Kruimelpad

Ascendant Uranus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Uranus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Uranus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Uranus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Uranus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen met de Uranus conjunct de Ascendant zien er soms anders uit, en niet altijd is het mogelijk om precies de vinger erop te leggen waarom ze die indruk wekken, maar je registreert toch dat er iets bijzonders aan ze is. Soms is het een accent, soms zijn ze veel langer dan de meesten, soms is het hun manier van kijken.. Maar vaak genoeg laten ze je vanaf het begin merken dat ze anders in het leven staan. Bij harmonische aspecten is dat vaak ook nog eens interessant, bij de disharmonische aspecten lijken ze vanaf het begin uit de maat te lopen, en in sommige gevallen zijn roepen ze irritatie op, lijken ze te provoceren of vanaf het begin al in de oppositie te gaan.

Soms lijken ze er allang aan gewend om net even anders te zijn, en schijnen dat verder niet iets bijzonders te vinden. Vanaf het begin namen ze een andere positie in in het gezin, en werd dat al snel een deel van hun gevoel van identiteit. Maar vaker is het een gevoel, een manier van denken, waardoor ze zelf het verschil met anderen benadrukken. Niet altijd is het gemakkelijk om onconventioneel te zijn, er niet helemaal bij te passen, en de meesten zijn dan ook wel bekend met gevoelens van vervreemding, er niet bij horen, vanaf de zijkant in verwondering kijkend naar anderen die blijkbaar precies weten hoe je met leven en wat je wel en niet kunt zeggen.

Maar ze zijn ook blij met de ruimte en vrijheid die ze voor zichzelf op eisen. Ze zien het als een recht om anders te zijn, ook als dat soms ongemakkelijk is. Sommigen zijn behoorlijk duidelijk daarin, niet geneigd om een compromis te sluiten om maar de lieve vrede te bewaren; ‘dit ben ik, en je doet het er maar mee’.

Mensen met Uranus in aspect met de Ascendant altijd lijken te verwachten dat er iets onverwachts kan gebeuren en afhankelijk van de aspecten lijken ze dat opwindend en leuk te vinden, of ontstaat er een soort van nerveuze energie. Hetzelfde geldt voor datgene wat ze bij anderen oproepen; een gevoel van opwinding en verwachtingsvolle vreugde, of nervositeit, irritatie en ongemak.

Sommigen met dit Uranus bij de Ascendant zijn echte vernieuwers, mensen die bestaande vastgelopen situaties, of manieren van denken, een nieuwe impuls kunnen geven. Een enkele keer geeft het ook mensen aan die een ongebruikelijke intelligentie hebben, mogelijkheden zien die niemand anders ziet. Soms zijn ze briljant, andere keren behoorlijk wereldvreemd.

----------

Uranus conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Waterman, en de tekst hieronder is daarom grotendeels gelijk.

----------

Deze mensen zijn vaak nieuwsgierig en kunnen soms ook in heel bijzondere kennis gebieden geïnteresseerd zijn, maar vaak is het gerelateerd aan wiskunde, exacte wetenschappen en alles waar cijfers een belangrijke rol spelen.

Zij kunnen hun ideeën op een wat ongebruikelijke manier naar voren brengen met het doel ze interessanter en levendiger te maken. Zij zijn geestelijk zo onafhankelijk, dat ze moeilijk algemeen aanvaarde meningen kunnen accepteren. Zij moeten die altijd onderzoeken of beter gezegd, zij leggen ze zodanig uit dat ze in hun eigen opvattingen passen. Hun hoogste doel is het nastreven van de waarheid. Dat kan de objectieve waarheid van de wetenschap zijn of, wat waarschijnlijker is, de subjectieve waarheid van de sociale hervormer; iemand die anderen ‘goed doet’ of de fanatieke politicus. Zij zijn geïnteresseerd in morgen, niet in gisteren. Zij geloven in vooruitgang en boven alles geloven zij in de kracht van de menselijke geest om moeilijkheden te overwinnen.

Het is moeilijk om mensen met een Uranus Ascendant te choqueren. Ze hebben het allemaal gezien, of willen in ieder geval dat je denkt dat ze dat hebben gedaan. Sterker nog, ze vinden het vaak leuk om anderen te choqueren. Ze houden er wel van om, zij het rustig, anderen te provoceren en uit te dagen. Ook hebben ze soms weinig ontzag voor het gezag en kunnen ze in de ogen van anderen oneerbiedig zijn.

