Kruimelpad

Het eerste, lange artikel is een uitgebreide, maar theoretische beschrijving wat nu eigenlijk een Ascendant is. Niet geïnteresseerd, maar wil je liever over je eigen Ascendant weten? Ga dan meteeen naar Ascendant Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman of Vissen. Staan er planeten vlak bij je Ascendant, of maken ze op een andere manier een verbinding? Ga dan meteen naar Ascendant in verbinding met de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto. Het laatste deel van deze pagina gaat over de verbinding tussen de Ascendant en de twaalf huizen.

Introductie Ascendant

Schrijven over bijvoorbeeld “je Ascendant is Weegschaal” is een beetje als een olifant beschrijven als “grijs”. Het klopt wel, beschrijft ook een belangrijke en kenmerkende eigenschap, maar het is duidelijk dat het toch niet helemaal volledig is. Over een olifant valt meer te zeggen dan alleen dat. Datzelfde geldt voor de combinatie Ascendant/teken – er valt veel meer over te zeggen, en daarom is dit een lang artikel geworden. Je kunt natuurlijk ook direct over je eigen Ascendant gaan lezen, maar hier gaan we er wat dieper induiken. Met uiteindelijk, in het laatste deel van dit artikel,  een zes-stappen-plan om een veel vollediger beeld van je eigen Ascendant te krijgen. Want je Ascendant is méér dan alleen maar één teken; het is een complex, en als je echt een volledig beeld wilt krijgen van je Ascendant zul je een aantal vervolgstappen moeten zetten.

Dat betekent dat je niet in één keer het hele overzicht hebt en het kan de nodige tijd en moeite kosten om een compleet overzicht te krijgen van wat jouw Ascendant eigenlijk precies betekent. Daarbij moeten we, zoals altijd bij astrologie, niet denken dat tegenstrijdige informatie betekent dat er iets niet klopt, want zo zitten mensen juist vaak in elkaar – tegenstrijdig, ingewikkeld, niet één geheel, maar ook voor henzelf soms onbegrijpelijk. Het is bijna onvermijdelijk dat je tegenstrijdigheden tegenkomt in een horoscoop, en dat is ook precies zoals het is. Gedrag, gevoelens, gedachten, keuzes, overtuigingen, verlangens – ze kunnen allemaal tegenstrijdigheden bevatten. Hetzelfde geldt voor de Ascendant. Als je alle elementen bij elkaar zet zul je vrijwel altijd dingen zien die niet goed bij elkaar passen en die hoef je niet op te lossen tot er één geheel uit komt, maar je moet gewoon onderkennen dat het nu eenmaal op die manier werkt. Met de nodige tegenstellingen.

Wat is de Ascendant?

De Ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon opkomt ten tijde van de geboorte. Als het een klok zou zijn is die altijd ingetekend op 9 uur, dus helemaal links van de cirkel die de horoscoop voorstelt. Als je geboren bent bij zonsopkomst staat de Zon op precies dezelfde plek als de Ascendant; ongeveer vier minuten later staat de Ascendant één graad verder, en een uur later zou die al in het volgende teken kunnen staan. Waar je Ascendant staat is dus afhankelijk van je geboorte uur; daarom moet je het ook laten berekenen, want anders kun je niet weten welk teken je Ascendant is.

Het teken waar de Zon in staat (‘je sterrenbeeld’), het teken waar de Maan in staat, en het teken van de Ascendant zijn verreweg de drie belangrijkste in de geboortehoroscoop. Samen bepalen ze voor een groot deel hoe je functioneert, wat je wilt, hoe je je voelt en omgaat met allerlei emoties, en hoe je overkomt op anderen.

Ascendant en verschijning

De Ascendant wordt ook vaak omschreven als de persona, dat deel van onszelf dat we kiezen om te bemiddelen tussen onze hele persoon en de directe omgeving. Deze persona kan het hele individu onthullen en daarmee harmoniseren, maar het kan ook zijn dat hoe je in eerste instantie lijkt te zijn verschilt van hoe mensen je beoordelen als ze je beter hebben leren kennen. Maar ook dat is dan iets wat blijkbaar bij je hoort. De Ascendant is niet een masker, of een soort van oppervlakkige laag die de werkelijke jou verbergt. Het vormt echt een belangrijk deel van wie je bent, en bepaalt veel van de energie die je ter beschikking staat.

