Kruimelpad

Maan in Vissen (1)

Als je bent geboren met de Maan in Vissen moet je een manier vinden om te leren leven met je grote gevoeligheid, en hoe je daar expressie aan kunt geven. Je intuïtie is sterk ontwikkeld, maar niet perse altijd juist, zeker niet als er onderliggende angsten en zorgen zijn, die kleuren wat je ziet en voelt. Maar als je daar je weg in weet te vinden heb je wel een opvallend groot vermogen om allerlei subtiliteiten waar te nemen die anderen ontgaan.

Met de Vissenmaan ben je een zeer beïnvloedbaar individu. Dit kan je een voordeel opleveren, maar het kan ook behoorlijk uitdagend zijn om mee om te gaan. Je wordt sterk beïnvloed door je omgeving en je bent van nature afgestemd op de meelevende, creatieve, fantasierijke, romantische en idealistische aspecten van het leven. Je moet manieren zien te vinden waarmee je je intense gevoelens kunt kanaliseren.

Je natuurlijke vermogen om aan te voelen wat er om je heen gebeurt, is je beste troef, maar misschien ook wel je grootste struikelblok. Je hebt een manier om energie op te pikken die je diepgaand inzicht geeft. Maar je hebt ook een manier om jezelf te verliezen in fantastische denkbeelden en gevoelens. Je moet begrijpen hoe energie werkt en wat echt is.

Met een Vissenmaan zullen je emoties waarschijnlijk uitgesproken sterk zijn. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en heeft veel te maken met gevoeligheid - voor jezelf, voor andere mensen en voor de mysterieuze, onzichtbare krachten die onze wereld vormen.

Je was al op jonge leeftijd bewust van de mysteries van het leven en was waarschijnlijk een zeer gevoelig of fantasierijk kind. In sommige opzichten heb je deze eigenschappen van je moeder geërfd en het zal afhangen van wat ze stimuleerde of afremde hoe je nu met deze gevoeligheid weet om te gaan.

Je kunt gemakkelijk verborgen invloeden of energieën voelen. In veel opzichten zuig je sferen op als een spons. Je gevoelens over mensen en situaties zijn waarschijnlijk onmiddellijk, nauwkeurig en inzichtelijk. Je moet meer op je instinct vertrouwen, maar ook onderscheid leren maken tussen wat je op andere mensen of situaties projecteert, en wat er in feite gaande is.

Wetende dat je gevoelens waardevolle informatie verschaffen, maar je soms op een dwaalspoor kunnen brengen, betekent dat je het verschil moet leren herkennen tussen een intuïtieve reactie op iets en een emotionele fluctuatie die gebaseerd is op een onbewuste reactie op wat er ook gaande is. Daarom moet je je intuïtieve vermogens ontwikkelen, maar proberen ook kritisch te blijven t.o.v. je eigen invallen.

Door je gevoelens te leren respecteren en begrijpen, herken je de mensen en omstandigheden die je de waardering kunnen geven die je verdient.

Je fantasie is waarschijnlijk ook sterk. In veel levenservaringen vind je nuance. Je zult waarschijnlijk reageren op allerlei soorten prikkels, die je in een wereld kunnen brengen die je zelf hebt gecreëerd. Als vorm van recreatie heb je ruimte nodig om te dagdromen.

Of je nu liever wilt ontsnappen in een comfortabele wereld van je eigen verbeelding, of jezelf onderdompelt in kunst, alles wat werkt om je verbeelding te activeren, is voedend voor je.

Daarom heb je een voordeel als je je talenten in iets creatiefs zet. Meestal wordt de Vissen-energie uitgedrukt door abstracte kunstvormen, dus alles rond muziek, film, fotografie, dans, drama, poëzie of schilderkunst kan aantrekkelijk zijn. Zelfs als je niet als kunstenaar praktiseert, ben je waarschijnlijk sterk afgestemd op bepaalde kunstvormen.

Omdat de Vissenmaan zeer creatief is, heb je een uitlaatklep nodig voor je levendige fantasie. Om te ontspannen heb je creatieve zelfexpressie nodig. Als je dat kunt combineren met het werk dat je doet, dan nog beter. Je moet je visie op een betere wereld in het hier en nu brengen.

Je hebt misschien al van jongs af aan een krachtig gevoel van weten. Als kind heb je misschien profetische dromen gehad, of misschien ben je opgegroeid in een omgeving waar vooral de vrouwen bekend stonden om hun paranormale of helende vermogens.

