Kruimelpad

Maan in Schorpioen (1)

Als je bent geboren met de Maan in het teken Schorpioen dan heb je diepte en intimiteit nodig van degenen met wie je je leven deelt. Van nature ben je zowel gevoelig als loyaal. Je voelt dingen diep en als je je aan iemand of iets bindt, ben je waarschijnlijk ook van plan om lang bij elkaar te blijven.

Je moet weten wie je kunt vertrouwen. Je moet ook anderen je laten ondersteunen wanneer dat nodig is. Dichtbij zijn geeft een gevoel van stabiliteit en de zekerheid die je nodig hebt.

Schorpioen is een vast waterteken. Dit betekent dat je innerlijke behoeften gerelateerd zijn aan de emotionele, psychologische en spirituele dimensies van het leven. Als je naar iets of iemand verlangt, verlang je er volledig naar. Naarmate je groeit, zul je moeten leren om op de een of andere manier onnodige gehechtheden los te laten.

De Maan in Schorpioen geeft je persoonlijkheid een opmerkzame, krachtige en charismatische kwaliteit. Anderen vinden je misschien wat mysterieus, moeilijk te lezen of misschien afstandelijk. Maar het zou heel goed kunnen dat je vooral zachtaardig bent, soms teruggetrokken en graag op jezelf.

Hoewel je in feite bijzonder gevoelig en zorgzaam bent, kun je een aura projecteren die iets anders zegt. Dit komt omdat je de behoefte voelt om je kwetsbare kanten te beschermen. Je gevoeligheid betekent dat je de minste trilling voelt en dit kan invloed hebben op je delicate innerlijke kern. Je hebt tijd nodig om mensen te leren kennen en uit te zoeken wie je werkelijk kunt vertrouwen.

Emotioneel welzijn komt voort uit nauwe banden die je in staat stellen om je eigen persoonlijke diepten of de mysteries van het universum te verkennen. Afhankelijk van andere invloeden in je horoscoop, ben je waarschijnlijk behoorlijk gepassioneerd en heb je relaties nodig die passen bij jouw niveau van emotionele intensiteit. Je hebt intimiteit nodig in relaties en vraagt ​​in ruil daarvoor loyaliteit.

Schorpioenmaan is ook een teken van privacy. Je persoonlijke zaken hou je waarschijnlijk liever voor jezelf. In plaats van iedereen te laten weten hoe je je voelt, heb je waarschijnlijk tijdens het opgroeien geleerd om je ware gevoelens voor jezelf te houden. Tenzij andere factoren in je horoscoop dit veranderen, zul je dingen niet gemakkelijk onthullen. Je moet echt weten dat je iemand anders kunt vertrouwen voordat je bereid bent om te delen.

De gevoeligheid en diepgang van je aard zorgen ervoor dat je waarschijnlijk behoorlijk intense reacties op dingen hebt, vooral als je jong bent. Omdat de kwaliteit van je emoties – hun kracht en expressie – zo sterk kan zijn, kunnen ze soms overweldigend zijn.

Als je opgroeit, kun je merken dat je tussen uitersten schommelt. Terwijl alle tieners emotionele schommelingen doormaken, kunnen de jouwe meer uitgesproken zijn. Het is belangrijk dat je dit begrijpt. Je hebt tijd en ruimte nodig om grip te krijgen op wat je werkelijk voelt.

Het is belangrijk om te onthouden dat je jezelf niet in je emoties stort. Met de Maan in Schorpioen zou je kunnen geloven dat alleen omdat je iets sterk voelt, er actie op ondernomen moet worden. Naarmate je ouder wordt, ontwikkel je emotionele intelligentie. Je moet weten hoe je dingen diep kunt voelen, maar tegelijkertijd deze gevoelens door je heen kunt laten stromen, zonder dat je volledig wordt opgeslokt. Je hebt er veel aan om heel vertrouwd met je lichaam te raken, want dat is waar alle emoties gevoeld worden.

Na verloop van tijd leer je de diepten van je emoties te begrijpen. Je hebt tijd alleen nodig voor zelfanalyse en introspectie. Je gevoeligheid geeft je een verbazingwekkende mate van inzicht in je eigen en andermans aard. Je hebt de ruimte nodig om het verschil uit te werken tussen onbewuste impulsen, bewuste verlangens en invloeden die je uit de wereld om je heen hebt opgenomen.