Het feit dat de Ascendant het eerste is dat mensen van jou kunnen zien, betekent niet dat het minder waar is, minder representatief voor wie je bent, of oppervlakkiger is dan enig ander deel van je horoscoop. Zeker, je Ascendant is niet je hele persoonlijkheid, die is altijd meer dan dat. Maar het feit dat het rijzende teken op zichzelf niet volledig is om het hele plaatje te beschrijven betekent niet dat het minder waar is, of oppervlakkiger dan elk ander deel van de horoscoop. Geen enkel onderdeel van de horoscoop vertelt het hele verhaal; je moet alle onderdelen in samenhang met elkaar zien en interpreteren.

Eén van de belangrijkste betekenissen die de Ascendant heeft is het fysieke lichaam, het uiterlijk, de manier waarop je jezelf zichtbaar maakt aan anderen. Kom je zelfverzekerd en vriendelijk over, of voorzichtig en een beetje verlegen, sluw en gehaaid, of warm en hartelijk? Al die verschillen bepalen ook weer hoe andere mensen op jou zullen reageren. Daarbij gaat het niet om de kleur van je huid, of je klein of groot bent of wat de lengte van je haar is, maar wel de energie die je uitstraalt, de indruk die je wekt, de dingen waar je het eerste aan denkt als mensen je zouden moeten typeren.

Bovendien is jouw energie en je verschijning niet iets wat alleen maar de tijdens de eerste ontmoeting een rol speelt – elke keer dat mensen elkaar zien is de Ascendant van de één in verbinding met de Ascendant van de ander, en dat bepaalt mede of ze goed met elkaar kunnen opschieten, of dat het schuurt en wringt.

“Kun je zien wat mijn Ascendant is?”

Een vraag die mij vaak gesteld wordt als mensen horen dat ik een astroloog ben, en waar ik na diverse missers altijd maar “nee” op antwoord. Oké, ik heb het ook weleens goed geraden, maar dat was waarschijnlijk toeval.

Want hoe je er uit ziet wordt door heel veel dingen bepaald, en zeker niet alleen maar door het teken van je Ascendant. Er spelen natuurlijk diverse andere zaken een rol; genetische factoren, cultuur, leeftijd, je geschiedenis, persoonlijke smaak, de groep waar je je mee identificeert, eventuele ziektes, stemming van de dag, make up (maakt zeker bij mannen een groot verschil), en wat al niet meer. Maar ook als het uitsluitend om de astrologische factoren gaat is het zo dat het teken van de Zon en Maan soms duidelijk meedoen. Soms is het de planeet die vlak bij de Ascendant staat die duidelijk zichtbaar z’n stempel drukt op het uiterlijk (maar veel vaker dus niet…). Soms is het iets anders uit je horoscoop. Maar over het algemeen is er geen eenduidige relatie tussen het teken van je Ascendant en je uiterlijk. Dat we het toch over “fysieke verschijning” en “eerste indruk” hebben is omdat het wel een grote, maar zeker geen doorslaggevende rol speelt. Het schemert er altijd wel doorheen: als ik het eenmaal weet zie ik het ook veel duidelijker. Maar ja, dat is typisch confirmation bias; de neiging om informatie zo te interpreteren dat je een “dacht ik al” momentje hebt.

Ascendant en aan iets nieuws beginnen

De Ascendant geeft ook aan op welke manier je omgaat met nieuwe situaties, hoe je doet als je voor het eerst iemand ontmoet, welke strategieën je goed liggen als je ergens aan gaat beginnen; kortom alles wat je zou kunnen samenvatten als “de eerste keer”, of “het begin”. De Ascendant wordt ook in verband gebracht met je geboorte en de manier waarop die is verlopen (net zoals het twaalfde huis, daar direct boven, informatie bevat over de laatste weken voorafgaand aan de geboorte).

Een sollicitatiegesprek, de eerste keer dat je met iemand gaat daten, je entree op een feestje waar je niemand kent, de nieuwe stad waar je gaat wonen; het zijn allemaal situaties waar je Ascendant een grote rol zal spelen. Die beschrijft dan de manier waarop je daarmee omgaat. Stap je er zelfverzekerd op af omdat je veronderstelt dat je je hoe dan ook wel zal redden? Goede kans dat je Ascendant in Vuur tekens als Leeuw, Boogschutter of Ram staat. Ga je voorzichtig te werk, let je erg op veiligheid; iets wat Water en Aarde tekens meer zouden doen. Of ga je meteen contact maken met andere mensen, vragen hoe zij dat hebben aangepakt, en bereid je je voor door eerst veel informatie te verzamelen; de stijl van de Lucht tekens.

