Kruimelpad

Maan in Waterman (1)

Als je bent geboren met de Maan in Waterman heb je behoefte aan objectiviteit en eerlijkheid. Je kracht ligt in je vermogen om je los te maken van emotionele situaties en ze vanuit een logisch oogpunt te bekijken. Jouw uitdaging is om te begrijpen hoe je eigen emotionele reacties werken, en hoe andere mensen omgaan met hun gevoelens en emoties.

Waterman is een conceptueel en humanitair teken. Je bent waarschijnlijk in sommige opzichten uniek en bent mogelijk onder ongebruikelijke omstandigheden opgegroeid. Je moet je onafhankelijkheid laten gelden en je individualiteit uitdrukken. Je kunt vooruitstrevend zijn in je manier van denken en in staat zijn om anderen vanuit een afstandelijk gezichtspunt te begrijpen.

Er kan iets aan jou zijn dat jou onderscheidt van anderen. Je vroege kinder- en familieverhaal zouden hier belangrijke aanwijzingen moeten geven. Misschien ben je opgegroeid met het gevoel heel anders te zijn dan de mensen om je heen, of misschien had je moeder op de een of andere manier een voorkeur voor een grote mate van vrijheid. Je moet begrijpen hoe dit gevoel van scheiding je heeft gevormd. Je bent hier op de een of andere manier om je eigen lied te zingen, je eigen weg te gaan en je unieke persoonlijkheid uit te drukken.

Waterman is een luchtteken. Dit betekent dat het betrekking heeft op ideeën, concepten en communicatie. Luchttekens zijn gericht op de sociale aspecten van het leven. Maar het kan het wat lastiger maken om met gevoelens om te gaan, omdat de neiging om ze te analyseren en er rationeel mee om te gaan soms sterker is dan ze gewoon maar in z’n geheel te voelen, inclusief de “onredelijke” kanten er van.

Waterman is ook een vast teken. Dit geeft je een aangeboren vermogen om je te concentreren, door te zetten en te volharden. Je hebt een zekere mate van zekerheid in je leven nodig en verwacht hetzelfde van anderen terug. Je hebt waarschijnlijk altijd vrij duidelijke ideeën gehad over wat je wel en niet wilt, wie je wel en niet leuk vindt. Als je eenmaal een besluit hebt genomen, is het onwaarschijnlijk dat je verandert.

Je moet van jongs af aan je individualiteit definiëren. Jouw positie als iemand ‘van buitenaf’ geeft je de mogelijkheid om de wereld om je heen vanuit een uniek gezichtspunt te interpreteren. Dit betekent niet dat je per se een buitenstaander bent - je brengt gewoon een ander perspectief op alles waar je mee te maken hebt.

Je bent misschien opgegroeid in een gezin waar individualiteit werd aangemoedigd, of misschien wel in een gezin waarin gevoelens niet werden geuit. Er is waarschijnlijk iets in jouw jeugd dat je doet onderscheiden van anderen. De kunst is om dat unieke perspectief in je eigen voordeel aan te wenden.

Met de Maan in Waterman voel je je misschien een buitenstaander of eenzame wolf. Deze houding genereert vaak een instinctief gevoel van op de een of andere manier 'anders zijn' of 'van buitenaf', en dit kan elke neiging versterken die je misschien hebt geleerd om je terug te trekken uit emotionele ervaringen. Je hebt begrip en inclusie nodig.

Je bent je misschien zo bewust van je unieke kwaliteiten dat je de neiging hebt om jezelf gescheiden te houden van anderen, onbewust gelovend dat je waarschijnlijk door hen wordt afgewezen, dus het is het beste om als eerste er uit te stappen en hun steun af te wijzen. Het kan zijn dat je je ongemakkelijk voelt over het feit dat je jezelf speciaal maakt vanwege hoe anders je bent.

Pas op dat je dit gevoel van uniciteit niet op anderen projecteert, omdat je minachting voelt voor wat jij ziet als hun alledaagsheid. Dit kan een zelf saboterende strategie zijn waardoor je stopt op de rand van echt emotioneel contact.

Op het diepste onbewuste niveau is het je angst voor nabijheid en/of afwijzing die ervoor zorgt dat je je niet verbonden voelt met anderen. Je moet een groep gelijkgestemde anderen vinden bij wie je kunt horen.

Omdat de emotionele kwaliteiten die met de Maan worden geassocieerd via het element Lucht worden ervaren kun je soms koud en afstandelijk zijn. Je bent geneigd tot objectiviteit in je emotionele reacties. Je hebt mentale ruimte nodig om te beslissen hoe je je voelt.

Waterman is misschien wel het minst "emotionele" teken van de dierenriem. Met een Waterman-maan voel je je waarschijnlijk meer op je gemak met projecten, resultaten, woorden en ideeën dan met de sentimentele of gepassioneerde dimensies van het leven.

