Kruimelpad

Ascendant Pluto aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Pluto en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Pluto inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Pluto horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Pluto en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen bij wie Pluto vlak bij de Ascendant kunnen soms alle kenmerken hebben die je zou verwachten bij zo’n plaatsing; donker, dreigend, gesloten, en soms ook indringend en intens. Dit zal vooral het geval zijn bij die horoscopen waar Pluto  disharmonische aspecten maakt met belangrijke persoonlijke planeten als Zon, Maan of Mars.

Maar vaker wel dan niet zie je in eerste instantie niets bijzonders. Of zie je wel de kenmerken van het teken van de Ascendant, maar niets van de eigenschappen die met Pluto worden geassocieerd. (Hetzelfde effect is ook bij Neptunus conjunct de Ascendant of in het eerste huis). Pluto lijkt zich vaak te onttrekken aan zichtbare kenmerken.

Maar als je meer te weten komt over hun (familie)geschiedenis blijkt dat ze al op jonge leeftijd te maken kregen met de issues waar Pluto over gaat, namelijk geboorte en dood, psychiatrische problemen, ziekenhuisopnames, misbruik, geweld en misdaad. Lang niet altijd overigens op een negatieve manier – ik heb deze combinatie gezien bij dochters wiens moeder vroedvrouw was, of die werkte in een hospice voor stervende mensen, of een kliniek voor anorexia patiënten. Een ander was de zoon van een rechercheur die hem al op vrij jonge leeftijd begon te vertellen over de misdaden waar hij mee te maken had.

Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hadden is dat ze al op jonge leeftijd leerden dat er ook een duistere kant aan het menselijk bestaan is. Het leidt er vaak toe dat mensen met Pluto bij de Ascendant bezig zijn met veiligheid en overleven, juist omdat ze beseffen dat de dood nooit ver weg is, en dat sommige mensen een gevaarlijke kant hebben die plotseling tevoorschijn kan komen. Bij sommigen leidt het er ook toe dat ze zich altijd op de een of andere manier onzichtbaar proberen te maken. Ze hebben hoe dan ook vaak al op jonge leeftijd de taboes leren kennen, de zaken waar andere mensen liever niet naar willen kijken, of over willen praten en nadenken.

Een ander issue dat vaker gaat spelen is dat Pluto bij de Ascendant ook extra gevoelig maakt voor verschillen in macht, en hoe die op een vaak ondergrondse manier mede bepalen hoe andere mensen je benaderen – of hoe jij mensen kunt benaderen. Het leidt er soms toe dat het gezicht dat ze aan anderen laten zien heel anders is dan hun “ware zelf”, en dat ze met meer dan één reden het contact aangaan. Zowel op een positieve als negatieve manier kunnen mensen met deze combinatie goed manipuleren, dat wil zeggen leiden zonder dat de ander dat echt doorheeft. En ook als ze verder een prettige en vriendelijk indruk wekken is er onder de oppervlakte vaak een hele sterke, onbuigzame wil.

Ze zijn ook, mede door hun geschiedenis, gewend aan hele intense emoties en situaties en schrikken daar niet van. Ze weten vaak wel hoe om te gaan met de geheimen van anderen, en sommigen zijn er zelfs bijzonder goed in om hun gespreksgenoot er toe te verleiden om daarover te vertellen, terwijl ze zelf daar heel weinig over mede delen.

Pluto heeft vaak ook met de grootouders te maken, en dan met name de grootmoeder. Vaak speelt ze een belangrijke rol in het leven van het jonge kind, soms door ook fysiek deel uit te maken van het huishouden, en soms gewoon door de vele verhalen over haar, waardoor ze een bijna mythische status kan krijgen.  

----------

Pluto conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Schorpioen, en de tekst hieronder is daarom grotendeels gelijk.

----------

Mensen met Pluto bij de Ascendant hebben vaak een sterke, rustige aanwezigheid, maar zijn desondanks moeilijk over het hoofd te zien. Er is iets met hen dat de wereld vertelt dat je maar beter niet over hun grenzen kunt gaan. Hun manier van doen dwingt respect af, en in sommige gevallen ook angst. Ze kunnen stil of luid zijn, maar ze lijken altijd krachtig en vastberaden.

Ze lijken dwars door mensen heen te kijken. Dit kan voor sommigen behoorlijk intimiderend zijn en voor anderen intrigerend. Ascendant Pluto mensen zoeken in hun omgang met anderen naar antwoorden door tussen de regels door te lezen. Oppervlakkige details worden genegeerd en ze kunnen heel direct zijn, en vragen stellen die proberen diep in je door te dringen.

