Kruimelpad

Mercurius in Stier

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Dit is een zeer praktische, nuchtere geest die dingen in tastbare, concrete termen ziet, met goede visuele en mechanische vaardigheden en een natuurlijke affiniteit voor zaken en financiën. Mensen met Mercurius in Stier worstelen echter vaak met abstracte concepten en vinden het moeilijk om zich te verhouden tot ideeën die geen solide, concrete basis hebben.

Ze zijn sterk in gezond verstand, maar kunnen een beetje gebrek aan verbeeldingskracht en originaliteit hebben. Ze zijn meestal vrij traditioneel en conservatief in hun denken en zijn voorzichtig met 'nieuwbakken' niet geteste benaderingen. Deze typen zijn traag bij het nemen van beslissingen en hebben veel tijd nodig om alle praktische implicaties van een probleem grondig te overwegen. Maar als ze eindelijk een besluit hebben genomen, zullen ze erg resistent zijn om het opnieuw te veranderen (en vaak koppig).

Materiële, financiële en pragmatische overwegingen zijn de belangrijkste factoren bij het vormen van hun mening - idealisme of logica zijn voor hen minder belangrijk dan het fundamentele nut van een idee. Soms kunnen hun gedachten te veel stilstaan ​​bij materiële en financiële zekerheid. Maar in wezen is dit een rustige, kalme mentaliteit.

Deze mensen vertrouwen op hun zintuigen als het gaat om het verwerken van informatie. Geuren, geluiden en stemming worden allemaal gebruikt. Hun communicatiestijl kan soms traag en afgemeten zijn. Je krijgt misschien het gevoel dat deze mensen heel bewust zijn in wat ze doen.

Er is een kalme kwaliteit. Wanneer ze spreken, zijn ze over het algemeen niet levendig of vol vuurwerk – maar wel geconcentreerd en serieus. Daardoor luisteren anderen echt naar hen. Ze nemen hen serieus. De nuchterheid van het teken komt vaak op een nogal sarcastische manier naar voren, hoewel Mercurius in Stier mensen over het algemeen een plezierige manier van communiceren hebben. Ze kunnen zelfs best grappig zijn met hun "zeg het zoals het is" -stijl.

Veel mensen met deze plaatsing van Mercurius hebben bijzonder prettige stemmen. De nuchtere kwaliteit van Stier komt vaak naar voren in de spraak, dus het is onwaarschijnlijk dat hun uitdrukking wollig of vaag zal zijn. In plaats daarvan is het doordrenkt met een realistische toon die nogal gezaghebbend kan zijn.

Als het op leren aankomt, geeft Mercurius in Stier de voorkeur aan demonstraties, concrete antwoorden en basisconcepten. Deze mensen leren het beste wanneer ze het nut in de echte wereld zien voor de theorieën die ze proberen te absorberen. Niet dat ze het abstracte niet zouden kunnen begrijpen - ze verwerken informatie gewoon beter als ze het kunnen personaliseren (wat heb ik eraan?) en het aan de praktische wereld kunnen koppelen. Het is interessant om op te merken dat Stier een teken is dat dingen van nature beoordeelt in termen van wat ze voor hen kunnen doen. Met Mercurius in het teken geplaatst, wordt informatie verwerkt en ofwel geaccepteerd of weggegooid via dit soort "screening" -proces.

Een goed ontwikkeld gevoel voor kleur, geur en aanraking zijn kenmerkend voor deze positie van Mercurius. Deze mensen hebben goed gedefinieerde smaken, en deze draaien om de wereld van de vijf zintuigen.

Mercurius in Stier kunnen stilvallen in intense gesprekken. Door de sterke emoties zijn ze geneigd zich terug te trekken. Ze raken uitgeput als ze te veel taken tegelijk krijgen toegewezen. Ze zijn niet geïnteresseerd, of erg goed, in multitasking en concentreren zich liever op één ding dan dat ze verschillende dingen tegelijkertijd in de gaten moeten houden. Zij bouwen graag aan langdurige projecten met concrete, meetbare resultaten. Ze moeten dingen doen om ze te begrijpen. Het zijn fysieke leerlingen die hun hele lichaam inzetten voor hun verplichtingen en hun beslissingen. Dit is een plaatsing die naar je acties kijkt om je karakter te beoordelen, niet naar wat je zegt.

De communicatieve stijl van Mercurius in Stier is traag, weloverwogen en enigszins voorzichtig. Deze mensen aarzelen om een ​​mening te uiten totdat ze er goed over hebben nagedacht en overtuigd zijn van de bruikbaarheid ervan. Als gevolg hiervan reageren ze vaak traag op vragen en kan het lang duren voordat ze ter zake komen, wat irritant kan zijn voor meer gevatte en minder geduldige personen. Desondanks hebben hun zachte, harmonieuze stem en kalme, ongehaaste, enigszins laconieke spraak de neiging om een ​​aangenaam kalmerend effect op luisteraars te hebben.

Mercurius in Stier-individuen blinken uit in het geven van praktisch, gezond verstand adviezen en zijn degenen waar anderen naar toe gaan voor nuchtere wijsheid. Ze zijn echter misschien minder gemakkelijk in staat om diepe emotionele inzichten of steun te bieden, en voelen zich vaak ongemakkelijk om over gevoelens te praten die niet op fysieke feiten zijn gebaseerd. Bij meningsverschillen kunnen intellectuele koppigheid en een weigering om toe te geven aan rede en waarheid, een open, eerlijke discussie in de weg staan. Toch verheffen deze mensen zelden hun stem of verliezen ze hun geduld, dat is hun mentale kalmte en sereniteit van geest.

Kracht:

Sterke praktische intelligentie en gezond verstand; mentaal kalm en kalm; aanhoudende concentratie; aantrekkelijke spreekstem; goed hoofd voor geld en zaken.

Valkuil:

Fantasieloos of gebrek aan visie; mentaal traag en ploeterend; koppig en onbuigzaam; kan niet gemakkelijk nieuwe of abstracte ideeën vatten; een te materiële mentaliteit.

Terug