Kruimelpad

Ascendant Jupiter aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Jupiter en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Jupiter inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Jupiter horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Jupiter en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Individuen met Jupiter in conjunctie met de Ascendant gaan de wereld in, gretig om er zoveel mogelijk van te omarmen. Deze mensen hebben optimistische verwachtingen en willen de wereld in om deze te verkennen. Ze komen vaak over als opgewekt, optimistisch, en filosofisch over de beproevingen van het leven. Dit is de persoon die de wereld een blij gezicht geeft, zelfs als de rest van de horoscoop een meer voorzichtige, serieuze en twijfelachtige persoon beschrijft. Ze benaderen anderen schijnbaar zonder er twee keer over na te denken. Degenen met Jupiter op de Ascendant lijken vaak wat arrogant; bij sommige tekens veel meer dan bij andere. Vaak ziet het individu iedereen als zeer positief, zelfverzekerd en zeker van zichzelf en cultiveert het een vergelijkbare persoonlijkheid. Als de rest van de horoscoop een extraverte persoonlijkheid beschrijft, zal deze plaatsing die neiging versterken. Verlegen mensen kunnen misschien behoorlijk zelfverzekerd lijken onder vreemden, maar in mindere mate met mensen die ze een beetje kennen.

Het type zou ook vaak de indruk willen wekken hoog opgeleid te zijn, of verfijnd in de manieren van de wereld, goed bereisd, fysiek of mentaal. De reis door het leven heeft misschien te maken met verkenning van het zelf en dit zelfonderzoek en verkenning daarvan zullen vaak plaatsvinden terwijl het individu zich in een educatieve omgeving of in het buitenland bevindt. Als jong kind hebben personen met Jupiter conjunct de Ascendant mogelijk veel gereisd of zijn ze blootgesteld aan verschillende culturen of geloofssystemen.

Mensen met Jupiter op de Ascendant zijn gewoonlijk geweldige adviseurs. Ze zien in iedere situatie veel mogelijkheden, en zijn ook optimistisch over de uitkomst van bepaalde acties. Maar ze kunnen nog al eens struikelen als er veel details bij betrokken zijn; die zien ze soms iets te gemakkelijk over het hoofd.

Jupiter conjunct de Ascendant suggereert ook dat ze graag samenwerken met mensen met een andere achtergrond of cultuur dan die van henzelf. Ze zijn wat dat betreft eerder nieuwsgierig naar de visie van de ander dan bang om vreemde standpunten te horen. Onderwijs vormt vaak een belangrijk onderwerp voor ze, zowel als leraar als leerling. Ze vinden het prettig om kennis door te geven, en blijven vaak zelf ook hun leven lang leergierig. Hun roeping ligt vaak in lesgeven, publiceren, reizen, religie, politiek, filosofie of recht. Deze mensen zijn vaak invloedrijk in het vormgeven van de overtuigingen van andere mensen

Mensen met Jupiter bij de Ascendant hebben altijd een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig, zowel fysiek als geestelijk. Ze zijn gewoonlijk erg toekomstgericht, in de verwachting dat het waarschijnlijk allemaal beter zal zijn dan vandaag.

------------

Jupiter conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Boogschutter en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk

------------

Er is een onmiskenbaar geloof en enthousiasme bij deze mensen. Grootse plannen, grote beloften en de bereidheid om te verkennen en te experimenteren zijn thema's, hoewel ook werkelijk doen wat beloofd werd niet altijd lukt.

Deze individuen zijn wat rusteloze en vaak actieve mensen. Ze kunnen soms heel direct zijn, maar toch zijn ze aardig genoeg om ze hun fouten te vergeven. De meesten hebben veel te zeggen en te bieden. Hun inzichten en meningen zijn meestal interessant en opwindend, hoewel de details meestal ontbreken. Ze houden van discussie, weten over van alles veel (of doen alsof), en overal waar ze komen wordt het een stuk levendiger.

Mensen met Ascendant conjunct Jupiter hebben overal een mening over, en ze vinden het heerlijk om anderen precies te vertellen wat ze van dingen denken. Niet alle mensen met deze positie zijn extraverte mensen, maar ze hebben allemaal een manier van bewegen die in ieder geval een bepaald niveau van zelfvertrouwen uitstraalt. Sommigen zouden zelfs zeggen: naïef of overdreven optimistisch. Zelfs de stille mensen deinzen niet terug voor het leven en voor ervaringen opdoen.

