Kruimelpad

Mercurius in Steenbok

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mercurius in Steenbok staat bekend om zijn gevoel voor structuur waardoor het in staat is om elk probleem op een systematische en ordelijke manier te analyseren. Mensen met deze Mercurius plaatsing hebben een nuchtere, pragmatische manier van denken. Ze laten zich zelden meeslepen door abstracte, 'luchtige' concepten die niet strikt praktisch bruikbaar zijn.

Dit is een aanwijzing voor een intens serieuze manier van denken die dingen heel zorgvuldig en verantwoordelijk overdenkt voordat er een oordeel wordt geveld. In het beste geval resulteert dit in een hoge mate van intellectuele integriteit, een goede mentale concentratie en zelfdiscipline, en een uitgesproken talent voor strategische langetermijnplanning. In het slechtste geval kan het leiden tot overmatige voorzichtigheid, mentale verlamming en tal van gemiste kansen als gevolg van overmatige bezorgdheid over het nemen van de 'verkeerde' beslissing.

Ze kunnen, omdat ze altijd gelukkiger zijn met traditionele, bewezen ideeën, soms een beetje intellectueel snobistisch en bekrompen zijn, met een onvermogen om verder te kijken dan de heersende opvattingen van de dag.

Mensen geboren met Mercurius in Steenbok hebben de neiging om hun woorden  zorgvuldig te kiezen. Omdat ze veel verantwoordelijkheid voelen voor wat er uit hun mond komt, zwijgen ze over het algemeen liever dan iets te zeggen waar ze later spijt van krijgen. Tact en diplomatie zijn de sterke punten van deze mensen, maar ze zorgen er vaak voor dat anderen zich niet op hun gemak voelen door hun zwijgzaamheid en afstandelijkheid. Ze zijn niet erg goed in luchtige gesprekken of sociale praatjes. Ze willen heel graag serieus genomen worden, wat zich kan manifesteren als een docerende, misschien nogal pompeuze manier van communiceren. Professioneel zijn deze mensen uitstekende leraren, maar op persoonlijk niveau kunnen ze een beetje zwaar en langdradig zijn.

Mercurius in Steenbok-personen staat niet bekend om hun optimisme of luchthartigheid en kunnen in eerste instantie overkomen als overdreven serieus en zonder humor. In werkelijkheid hebben ze echter een droge humor die sterk afhankelijk is van ironie en sarcasme. Deze mensen nemen het leven zo serieus dat ze gek zouden worden als ze er niet af en toe een paar flauwe grappen over zouden maken.

Ze spreken en schrijven vaak op een langzame en methodische manier en waarderen structuur en orde. Het zijn over het algemeen productieve mensen die de voorkeur geven aan projecten die tastbare en praktische resultaten opleveren.

Ze kunnen een gezaghebbende uitstraling hebben. Ze stellen het niet op prijs om overrompeld te worden en worden snel ongeduldig met mensen die hun woord niet nakomen. Er is een beetje een wetgever in deze positie van Mercurius. Deze mensen kunnen een beetje streng en veroordelend overkomen op anderen, en ze zijn gemakkelijk gestoord als anderen dingen niet lijken te "begrijpen" die voor hen buitengewoon duidelijk lijken.

Hun eerste reactie op nieuwe informatie kan vaak een beetje sceptisch zijn. “Is dat wel zo?” is een van hun favoriete vragen. Ze vinden het niet erg om te twijfelen, en eerst eens uit te zoeken wat er nu werkelijk waar is.

De stijl van communiceren met deze positie van Mercurius is over het algemeen van de variëteit zonder franjes. Steenbok is een teken dat een hekel heeft aan verspilling en waarde hecht aan tijd. Ze zullen over het algemeen vrij beknopt zijn in hun presentatie, hoewel ze wel de tijd nemen om plannen te maken – ze beschouwen het als een investering in de toekomst. Ze kiezen hun woorden vaak zorgvuldig. Ze zijn bang om onbekwaam over te komen, dus ze zijn misschien een beetje stijf in presentatie. Zelfs degenen die vrij soepel lijken (en velen van hen bereiken dit) zullen waarschijnlijk gepiekerd hebben over hun vermogen om te communiceren en hun intellectuele capaciteiten.

Kracht:

Slimme strategen; goede lange termijnplanners; mentaal gedisciplineerd; uitstekend hoofd voor zaken; tactvol en diplomatiek; begaafde leraren.

Valkuil:

Zwijgzaam en afstandelijk; overdreven ernstig en pompeus; pessimistisch en deprimerend; intellectueel snobistisch en bekrompen.

Terug