Kruimelpad

Ascendant Neptunus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Neptunus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Neptunus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij de Neptunus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Neptunus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen bij wie Neptunus vlak bij de Ascendant kunnen soms alle kenmerken hebben die je zou verwachten bij zo’n plaatsing; vaag, ontwijkend, verward, niet helemaal geland op planeet Aarde. Dit zal vooral het geval zijn bij die horoscopen waar Neptunus disharmonische aspecten maakt met belangrijke persoonlijke planeten als Zon, Maan of Mercurius.

Maar vaker wel dan niet zie je in eerste instantie niets bijzonders. Of zie je wel de kenmerken van het teken van de Ascendant, maar niets van de eigenschappen die met Neptunus worden geassocieerd. (Hetzelfde effect is ook bij Pluto conjunct de Ascendant of in het eerste huis). Neptunus lijkt zich vaak te onttrekken aan zichtbare kenmerken.

Wat wel kan is dat dit een persoon is die zich heel gemakkelijk kan aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden, of bij ontmoetingen met verschillende soorten mensen zich voegt naar de verwachtingen en omgangsvormen die daarbij passen. Een kameleon die in elke situatie een eigen persoonlijkheid toont, een kristal die alles weerspiegelt wat in de buurt komt. Alsof ze een fijn afgestemde radar hebben voor de nuances van de omgeving. Niet perse zoals bij de Maan voor de gevoelens van anderen, maar meer voor alle soorten stimuli – dus ook de manier van spreken, de sociale gebruiken, de denkwijze, de belangrijkste waardes, enzovoorts. Zodat iedereen een gunstige indruk van ze krijgt, zonder ze echt te hebben leren kennen.

De meeste planeten die dicht bij de Ascendant staan kleuren soms in sterke mate de indruk die mensen van hen hebben, maar hier is dat anders. Er is geen heel duidelijke grens of afbakening, ze weerspiegelen steeds een aantal eigenschappen van de omgeving. Daarom wordt deze plaatsing, net als bij Zon/Neptunus of Maan/Neptunus, vaak in verband gebracht met fotomodellen, of  acteurs of actrices -  mensen die allerlei rollen kunnen aannemen, zonder dat je daardoor perse beter weet wie ze zelf zijn.

Een andere mogelijkheid is dat het om mensen gaat die heel bekend zijn – en dan treedt soms het omgekeerde effect op, waarbij mensen allerlei eigenschappen op hen projecteren, en van alles over hen menen te weten zonder dat ze ze ooit ontmoet hebben. Dus Neptunus bij de Ascendant kan ook mensen aangeven op wie je heel gemakkelijk van alles kunt projecteren, zonder dat je kunt checken of dat allemaal wel waar is. Mensen die je gezien hebt op Instagram, YouTube, tijdens concerten en voorstellingen.

Een heel andere mogelijkheid met Neptunus bij de Ascendant is dat ze het beeld projecteren van het slachtoffer, iemand die het ook niet kan helpen, de onmachtige, iemand die geen controle over het eigen leven heeft. Voor de duidelijkheid; het kan daadwerkelijk gaan om slachtofferschap, maar met name bij deze combinatie is het ook een belangrijk deel van de identiteit.

----------

Neptunus conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Vissen, en de tekst hieronder is daarom grotendeels gelijk.

----------

Mensen met Neptunus bij de Ascendant gaan gevoelsmatig te werk en geloven eenvoudig dat een bepaalde impuls de juiste is. Ze kunnen niet altijd uitleggen wat ze geloven. Er is dikwijls een mystieke trek aanwezig. Meer dan de andere combinaties houden ze zich met de ziel bezig en willen graag door de dunne barrière breken, die deze wereld van de andere scheidt. Hun gevoelens en intuïtie zijn hun kompas in het leven, niet nuchtere, rationele overwegingen.

Ze zijn als een oceaan; altijd in beweging maar zonder een vaste bestemming. Ze zijn ontvankelijk voor de geringste veranderingen en proberen zich altijd aan te passen aan de heersende omstandigheden, maar missen de sterke motivatie om naar de top te klimmen. Ook kunnen ze makkelijk ontmoedigd worden; door andere mensen, door zichzelf of door moeilijke omstandigheden. Soms kunnen ze zich zomaar somber en hulpeloos voelen, andere keren uitgelaten vrolijk en geïnspireerd.

Hun grote gave is hun vriendelijkheid. Zij stralen medeleven uit en maken zich snel bemind. Zij kunnen zich goed met andere mensen vereenzelvigen omdat ze zelf meestal een sterke, afgebakende eigen identiteit missen. Zij willen niet dat er een onoverbrugbare kloof is tussen henzelf en andere mensen en zullen nooit barrières oprichten. Zij staan volledig open voor andere mensen en zijn daarom ook erg kwetsbaar. Ze kunnen het beste een bepaald onderscheidingsvermogen ontwikkelen voor de energie van anderen, aangezien mensen met een negatieve instelling hen ook veel gemakkelijker naar beneden kunnen trekken. Hun fysieke gesteldheid lijkt minder sterk te zijn dan de meeste.