In ieder geval beschrijft de Ascendant onder meer duidelijk hoe we de wereld begroeten. Hoe we het leven benaderen en onze directe omgeving. Dit zal in sterke mate afhangen van hoe we verwachten dat die omgeving eruit zal zien, gebaseerd op hoe we dat in het vroege leven hebben ervaren. Onze Ascendant beschrijft ons specifieke uitkijkpunt, de stoel waarin we toevallig zitten, het perspectief van waaruit we de actie bekijken en er misschien aan deelnemen.

Ascendant als lens

De Ascendant wordt vaak omschreven als een lens, onze persoonlijke lens waardoor we naar de wereld kijken en waardoor de wereld naar ons kijkt. Wanneer ons zicht wordt getest, plaatst de opticien verschillende lenzen voor onze ogen en terwijl we met elk verschillend stuk glas naar hetzelfde beeld kijken, zal het bij elke lens anders lijken. Stel je voor dat die lenzen ook kleuren hebben. Donkere glazen, roze bril, heldere glazen enzovoort. Saturnus of Steenbok bij de Ascendant zou bijvoorbeeld een donkere bril beschrijven. Ze veranderen ook de kijk van de drager op de wereld. Als de wereld een donkere plaats is, zoals bij donkere lenzen, dreigt er altijd wel ergens gevaar. Het voelt misschien niet veilig, maar dan neemt het individu natuurlijk weer stappen om zichzelf te beschermen.

De lens waarmee we naar de wereld kijken kan ook zonnig en optimistisch zijn, en dat alleen al verandert de manier waarop we andere mensen benaderen, en hoe zij vervolgens op ons reageren. Er zijn een oneindig aantal manieren waarop we naar de wereld kunnen kijken, en al die verschillende perspectieven samen zijn misschien de werkelijkheid zelf. Als je de beschrijving van de Ascendant niet alleen maar beperkt tot twaalf tekens, maar het hele verhaal probeert te duiden, zul je zien dat er ook enorm veel verschillende manieren zijn waarop we naar de wereld kunnen kijken, en de wereld naar ons.

Wie ziet jou?

Als we zeggen dat de Ascendant beschrijft hoe je op anderen overkomt lijkt het alsof dat helemaal bij jou ligt, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Degene die jou ziet heeft zijn of haar eigen manier van kijken; die kun je misschien wel een beetje beïnvloeden, maar dat is toch grotendeels iets waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. En mensen hebben zo hun gewoontes; als ze andere mensen ontmoeten gebruiken ze snelle schema’s, en hebben zo hun voorkeuren. Veel mensen maken gebruik van stereotypen, en soms zien ze je dus in een bepaald licht, zonder dat je daar verder iets voor gedaan hebt.

Bij het vormen van een eerste indruk spelen veel zaken een rol: de leeftijd, en het leeftijdsverschil, man of vrouw, fysieke verschijning, gezichtsuitdrukkingen, iemands accent, de lichaamshouding, de stem, en andere dingen die we kunnen koppelen aan het lichaam. Verder maakt het uit of iemand tot hetzelfde ras behoort, of er een gezamenlijke culturele achtergrond wordt gedeeld, wat je economische status is – en die is soms ook af te leiden uit je kleding en taalgebruik. Dus enkelvoudig is het niet. Die eerste indruk bepaalt voor een deel ook hoe je daarna met elkaar omgaat.

Fysieke kenmerken geven vaak al een goede aanwijzing over iemands persoonlijkheid, zelfs voordat hij of zij iets heeft gezegd. Op die manier kunnen de meeste mensen bijvoorbeeld al goed inschatten of iemand extravert is, emotioneel stabiel, open of gesloten, en in hoeverre ze zelfrespect hebben.

