor Hugo was,” aldus vatte de dichter Jean Cocteau de extravagante en tegenstrijdige eigenschappen samen van een man die meer dan levensgroot was, zowel in de literatuur als in de liefde. Dit in hoge mate op zichzelf gerichte genie was voorvechter van de rechten van de armen en vertrapten, maar tegelijk schreef hij in schallende letters op zijn muren zijn motto Ego Hugo (Ik, Hugo). Hij verwierf zich een fortuin, maar stond er toch op in de doodskist van een arme begraven te worden.

Hij was een der literaire middelpunten in een land en eeuw rijk aan schrijvers, en een politieke macht in een periode vol rumoer en verandering. Hij was een immense man met een reusachtige energie en robuuste gezondheid; hij sliep nog geen vier uur per nacht, schreef staande en ging er prat op nimmer een gedachte of sensatie te hebben beleefd die geen koren was geweest op zijn schrijversmolen.

Zijn ontgoocheling met het Tweede Rijk van Louis Napoleon was de oorzaak van zijn verbanning in 1851, en gedurende bijna 20 jaar leefde en werkte hij op het Kanaaleiland Guernsey, waar hij zich een bizarre en kleurrijke, uiterst persoonlijke omgeving schiep vol architecturale onmogelijkheden zoals verborgen trappen, geheime kamers en excentrieke versieringen. Hier schreef hij als een bezetene en experimenteerde hij met occulte zaken.

Toen hij eindelijk terugging naar Frankrijk werd hij weer actief in de politiek en literatuur, fel en hevig, tot aan zijn dood. Zijn laatste woorden waren een echo van zijn tegenstrijdige levensstijl: ‘Ik zie een zwart licht.”

Seksleven

Toen Hugo op 20-jarige leeftijd trouwde was hij maagd, maar in zijn huwelijksnacht had hij negenmaal gemeenschap met zijn nietsvermoedende Jonge vrouw Adèle Foucher. Ze raakte uitgeput door zijn atletische seksualiteit, en maakte na vijf moeilijke zwangerschappen binnen acht jaar een einde aan hun seksleven. Het huwelijk werd nog zwaarder beproefd toen Adèle verliefd werd op Hugo’s vriend, de beroemde criticus Sainte-Beuve. Hoewel hierbij vermoedelijk geen gemeenschap heeft plaatsgevonden, leidde dit bijna tot een duel tussen de beide mannen.

De breuk met Adèle ontwrichtte slechts tijdelijk Hugo’s seksleven. Zijn zin was trouwens alleen maar groter geworden. Hij was nu 11 jaar gehuwd en was wereldberoemd door zijn Klokkenluider van de Notre Dame, toen hij in 1833 een verhouding begon met de ravenzwarte, donkerogige schoonheid Juliette Drouet. Ze was actrice en was de maîtresse geweest van een reeks van beroemde en rijke mannen, en zij bracht hem sensuele variëteiten bij. Spoedig kon hij opscheppen: “Vrouwen vinden me onweerstaanbaar.”

En dat was kennelijk ook het geval. Hij begon een van de verbazingwekkendste sekslevens die ooit zijn vastgelegd. Het was niet ongewoon voor hem om in de ochtend de liefde te bedrijven met een jonge prostituée, vóór de lunch met een toegeeflijke actrice en bij wijze van aperitief met een soepele courtisane waarna hij een nacht vol seks inging met de eveneens onvermoeibare Juliette. Hij behield een hoog niveau tot aan zijn doodsbed; zijn dagboek vermeldt dat hij op zijn 83e nog achtmaal de liefde had bedreven in de vier maanden tot aan zijn dood.

Hij hunkerde naar affaires met hartstochtelijke vrouwen die geestig waren en hem prikkelden, maar ook beperkte hij zich vaak alleen tot kwantiteit. Zijn machtige persoonlijkheid en zijn faam waren krachtige afrodisiaca, en hij verheugde zich in een verblindende stoet van bereidwillige partners. Die waren vrijwel zonder uitzondering jong: eigenlijk, naarmate hij ouder werd, vaak jong genoeg om zijn kleindochter te zijn. Ook had hij geen enkel bezwaar tegen een verhouding met getrouwde vrouwen, behalve als die met hun echtgenoot samenwoonden. En elke andere vrouw of meisje dat jong, inschikkelijk en aantrekkelijk was, was voor hem wild om op te jagen.