Je zult je waarschijnlijk meer op je gemak voelen bij feiten en concepten. Het kan zijn dat je moeite hebt om anderen die voornamelijk door passie of instinct worden gedreven, volledig te begrijpen. Dit betekent niet dat je niet emotioneel bent. Verre van. Het houdt alleen in dat je de voorkeur geeft aan de "veiligheid" van objectiviteit en rede als het gaat om het doorkruisen van emotioneel terrein.

Je zou kunnen proberen om jezelf "van een afstand"  aan te sturen. Je biedt graag een koele, duidelijke en objectieve analyse aan de mensen om je heen. Dat voelt natuurlijker voor je dan er diep bij betrokken te raken. Mogelijk moet je meer echt je best doen om de impact van jouw emoties, of het gebrek daaraan, op anderen te herkennen.

Tenzij er andere kenmerken in jouw horoscoop zijn die dat meer in balans brengen, is emotionele uitwisseling misschien niet je sterkste punt. Je voelt je waarschijnlijk het nuttigst als je begeleiding kunt bieden door middel van logische ondersteuning. Je moet begrijpen dat je gevoelens heel anders benadert dan anderen. En je moet er rekening mee houden dat in ieder geval sommige mensen zich niet prettig voelen bij je analytische benadering van gevoelens.

Je kracht is je vermogen om boven subjectieve reacties uit te stijgen en de inherente beperking ervan om het hele verhaal te zien voor wat het is. Je wordt misschien gerespecteerd onder je vele vrienden vanwege je sociale vaardigheden en objectiviteit, in staat om een probleem logisch te analyseren zonder emotionele vooringenomenheid.

Op een meer intiem niveau kan dit echter problematisch zijn. Je kunt moeite hebben met het omgaan met partners die meer worden bepaald door hoe ze zich voelen. De diepten van emotionele ervaringen zijn misschien niet begrijpelijk voor jou. Je zou zelfs minachting kunnen voelen als je merkt dat anderen dramatische emotionele reacties tonen. Je moet begrijpen dat emotie een essentieel onderdeel is van het mens-zijn. Dan kun je anderen zichzelf laten zijn zonder de verbinding te verbreken.

Dit is een teken van vrienden en netwerken, en je zult merken dat aan de meeste van je emotionele behoeften wordt voldaan door verbonden te zijn met een groep. Je kunt je energie steken in vriendschappen en sociale activiteiten. Je hebt een natuurlijk talent voor het waarderen van collectieve dynamiek.

Dit kan echter ten koste gaan van die relaties met personen die het dichtst bij je staan. Je kunt ongetwijfeld meer energie besteden aan gemeenschapsbelangen of idealen dan aan persoonlijke zorgen. Je moet onthouden dat niet iedereen hetzelfde vermogen tot onthechting heeft als jij.

Aan de positieve kant betekent dit dat je waarschijnlijk uitgesproken vaardigheden hebt binnen groepen en in staat bent om met mensen uit alle lagen van de bevolking om te gaan. Je kunt op ieders eigen voorwaarden reageren zonder te verzanden in verschillen.

Je zult je waarschijnlijk concentreren op wat vergelijkbaar is in anderen, in plaats van wat hen uit elkaar houdt, en dus heb je de gave om gemeenschappelijke gronden te vinden. Vanwege deze neiging ben je misschien een natuurlijke netwerker en merk je dat je vriendschappen ontwikkelt met mensen uit veel verschillende lagen van de bevolking.

Van nature egalitair, geloof je meestal in dezelfde rechten voor iedereen. Bovendien is Waterman een zeer beschaafd teken, en daarom heb je waarschijnlijk goed ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden, plus interesses die heel breed kunnen zijn en zelfs avant-garde kunnen zijn.

Maan in Waterman is een geweldige positie voor mensen die in humanitaire en noodsituaties werken, omdat het je helpt je te concentreren op de behoeften van de groep en het moment, in plaats van persoonlijk beïnvloed te worden door de emoties van dat moment. Dit is bijvoorbeeld een prima plaatsing voor een trauma-arts, mensen die audities beoordelen, of een voetbalcoach.

Je vermogen om objectief te zijn, betekent dat je je kunt concentreren op oplossingen en niet op hun emotionele tol. Anderen zullen je verfrissend vinden om in de buurt te zijn, omdat je vermogen om kalm te blijven bijzonder nuttig kan zijn.