In feite ben je met de Vissenmaan misschien opgegroeid met paranormale gaven. Misschien kom je uit een lange lijn van sensitieve mensen of genezers - mensen die kennis hebben van de verborgen mysteries van het leven.

Begrijpen hoe je "zesde zintuig" werkt, is je natuurlijke geboorterecht. Zelfs als dit bewustzijn afneemt naarmate je ouder wordt, heb je waarschijnlijk een buitengewoon vermogen om te weten wat er gaat gebeuren voordat het fysiek wordt.

Je instinctieve besef dat er meer in het leven is dan alleen het hier en nu geeft je een aangeboren acceptatie van dingen die niet meteen kunnen worden verklaard.

Op spiritueel niveau heb je misschien een persoonlijke relatie met je eigen ervaring van goddelijkheid. Dit betekent niet dat ook niet traditioneel religieus kunt zijn of dat je geen bepaald geloof mag volgen. Maar je zult je waarschijnlijk verbonden voelen met iets dat groter is dan jezelf, en op je eigen manier proberen met die ervaring te leven.

Je leven wordt gestuurd door gevoel, en door het gevoel dat er misschien een onzichtbare "Hand" is die de schepping leidt. Je moet begrijpen hoe spirituele realiteiten de wereld ondersteunen die je ziet.

Liefde en relaties kunnen een gebied van het leven zijn waar je veel lessen doorloopt. Vissen is een heel romantisch teken. Je moet onderscheid maken tussen je behoefte om met anderen samen te smelten en je behoefte om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Je kunt de neiging hebben om relaties of nieuwe ervaringen aan te gaan met een roze bril. Soms zie je dingen op de romantische manier die je wilt dat ze zijn, wat misschien niet in overeenstemming is met de feiten. Anderen op een voetstuk plaatsen betekent dat ze er steevast af moeten vallen. Toch heb je het vermogen tot een zeldzame vorm van liefhebben, gebaseerd op de onvoorwaardelijke acceptatie van anderen voor wie ze zijn.

Soms ervaar je een verheven soort liefde die je een ervaring van ware vereniging met een ander zal brengen. Op andere momenten moet je misschien wakker worden met de harde realiteit, anderen zien voor wie ze zijn, en niet wie je zou willen dat ze zijn.

Met de Maan in Vissen moet je in relatie staan ​​met anderen die je gevoeligheid respecteren. Om dit te laten gebeuren, moet je het eerst bij jezelf respecteren.

De Vissenmaan wordt geassocieerd met escapisme gebaseerd op een verlangen om de alledaagse aspecten van het leven achter zich te laten. Daarom moet je je periodiek terugtrekken uit de eisen van het leven en de tijd nemen om je zeer gevoelige emotionele systeem aan te vullen.

Als je dat niet doet, kan het zijn dat je het niet aankunt. Terugtrekken of ontsnappen is een belangrijk onderdeel van je ervaring. Of je dit bewust of onbewust doet, is geheel aan jou.

Een bewuste manifestatie kan inhouden dat je de tijd neemt om alleen te zijn, je terugtrekt uit de wereld voor contemplatie, meditatie, zuivering en vernieuwing. Vooral tijd doorbrengen aan het water of in de natuur is heilzaam. Natuurlijke omgevingen helpen de emotionele en psychologische invloeden die je van anderen hebt opgenomen los te laten en die ervaringen te verwerken die nodig zijn voor je groei.

Omdat Vissen een teken van mededogen is, kun je ook evenwicht vinden door vriendelijk te zijn voor anderen, en je medelevende aard uit te drukken door middel van dienstbaarheid. De truc hier zal zijn om te leren niet meer op je te nemen dan je deelt. Geven is natuurlijk voor jou, maar het kan zijn dat je moet leren wanneer genoeg genoeg is. Je moet grenzen herkennen, zodat er geen misbruik wordt gemaakt van je medeleven en vrijgevigheid.

Een andere manifestatie zou kunnen zijn dat je probeert te ontsnappen door middel van verslaving, drugs of alcohol, door afhankelijk te worden van een soort overheid of welzijnssysteem, of door het slachtoffer te worden van iets of iemand. Met de Vissenmaan kun je onbewust ziek, kwetsbaar of berooid worden door een onderliggend gevoel dat je de wereld niet aan kunt.

Hoe het zich ook manifesteert, de drang om te ontsnappen gaat bijna altijd over het zoeken naar zuivering, herstel en bevrijding. Bewust worden van je onderliggende motieven en behoeften zal enorm helpen om de complexiteit van je gevoelige aard te begrijpen.

