Kruimelpad

De verschillende aspecten

De planeten kunnen ook aspecten met elkaar maken en op die manier elkaar wederzijds beïnvloeden. Soms in positieve zin, soms negatief – en vaak een beetje van beide, maar in verschillende mate.

Aspecten ontstaan door de cirkel van 360 graden te delen door 1 (de conjunctie – planeten staan vlak bij elkaar in de horoscoop), door 2 (de oppositie – de planeten staan tegenover elkaar), door 3 (de driehoek – de planeten staan 120 graden van elkaar af), door 4 (het vierkant – de planeten staan 90 graden van elkaar af), door 5 (het quintiel, de planeten staan 72 graden van elkaar af), door 6 (het sextiel, de planeten staan 60 graden van elkaar af) en 12 (half sextiel of inconjunct, planeten staan 30 of 150 graden van elkaar af). Er zijn meer aspecten, en er valt veel over te vertellen, maar voor nu is het belangrijk om te weten dat er harde, disharmonische aspecten zijn, en zachte, harmonische aspecten. In het eerste geval is er meer strijd, conflict en spanning, in het tweede geval gaat het allemaal wat soepeler en gemakkelijker.

We maken daarom onderscheid tussen vier soorten aspecten.

De eerste is de conjunctie – de planeten staan min of meer op dezelfde plek aan de hemel, en ze combineren hun energie. Dit zijn vaak bijzonder krachtige aspecten. Onderlinge afstand nul tot soms wel acht graden. Hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe sterker het effect.

Het tweede soort aspect zijn het vierkant en de oppositie – de planeten werken disharmonisch samen, kunnen slecht met elkaar overweg, hinderen elkaar, willen verschillende dingen tegelijkertijd. Conflicten dus, maar daar kunnen ook de mooiste dingen uit voortkomen. Al lukt het niet altijd om tot een oplossing te komen. Onderlinge afstand negentig of honderdtachtig graden, met een marge van nul tot soms wel 8 graden. Hoe kleiner het verschil, hoe sterker het effect.

Het derde soort aspect zijn de driehoek en het sextiel, en soms ook het quintiel en bi-quintiel. De planeten werken harmonisch samen, kunnen goed met elkaar overweg, helpen en versterken elkaar, willen min of meer hetzelfde maar gebruiken daarvoor verschillende methodes. Harmonie dus, en kracht, maar soms ook luiheid en gemakzucht. Onderlinge afstand honderdtwintig of zestig graden, met een marge van nul tot 5 graden voor het sextiel, en soms wel 8 graden voor de driehoek. Voor het quintiel en bi-quintiel hou ik 1 à maximaal 2 graden aan.

En het vierde soort aspect zijn het inconjunct, het halfvierkant, het anderhalfvierkant en het semi-sextiel. De planeten werken net niet lekker samen, het schuurt en het wringt, leidt tot ongemak en irritatie. Dilemma’s die maar niet bevredigend kunnen worden opgelost. In een aantal gevallen ook geassocieerd met psychisch en lichamelijk ongemak – van licht tot behoorlijk zwaar, van ontevredenheid tot werkelijk psychisch lijden, van kwaal tot serieuze ziekte. Voor het inconjunct hou ik maximaal 3 graden verschil aan, voor de andere 1 à maximaal 2 graden aan.

De beschrijving van de aspecten tussen twee planeten focust over het algemeen meer op de harde aspecten – omdat daar vaak ook meer belangstelling voor is. Ze zijn niet slecht of evil, want zonder dat zou er ook niet veel gebeuren. Mensen presteren onder druk vaak veel beter dan als alles wel prima gaat. Harde aspecten worden geassocieerd met voortuitgang, prestaties, doelen bereiken, in beweging komen, conflicten en problemen, tegenwerking, belangentegenstelling. Dus ze zijn verantwoordelijk voor het gevoel dat het leven niet altijd gemakkelijk is.

Maar mensen groeien niet alleen maar, en evolutie is niet hetzelfde als verbetering. Harde aspecten kunnen ook beschrijven dat dingen mislukken, dat iets niet opgelost kan worden, dat er achteruitgang en stilstand is, dat iets wat je graag wil er gewoon niet inzit.

Aspecten bepalen, samen met de tekens van de Zon, Maan en Ascendant, voor een belangrijk deel hoe je jezelf beleeft en hoe anderen je gedrag interpreteren, en er zijn bovendien heel veel van, dus daar is veel tekst over.