Kruimelpad

Mercurius in Vissen

Mercurius staat o.a. voor taal, spraak, mentale processen, communicatie, verbindingen maken, cognitieve vaardigheden, redeneren, denken, logica, informatie verzamelen, handig zijn, handel en logistiek, vervoer, verkeer, de pers, boeken en tijdschriften, en in het lichaam; vooral de hersenen en het zenuwstelsel.

De plaatsing van Mercurius in een teken laat zien hoe die processen bij iemand verlopen, wat de natuurlijke manier van doen is. Het zegt iets over de stijl van denken en praten, maar weinig over de inhoud. Ook kun je er niet uit afleiden of iemand al dan niet intelligent is; dat is gelijkelijk over de twaalf tekens van de dierenriem verdeeld. Geen van de twaalf tekens is van nature slimmer dan de andere. Verder kan het functioneren van Mercurius nog beter begrepen worden door naar de verbindingen (aspecten) met andere planeten te kijken. Ook daarover kun je op deze website meer lezen.

Mercurius in Vissen heeft een ongewoon levendige verbeelding en een zeer intuïtieve mentaliteit. Deze mensen lijken vooral hun rechter hersenhelft intensief te gebruiken, en hun denken wordt meer dan bij anderen beïnvloed door hun fantasie, creativiteit en intuïtie dan door puur logische redeneerprocessen. Als hun eerste gevoel klopt, zijn ze in staat om met veel creatieve ideeën en geïnspireerde inzichten te komen. Als het echter minder goed werkt, of vooral door angst wordt gedreven, zijn ze vatbaar voor hopeloos slechte beslissingen die verstoken zijn van alle gezond verstand en bruikbaarheid.

Deze Mercurius-types kunnen het moeilijk vinden om hun geest te concentreren op de alledaagse realiteit, waardoor ze vaak verdwalen in de wereld van hun dromen en fantasieën. Ze raken gemakkelijk in de war omdat ze moeilijk hun gedachten duidelijk kunnen ordenen. Maar hoewel het concentreren op feiten en cijfers voor deze personen een grote uitdaging kan zijn, hebben ze meestal veel natuurlijke artistieke flair, en is er bijna altijd een sterke waardering voor, en soms een creatief talent voor, muziek, kunst, literatuur of poëzie .

Een hoog niveau van emotionele intelligentie stelt Mercurius in Vissen-types in staat om subtiele, verborgen of 'gecodeerde' informatie op te pikken die niet beschikbaar is voor meer rationeel ingestelde mensen. Ze kunnen bijzonder subtiele clues in het gedrag van een ander oppikken, waardoor het soms bijna lijkt of ze rechtstreeks toegang hebben tot de gevoelens van een ander. Deze plaatsing kan ook worden geassocieerd met een hoge sensitiviteit, en het kan daarom belangrijk zijn om op gezette tijden rust te zoeken. Te veel prikkels leidt tot overbelasting.

Hoewel hun verre blik de indruk kan wekken dat ze niet opletten, zijn Mercurius in Vissen over het algemeen goede luisteraars. Ze hoeven zich niet zo scherp op het gesproken woord te concentreren als andere mensen, omdat de informatie die ze opnemen meer wordt verkregen door aanvoelen dan door analyseren. Mercurius in Vissen is afgestemd op alle nuances van onderwerpen en omgevingen. Ze pikken allerlei subtiliteiten op, dus wat ze missen in organisatie, maken ze goed met inzicht.

Omdat ze zich zo gemakkelijk in de schoenen van iemand anders kunnen verplaatsen, staan ​​Mercurius in Vissen-individuen sympathiek tegenover de problemen van anderen, en weten ze meestal precies de juiste woorden van troost en begrip te vinden. In feitelijke gesprekken dwalen ze echter vaak af, waardoor ze zich niet erg duidelijk kunnen uiten, gemakkelijk het punt missen en erg in de war raken over belangrijke details en afspraken. Ze zijn eerder poëtisch dan thuis in het prozaïsche van de alledaagse wereld.

Het zijn soms kleurrijke maar enigszins verwarrende verhalenvertellers die er eeuwen over kunnen doen om hun punt te maken. Ze weten niet altijd het verschil tussen feit, fictie en verlangen. Ze hebben soms de neiging om opzettelijk vaag en ontwijkend te zijn om de gevoelens van anderen niet te kwetsen. Mercurius in Vissen is tactvol omdat ze anderen op geen enkele manier willen beledigen. Als ze liegen kan het goed zijn dat het niet voorkomt uit kwaadaardigheid, maar omdat ze willen dat de ander zich op zijn gemak voelt.

Deze mensen komen dromerig en indirect over. Het kan moeilijk zijn om ze vast te pinnen op een bepaalde overtuiging of beslissing. Ze hebben een ongewone afkeer van koude feiten en harde beslissingen en geloven meer in intuïtie dan in logica. Anderen denken misschien dat ze ongeorganiseerd zijn.

Mercurius in Vissen mensen zijn vaak vaag en indirect in hun communicatie met anderen. Als ze leren om zich duidelijker uit te drukken, zullen ze merken dat veel van de problemen die ontstaan door misverstanden zullen verminderen. Hun beïnvloedbare karakter kan hen soms een gemakkelijk doelwit maken. Hun plannen lijken misschien te dromerig en onrealistisch voor meer praktische mensen, omdat ze de details missen waardoor ze denken dat iets wel haalbaar is. Maar hun visie kan ook anderen inspireren, omdat ze echt verder kijken dan veel anderen.

Kracht:

Fantasierijk; artistiek ingesteld; zeer intuïtief en opmerkzaam; telepathisch; sympathiek en geruststellend; kleurrijke verhalenvertellers.

Valkuil:

Geestelijk verward en verstrooid; onpraktische dromers en fantasten; verbaal vaag en ontwijkend; gemakkelijk bedrogen; kan geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie.

Terug