De meeste mensen met deze Ascendant zijn best vriendelijk en sympathiek, ze kunnen vaak gemakkelijk met veel verschillende mensen overweg Ze geven anderen over het algemeen nogal wat vrijheid - in de regel aanvaarden ze mensen uit alle lagen van de bevolking als gelijken. En hun ietwat koele en afstandelijke nieuwsgierigheid naar alles wat er om hen heen gebeurt, spreekt het meest aan.

Vreemd genoeg kunnen mensen met een Uranus Ascendant een beetje afstandelijk zijn, terwijl ze ook overkomen als humanitair en vriendelijk, en heel benaderbaar.

Vaak bestempeld als onafhankelijke en originele kinderen, voelen mensen met Uranus bij de Ascendant zich vaak een beetje 'anders' of 'speciaal' gedurende hun hele leven. Ze hebben vaak het gevoel dat ze van buitenaf naar binnen kijken, en hun vermogen om te observeren en af ​​te leiden is vaak griezelig. Ze zijn ook bedreven in het aan het werk krijgen van dingen, zelfs als de onderdelen waaruit het geheel bestaat een puzzel met ongebruikelijke stukjes lijkt, vooral als het om groepen mensen gaat.

De Ascendant onthult vaak fysieke manieren en zelfs kledingkeuze, omdat het laat zien hoe mensen zich aan de wereld presenteren. Met Uranus hier hebben mensen soms een eigenzinnigheid in hun manier van doen, en sommigen kleden zich op een ietwat ongebruikelijke manier - niet genoeg om ze te laten opvallen als vreemd, maar net genoeg om hun oorspronkelijke persoonlijkheid uit te drukken.

Omdat deze mensen zo open lijken te staan ​​voor nieuwe ideeën, kan het verrassend zijn als je hun uitgesproken koppige neiging tegenkomt. De Ascendant laat zien hoe individuen reageren op nieuwe situaties, en met het rijzen van Uranus, kan er weerstand tegen verandering zijn die in tegenspraak lijkt te zijn met de over het algemeen progressieve aard.. Er is een duidelijke onbuigzaamheid bij deze combinatie.

Met hun oog op grootse ideeën, zien sommige mensen geboren met Uranus bij de Ascendant de meer persoonlijke behoeften van de mensen die het dichtst bij hen staan ​​over het hoofd. Op hun slechtst zijn het grillige, onbenaderbare mensen die altijd doen waar ze zin in hebben en nooit echt deelnemen aan een huwelijk, een gezinsleven of een werkgroep. Zij kunnen zeer tactloos de waarheid eruit flappen en daarbij geen acht slaan op de gevoelens van anderen.

Door te kijken of Uranus harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Uranus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie hebben er geen moeite om anders te zijn, hoewel ze dat misschien niet eens zo duidelijk laten merken. Ze beginnen iedere ontmoeting met een open houding, maar zijn wel duidelijk in waar ze zelf staan. Ze zijn individualistisch en onafhankelijk, maar zijn best bereid om samen te werken als dat maar hun doel dient. Ze hebben vaak een ander perspectief op allerlei dingen waardoor ze anderen helpen om los te komen van conventionele manieren van kijken en doen. Sommigen zijn echt wel slim en grappig, doordat ze dingen op een heel andere manier bekijken. Ze hebben vaak uitgesproken meningen, maar dringen die niet op. Ze zijn vriendschappelijk, maar gaan meer hun eigen weg dan je op het eerste oog zou denken.

Uranus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Dit kan mensen aangeven die te veel hun eigen weg willen gaan, te vaak hun mening willen doordrukken en net de verkeerde keuzes maken. Op de een of andere manier slagen ze er vaak in op de rode knop van de ander te drukken. Ze zijn rusteloos, onberekenbaar, eigenwijs, en vechten graag voor de verloren zaak. Vaak zijn ze te extreem in hun manier van doen, waardoor anderen afhaken. Ook is er nogal eens de neiging om hoe dan ook tégen te zijn, hoewel daar eigenlijk geen goede reden voor is. Ze zijn sterk gesteld op hun vrijheid, maar dat is soms vooral een houding die verhult dat ze zich niet met een ander kunnen verbinden – te bang dat ze te veel vrijheid moeten opgeven. Of ze willen dat binnen de relatie alles op hun manier gaat, totdat de ander daar tegen gaat rebelleren. Dat kan ook het moment zijn dat er onder de oppervlakte een bepaalde emotionele hardheid en afstandelijkheid zichtbaar wordt.

Terug