Vaak is er in minder dan een seconde al een eerste indruk van iemand gevormd. Tenzij iemand doelbewust liegt of iets achter houdt is die vaak ook behoorlijk accuraat. En omgekeerd weten de meeste mensen van zichzelf wel vrij goed welke indruk ze meestal wekken. Mensen gebruiken bepaalde fysieke kenmerken ook om in te schatten of iemand intelligent, gezond en warm is – waarbij aantrekkelijke mensen het grote voordeel hebben dat ze veel vaker als meer competent, socialer, intelligenter en gezonder worden gezien. “Mooie mensen zijn goede mensen” Gelukkig is er wel een grote variatie in wat we aantrekkelijk vinden, dus dit effect is niet alleen maar voorbehouden aan de supermodellen.

Wat anderen verder het meest belangrijk vinden wisselt ook een beetje per situatie, en soms wordt je ook beoordeeld op zaken waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben – een kapper, een tandarts, een mode ontwerper en een yoga lerares letten allemaal net op wat andere details van je lichaam en verschijning.

En mensen die sterke stereotypen koesteren ten aanzien van bepaalde groepen in de samenleving kun je toch niet verslaan. Stel dat je een homo bent, scherpe tong, uitbundige kleding, klaterende lach – een groot succes in je Amsterdamse vriendenkring, met Ascendant Leeuw, en een sterke Mercurius/Uranus combinatie. Toch zul je heel anders worden beoordeeld als je in de plaatselijke buurtsuper van Staphorst een pakje sigaretten koopt. Of mogelijk heb je een goede opleiding afgerond, altijd hard gestudeerd, geen gekke dingen gedaan, ga je solliciteren, en geef je allemaal prima antwoorden. Maar als je deel uitmaakt van een groep die door degenen die de beslissingen nemen als “anders” wordt gezien wordt je toch negatief beoordeeld.

Dus je Ascendant geeft wel een min of meer vast aantal eigenschappen weer, maar die zullen toch naar gelang de situatie en wie er naar je kijkt, enigszins anders beoordeeld kunnen worden. Desalniettemin – het is ook niet alleen maar willekeurig, de meeste mensen zullen min of meer dezelfde dingen opvallend vinden aan de manier waarop je je presenteert.

Ascendant en leeftijd

Zoals we allemaal wel weten is de manier waarop iemand er uitziet iets wat in de loop van het leven aan verandering onderhevig is. Een kind is tenslotte geen volwassene, en het verschil tussen een bejaarde en een volwassene is ook voor iedereen zichtbaar (behalve blijkbaar voor pubers).

Dus op welke leeftijd begint de Ascendant “zichtbaar” te worden? Daar kunnen we geen scherpe definitie van geven, maar ik denk dat we rond de leeftijd van 14 tot 18 jaar wel de contouren beginnen te zien. Dat is een leeftijd waarop al een aantal belangrijke biologische ontwikkelingen het lichaam en de verschijning hebben gevormd. Daarmee is het nog niet afgerond, en bijvoorbeeld de hersenen zullen nog tot ongeveer het 25ste levensjaar door blijven gaan met evolueren, en dus ook het gedrag verder vormgeven. Maar de belangrijkste kenmerken beginnen echt wel zichtbaar te worden, en hoewel ze nog een aanzienlijke evolutie door zullen maken wordt het wel gemakkelijker om bijvoorbeeld foto’s uit die tijd te matchen met de foto’s dertig jaar later.

Door ouder te worden doen we ook meer ervaring op, en soms zullen bepaalde kenmerken die eerst nauwelijks zichtbaar zijn meer op de voorgrond treden. Soms zal een ziekte of een zware periode ook z’n sporen achter laten. En hoewel we hier ook een beschrijving geven van de Ascendant met behulp van de twaalf tekens van de dierenriem zullen we verder in dit artikel uitleggen dat er veel aanvullende informatie gegeven kan worden, en dat het in feite veel genuanceerder ligt. Dat verklaart ook dat de expressie van de Ascendant niet statisch is, maar dynamisch, en in de loop van de jaren kan veranderen.

En, dit is geheel en al open voor discussie – misschien is er ook wel een leeftijd dat je Ascendant niet meer zo duidelijk individueel is en dat je tot de grote groep van oude mannen en oude vrouwen bent gaan behoren. Nog steeds volkomen herkenbaar voor je familie en vriend(inn)en, maar voor anderen alleen maar grijze massa.

