Kruimelpad

Mercurius in Tweelingen

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mensen met Mercurius in Tweelingen zijn zeer rationeel, snel van begrip en – tenzij de omstandigheden dat verhinderen – meestal goed opgeleid. Of op z’n minst slim, en in staat om snel een mening te vormen. Deze Mercurius-plaatsing geeft een op feiten georiënteerde, kenniszoekende geest die erg sterk is in redeneren. Maar als er geen verbinding is met de Maan, of als er weinig andere aanwijzingen zijn voor diepte van voelen in de rest van de geboortehoroscoop, is er voor emotie en sentiment geen of weinig plaats kunnen ze soms te koud en te logisch zijn.

Razendsnelle denkers met een uitstekende woordenschat, hebben Mercurius in Tweelingen mensen vaker dan gemiddeld een hoog IQ en zijn het soms goede geleerden. De meesten weten over van alles wel wat; sommigen weten veel over één specifiek onderwerp.

Hun kennis wordt vaak verkregen door zelfstudie vanwege hun onverzadigbare honger naar informatie en nieuws. Hun hersenen en zenuwstelsel werken veel sneller dan de meeste andere mensen en verwerken tegelijkertijd gegevens uit meerdere bronnen.

Ze raken daardoor wel snel verveeld en kunnen moeite hebben met aanhoudende mentale concentratie. Bij moeizame verbindingen met andere planeten kan dit een aanwijzing zijn voor moeite met het verwerken van prikkels. En dat kan weer leiden tot mentale hoog-gevoeligheid, nervositeit en snel zintuigelijk overbelast raken. Ze kunnen daardoor vatbaar zijn voor nerveuze stress, tenzij ze mentaal kalmerende technieken gebruiken. Ze zijn zeer gebaat bij meditatie, yoga en ontspanningsoefeningen. Of gewoon vaker rust nemen en geen drukke situaties opzoeken.

Ze zijn over het algemeen spraakzaam, geestig en zeer welbespraakt. Begaafd in communicatie, zowel in woord als geschrift, hebben ze het vermogen om informatie op een bijzonder rationele, beknopte en interessante manier over te brengen. Om die redenen zijn ze uitstekende leraren en verkopers.

Deze types zijn veelzijdige gesprekspartners die nooit aarzelen om iets grappigs te zeggen. Ze kunnen echter nogal koel en ongevoelig overkomen en hebben de gewoonte om snel van het ene onderwerp naar het andere te flitsen. Sommigen kunnen vatbaar zijn voor overdreven breedsprakigheid, omdat het verlangen om te praten zo krachtig is dat ze moeite hebben hun mond te houden.

Mercurius in Tweelingen individuen kunnen ongeduldig zijn en afwijzend staan ​​tegenover onlogische typen of mensen die langzamer zijn dan zijzelf. Vooral als ze zich vervelen of geïrriteerd zijn, is hun spraak nogal eens sarcastisch en grof. Ze kunnen soms heel snel, gevat en spitsvondig reageren, maar kunnen daardoor ook gezien worden als “bijdehand”. Dat vinden sommigen irritant – en de slachtoffers van hun doordringende, scherpe humor kunnen daardoor ook fel op hun opmerkingen reageren.

Hoewel Mercurius in Tweelingen over het algemeen geïnteresseerde en interessante sprekers zijn, kunnen ze ook behoorlijk afstandelijk zijn, gemakkelijk je gevoelens of  persoonlijke problemen negerend. Ze hechten niet te lang aan hun meningen en ideeën, en het resultaat is een veranderlijkheid en koelbloedigheid die voor anderen frustrerend kan zijn. Aan de andere kant maakt hun nieuwsgierigheid en bereidheid om zich aan te passen aan de omgeving om hen heen hen vaak geliefd bij anderen. Omdat ze een veelzijdige geest hebben, zul je niet veel problemen hebben om ze te overtuigen om van gedachten te veranderen.

Mercurius in Tweelingen kunnen vlotte praters zijn, zelfs een beetje bedrieglijk, hoewel dit over het algemeen niet met wrede bedoelingen is. Het wordt meestal gedaan met een gevoel voor humor. In feite is het meer een mentale oefening, een spel van woorden, een geestelijke jongleer act. Ze zijn in staat om snel menselijke zwakheden te herkennen en er vervolgens mee te spelen.

Besluitvorming verloopt over het algemeen snel en goed. Ze hebben plezier met woorden, ze zijn goed aan de telefoon en boeiende sprekers. Ze communiceren met een sterk gevoel voor humor en plezier, en ze kunnen met mensen uit alle lagen van de bevolking wel een praatje maken. Het is onwaarschijnlijk dat deze mensen je zullen vervelen.

Kracht:

Intelligent en snel; helder en logisch; welbespraakt en welsprekend; goede studenten/docenten; getalenteerde gesprekspartners.

Valkuil:

Geestelijk rusteloos en snel afgeleid; koud over-logisch; grof, snijdend en sarcastisch; roddels en babbelaars; gespannen en prikkelbaar.

Terug