Ze verkennen graag nieuwe plekken, zoeken ervaringen op die ze nog niet kennen, willen andere mensen leren kennen en vinden het buitenland een stuk interessanter dan hun geboorteplaats. Ze hebben een hekel om aan een bepaalde kleine groep gebonden te zijn, of dat nu hun vaderland, geboorteplaats of gezin is. Als reizigers zijn ze vriendelijk tegen iedereen die ze ontmoeten, maar ze hebben nooit tijd of zin om een diepgaande en duurzame band aan te gaan. Het onderweg zijn is voor hen belangrijk, niet de aankomst.

Een van de meest innemende eigenschappen is hun bereidheid om een ​​gevoel voor humor te behouden. Zelfs als ze zich neerslachtig voelen, slagen ze erin om humor in het leven te vinden en plezier te hebben met alles wat ze doen. Mensen met Ascendant conjunct Jupiter zijn zeer opgewekt, enigszins rusteloos, en maken zich zelden zorgen. Soms een paar minuten misschien. Zij hebben een gebrek aan uithoudings-en concentratievermogen; telkens beginnen ze enthousiast aan iets nieuws om het na een paar weken los te laten. Zij hebben ook een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Zij hebben er een hekel aan dat mensen getiranniseerd worden en zullen graag naar voren komen om recht en orde te herstellen. Als het ernaar uitziet dat het een lange strijd gaat worden, gebruiken ze een excuus om weer door te gaan naar de volgende ervaring. Zij hebben niet het geduld om vast te houden en missen ook de bezetenheid om een martelaar te worden.

Mensen met Ascendant conjunct Jupiter moeten boven alles onafhankelijk zijn. Op hun best stralen ze een zelfverzekerdheid uit die aanstekelijk kan werken. Maar ze willen anderen niet domineren en zelf willen ze zeker niet gedomineerd worden. Zij hebben een hekel om zichzelf of in een kantoorbaan op te sluiten, of in de keuken thuis, of in een huwelijk dat als een vrijheidsbeperking zou kunnen worden ervaren. Hun enige doel in het leven is om zichzelf en de mensen rondom hen te bevrijden, om zo voortdurend hun horizon te verbreden.

Op hun slechtst zijn ze onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en tactloos. Ook zijn ze ontembaar en egoïstisch op een eigenaardige onpersoonlijke manier. Maar zij kunnen ook de grote leiders der mensheid zijn, want zij voelen een sterke neiging om de begane paden te verlaten en de nog niet in kaart gebrachte gebieden van de menselijke ziel te ontdekken.

Door te kijken of Jupiter harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Jupiter sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zullen vaak mild en vriendelijk overkomen, met een rustig soort zelfvertrouwen. Geïnteresseerd in degene die ze tegenkomen, maar duidelijk wel een eigen richting aan het volgen. Hun ideeën zijn groots, hun verhalen interessant, misschien een tikkeltje overdreven, en al gauw merk je ook dat ze al heel wat reizen en avonturen hebben meegemaakt, of dat ze net terug zijn uit het buitenland. Ze zijn duidelijk meer met de grote vraagstukken van het leven bezig dan met de details van het alledaagse leven. Er is vaak wel een licht, vriendelijk gevoel voor humor.

Jupiter vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. De kans dat iemand arrogant, of uit de hoogte doet, is veel groter bij de disharmonische aspecten van Jupiter. Op de een of andere manier lijken ze veel bezig om indruk op je te maken, maar er valt vrij gemakkelijk door heen te prikken. Andere keren doen ze meteen joviaal, alsof je al tijden vrienden bent, waarna je vervolgens ontdekt dat ze eigenlijk iets van je willen. Een andere mogelijkheid is dat ze met veel bravoure, bluf en praten in de overtreffende trap je proberen te overtroeven, alsof ze er zeker van willen zijn dat wat zij doen altijd beter, indrukwekkender, succesvoller en indrukwekkender is dan jouw zielig projectje. Maar misschien is dit iets te scherp – vaak genoeg zijn hun zonden nog wel te vergeven, omdat eronder toch vaak een warm hart klopt.

Terug