Kruimelpad

Ascendant Saturnus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Saturnus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Saturnus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Saturnus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Saturnus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen met Saturnus conjunct de Ascendant zullen over het algemeen de wereld nogal voorzichtig benaderen omdat ze ergens het gevoel hebben dat het allemaal niet erg veilig is. Het beste is om altijd bescherming te dragen, en op je hoede te zijn. Als de rest van de horoscoop veel zelfvertrouwen suggereert is die houding misschien niet eens zo zichtbaar, maar de persoon zelf voelt het wel altijd zo, zij het op de achtergrond. Maar als ook andere factoren in de richting wijzen van verminderd zelfvertrouwen zou dit ook een gesloten, ietwat angstige persoon kunnen aanduiden. Er is vaak het gevoel dat er ieder moment iets ergs kan gebeuren en dat ze dus ook klaar moeten staan om zichzelf te verdedigen.

Hun benadering van de wereld is op z’n minst serieus, en ze hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak zijn er vanaf het begin al een aantal problemen die zwaar op ze drukken – een ongelukkige familie situatie, armoede, een ouder die niet goed voor het kind kan zorgen, slechte huisvesting, familieleden met chronische ziektes; de lijst van mogelijkheden is lang, maar het gemeenschappelijke punt is steeds dat het voor de betrokkene vanaf het begin duidelijk was dat het niet allemaal gemakkelijk zou zijn.

Ze lijken daarom altijd voorzichtig, weinig spontaan en lichtvoetig, meestal een beetje gespannen.

Bij de harmonische aspecten (en vaak genoeg ook nog wel bij de hardere aspecten) zijn dit ook mensen die in staat zijn om zeer verantwoordelijke taken op zich te nemen, en die tot een goed einde te brengen, omdat ze er al hun tijd en aandacht aan geven. Ze laten niets aan toeval over, en controleren alle stappen die gezet moeten worden. Ook gaan ze er niet automatisch van uit dat anderen die bij het project betrokken zijn hun werk wel goed zullen hebben gedaan; dit zullen ze controleren, en als dat niet voldoende kwaliteit heeft laten ze dat wel weten. Hun oog is gericht op het resultaat, niet perse op goede persoonlijke verhoudingen.

Als ze in een nieuwe, onbekende situatie komen gaan ze behoedzaam te werk, voorzichtig de mogelijkheden aftastend. Ze houden zeker ook rekening met de mogelijkheid dat dingen mis kunnen gaan, en dat alert zijn je mogelijk voor grotere rampen kan behoeden.

Dit is ook een plaatsing die, zoals altijd bij Saturnus, suggereert dat ze in de loop van het leven beter in hun vel komen te zitten. Ouderdom past hen beter dan jeugdigheid, en als ze voldoende ervaring hebben opgedaan en beter snappen hoe dingen werken gaan ze zich meer op hun gemak voelen. Sommigen zullen gedurende hun leven steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen, en daar ook veel zelfvertrouwen uit halen.

--------------

Saturnus conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Steenbok, en de tekst hieronder  is daarom grotendeels gelijk.

--------------

Naarmate ze ouder zijn geven ze je meteen het idee dat ze competent zijn, dat ze weten wat ze willen en dat ze een bepaalde autoriteit hebben. Het zijn over het algemeen erg imago-bewuste mensen: de kleding die ze dragen en hun manier van doen zijn belangrijk voor hen. Ze willen er succesvol uitzien, en dat lukt meestal ook. In feite groeien ze door hen voor iets verantwoordelijk te maken.

Soms waren zij het zelf die al vroeg in hun leven om zich heen keken en de behoefte voelden om één van de gestructureerde, betrouwbare en verantwoordelijke gezinsleden te zijn. Dus vaak namen zij al op jonge leeftijd een sterk gevoel van traditie, familie en verantwoordelijkheid aan. Ze namen vanaf het begin het leven, en zichzelf, serieus. Niet dat ze daar altijd onder lijden – integendeel, sommigen van hen gaf het een gevoel van kracht. Maar in situaties waar Saturnus minder goed staat kan het ook mensen aangeven die het vanaf het begin allemaal nogal zwaar vonden.

Wel zijn ze geneigd om zich meer dan menig ander zich zorgen te maken over veiligheid – voor zichzelf en hun gezinsleden. Ze komen op anderen over als hardwerkende, competente en betrouwbare mensen. Wat anderen misschien niet zien onder dat koele, beheerste uiterlijk, is een innerlijke strijd: ze vragen zich vaak af: “Doe ik genoeg?”, “Verdien ik dit allemaal?”, “Hoe kan ik dingen beter maken? " Ze maken zich veel zorgen over de toekomst.

Als succes voor deze mensen gemakkelijk leek te zijn geweest, is dat niet zo. Ze lieten het er gewoon zo uitzien met een geduldige, hardwerkende, gedreven persoonlijkheid. Sommige mensen met Saturnus bij de Ascendant beoefenen een vorm van zelfverloochening. Ze weten hoe ze kunnen leven zonder het frivole en lichtzinnige. Toch geven ze geld uit aan de kleding die ze echt willen (die met de juiste labels) en andere statussymbolen. Hoewel ze zelden opzichtig zijn, is hun rustige sfeer van succes vaak het resultaat van bewuste inspanning.