Ascendant en afkomst

De wereld is altijd al divers geweest, maar de laatste paar decennia zijn de verschillende groepen mensen veel meer door elkaar gaan wonen. De wereld is voor iedereen ook zichtbaar veel diverser en veelkleuriger geworden, met name in de grote steden. Het betekent dat er steeds meer erkenning komt voor de diversiteit in attitudes, waarden, cultuur, overtuiging, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheid, en levenservaring. Dat gaat niet vanzelf – er is ook duidelijk veel weerstand bij de groepen die traditioneel de meeste macht hadden om plek in te ruimen voor andere groepen. Als reactie daarop ontstaan er dan weer allerlei emancipatie groepen. (Uranus tegen Saturnus, denkt de astroloog dan).

Met betrekking tot de Ascendant (fysieke verschijning, het lichaam, voorkomen) zal er meer rekening moeten worden gehouden met de grotere diversiteit van het moderne leven. Maar als het gaat om de eigenschappen die genoemd worden, de energie die om iemand heen hangt, de uitstraling van de persoonlijkheid hoeven er geen grote wijzigingen worden aangebracht. Zo lang je maar accepteert dat er verschillen zijn, en niet via etnische stereotypen naar iemand kijkt.

De twaalf tekens van de Ascendant

Je kunt hier, zoals op veel andere plekken, een beschrijving vinden van de twaalf verschillende tekens van de Ascendant. Als je weet in welk teken die staat kun je in principe van elke beschrijving van de twaalf tekens die je ergens op het internet of in een boek vindt, de beschrijving van jouw teken lezen, en daarbij bedenken dat je dat misschien niet bent, maar dat veel mensen je wel zo zien. Zo simpel is het soms.

Misschien ben je wel zo’n vurige, zelfverzekerde, hartelijke Leeuw – maar je hebt een Steenbok Ascendant, en je komt toch veel rustiger en gereserveerder over dan je meestal leest over je Zonneteken.

Misschien denken veel mensen wel dat je echt heel aardig en sociaal bent, want je hebt een Weegschaal Ascendant – waardoor het vaak wat langer duurt voordat mensen jouw bij tijd en wijle best wel venijnige Zon-in-Schorpioen leren kennen.

Of praat je de hele dag met iedereen – Tweelingen Ascendant, maar dan wel over je politieke idealen, want je bent wel een Waterman.

Dus de manieren waarop de twaalf verschillende tekens van de Ascendant werken vind je hier op de site. Kun je ook op veel andere plekken vinden, dus als je eenmaal het teken van je Ascendant weet kun je diverse bronnen raadplegen om daar meer over te weten te komen.

En als dat is wat je wilt weten, en niet meer, kun je wat hierna geschreven staat gewoon overslaan. Maar aangezien je al tot hier bent gekomen is kun je net zo goed nog verder lezen.

Aanvullende informatie over de Ascendant

Alleen het teken van je Ascendant weten is eerlijk gezegd niet genoeg – op de achtergrond is altijd meer informatie te vinden. Daarom gaan we een aantal aanvullingen geven – want het teken waar je Ascendant in valt is niet het enige wat van belang is om te begrijpen hoe het allemaal precies werkt.

Ten eerste kunnen er planeten vlak bij de Ascendant staan en als dat zo is dan zullen ze een sterke invloed uitoefenen. Elke ochtend komt de Zon op in het oosten, en elke dag is er dus een conjunctie (samenstand) van de Zon met de Ascendant. Maar ook de Maan, Mercurius en alle andere planeten verschijnen op een gegeven moment bij de oostelijke horizon, gaan naar hun hoogste punt in het zuiden, en verdwijnen weer een paar uur later achter de westerse horizon. Alleen; dat kan in principe op elk moment van de dag of nacht gebeuren, en behalve bij de Maan kun je dat niet met het blote oog zien; daar heb je echt berekeningen voor nodig. Dus je kunt heel goed een Ram Ascendant hebben en het gevoel hebben dat de beschrijving daarvan toch niet goed overeenkomt met je verschijning – totdat je ontdekt dat Saturnus bij de Ascendant staat, en dat zorgt er voor dat je veel rustiger, gereserveerder en voorzichtiger bent dan een “pure” Ram-Ascendant. Want de invloed van die planeet kan sterker zijn dan het dierenriemteken. Om beter te begrijpen hoe je overkomt op anderen moet je dan eigenlijk een combinatie maken van het teken én de desbetreffende planeet.

