Kruimelpad

horoscope 2Korte uitleg wat een geboorte horoscoop precies is

De astrologie gaat er vanuit dat je door de juiste interpretatie van de geboorte horoscoop inzicht kunt krijgen in iemand’s eigenschappen, karakter, talenten en interesses. Maar wat is nu eigenlijk een geboortehoroscoop en wat valt er allemaal te zien? Hieronder een korte uitleg.

1) Zon, Maan en planeten in de tekens.

Een geboorte horoscoop is een weergave van de stand van de Zon, Maan en planeten, op het moment van de geboorte, gezien vanuit de geboorteplaats. Zo’n horoscoop is dus persoonlijk en individueel, al zal de horoscoop van iemand die een paar minuten later is geboren in principe niet heel verschillend zijn.

Vrijwel iedereen kent zijn sterrenbeeld wel – en dat is niet anders dan weten in welk teken van de dierenriem de Zon stond op het moment van de geboorte. Het is ook niet zo moeilijk om daar achter te komen, want de Zon maakt, vanuit de Aarde gezien, elk jaar dezelfde reis door de twaalf tekens. Dus ben je geboren op 5 mei? Stier. Ben je geboren op 12 december? Boogschutter.

 

Als je een geboorte horoscoop maakt kijk je niet alleen in welk sterrenbeeld de Zon staat, maar bijvoorbeeld ook de Maan. Die gaat veel sneller dan de Zon door de twaalf tekens. Dan weten we of je een Ram bent met de Maan in Kreeft, of een Ram met de Maan in Leeuw – en dat maakt een behoorlijk verschil. Daarmee heb je meteen al (12x12 =) 144 verschillende soorten mensen.

Ook de Ascendant – best wel belangrijk om iemands persoonlijkheid te begrijpen – kan in elk van de twaalf tekens staan, dus dan hebben we eigenlijk al (12x12x12 =) 1728 soorten mensen.

En zo verder – want je kijkt ook in welk teken van de dierenriem Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus staan – van oudsher de bekende klassieke planeten. Later kwamen daar ook nog Uranus, Neptunus en tenslotte Pluto bij. En sommige astrologen voegen daar nog meer aan toe: zelf teken ik bijvoorbeeld ook Chiron in

De tekens van de dierenriem vertellen iets over hoe iemand bepaalde eigenschappen tot expressie brengt. De Maan bijvoorbeeld laat zien iets zien over de gevoelens en emoties – en iedereen heeft natuurlijk ook de Maan ergens in zijn of haar horoscoop staan. Maar iemand met de Maan in Leeuw brengt gevoelens op een andere manier tot uiting dan iemand met de Maan in Vissen. De één zal geneigd zijn om gevoelens dramatisch, theatraal, maar ook warm en positief te uiten, terwijl de ander veel meer geneigd is om subtiel, introvert en zorgzaam te zijn.

Door te kijken in welk teken Zon, Maan en de planeten staan krijg je dus een beter beeld van iemands natuurlijke manier om allerlei eigenschappen van de persoonlijkheid tot expressie te brengen.

Voorbeeld horoscoop

 

2) Zon, Maan en planeten in de huizen.

De Zon, Maan en planeten kunnen in elk van de twaalf verschillende dierenriemtekens staan, maar worden ook geplaatst in twaalf verschillende huizen. De positie in de huizen geeft aan of bijvoorbeeld de Zon boven (overdag) of onder (’s nachts) de horizon stond – maar dat kun je ook voor de Maan en alle andere planeten uitzoeken, want ook die staan in 24 uur tijd de helft van de tijd boven, of juist onder de horizon.

In de voorbeeld horoscoop staat de Zon boven de horizon, op 12°33 Waterman. De Maan staat onder de horizon op 25°11 Leeuw. De Zon staat in het 10e huis, de Maan staat in het 4e huis.   

Dat deel van de horizon waar de Zon ’s ochtends opkomt wordt de Ascendant genoemd. Ook de Maan en planeten komen op verschillende momenten van de dag of nacht boven de horizon. De Ascendant wordt beschouwd als een belangrijk punt in de horoscoop en het is het eerste van de twaalf huizen. In de voorbeeld horoscoop staat de Ascendant op 9°42 van het teken Tweelingen, helemaal links in de cirkel.

De twaalf huizen zijn vrij simpel gegroepeerd – na het eerste huis komt het tweede en het derde, enzovoorts, tot we tenslotte bij het twaalfde huis weer eindigen. Maar hun betekenis is wat ingewikkelder – want hoewel je er psychologische dimensies in kunt vinden zijn het toch eerst en vooral min of meer concrete levensgebieden.

Zo is de psychologische betekenis van het vierde huis bijvoorbeeld “ je thuis en veilig voelen” – maar belangrijker is de betekenis van “de plek waar je opgroeide, je familie, je eigen huis, de thuissituatie”. Een concrete en aanwijsbare plek dus.

