Kruimelpad

Mercurius in Kreeft

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mercurius in Kreeft heeft een uitstekend geheugen, vooral voor de emotionele inhoud van gebeurtenissen uit het verleden, en ze vergeten zelden vriendelijkheden, of juist minachting en beledigingen. Hun gedachten zijn vaak bezig met, en maken zich misschien veel zorgen, over hun huis en gezin.

Mercurius in Kreeft mensen spreken op een zorgzame en sympathieke manier en zijn zeer goede luisteraars. Als gevolg daarvan inspireren ze anderen om zich voor hen open te stellen op een intiem, persoonlijk niveau, hoewel ze soms overdreven bezorgd kunnen zijn.

Deze mensen zijn sterk afgestemd op emoties en sferen. Hun meningen zijn vaak – zonder dat ze het zelf in de gaten hebben – meer gebaseerd op emoties dan op argumenten. Of beter gezegd; eerst voelen ze iets en dan zoeken ze daar de logisch klinkende redenen voor. Vaak is er sprake van een half bewust of onbewust tot zich nemen van gegevens en prikkels. Deze mensen denken niet op een conventioneel logische manier, maar vertrouwen in plaats daarvan op hun gevoelens en instincten om oordelen en beslissingen te nemen. Ze kunnen subtiele, ontastbare of verborgen informatie oppikken die niet alleen door redeneren kan worden opgespoord.

Dat maakt ze zowel sensitief voor niet zichtbare informatie als gevoelig voor misleiding en het zal van andere factoren in de geboortehoroscoop afhangen in hoeverre er sprake is van een feilloze intuïtie of een geest die gevoelig is voor drogredenen.

Mercurius in Kreeft-individuen neigen naar vooringenomen of bevooroordeeld denken, en kunnen soms de waarheid verdraaien om die bij hun theorieën te laten passen, waarbij ze feiten en realiteiten die niet kloppen met hun persoonlijke overtuigingen volledig negeren. Omdat veel van hun meningen gebaseerd zijn op ideeën die ze tijdens hun jeugd hebben geabsorbeerd, kunnen ze moeite hebben zich aan te passen aan nieuwe manieren van denken.

Het spreken en schrijven van deze personen heeft een poëtische kwaliteit, een sentimentele zinswending en een talent voor het intuïtief begrijpen van de ware betekenis en motivatie achter woorden en het aanvoelen van subtiele onderstromen. Ze kunnen echter gemakkelijk in de war raken bij het bespreken van harde feiten en cijfers, omdat hun emoties voortdurend interfereren met hun vermogen om rationeel en objectief te denken.

Degenen die met Mercurius in Kreeft zijn geboren, kunnen ook emotie en sentimentaliteit gebruiken om de mening van anderen te beïnvloeden. De extreme gevoeligheid van deze mensen betekent dat ze niet goed zijn in het omgaan met kritiek van welke aard dan ook en dat ze defensief, teruggetrokken en nukkig kunnen optreden in 'vijandige' omgevingen. Mercurius in Kreeft is niet altijd bijzonder snel van begrip en kan traag zijn om met antwoorden te komen, omdat ze voldoende tijd nodig hebben om het juiste antwoord te 'intuïtief' te voelen.

De waarheid is dat deze mensen zich de stemming herinneren rond alle momenten die ze in hun geheugen hebben opgeslagen. Dit komt omdat ze je "voelen" wanneer je met ze praat. De woorden zijn niet zo belangrijk voor hen als de emoties erachter.

Ze komen daardoor over als zachtaardig, intuïtief en sentimenteel. Ze geven je een heel warm en beschermd gevoel. Soms zit het in hun stem (stevig en toch rustgevend); en vaak zit het in de boodschap die ze geven. Soms kunnen ze overkomen alsof ze iets verbergen, waardoor ze in meer problemen kunnen komen dan ze misschien verdienen.

Mercurius in Kreeft houdt veel informatie vast en leert het beste wanneer ze zich emotioneel in balans voelen. Ze concentreren zich liever op onderwerpen die voor hen van emotioneel belang zijn en benaderen problemen stapsgewijs, waarbij ze een antwoord 'voelen'. Ze pikken de emoties van mensen op in gesprekken. Zij zijn de beste luisteraars van alle tekens. In feite is het buitengewoon gemakkelijk voor hen om "verdwaald" te raken in de uitdrukking en mening van de ander. Een tijdje kunnen ze bijna hun eigen mening verliezen en volledig in de schoenen van de ander gaan staan.

Je kunt erop vertrouwen dat ze met informatie komen, geplukt uit hun uitstekende geheugen, die anderen al lang vergeten zijn. Maar dan gaat het wel om emotioneel belangrijke en persoonlijke gebeurtenissen – ze herinneren zich die veel beter dan droge informatie.

Het lijkt er in eerste instantie op dat ze het liefst ruzies vermijden. Maar vergis je niet, ze kunnen gemakkelijk ruzies uitlokken. Ze doen dit op een subtiele manier en raken dan gekwetst als anderen ruzie met hen maken.

Mercurius in Kreeft wordt over het algemeen aangetrokken door poëzie, archaïsche taal, uitdrukkingen van weleer en dergelijke. Omdat ze zich zo bewust zijn van de emoties van anderen, kunnen ze diplomatiek zijn in hun omgang met mensen.

Deze mensen lijken de tijd te nemen bij het nemen van een beslissing, en zelfs bij het vormen van een mening. Ze moeten afstand nemen van anderen en alleen zijn met zichzelf om alles te ontdekken wat ze hebben geabsorbeerd. Ze vragen tijd om over nieuwe informatie te sudderen. Ze zijn beïnvloedbaar, en de slimmen weten het. In zichzelf terugtrekken helpt hen om onderscheid te maken en waarheid van fictie van elkaar te scheiden.

Deze mensen kunnen gefrustreerd raken door alleen op feiten gebaseerde denkprocessen. Ze houden ook niet van afleiding als ze praten of denken. Ze moeten zich op de zaak concentreren om tot de beste oplossingen voor problemen te komen.

Mercurius in Kreeft kan zeer effectieve sprekers en schrijvers zijn, vooral als ze hun Zon in het teken Leeuw of Tweelingen staat. Hun vermogen om hun publiek te 'voelen' is buitengewoon. Ze zijn ook in staat om dingen krachtig en met veel gevoel te presenteren.

Kracht:

Vriendelijk en zacht; poëtisch en artistiek; goed in luisteren; sterk geheugen voor persoonlijke gebeurtenissen; sterk intuïtief; hoog niveau van emotionele intelligentie.

Valkuil:

Onlogisch en gemakkelijk in de war; bevooroordeeld en gebrek aan objectiviteit; slecht hoofd voor feiten en cijfers; overdreven gevoelig; discussies te persoonlijk opvatten.

Terug