Daarom is er op deze site een sectie waarin je kunt nalezen wat de invloed van de Zon, Maan en planeten is als die vlak bij de Ascendant staan.

Dat is verder helemaal individueel – soms staat een planeet dicht bij de Ascendant, maar dat geldt alléén voor iemand die precies op dat moment geboren is – een kwartiertje later en het effect is al weer afgenomen, en een half uur later geldt het niet meer. Het hangt er helemaal van af waar, en hoe laat je werd geboren. Het is wel een heel sterk effect, dus het is echt de moeite waard om uit te zoeken.

Als planeten in het eerste huis staan betekent dat dat ze op het punt staan over de horizon te gaan – al kan dat misschien nog wel even duren. Maar ook die worden traditioneel gezien als krachtige aanwijzingen dat ze je verschijning, en de energie die om je heen hangt, beïnvloeden. Als planeten aan de horizon zijn verschenen en steeds verder van de Ascendant af komen te staan geldt dat ze op een gegeven moment niet meer daartoe worden gerekend; dan zijn het planeten die in het twaalfde huis staan. Waar die grens precies ligt is niet zo duidelijk – maar 8 à 10 graden lijkt een veilige marge. Omdat de betekenis van het twaalfde huis echt anders is dan het eerste huis moet je de invloed van die planeet dus ook anders lezen – ze hebben dan niet meer betrekking op je manier van doen in nieuwe situaties en je lichamelijke verschijning.

Ten tweede is elk dierenriemteken gekoppeld aan een planeet. Dat is omdat hun energie en manier van expressie sterke verwantschap met elkaar heeft. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om onderscheid te maken tussen die twee, en als bijvoorbeeld Jupiter bij de Ascendant staat lijkt dat in veel opzichten alsof iemand een Boogschutter Ascendant heeft. De manier van doen, de verschijning, hoe ze zich voorbereiden op bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of beginnen aan een nieuw project; het lijkt allemaal veel op elkaar. Hier is de koppeling tussen teken van de dierenriem en de bijbehorende planeet.

Ram – Mars

Stier – Venus

Tweelingen – Mercurius

Kreeft – Maan

Leeuw – Zon

Maagd – Mercurius

Weegschaal – Venus

Schorpioen – Pluto

Boogschutter – Jupiter

Steenbok – Saturnus

Waterman – Uranus

Vissen – Neptunus

Zoals je ziet zijn Mercurius en Venus aan twee tekens gekoppeld, en voor de rest heeft iedere planeet één teken waar hij het meest mee verwant is. Ik ben er niet zo zeker van of het sterrenbeeld Maagd en de planeet Mercurius wel aan elkaar gekoppeld moeten worden, maar bij Venus zie ik wel dat er twee vormen van expressie zijn – lichamelijk via Stier, en sociaal via Weegschaal.

In astrologische geheimtaal is Mars de heerser van Ram, Venus de heerser van Stier, Mercurius de heerser van Tweelingen, enzovoorts. Dus, technisch gesproken, kijken we naar het rijzende teken en de positie van zijn heerser.

Wat je vervolgens doet is die koppeling van teken en planeet gebruiken om meer over jouw Ascendant te vertellen. Dat werkt zo. Eerst kijk je in welk teken je Ascendant valt, en dan lees je over je Ascendant in Kreeft, of je Ascendant in Waterman. Dan weet je al iets meer.

Vervolgens ga je kijken welke planeet daarbij hoort, en in welk teken en huis die van de horoscoop staat. En lees je welke invloed daarvan uitgaat. Dus als je Ascendant Ram is wil je meer weten over de positie van Mars, als je Ascendant Stier is zoek je op waar Venus staat, als je Ascendant Tweelingen is ga je kijken naar Mercurius, enzovoorts.

Dat is dus iets anders dan een planeet die vlak bij de Ascendant staat. Als je naar deze koppeling kijkt – als je de heerser van het rijzende teken opzoekt – kan die planeet overal in de horoscoop staan. Dat is op geen enkele andere manier te achterhalen dan door een geboortehoroscoop te laten berekenen. Iemand die Ascendant Waterman heeft, kan Uranus in principe in elk van de twaalf tekens hebben staan, en in elk van de twaalf huizen. Iemand die Ascendant Weegschaal heeft kan Venus in principe in elk van de twaalf tekens hebben staan, en in elk van de twaalf huizen. Only one way to find out ; bereken die specifieke geboortehoroscoop en zoek het op.