Deze mensen hechten veel waarde aan hun privacy. Ze hebben een sterke behoefte om hun omgeving te beheersen en zijn experts in strategie. Zelden zullen mensen hun kansen door ongeduld en plotselinge invallen opblazen, ze plannen hun bewegingen zorgvuldig en opzettelijk, vertrouwend op hun geweldige vermogen om anderen aan te voelen en situaties goed in te schatten.

Ascendant Pluto is geneigd om het leven heel serieus te nemen, zij kunnen het niet met opgeruimd en licht gemoed tegemoet treden. Misschien een enkele keer, als ze het gevoel hebben dat alles onder controle is. Maar over het algemeen nemen zijn het hele menselijke bestaan serieus, maar het meest serieus zijn ze over zichzelf: wie ze zijn, wat ze hier doen, waar ze heengaan en soms zelfs wanneer ze zullen sterven.

Ze houden er soms van geheimzinnig te doen, andere mensen te laten gissen naar hun geheimen die ze voor zichzelf houden, terwijl ze het heerlijk vinden om anderen hun geheimen te ontfutselen.

De psyché van de Pluto Ascendant is wat gecompliceerder dan die van de meeste andere dierenriemtekens. Op zijn slechtst is hij iemand die valletjes zet, sluw, kwaadaardig en wraakzuchtig. Sommigen zijn echt moeilijke mensen om mee om te gaan, omdat ze steeds lijken te geloven dat anderen alleen door slechte motieven worden gedreven. Dan benaderen ze de wereld via woede en paranoia, en zijn ze hun eigen slechtste vijand.

Maar ze kunnen ook heel anders zijn. Ze zijn niet snel geschokt, en sommigen zijn er  heel goed in om anderen te helpen hun pijn een plek te geven, door gewoon goed te luisteren en niet te oordelen. Zoals gezegd, ze schrikken niet van sterke emoties.

Ascendant Pluto kan ook ergens helemaal induiken en bijna bezeten met een bepaalde taak bezig zijn. Dan voelen ze zich sterk betrokken bij wat ze doen, en laten ze zich ook niet snel afleiden. Als ze zo zijn kun je ze maar beter niet onderbreken door onbelangrijke vraagjes te stellen; dan kunnen ze met de nodige intensiteit laten weten dat ze daar geen enkele waardering voor hebben. Als ze zich ergens helemaal voor inzetten zijn ze ook niet erg bereid om een compromis te sluiten of een nederlaag te accepteren. Juist in die betrokkenheid met iets groters of belangrijkers dan zijzelf vinden zij hun bestemming en zin van het leven.

Door te kijken of Pluto harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Pluto sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zijn op een rustige, zelfverzekerde manier heel krachtig aanwezig. Ze hebben veel controle over wat er gebeurt, maar vinden het niet perse nodig om duidelijk te laten merken. Ze kunnen uitstekend situaties naar hun hand zetten en mensen dingen laten doen zonder dat die dat in de gaten hebben. Vaak hebben ze een uitstekend psychologisch inzicht, waar ze ook gebruik van maken. Dit zijn mensen die prima kunnen functioneren op plekken waar chaos en conflicten heersen, of waar heel snel ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Ze kunnen overweg met intense emoties, maar vinden het geen argumenten. Ze hebben vaak veel reserves en kunnen lang doorgaan.

Pluto vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Het kan niet meteen duidelijk zijn dat dit aspect er is – Pluto opereert graag in het verborgene. Maar als het wel aan de oppervlakte komt zien we manipulatief, dwingend gedrag, en een duidelijke behoefte om de baas te spelen. Ook zijn ze vaak wel érg aanwezig, en trekken ze alle aandacht naar zich toe, maar niet op een leuke manier. Ze zijn niet echt in anderen geïnteresseerd, tenzij ze hen kunnen gebruiken voor een bepaald plan. Er bestaat ook een andere expressie van Pluto vierkant de Ascendant – mensen die meedogenloos zijn, hard, gemeen, wraakzuchtig en wreed. In een rechtstaat kunnen ze daar in het openbare leven niet zo veel mee doen als ze misschien zouden willen, maar deze eigenschappen kunnen dan nog vaak wel in privé situaties, of gezinssituaties tot uitdrukking komen. Hun dwingende manier van doen, en onverschilligheid voor de gevoelens en grenzen van anderen kunnen soms grote emotionele schade aanbrengen. Maar ik heb deze combinatie ook gezien bij therapeuten die werken met getraumatiseerde slachtoffers van geweld, dus zoals altijd is de uitwerking van dit aspect ook afhankelijk van de rest van de geboortehoroscoop.

Terug