Juliette, die de grote liefde van zijn leven was, tolereerde zijn verbijsterende activiteiten. Maar toen ze in de 30 was nam haar schoonheid af; ongetwijfeld deels door het opgesloten bestaan dat Hugo van haar verlangde. In 1844 werd ze al gedeeltelijk vervangen door Léonie d'Aunet, een jonge vrouw van adel die er met een schilder vandoor was gegaan. De affaire ontwikkelde zich tot een groot schandaal toen Leonie's jaloerse echtgenoot het paar door de politie liet bespioneren, waarbij ze in flagrante delicto werden betrapt. Hoewel Hugo aan straf ontkwam door een beroep te doen op zijn privileges als lid van de adel, werd Léonie in de cel geworpen voor overspel. Na haar vrijlating verdeelde Hugo zijn tijd gelijkelijk tussen Juliette en haar. Uiteindelijk won Juliette’s absolute devotie het, en Léonie werd de laan uitgestuurd.

Juliette's bekrachtiging als zijn eerste liefde verhinderde in genen dele de strooptochten van Hugo. Zij schat dat hij tussen 1848 en 1850 zeker met minstens 200 vrouwen seks heeft gehad. Zelfs op zijn 70e slaagde hij erin de 22jarige dochter van de schrijver Théophile Gautier te verleiden, en het is mogelijk dat hij tegelijkertijd een verhouding heeft gehad met Sarah Bernhardt. Ondanks de ontelbare vrouwen die om zijn aandacht wierven heeft Hugo altijd over Juliette gesproken als zijn ‘echte vrouw’. Hun liefdesrelatie heeft 50 jaar geduurd maar het langste deel van die tijd hebben ze apart gewoond. Waar mogelijk bezocht Hugo haar elke dag. En wat Juliette betrof, haar toewijding bleef onveranderlijk groot; ze schreef hem 17.000 liefdesbrieven. Op haar 776 stierf ze in zijn armen, en hoewel zijn seksleven gedurende zijn twee resterende jaren onverminderd bleef, leek haar dood zijn geest te hebben gebroken.

Het heeft in zijn leven gewemeld van geruchten. Zo zou hij een incestueuze verhouding hebben gehad met zijn dochter Léopoldine, maar hiervan bestaat geen overtuigend bewijs. Hij is kennelijk voyeur geweest en soms voet-fetisjist, en hij werd opgewonden door intriges en mysterie. Vaak liet hij zijn maîtresses binnen via geheime trappen en hield hij hen in verborgen kamers bezig, hoewel dit niet echt noodzakelijk was.

Zijn gedachten: "Liefde... zoek liefde… geef genot en neem het zoveel je kan."

En tegen zijn jonge kleinzoon die binnenkwam toen de 80-jarige Hugo in de armen van een jonge vrouw van een wasserij lag: "Kijk maar goed, kleine George. Dit is nu wat ze genie noemen".

Hugo

Astrologische observaties

In deze horoscoop zien we een nauwkeurige conjunctie van Venus, Pluto en de Zon in Vissen. Ook de Maansknoop en Mercurius staan in Vissen, maar maken geen deel uit van die conjunctie, daarvoor staan ze er te ver van weg.

Het is een conjunctie van drie planeten die bovendien nog aspecten met een aantal andere planeten in de horoscoop maken, dus het is een ingewikkeld verhaal.

Allereerst laat dit iets zien wat we weleens vaker kunnen waarnemen bij Pluto; het is een planeet die op individueel niveau tot expressie kan komen, maar ook op collectief niveau. Dan geeft het iemand aan die van invloed is (geweest) op de levens van een groot aantal anderen, zonder dat er sprake is van een individuele relatie. Victor Hugo was door zijn leven en werk iemand met een grote politieke en literaire invloed, en ook nu nog wordt hij als één van de belangrijkste Fransmannen uit de geschiedenis gezien. Met een conjunctie tussen de Zon en Pluto kan iemand een groots ego krijgen, een formidabele persoonlijkheid, een enorme aanwezigheid, iemand met immense kracht, macht en invloed.

In dit geval wordt dat aanzienlijk versterkt omdat hij ook Ascendant Schorpioen had, zodat twee van drie belangrijkste vormgevers van het karakter dezelfde kant op wijzen, aangezien de planeet Pluto en het teken Schorpioen verwant zijn.

Een andere expressie van een Zon/Pluto conjunctie, samen met een Ascendant Schorpioen, is een onverzadigbare honger naar seksualiteit. We kunnen het obsessie noemen, een sterk libido, levenskracht, gedrevenheid – feit is dat Victor Hugo bijna altijd zin had in, en in staat was om, te neuken. En blijkbaar ook een partner vond (Juliette Drouet) die ook veel en vaak zin had, want dit zijn natuurlijk eigenschappen die zowel bij mannen als vrouwen kunnen voorkomen. Ik heb haar horoscoop niet, maar een Zon/Pluto conjunctie komt even vaak voor bij mannen als vrouwen – en als de maatschappij geen verboden aan vrouwelijke seksuele expressie uitvaardigt kunnen beide seksen met evenveel genoegen en energie feest vieren.