Ze bewegen zich op een vaag richtingloze, zachte manier over de wereld. Ze komen over als kunstenaars en liefhebbers van vrede; maar hun open geest en hart kunnen ze een kameleon-achtige persoonlijkheid geven. Anderen weten niet altijd zeker wie ze van de ene op de andere dag zullen ontmoeten met een Ascendant Neptunus. Hoewel ze vaak stil en verlegen zijn, kunnen ze op een andere dag spraakzaam en gepassioneerd zijn. Ze zijn enorm beïnvloedbaar, hebben een dromerige instelling en stralen een zachtaardige persoonlijkheid uit. Ze zien de wereld zoals ze die op een bepaald moment willen zien, dus objectiviteit is niet per se een sterk punt. Besluitvorming ook niet!

Mensen met een Ascendant Neptunus verzetten zich tegen elke vorm van etikettering - hun karakters zijn veranderlijk en ze willen op geen enkele manier worden vastgepind of in een hokje gestopt worden. Ze hebben een rusteloze, zoekende natuur die met geen enkele manier van leven of zijn altijd gelukkig kan zijn. Ze hebben geen doorslaggevend plan voor morgen of zelfs maar voor vandaag, maar houden de zaken liever open. Omdat ze vaak genoeg van gedachten veranderen en zich graag een weg door het leven 'voelen', kan te veel organisatie of structuur als zeer beperkend worden beschouwd.

Soms lijken ze rond te lopen met hun hoofd in de wolken, en zelfs als je hun aandacht hebt, is hun dromerigheid bijna altijd duidelijk. Deze mensen hebben vaak een onweerstaanbare charme die op een rustige manier overkomt, met een zachte uitstraling om zich heen. Zowel hun uiterlijk als hun manier van doen zijn meestal behoorlijk intrigerend voor anderen.

Op hun slechtst zijn ze onbetrouwbaar en slinks en doen alles om aan een verplichting te ontkomen. Daar staat weer tegenover dat ze artistiek begaafd zijn en een uitstekend talent hebben om een compromis te sluiten. Als laatste maar niet als de minst belangrijke gave, noemen we nog hun spiritualiteit. Ze hebben vaak een sterke belangstelling voor een eigen, individuele verbinding met het goede, ware en schone.

Zij willen vrij zijn van iedere beperking en vooral van iedere emotionele druk. Vreemd genoeg hebben ze toch een sterke behoefte aan emotionele zekerheid; ze zijn als een eenzame zeeman die naar de thuishaven verlangt. Een term die het misschien mooi vangt is “divine discontent”; ze voelen zich nooit helemaal thuis op aarde omdat ze “weten” dat hun ware huis elders ligt.

Door te kijken of Neptunus harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Neptunus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zijn gevoelig en merken vaak allerlei subtiele dingen op in hun omgeving die anderen ontgaan. Dat kan er soms toe leiden dat ze in hun jeugd nog wat onzeker zijn, omdat ze niet altijd de bevestiging krijgen voor wat ze ervaren als ze bij anderen zijn. Ze moeten leren om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen zodat ze mensen die goede energie toelaten, en mensen die hen naar beneden halen, ook al is het onbedoeld, op afstand houden. Ze kunnen een heel geïnspireerd leven leiden, of dat nu is door kunst, yoga en meditatie, of door contact met de natuur. Ze hebben tijd voor zichzelf nodig, maar als daar aandacht voor is, kunnen ze ook beter de “grove wereld” verdragen. Ze hebben veel mededogen en kunnen ook zeer gemotiveerd zijn om mensen die lijden te gaan helpen.

Neptunus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Ze maken op anderen vaak een wat vage indruk, alsof ze zelf ook niet zo goed weten welke kant ze op moeten gaan met hun leven. Ze zijn emotioneel kwetsbaar, en kunnen contact met andere mensen moeilijk vinden omdat ze te veel binnen komen. Hun bescherming tegen de harde werkelijkheid werkt niet zo goed. De kans bestaat ook dat ze te veel alcohol of drugs gebruiken, waardoor het vermogen om heldere keuzes te maken te zeer wordt aangetast. Soms zien we verwarring, onzekerheid, en vluchtgedrag bij deze combinatie. Een andere mogelijkheid is dat deze mensen gemakkelijk liegen en dan al snel daar zelf weer in gaan geloven. Ook is er kans dat ze door een gebrekkig moreel kompas dingen doen die niet juist zijn.

Terug