Kruimelpad

Mercurius in Waterman

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mensen met Mercurius in Waterman zijn soms wat onconventioneel in hun zelfexpressie, en kunnen er van genieten om de regels te overtreden. Het zijn niet per se luidruchtige of flamboyante mensen, maar ze hebben vaak een rustige manier om anderen op te winden. Deze mensen vinden het heerlijk om de vooroordelen in de manier van denken van anderen aan het licht te brengen.

Dit is bij tijden een sprankelende, begaafde geest die zowel op een logische als een intuïtieve basis kan functioneren. Mensen met Mercurius in Waterman zien de dingen duidelijk en objectief (vinden ze zelf), en laten zelden toe dat emoties hun oordelen en beslissingen verstoren.

Deze mensen zijn snel geneigd om anderen tegen te spreken waarbij ze graag een ander perspectief willen aanbieden en ze houden van intellectuele debatten. Ze zijn  snel en alert, en hun observatievermogen is bijzonder sterk. Ze "winnen" meestal debatten. Ze zijn zelfs erg geïnteresseerd in het scoren van intellectuele punten, wat anderen soms gek kan maken!

Deze types blinken uit in ‘outside the box’ denken, met een mentale afstandelijkheid waarmee ze een probleem vanuit veel verschillende perspectieven kunnen bekijken om het beter te begrijpen, waardoor ze gemakkelijk op nieuwe ideeën of uitvindingen komen. De slimsten onder hen kunnen daarom de dubbele intellectuele kwaliteiten van originaliteit van denken en koelbloedige rationaliteit combineren.

Vooruitstrevend en onconventioneel, hebben ze een hekel aan 'ouderwetse' houdingen en domheid. Als ze eenmaal een besluit hebben genomen, kunnen mensen met Mercurius in Waterman niet gemakkelijk onder druk worden gezet om het te veranderen: ondanks hun ontvankelijkheid voor alternatieve manieren van denken, kunnen ze erg koppig zijn als hun intellectuele vrijheid wordt uitgedaagd.

Aangezien ze altijd wel iets interessants te zeggen hebben zijn het onderhoudende gesprekspartners. Maar omdat ze geneigd zijn om het praten over gevoelens te vermijden voelen ze zich meestal het meest op hun gemak bij de niet zo persoonlijke onderwerpen. Als het gesprek die kant op gaat komen ze soms nogal overdreven verstandig en afstandelijk over. Soms lijken ze de emoties van anderen niet echt te begrijpen, of reageren ze weinig meelevend.

Ze kunnen ook behoorlijk compromisloos zijn en het voortdurend oneens zijn met de mening van anderen, gewoon voor de lol om controverse aan te wakkeren. Ze geloven vast in het recht op onbeperkte vrijheid van meningsuiting, en dat leidt er soms toe dat ze er van houden om te choqueren. Het maakt ze dan niet uit wie ze beledigen, en zelf zijn ze niet zo snel geschokt.

Er is soms een sterke mentale arrogantie bij deze individuen en hoewel ze zelden vooroordelen hebben, hebben ze de neiging om anderen op hun intellectuele verdiensten te beoordelen, en kunnen ze minachtend en afwijzend staan ​​tegenover degenen die ze als minder rationeel beschouwen dan zijzelf.

Ze zijn zelfs geneigd om hun ideeën aan anderen op te dringen. Dit schijnbare intellectuele superioriteitscomplex kan anderen soms intimideren. Aan de andere kant kunnen Mercurius in Waterman mensen voor heerlijk gezelschap zorgen. Ze hebben meestal iets interessants te zeggen, en hun kijk op problemen kan heerlijk ongebruikelijk, eigenzinnig en verrassend inzichtelijk zijn. Het kan zo zijn dat ze hun leven op een bijzondere manier georganiseerd hebben en dat hun gevoel voor orde misschien niet helemaal begrijpelijk is voor anderen.

Ze voelen zich vaak aangetrokken tot wetenschappelijke en/of metafysische bezigheden. Alles wat vooruitgang voor de mensheid belooft, heeft een speciale aantrekkingskracht. Hun gevoel voor humor is vaak goed ontwikkeld en uniek. Praktische grappen en alles wat anderen schokt en wakker schudt wordt door Mercurius in Waterman-mensen wel gewaardeerd.

Kracht:

Logisch en snel van begrip; origineel en inventief; vooruitstrevend en vooruitstrevend; eerlijk uitgesproken; pikken ook onuitgesproken gedachten op.

Valkuil:

Overdreven afstandelijk en afstandelijk; ruzie achtig en hardvochtig; houden ervan om anderen te schokken; intellectueel arrogant en koppig.

Terug