Terwijl je de diepten in je eigen natuur onderzoekt, herken je ook de motivaties van anderen. Je moet op je instinct vertrouwen. Je eerste indruk van mensen is waarschijnlijk heel scherpzinnig en je zult dingen zien die anderen niet zien. Vertrouw op wat je gevoel je vertelt. Je moet meer putten uit de wijsheid van het instinct.

Schorpioenmaan wordt ook geassocieerd met paranormale begaafdheid. Je hebt waarschijnlijk een zeer scherpe intuïtie. Misschien voel je je aangetrokken tot de mysteries van het leven en wil je meer weten over magie, alchemie of iets anders occults. Maar als je wantrouwend bent ingesteld zie je overal complotten, en vermoed je allerlei kwaadaardigs, waar in feite niets aan de hand is.

Of misschien ben je gewoon erg opmerkzaam en doe je het goed in elke situatie waarin je de onderstromen in een ruimte moet lezen. Misschien ben je een geboren detective, heb je een goed gevoel voor financieel management of weet je hoe je anderen kunt motiveren door een beroep te doen op hun psychologische triggers.

Omdat dit teken betrekking heeft op de transformatie van energie, word je aangetrokken door alles waarbij iets van vorm verandert. Misschien ontdek je dat het helpt om je intuïtieve gaven te ontwikkelen door middel van meditatie of energiewerk. Je kunt je ook aangetrokken voelen tot het werken op plekken die je blootstellen aan crises. Je kunt het goed doen in elke carrière waarbij je je instinct moet gebruiken om op dit moment belangrijke beslissingen te nemen.

Omdat je intens voelt, ten goede of ten kwade, kan dit je soms kwetsbaar maken. In werkelijkheid ben je met grote kracht geboren. Misschien moest je moeder om de een of andere reden haar ware gevoelens voor zichzelf houden, of misschien was ze zich gewoon vooral bewust van de verborgen onderstromen in de omstandigheden om haar heen? Of misschien begaafd met diepgaand inzicht? Op de een of andere manier heb je geleerd om zelf-beschermend te zijn vanwege je vroege gezinsleven. Naarmate je ouder wordt, kun je leren om van je gevoeligheid een krachtig bezit te maken.

Je hebt een echt talent om precies aan te geven wat anderen echt willen of nodig hebben – wat confronterend kan zijn – maar brengt altijd de waarheid aan het licht. Door de dingen te laten zien zoals ze werkelijk zijn, breng je inzicht en wijsheid in je eigen en andermans leven. Verwacht echter niet dat dit altijd tot dankbare reacties zal leiden.

Door je emotionele inzichten te delen, ontdek je de waarheid over jezelf. Tegelijkertijd stel je jezelf bloot aan diepere niveaus van kracht en kwetsbaarheid. Dit proces van zelfblootstelling is wat je nodig hebt, en leidt je uiteindelijk naar een vorm van innerlijke transformatie die alleen kan plaatsvinden door vertrouwen en wederzijdse intimiteit. Het doel als je onder een Schorpioen-Maan bent geboren, is om diepere niveaus van intimiteit te creëren. Door relaties begrijp je de wereld om je heen en jouw plaats daarin. Door te verbinden en te delen met anderen, wordt innerlijke rust gevonden.

Er kan echter een neiging zijn om te proberen je kwetsbaarheid te beschermen. Je kunt proberen de diepten te verbergen van wat je werkelijk voelt. De neiging om je gevoelens te onderdrukken of te verbergen kan beide kanten op gaan. Aan de ene kant kun je proberen je los te maken van emotionele ontmoetingen. Je kunt uitdagende situaties zoals seks en relaties vermijden. Je kunt proberen jezelf te beschermen tegen het te dicht bij anderen komen en als compensatie je helemaal op je werk of hobby’s te storten.

Je kan doen alsof je vreselijk beledigd bent, maar dat is misschien alleen maar een verdediging die je aanwendt om te voorkomen dat anderen ontdekken hoe gevoelig en kwetsbaar je werkelijk bent. Je moet vertrouwen in anderen ontwikkelen door ze in je leven toe te laten. Dit betekent luisteren naar je eigen intuïtie en de juiste vertrouwelingen kiezen om mee te delen. Maar ook leren dat niet alles waar je bang voor bent ook waar is.

Op het hoogste niveau geeft je Schorpioen-maan je de mogelijkheid om je eigen leven en dat van anderen te transformeren. Je kunt gemakkelijk allerlei veranderingen initiëren en een katalysator worden voor meer groei.

