Kruimelpad

Mercurius in Weegschaal

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mercurius in Weegschaal wordt geassocieerd met een bijzonder eerlijke manier van denken. Mensen met deze plaatsing willen instinctief beide kanten van een probleem zorgvuldig overwegen, een aantal keren heen en weer gaan tussen verschillende gezichtspunten, voordat ze tot een conclusie komen. Die zal vaak de vorm hebben van “de waarheid ligt zo’n beetje in het midden”

Gezien al dit vermoeiende wegen en beraadslagen, is het niet verrassend dat deze mensen behoorlijk lang kunnen twijfelen bij het nemen van beslissingen. Als ze echter onder druk worden gezet om voortijdig een besluit te nemen, wordt hun mentale evenwicht ernstig verstoord en zal dit waarschijnlijk een slechte beslissing uitlokken.

Het denken van Mercurius in Weegschaal wordt grotendeels bepaald door logische feiten en redeneringen en kan niet heel sterk door emotie worden beïnvloed. Hun geest werkt altijd het beste in samenwerking met een intelligente en welbespraakte metgezel die kan fungeren als een mentaal klankbord en hen kan helpen moed en geloof in hun eigen overtuigingen te krijgen. Ze wenden zich bij het nemen van een beslissing vaak naar een ander, maar het gekmakende ervan is dit: geef deze mensen een antwoord op hun vraag, en ze zullen waarschijnlijk de andere kant kiezen.

Het enige wat deze Mercurius-types echt willen, is om mooie gedachten te denken en een vredige en harmonieuze mentaal leven te hebben. Hun diepe onwil om onaangename, maar belangrijke, waarheden en realiteiten onder ogen te zien, vertegenwoordigt hun grootste intellectuele zwakte.

De meesten van ons praten graag met deze individuen. Gesprekken met deze mensen zijn doorgaans aangenaam, beleefd en buitengewoon evenwichtig. Omdat ze echt goede luisteraars zijn, willen ze altijd graag horen wat anderen te zeggen hebben.

Het is waar dat degenen die op zoek zijn naar een onmiddellijke en openhartige reactie door hun soms eindeloze uitstelgedrag geïrriteerd kunnen raken. Aan de andere kant: ze trekken zelden overhaaste conclusies, zodat, wanneer ze eindelijk hun oordeel vellen, het als weloverwogen en eerlijk kan worden vertrouwd.

Ze houden er van om over andere mensen te praten, en eventueel ook een oordeel over hen te vellen – dus ja, ze roddelen graag. Het zal meestal niet echt kwaadaardig zijn, maar ze kunnen soms onverwachts een nogal negatieve mening over andere mensen ventileren.

Mercurius in Weegschaaltypes worden zeer gewaardeerd om hun bereidheid om compromissen te sluiten en hun talent om gespannen situaties tactvol glad te strijken. Aan de andere kant kan hun neiging om het bespreken van controversiële kwesties doelbewust te vermijden vanwege hun afkeer van confrontatie en ruzie, op de lange termijn meer kwaad dan goed doen. Om verstoringen te voorkomen en zichzelf populairder te maken, is het voor hen vaak gemakkelijker om gewoon te knikken, akkoord te gaan en anderen alleen te vertellen wat ze willen horen. Soms zijn ze eerder conflict vermijdend dan werkelijk diplomatiek.

Mercurius in Weegschaal mensen verlangen naar gelijkheid in de intellectuele wereld. Ze beschouwen mentale affiniteit als een van de belangrijkste thema's in elke relatie die ze hebben. Als ze het niet krijgen (en dat gebeurt natuurlijk nogal eens),  moeten ze bij zichzelf naar antwoorden zoeken. Misschien proberen ze te hard om intellectuele punten te scoren bij hun partners in plaats van echt te luisteren naar wat die zeggen. Mercurius in Weegschaal probeert altijd eerlijk te zijn in elke discussie, maar voor sommigen kunnen de constante vergelijkingen van Weegschaal in feite oneerlijk lijken.

Omdat ze altijd vriendelijk en eerlijk willen zijn, gebruiken ze tact om hun boodschap over te brengen. Mercurius in Weegschaal komt bescheiden over en gaat zorgvuldig met mensen om. Als ze fouten vinden bij anderen, uiten ze dat vriendelijk, waarbij ze bewust proberen de ander niet teveel voor het hoofd te stoten. Ze zoeken naar compromissen en er wordt voortdurend naar een middenweg gezocht. Sterker nog, ze voelen zich buitengewoon ongemakkelijk bij extreme meningen. Dit maakt hen uitstekende adviseurs en bemiddelaars, maar het geeft ook aanleiding tot veel besluiteloosheid in hun persoonlijke leven.

In hun verlangen om de beste, eerlijkste en meest rechtvaardige keuze te vinden, kunnen ze eindeloos heen en weer slingeren. Ze kunnen gewoon niet anders dan de andere kant zien. Deze gekmakende eigenschap leidt tot een vreemde paradox - ze kunnen schijnbaar niet een ​​compliment te geven zonder een "maar". Dit is een paradox omdat Weegschaal charmant is, maar geef ze een beetje tijd met iets, en ze zullen het moeilijk hebben om tot een totaal goede (of totaal slechte) conclusie te komen.

Hun vermogen om abstract te denken geeft hen een goede mate van objectiviteit. Deze mensen hebben een subtiele intelligentie. Hun gedachten worden over het algemeen gedomineerd door relatief denken - ze kunnen hun omgeving gewoon niet evalueren zonder het een met het ander te vergelijken. Deze eigenschap draagt ​​bij aan verfijnde smaken.

Mercurius in Weegschaal is over het algemeen goed in het maken van verbindingen met anderen, maar ze kunnen ook wel weer lui zijn in het onderhouden van de relaties die ze zijn aangegaan.  

Kracht:

Eerlijk; in staat tot evenwichtige oordelen; beleefde, beschaafde en prettige spraak; goede luisteraars; tactvol en diplomatiek; evenwichtige gesprekspartners.

Valkuil:

Uitstellen en besluiteloos; bang voor onaangename waarheden en realiteiten; directe confrontatie vermijden; onoprechte 'ja' knikkers

Terug