Nog een associatie die bij zowel Pluto als Schorpioen hoort is een hang naar het geheimzinnige, het verborgene. Of, zoals in de tekst hierboven: een bizarre en kleurrijke, uiterst persoonlijke omgeving schiep vol architecturale onmogelijkheden zoals verborgen trappen, geheime kamers en excentrieke versieringen. Hier schreef hij als een bezetene en experimenteerde hij met occulte zaken.

Natuurlijk speelt hierbij een grote rol dat de Zon/Pluto conjunctie ook een samenstand met de planeet Venus heeft. Dat werkt naar twee kanten – veel vrouwen vonden hem aantrekkelijk, en hij vond veel vrouwen aantrekkelijk.

Een tweede gevolg van een sterke Venus is de grote belangstelling voor kunst – een andere belangrijke associatie die bij Venus hoort. Dat geldt in zijn algemeenheid, maar wordt hier versterkt omdat het in het teken Vissen staat – een teken dat vaak meer dan gemiddelde belangstelling voor kunst, artisticiteit en inspiratie aangeeft.

Ook belangrijk om te zien is dat de planeten Venus, Pluto en de Zon allemaal een driehoek maken naar de Ascendant toe. Elk daarvan heeft vaak al als effect dat zo iemand als aantrekkelijk te boek staat – des te meer dus als dat drie keer herhaald wordt. Zon driehoek Ascendant geeft warmte, kracht, authenticiteit, en zelfbepaling aan; Pluto driehoek Ascendant geeft kracht, magnetische aantrekkingskracht, seksuele energie aan, en iemand met macht; en Venus driehoek Ascendant maakt charmant, verleidelijk, vriendelijk en geeft iemand aan die gemakkelijk een intieme sfeer kan creëren.

Niet onbelangrijk – de conjunctie van de drie planeten staat, in wisselende mate, oppositie twee andere planeten, Jupiter en Saturnus. Die twee samen geven eigenlijk altijd aan dat iemand zeer betrokken is bij maatschappelijke kwesties, politiek of bestuurlijk. Het geeft ook aan dat iemand diverse tegenstellingen in zich verenigt, omdat elk van deze twee planeten heel andere, en vaak tegenstrijdige intenties weergeeft.

Ook zien we dat de conjunctie van de drie planeten elk een aspect met Uranus maakt, de planeet die onder andere genialiteit aangeeft. Daar valt veel meer over te zeggen, maar we concentreren ons hier op het seksuele leven, dus tijd om naar Mars te kijken,  de planeet die ook veel vertelt over iemands seksuele leven.

Die zien we hier in Waterman staan – het is een positie die een zekere onverschilligheid aangeeft met wie er het bed gedeeld wordt. Er is altijd iets van afstandelijkheid en geringe emotionele betrokkenheid bij deze combinatie. Mars op zich is vurig, strijdbaar, conflict zoekend desnoods – en hier in Waterman vertaalt zich dat vooral als maatschappelijke en politieke strijdbaarheid. Daar ligt in eerste instantie de passie.

Op het persoonlijk en emotioneel vlak is het wat minder betrokken – en dat is een kwaliteit die het mogelijk maakt om met zoveel verschillende mensen seksuele betrekkingen aan te gaan. Dat wordt aanzienlijk versterkt omdat Mars een aspect maakt met Uranus – de planeet die bij Waterman hoort. Het is een combinatie die Mars energie voortdurend snel aanzet, voor veel opwinding zorgt, een interesse in het bizarre geeft (ook op seksueel gebied), maar emotioneel niet snel sterk betrokken raakt. Het geeft ook een voorkeur aan voor sterke, slimme, onafhankelijke partners.

We zien ook dat Mars een aspect met Jupiter in Leeuw maakt, wat twee effecten heeft. Het vergroot de Mars energie – dat is nu eenmaal wat Jupiter altijd doet, vergroten, uitbreiden, zorgen voor expansie. En het vergroot het ego gevoel; “ik ben de schepper van mijn universum”. Want dat is waar Leeuw voor staat.

Mars staat in het derde huis van taal en schrijven – dus daar gaat ook veel van de passie en energie naar toe. Mercurius, de planeet die bij het derde huis hoort, staat dan weer in het vijfde huis – waar onze creatieve energie tot uitdrukking wordt gebracht.

En als laatste zien we dat Mars een vierkant maakt met de Ascendant in Schorpioen. Alleen dat al is, zelfs zonder alle andere aanwijzingen voor hyperseksualiteit (is dat een woord?), een sterke indicatie voor iemand met een enorme belangstelling voor seksuele avonturen en verhoudingen. Zowel het teken Schorpioen als de planeet Mars hebben een sterke associatie met seksualiteit, en hetzelfde geldt ook voor Pluto, die zoals eerder besproken, ook een verbinding met de Ascendant maakt. Die drie samen (Pluto, Mars, en de Ascendant Schorpioen) is een heel sterke combinatie – voor macht, voor strijd, voor productief werk, en zeker ook voor seksualiteit.