Het vijfde huis kan als psychologische betekenis hebben  “je vermogen om plezier te voelen”, maar het gaat toch eerst en vooral over je hobby’s, je creatieve productie, en vaak ook je eigen kinderen en hun levens. Elk daarvan kan ook door anderen worden gezien – het zijn niet uitsluitend interne, geestelijke belevingen.

Elk van de twaalf verschillende huizen heeft – net als andere astrologische symbolen – een aantal lagen van betekenis; sommige concreet, sommige psychologisch, en andere keren ook maatschappelijk of historisch. Voorbeeld: het achtste huis gaat over taboes, of zaken die sterke emoties kunnen oproepen – maar dat verschilt nogal per gemeemschap en periode. En natuurlijk is dat ook individueel – wat voor de één onbespreekbaar is kan voor de ander een hobby zijn.

Door te kijken in welk huis de Zon, Maan en planeten staan krijg je dus een beter beeld welke concrete gebieden in iemands leven een belangrijke rol spelen. Waar speelt zich het allemaal af, en wat kom je tegen, en wat laat je zien?

 

3) De aspecten tussen de Zon, Maan en planeten

En tenslotte kun je ook nog kijken of er verbindingen bestaan tussen de Zon, Maan en planeten onderling. Die verbindingen worden aspecten genoemd en geven aan of er sprake is van harmonie of spanning, samenwerking of schuring – ofwel de dynamiek binnen de horoscoop. De verschillende kleuren staan voor de verschillende soorten verbindingen en elke verbinding heeft een andere dynamiek.

De lijnen die je door de horoscoop ziet lopen zijn dus een weergave van een aantal onderlinge relaties, ook wel aspecten genoemd. Elk aspect heeft zijn eigen betekenis – soms is er sprake van een samenwerking, soms van tegenwerking, maar (spoiler alert) mensen zitten ook wel ingewikkeld in elkaar.

De horoscoop is een cirkel van 360 graden. Omdat er twaalf tekens van de dierenriem zijn is elk teken (360:12 =) 30 graden groot. Als twee planeten 180 graden van elkaar verwijderd zijn staan ze recht tegenover elkaar.

Als bijvoorbeeld de Maan recht tegenover de Zon staat is het Volle Maan. Dat zou het geval kunnen zijn als de Zon in het teken Stier staat en de Maan in het tegenoverliggende teken Schorpioen. Of, een maand later, de Zon in het teken Tweelingen en de Maan in Boogschutter.

Nu blijkt dat als twee planeten (maakt niet uit welke) onderling 30, 60, 90, 120, 150 of 180 graden van elkaar verwijderd staan ze elkaar wederzijds beïnvloeden. De manier waarop ze dat doen kan heel verschillend zijn, en is nog een hele studie op zich.

Maar als bijvoorbeeld Mercurius een aspect maakt met Neptunus, wordt het vermogen om te denken en te ordenen (Mercurius) beïnvloed door het vermogen om te fantaseren en te idealiseren (Neptunus). Maar als Mercurius een aspect maakt met Mars (strijd, agressie, leiderschap) functioneert het denken op een heel andere manier.

Is het aspect tussen Mars en Mercurius harmonisch, dan gaat het misschien om iemand die mensen kan inspireren om moedig te zijn, en dingen aan te pakken. Maar is het aspect tussen die twee disharmonisch dan is er waarschijnlijk vaker sprake van ruziemaken, irriteren en te snel conclusies trekken.

 

Samenvatting

Een geboorte horoscoop bevat een groot aantal verschillende elementen die op heel diverse manieren op elkaar kunnen reageren. Zich een helder beeld vormen van al die verschillende invloeden, en daar een begrijpelijk verhaal van maken is het werk van de astroloog.

Niet alleen kijkt hij of zij naar het teken waarin de Zon, Maan en Ascendant staan, maar er worden ook nog een groot aantal andere planeten in ogenschouw genomen.

Om bijvoorbeeld een idee te krijgen van de manier waarop iemand denkt en praat kan hij kijken naar:

  • In welk teken staat de planeet Mercurius
  • In welk huis staat Mercurius
  • Met welke andere planeten maakt Mercurius verbinding
  • De planeet Mercurius en het derde huis hebben gelijke thema’s – dus in welk teken begint het derde huis, staan er planeten in, en welke aspecten met andere planeten maken die
  • De planeet Mercurius en het derde teken van de dierenriem hebben ook vergelijkbare thema’s – dus staan er planeten in Tweelingen, welk huis begint in dit teken, en welke aspecten maken planeten die in Tweelingen staan.

Het lijkt gecompliceerd en dat is het ook. Maar mensen zijn in de manier waarop ze denken, voelen, praten, handelen en communiceren heel divers, en om een beetje recht te doen al die verschillende manieren heb je ook een systeem nodig dat de mogelijkheid biedt om al die verschillende stijlen te begrijpen.