Zij hebben een ‘winterse’ mentaliteit in die zin, dat zij de harde realiteit onder ogen zien. Zij letten op de praktische levensvatbaarheid van een plan, een vriendschap, een gedachte en houden zich zeker niet bezig met de versiering aan de oppervlakte. Zij worden gedreven door de wil om te overleven, om het leven de baas te worden. Hoe moeilijk of vol obstakels hun pad ook is, zij zullen het afleggen zelfs als ze zich beperkingen moeten opleggen. Eigenlijk kunnen ze heel goed omgaan met situaties waarin alleen het minimale voor handen is. Misschien worden ze wel egocentrisch en eenzaam, maar ze zullen doorzetten totdat de gevaarlijke tocht volbracht is.

Zij kunnen dus soms ‘ijskoud’ van karakter lijken en concentreren zich met groot geduld en volhardingsvermogen op de zaken waar ze mee bezig zijn. Zij moeten een vaste greep op het leven hebben. Zolang ze hun lot maar in eigen hand kunnen houden hebben ze daar graag enige ongemakken voor over.

Deze greep op het leven, die in feite een greep is op zichzelf, op de mensen om hen heen en in een breder verband op de gehele gemeenschap, staat centraal in de gedachte van de Saturnus Ascendant personen. Maar dat is eerder hun einddoel dan hun beginpunt. Als jonge mensen zijn ze dikwijls angstig, verlegen en onhandig; pas als ze achter in de twintig of begin dertig zijn, zijn ze uitgegroeid tot de wilskrachtige en standvastige mensen die ze kunnen worden. Ze schijnen altijd ouder dan ze in werkelijkheid zijn en het lijkt wel alsof ze met een diep gevoel van cynisme en wereldse wijsheid geboren worden.

Hun jeugd was misschien moeilijk, maar ze veranderen langzaam maar zeker hun leven. Met Saturnus bij deze Ascendant betekent dit over het algemeen een soort achterwaartse manier van leven - als kinderen zijn ze serieus en dragen ze veel verantwoordelijkheid; en naarmate ze ouder worden, worden ze meer ontspannen en leren ze los te komen.

Eerzucht en afweer zijn soms twee belangrijkste karaktertrekken van Saturnus bij de Ascendant. Vanaf het moment van geboorte lijken ze een muur om zich heen te hebben. Een muur om achter weg te kruipen of, als de gelegenheid zich voordoet, om er op te klauteren om zo de koning van het kasteel te worden.

Op hun best zijn Saturnus-Ascendant-mensen de betrouwbaarheid zelve. Zij hebben een gevoel van morele rechtvaardigheid nodig waarbinnen ze kunnen leven; hoe ouder ze worden des te principiëler ze zijn. Op middelbare leeftijd hebben ze vaste waarden, waarvan ze vinden dat iedereen daar naar moet leven. Geen wonder dat ze door heel wat mensen nogal ouderwets gevonden worden. De waarheid is dat ze niet van het verleden houden om het verleden zelve, maar dat ze eenvoudig zo zuinig zijn dat ze iets waardevols gewoon niet weg kunnen gooien, hoe ouderwets het ook is. Maar het zijn ook praktische mensen die een lang gekoesterd principe of theorie onmiddellijk van de hand doen als eenmaal blijkt dat het niet meer voldoet.

Op hun slechtst gaan ze zo volledig op in materiële zaken dat ze idealen, vriendelijkheid of edelmoedigheid niet eens meer als deugden zien.

Door te kijken of Saturnus harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Saturnus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie maken een serieuze indruk, maar lijken wel zeker van hun zaak. Ze zijn meestal rustig, stabiel, deskundig, met een natuurlijk gezag. Dit is bij uitstek ook een combinatie die beter uit de verf komt naarmate hij of zij ouder is. In de jeugd kan het nog weleens iemand zijn die lichtelijk onzeker of voorzichtig is, maar naarmate er meer levenservaring is wordt de hele manier van doen steeds sterker en zelfverzekerd. Vaak is er een ironisch gevoel voor humor met de nodige rake observaties. Als ze ergens aan beginnen bereiden ze dat goed voor, en kijken ook naar wat er gedaan moet worden als het de verkeerde kant op zou gaan. Ze geven hun eigen grenzen aan, en zijn respectvol voor de grenzen van de anderen. Ze houden van beleefde omgangsvormen. Ze zien bepaalde waardevolle elementen uit het verleden die ook nu nog goed toepasbaar zijn.

Saturnus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. De kans is groter dat voorzichtigheid doorschiet in angst, dat ernst overgaat in melancholie en depressie, en dat ze het in het algemeen moeilijk vinden om contact met anderen te maken. Dit is een combinatie die kan wijzen op eenzaamheid, geen verbinding kunnen of durven maken, vast komen te zitten door gebrek aan initiatief. Ook kan faalangst het moeilijk maken om zomaar eens iets te proberen. Ze overschatten vaak heel erg hoezeer anderen hen beoordelen – de angst voor kritiek en veroordeling kan veel spontaniteit dempen. Er kan sprake zijn van minderwaardigheidsgevoelens. Het kan ook zijn dat ze vast zitten in het verleden, en dat spoken van vroeger nog steeds het leven van nu bepalen. Mogelijk voelen ze zich ergens vreselijk schuldig over en weten ze niet goed hoe hier mee om te gaan. Dit is bij uitstek een combinatie die veel baat zou kunnen hebben bij psychologische ondersteuning.

Terug