Door te erkennen dat de behoefte om te ontsnappen een verlangen belichaamt om jezelf weer samen te voegen met de bron van "Al Dat Is", kun je constructieve wegen opzetten om weer betrokken te raken bij het leven, waardoor een terugkeer naar een gezond evenwicht en lonende relaties kan plaatsvinden.

Maan in Vissen (2)

Mensen met de Maan in Vissen zijn vaak dromerig en niet altijd in contact met de realiteit. Hoewel deze mensen in dagelijkse, praktische zaken misschien niet altijd realistisch zijn, maken ze dit goed met een opmerkelijke intuïtie. Ze kunnen zich heel gemakkelijk in iemands situatie verplaatsen wat hen een opmerkelijk sterk vermogen tot medeleven en liefde geeft. De keerzijde van dit ogenschijnlijke vermogen om de gebruikelijke grenzen te doorbreken is dat deze mensen zich gemakkelijk kunnen verliezen in het lijden van anderen.

Dit zijn opmerkzame zielen die in contact lijken te staan ​​met alle nuances en subtiliteiten van de menselijke natuur. Maan in Vissen-mensen kunnen soms worden gezien als "uitgespreid", - het lijkt er dan op dat ze geen kern hebben, maar als water zich steeds aanpassen aan wat er op dat moment gebeurt, of met wie ze samen zijn.

Ze voelen dingen aan en vertrouwen op hun intuïtie. Het voelt gewoon niet goed voor hen om anders te doen. Hun dromerigheid kan veel momenten van verstrooidheid betekenen. Deze tijden van vergetelheid kunnen hen in allerlei hachelijke situaties brengen met anderen die deze complexe zielen maar al te gemakkelijk verkeerd kunnen begrijpen. Zonder voldoende ruimte en tijd om te dagdromen, worden ze gemakkelijk overspoeld door drukte van het leven. Geef ze de ruimte om alleen met zichzelf te zijn, en ze zijn over het algemeen in staat om de wereld aan te kunnen, zelfs als hun stijl daarbij niet altijd conventioneel of begrijpelijk is.

Over het algemeen worden mensen met de Maan in Vissen beschouwd als zachtaardig en lief. Ze geven om anderen en worden ze gemakkelijk geraakt door menselijk lijden. Deze neiging levert hen soms de reputatie op als sukkels voor snikverhalen. Hoewel dit soms waar kan zijn, leren veel van hen tijdens hun leven hoe ze onderscheid kunnen maken tussen oprechtheid en manipulatie. Toch hebben ze zeker veel zachte kanten.

Er is een heerlijke accepterende kant aan Maan in Vissen die soms wordt aangezien voor zwakte. Vissen is het twaalfde en laatste teken van de dierenriem en draagt ​​dus een beetje van elk teken van de dierenriem met zich mee. Als gevolg hiervan zien ze zichzelf weerspiegeld in het gedrag van anderen, waardoor ze schijnbaar grenzeloos medeleven krijgen. Omdat de Maan onze instinctieve aard vertegenwoordigt, lijkt Maan in Vissen te weten hoe dingen voelen zonder echt die ervaring te hebben gehad. Ze lijken dan er alles van te weten - zelfs of vooral de subtiliteiten ervan.

Degenen die niet te verlegen zijn, zijn geweldige acteurs en actrices. Dit vermogen om zich in te leven, zelfs als er geen ervaring is, geeft hen een open geest en hart. De meeste willen dit uitdrukken door middel van schrijven, muziek (zowel luisteren als maken), poëzie en kunst - in feite doen de gelukkigste mensen met deze stand van de Maan in hun horoscoop precies dat.

Hoewel sommige van hen deurmatten zijn, weten de meeste Vissen-Maan-mensen instinctief wanneer ze toe zijn aan een hoognodige oplading. Het is dan dat ze zich terugtrekken uit de wereld (en haar harde realiteit), al was het maar om kracht te verzamelen om alles en iedereen weer onder ogen te zien. Alleen zijn is belangrijk voor hen, maar ze hebben ook mensen nodig, dus hun retraite zal meestal van korte duur zijn. Maar ze moeten ook leren dat terugtrekken uit de wereld een zekere kwaliteit moet hebben – dus zitten aan het water, mediteren, lopen door de natuur, een mooi boek lezen of luisteren naar hun favoriete muziek is prima, maar overmatig gebruik van alcohol of drugs, urenlang games spelen, porno kijken of eindeloos door social media scrollen is dat niet. Er is een verschil tussen escapisme en de ziel voeden. De weg naar beneden lokt altijd, dus ze zullen een zekere mate van innerlijke discipline moeten ontwikkelen.

Terug