Kruimelpad

Mercurius in Schorpioen

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mensen met Mercurius in Schorpioen zijn diepe denkers die het leven serieus nemen. Ze hebben een natuurlijke achterdocht die hen voorbij de voor de hand liggende feiten en realiteiten trekt naar dat wat onbeantwoord, verborgen of gewoon te ingewikkeld is om onmiddellijk te begrijpen. Dit is bij tijden een diep doordringende geest, in staat om de complexiteiten van een onderwerp of probleem te doorgronden.

Deze kwaliteiten maken ze bij uitstek geschikt voor werk als rechercheurs, onderzoekers en psychologen. Maar op persoonlijk niveau kan hun mentale intensiteit nogal intimiderend zijn, vooral voor meer oppervlakkig ingestelde types. In hun zoektocht om verborgen waarheden te ontdekken, zijn Mercurius in Schorpioen individuen volkomen onbevreesd om zelfs de lelijkste en meest taboe onderwerpen aan te gaan waar de meeste andere mensen bang van zouden worden.

Wanneer hun instinct hen vertelt dat er iets mis is, zullen ze nooit opgeven totdat ze het mysterie hebben ontrafeld. Koppig, vastberaden en vaak obsessief, bijna onmogelijk om voor de gek te houden of om een geheim verborgen te houden.

De communicatieve stijl is beknopt, direct en  waarheidsgetrouw. Hoewel het mensen van weinig woorden zijn, kan wat ze te zeggen hebben een krachtige stoot zijn die anderen aan het wankelen kan brengen. Met hun intuïtieve gave om de spijker op de kop te slaan, kunnen hun inzichten en oordelen schrikbarend accuraat zijn. Maar soms leidt hun wantrouwen er toe dat ze complotten zien die er niet zijn, vermoeden ze valkuilen waar alleen maar een uitnodiging is, en is hun inschatting van de motieven van anderen veel zwarter dan nodig.

Hoewel persoonlijk heel gevoelig, zijn Mercurius in Schorpioen-individuen zelden geïnteresseerd in het sparen van de gevoelens van andere mensen: in hun ogen is verbale eerlijkheid belangrijker dan het masseren van ego's. Ze vinden het heerlijk om elke vorm van pretentie, valsheid of geheimzinnigheid bloot te leggen - vaak met zeker sarcasme. Hun idee van opbouwende kritiek kan worden beleefd als destructieve kritiek.

Hun communicatie is gericht op het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, terwijl ze het absolute minimum over zichzelf onthullen. In discussies hebben ze de neiging om onbuigzaam en dogmatisch te zijn en snel in de verdediging te gaan als ze worden uitgedaagd of aangevallen. Ze haten het om te verliezen bij een meningsverschil en ze willen perse het laatste woord hebben.

Deze mensen zijn er op gericht om tot de kern van een zaak door te dringen. Meestal zijn ze onbevreesd als het gaat om het graven in diepten die niemand anders wil verkennen. Soms kunnen ze behoorlijk 'donker' zijn vanwege hun neiging om zich op het valse te concentreren om de waarheid te achterhalen. Deze mensen hebben een hekel aan oppervlakkigheid. Ze komen wantrouwend over en kunnen andere, meer optimistische mensen irriteren met hun negatieve kijk op de dingen.

Ze zijn gepassioneerd in hun manier van spreken, soms zelfs aan het lesgeven. Ze zijn best bereid om je een paar geheimen te vertellen – dat wil zeggen, die van anderen, niet henzelf. De waarheid is dat ze dingen hebben waargenomen die vele anderen over het hoofd hebben gezien. Maar ze zullen iedereen waar ze om geven onwankelbaar steunen en verdedigen.

Hun intense, energieke manier van praten kan opbeurend en inspirerend zijn. Maar aan de andere kant hebben ze nogal eens het gevoel dat mensen gemotiveerd worden door jaloezie of andere duistere motieven, en ze kunnen zich soms moeilijk voorstellen dat anderen dingen doen voor hun plezier, “zomaar”, of omdat ze onbaatzuchtig zijn. In hun wereld heeft iedereen een verborgen agenda.

Ze zijn van nature achterdochtig en verwachten eerst slechte bedoelingen. Mercurius in Schorpioen mensen houden van intriges, mysterie en verborgen motieven. Als ze deze interesse niet kanaliseren in mentale bezigheden, kunnen ze uiteindelijk hun eigen mysteries creëren. Anderen kunnen zich afvragen of ze paranoïde zijn.

Kracht:

Onverschrokken waarheidszoekers; diepe denkers; in staat tot diepgaande mentale inzichten; moeilijk te verslaan in verbaal conflict en debat.

Valkuil:

Te mentaal intens en obsessief; brutaal; uitgesproken en sarcastisch; lippen stijf op elkaar en geheimzinnig; intellectueel inflexibel en verbaal dogmatisch.

Terug