Als natuurlijk psycholoog kun je slagen op elk gebied dat betrekking heeft op het 'lezen' van anderen. Hoe goed je dit doet, hangt af van in hoeverre je bereid bent om de schaduw in jezelf onder ogen te zien. Door je eigen negatieve eigenschappen te onderzoeken, leer je anderen te helpen die van hen te zien.

Je grootste geschenk is je vermogen om licht in je eigen leven en dat van anderen te brengen door de dingen te zien voor wat ze werkelijk zijn. Je helpt anderen te transformeren wat verlossing nodig heeft door zichzelf te accepteren. Als je in staat bent om vertrouwelijk om te gaan met de geheimen van anderen, kun jij degene zijn tot wie ze zich wenden met hun meest verborgen pijn.

Als je anderen hun verhalen laat delen, help je hen hun pijn te helen. Als je naar waarheid praat over wat je voelt dat er aan de hand is, help je anderen een pad naar transformatie te vinden. Met je besef van de diepten van de menselijke natuur en empathie voor anderen, kun je troost en steun bieden en tegelijkertijd anderen laten zien hoe ze hun leven kunnen vernieuwen.

Maan in Schorpioen (2)

Terwijl anderen geborgenheid en troost kunnen vinden in materiële dingen, zoeken Maan in Schorpioen mensen naar emotionele intensiteit. Wat er ook gebeurt, er is iets heel intens aan Maan in Schorpioen. Ze graven diep als het gaat om emoties - ze kunnen verder kijken dan façades en tot in de kern van een persoon doordringen. Dit vermogen om te "zien" wat voor de rest van de wereld niet duidelijk is, kan intimiderend zijn voor anderen of enorm aantrekkelijk zijn, afhankelijk van het publiek.

Hun diepgewortelde behoefte aan transformatie en wedergeboorte kan zich op verschillende manieren manifesteren. De meesten hebben een krachtig, emotioneel intens leven. Sommigen hebben het gevoel dat het buiten hun controle ligt - deze mensen lijken vaak in emotionele ontreddering terecht te komen, en hun leven lijkt te bestaan ​​uit tal van dramatische ups en downs. Wanneer het echter als een emotionele behoefte wordt geaccepteerd, hoeven wedergeboorte en verandering niet zo dramatisch en overweldigend te zijn.

Op de een of andere manier zoeken mensen met de Maan in Schorpioen naar intense ervaringen. Als hun leven op de een of andere manier regelmatig is, kan er een onbewuste behoefte zijn om hun eigen kracht te testen en emotionele opwinding op te wekken. Zelfbewustzijn en acceptatie zijn waarschijnlijk de beste manier om met deze diepe behoefte aan emotioneel drama om te gaan. Er is nu eenmaal een aangeboren behoefte aan het voelen van intense, diepe emoties – het kan lang duren voordat ze begrijpen dat dat ook positieve en heilzame gevoelens kunnen zijn.

Dingen half doen of zinloze, oppervlakkige relaties hebben, vervult ze gewoon niet. Ze willen alles of niets.

Maan in Schorpioen mensen hebben vaak een sterke angst voor verraad. Sommigen zullen de mensen van wie ze houden aan een reeks tests onderwerpen, en deze zijn niet altijd bewust. Hun schijnbare achterdocht kan moeilijk zijn voor de mensen die van hen houden. Echter, eenmaal toegewijd, kunnen Maan in Schorpioen-mensen de meest loyale en beschermende partners zijn die er zijn.

Zelfs degenen die verlegen zijn, zijn enorm aanwezig. Je voelt altijd hun aanwezigheid als je de ruimte met hen deelt. Dat is omdat ze je, bewust of onbewust, scherp in de gaten houden. Ze hebben een uitzonderlijke "radar" waarmee ze een situatie - en een persoon - snel en vakkundig kunnen inschatten. Dit vermogen om de menselijke motivatie en de natuur te begrijpen kan voor sommigen te sterk zijn, en voor anderen juist geruststellend.

Maan in Schorpioen mensen stralen kracht uit. Zelfs als ze geen ervaring hebben, lijken ze dingen 'gewoon te weten'. Het is moeilijk om hen te choqueren of weg te jagen door emotionele eerlijkheid of krachtige gevoelens. Sommige mensen willen instinctief op hen leunen, en andere, minder dappere mensen rennen juist liever weg, bang voor de intensiteit.  

Veel mensen met de Maan in Schorpioen zijn intelligent en scherpzinnig. Degenen die hun enorme krachten gebruiken voor intimiteit en eerlijkheid zijn het gelukkigst.

Terug