Maan in Waterman (2)

Maan in Waterman mensen zijn buitengewoon oplettend. Het zijn levenslange studenten van de menselijke natuur, die graag analyseren waarom mensen doen wat ze doen. Dit komt vaak voort uit een afstandelijke, zelfs verlegen persoonlijkheid, vooral in de jeugd. Of het nu vanwege karakter of conditionering is, mensen met Maan in Waterman groeien vaak op met het gevoel "anders". Hoewel ze nogal sociaal zijn, zijn ze in hun hart vaak eenlingen. Velen hebben sterke ego's, of op zijn minst krachtige verdedigingsmechanismen, en de meeste mensen met de Man in Waterman zullen hun best doen om de meest unieke en ongewone persoon te zijn die ze kunnen zijn. Hun innerlijke gevoel van eenzaamheid – dat ze er niet helemaal in passen – plaatst ze naar buiten, naar binnen kijkend.

Wanneer de Maan in Waterman staat, zullen deze mensen vaak de meer irrationele eigenschappen van emoties ontkennen - zoals jaloezie, bezitsdrang en angst - in een poging om boven datgene te blijven staan ​​wat zij als bekrompenheid beschouwen. Als dit te ver gaat, kunnen ze echter emotioneel geblokkeerd, afstandelijk en koud overkomen.

Maan Watermannen kunnen erg eigenzinnig zijn, vooral in de kindertijd. Met de leeftijd leren ze over het algemeen om met hun sterke behoefte aan vrijheid om te gaan. Hun verlangen naar onafhankelijkheid is inderdaad krachtig, ongeacht hun leeftijd. Met een rustige Zon en/of Ascendant is hun verlangen om anderen te choqueren niet altijd duidelijk, al kan het alsnog tevoorschijn komen als ze zich na verloop van de tijd meer op hun gemak met iemand voelen. Ze zijn over het algemeen trots op hun familieleden en pronken met hoe uniek ze zijn.

Hoewel ze in de jeugd geneigd zijn om soms driftbuien en eigenzinnig gedrag te vertonen, groeien mensen met Maan in Waterman vaak op met het gevoel dat rommelige emoties onaantrekkelijk zijn. Ze zijn er vaak trots op dat ze koelbloedig, afstandelijk en boven datgene wat zij als de lagere emoties beschouwen, kunnen uitstijgen. In dat proces kunnen ze uiteindelijk van anderen vervreemden - en zichzelf. Hoewel ze bedreven kunnen zijn in het begrijpen van het gedrag en de motivaties van anderen, kunnen ze het contact met hun eigen gevoelens verliezen, simpelweg omdat ze zich te sterk hebben geïdentificeerd met wat ze willen zijn.

De neiging van om humanitair te zijn komt krachtig naar voren met de Maan in Waterman. Er is een zeer idealistische en progressieve trek in deze mensen. Hun vriendelijkheid en zorg voor anderen is echter over het algemeen meer een brede levensfilosofie. Met mensen die dicht bij hen staan, kunnen ze schijnbaar geen compassie hebben, omdat ze vaak verwachten dat anderen net zo onafhankelijk en onthecht zijn als zij. Dat blijkt dus vaak heel anders te zijn. In hechte, persoonlijke relaties geven Maan Watermannen anderen echter over het algemeen veel persoonlijke vrijheid, en ze zullen allerlei eigenaardigheden van de mensen om hen heen tolereren en ervan genieten.

Maan in Waterman mensen zijn zelden vluchtige mensen, maar ze kunnen onbetrouwbaar zijn als het gaat om de kleine dingen in het leven. Vaak is dit gewoon een bevestiging van hun onafhankelijkheid. Op de lange termijn zijn ze echter vrij constant, omdat Waterman een vast teken is. Zolang ze hun eigen ruimte hebben en de vrijheid om zichzelf te zijn, hoe maf dat ook is, zijn ze betrouwbaar en loyaal.

Maan ze maken over het algemeen geweldige vrienden. Ze zullen er een punt van maken om niemand buiten te laten. Velen zullen vechten voor de rechten van anderen en ze zijn bereid om een kruistocht voor gelijkheid te voeren.

Wat misschien verrassend is, is dat mensen in de Maan in Waterman heel trots kunnen zijn. Als ze op een of andere manier zijn aangevallen (vooral wat betreft hun karakter), kunnen ze zelfs erg inflexibel en koeltjes worden. Het kan moeilijk zijn om te weten hoe gevoelig voor kritiek Maan Watermannen zijn, simpelweg omdat ze het zo goed verbergen! Wanneer hun karakter of gedrag is bekritiseerd, hebben ze de neiging om de hielen in het zand te zetten en het gewoon te blijven doen. Ze verwachten volledig dat anderen ze accepteren zoals ze zijn, of anders zijn ze gewoon niet langer geïnteresseerd in hun gevoelens en opinies.

Deze soms waanzinnig onvoorspelbare mensen zijn niettemin best charmant. Ze hebben een onmiskenbare koppige inslag, maar als ze zichzelf laten gaan zijn ze ongewone en eindeloos interessante mensen om mee om te gaan. Het leven zou gewoon niet hetzelfde zijn zonder de vreemde draai die zij aan allerlei dingen kunnen geven.

Terug