Kruimelpad

Mercurius in Boogschutter

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Dit is een visionaire geest die uitblinkt in het zien van het 'grote geheel', maar niet zo goed functioneert als het gaat om alledaagse kleine dingen. Bij Mercurius in Boogschutter is het begrip breed, veel omvattend en gericht op het evalueren van situaties vanuit een algemeen perspectief in plaats van in te gaan op details. Ze houden van nadenken over filosofische vraagstukken, religie en politiek, natuurwetten en de kosmos – maar ze zullen niet warm lopen voor het bespreken van allerlei details. Ook in het organiseren van evenementen blinken ze meestal niet uit.

Ze hebben het gevoel dat er altijd weer mogelijkheden zijn om iets nieuws te leren en ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe informatie Ze zoeken de grote antwoorden op de grote vragen van het leven. Ze hebben een sterk filosofische denkwijze met het vermogen om de ironie in zelfs de ergste rampen te zien, die hen vrolijk door het leven draagt. Omdat hun concentratie vaak maar matig is en hun begrip van subtiliteiten nogal vaag, kunnen ze gemakkelijk belangrijke details over het hoofd zien.

Hun honger naar kennis kan onverzadigbaar zijn, maar ze hebben weinig geduld met droge academici of koude, harde feiten. Zij hebben een rusteloos intellect. Ze leren het beste wanneer ze de vrijheid krijgen om voor zichzelf te denken, wanneer ze echt geïnteresseerd zijn in het onderwerp dat ze behandelen en wanneer de dingen die ze leren leuk zijn. Ze waarderen veel ruimte, of in ieder geval de illusie van ruimte, wanneer ze werken, studeren of denken.

Optimistisch in hun verwachtingen trekken ze vaak ook kansen aan door de kracht van positief denken. Aan de andere kant, omdat ze vaak te veel zelfvertrouwen hebben om problemen te zien aankomen, kan hun besluitvorming op zijn best naïef zijn, en in het slechtste geval ronduit dwaas. Hun optimisme is zowel hun kracht als hun zwakte. Na een gesprek met deze mensen zul je je waarschijnlijk gestimuleerd en versterkt voelen. Ze maken het leven een beetje beter door hun positieve, optimistische kijk. Maar soms kan dat optimisme een beetje blind zijn voor de realiteit.

Verbale eerlijkheid tegenover andere mensen is zowel hun grootste deugd als hun grootste potentieel falen. Hoewel het meestal met de beste bedoelingen wordt gebracht, kan hun brutale openhartigheid beschamend en kwetsend zijn voor gevoeligere personen. Aan de andere kant betekent hun compromisloze integriteit dat er altijd op kan worden vertrouwd dat ze de onvervalste waarheid te spreken, hoe lastig of ongemakkelijk voor henzelf of anderen dat ook is.

Omdat vrijheid van meningsuiting voor hen van het allergrootste belang is, weigeren ze zich de mond te laten snoeren, en niemand kan hen ooit het zwijgen opleggen. Deze mensen zijn snel boos, vooral wanneer ze enige vorm van onrecht of hypocrisie bespeuren, en ze houden ervan om op hun zeepkist te gaan staan ​​en de wereld recht te zetten. Op hun beurt zijn ze blij dat anderen hun ware mening uiten en koesteren ze nooit wrok over woorden die in het heetst van de strijd worden uitgesproken. Ze hebben over het algemeen een hele reeks principes die ze volgen, of in ieder geval verdedigen in een gesprek, en ze zullen ze graag allemaal met je bespreken. Zij zullen de eersten zijn die vooringenomenheid of vooroordelen in de communicatie van anderen opmerken, maar ze kunnen een beetje blind zijn voor de tekortkomingen in hun eigen communicatie. Ze zijn ook niet altijd de beste luisteraars en niet bedreven in het oppikken van de subtiliteiten in je gesprek.

Over het algemeen zijn het begaafde en boeiende gesprekspartners, vooral als het over de grote onderwerpen van het leven gaat. Ze kunnen zichzelf impopulair maken door te gaan prediken en drammen, maar als ze in een luchtige bui zijn, zullen ze je zo hard aan het lachen maken dat je zijkanten pijn doen.

Kracht:

Optimistisch en opgewekt; sterk in eerlijkheid en integriteit; koestert geen wrok; filosofische kijk; goed gevoel voor humor; onderhoudende gesprekspartners.

Valkuil:

Belangrijke details over het hoofd zien; brutaal openhartig; pompeus moralistisch en ‘predikend’; overmoedig; soms intellectueel dwaallicht.

Terug