Ten derde is de Ascendant ook een onderdeel in de horoscoop waar andere planeten een aspect mee kunnen maken. Dat betekent dat die planeet op de een of andere manier zichtbaar wordt in het gedrag, het voorkomen en de lichamelijke verschijning.

Stel dat je geboren bent met een Maagd Ascendant. Er staan verder geen planeten vlak bij de Ascendant, noch in het eerste huis. Dan heb je een min of meer “pure” Maagd Ascendant.

Maar als jouw Ascendant op 15 graden Maagd staat, en bijvoorbeeld Venus staat op 15 graden Stier, dan is er een driehoek tussen Venus en de Ascendant; een harmonisch aspect. En omdat het Venus is zal dat zichtbaar worden als meer dan gemiddeld aantrekkelijk zijn, gemakkelijk sociaal contact maken, vriendelijkheid, goed contact met vrouwen, en de neiging een beetje lui en gemakzuchtig te zijn.

Maar als in dezelfde horoscoop Uranus op 15 graden Boogschutter staat komen heel andere eigenschappen naar voren – het is een disharmonisch aspect, een vierkant. Waardoor de minder leuke kanten van Uranus óók zichtbaar worden – eigenwijs, druk, verstorend, uitdagend, en de neiging om anderen (al dan niet bewust) te irriteren.

Dat klinkt als twee heel verschillende expressies, die elkaar min of meer uitsluiten. Maar dat is niet wat er gebeurt. Ze heffen elkaar niet op, maar zijn beide zichtbaar, soms binnen een paar minuten. Dit is iemand die in eerste instantie bescheiden lijkt (Maagd Ascendant), maar wel heel mooi en aantrekkelijk lijkt, vriendelijk ook (Venus). Maar na een paar minuten blijkt dat je flink vergist hebt – ze heeft een beetje te harde stem, praat supersnel, zegt gekke dingen (Uranus)

Ingewikkeld, genuanceerd, volledig.

Dus wil je echt een volledig beeld van de Ascendant dan zul je veel verschillende gegevens moeten combineren. Ten eerste zijn er 12 verschillende tekens waar de Ascendant in kan staan. Ten tweede kan de heerser van de Ascendant in 12 verschillende tekens, en 12 verschillende huizen staan. En tenslotte kan ook elk van de planeten in verbinding staan met de Ascendant.

Je moet dus wel het één en ander uitzoeken en combineren, want het is niet te doen om dat allemaal op te schrijven.

Voorbeeld, in zes stappen

Want stel dat je Ascendant Kreeft is

Dan lees je eerst over de manier waarop het teken Kreeft tot expressie komt. (1)

Dan kijk je of er een planeet, of misschien wel meerdere planeten, vlak bij de Ascendant staan, of in het eerste huis. Die zullen ook sterk tot uitdrukking komen. (2)

Vervolgens kijk je, in dit voorbeeld, naar de positie van de Maan, aangezien dat de heerser is van het teken Kreeft.

Je kijkt in welk teken de Maan staat – dat beïnvloedt de manier waarop alle associaties die bij de Maan horen tot expressie worden gebracht. (3)

Je kijkt in welk huis de Maan staat – dat beïnvloedt op welk gebied van je leven die eigenschappen van de Maan zichtbaar worden. (4)

Je kijkt welke aspecten de Maan maakt met andere planeten, want ook dat beïnvloedt de manier waarop alle associaties die bij de Maan horen tot expressie worden gebracht. (5)

En tenslotte kijk je of er planeten zijn die belangrijke aspecten naar de Ascendant maken, want ook die kunnen de expressie wijzigen (6) Dat is een minder sterk effect dan planeten die conjunct de Ascendant of in het eerste huis staan (2), maar hebben onmiskenbaar wel een effect.

En met die zes stappen heb je een veel beter overzicht van de manier waarop jouw Ascendant werkt. Maar je kunt het natuurlijk ook door een astroloog laten doen. Wij astrologen raden dat sterk aan. J

(Voor €35 bereken ik je horoscoop en schrijf ik op wat je zou moeten nalezen. Voor €100 heb je een volledig astrologiegesprek)

Terug