Kruimelpad

Ascendant Mars aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Mars en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Mars inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Mars horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Mars en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Degenen met Mars conjunct de Ascendant hebben de neiging om de wereld als een zeer competitieve plek te zien en deze vanuit dit gezichtspunt te benaderen. Vaak is er ook een vaag gevoel dat er elk moment een conflict kan uitbreken. Soms werden ze geboren in of groeide ze op in een sfeer van conflict en ruzie. Af en toe was de bevalling zelf gewelddadig of ging het om een ​​operatie, zoals bijvoorbeeld bij een keizersnede.

In elk geval maakt iemand met deze combinatie de indruk altijd klaar te staan voor actie, en soms ook voor conflict. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs fysiek te zijn – dit is ook een uitstekende combinatie voor een advocaat die de argumenten van de officier van justitie moet zien te ontkrachten, of de politicus die opkomt voor de belangen van achtergebleven groepen in de samenleving. Niettemin kan de schijn van kracht, moed en bravoure soms slechts een masker zijn dat het individu heeft leren cultiveren om zichzelf te beschermen. Maar vaker zijn het mensen die wel genieten van een goed gevecht – vooral als ze winnen. Maar als er disharmonische aspecten met Mars zijn  kan het ook iemand aangeven die met iedereen ruzie maakt, overal boos over wordt, bruusk en grof is, en anderen tegen zich in het harnas jaagt.

Mars conjunct Ascendant-mensen willen graag doorgaan. Er is veel energie, en dat uit zich soms als haast, ongeduld en irritatie. Maar als er ruimte voor is dan kunnen zij veel in korte tijd bereiken door constant hard te werken, en niet bij het eerste de beste probleem al op te geven. Omdat de Ascendant ook aangeeft hoe je aan projecten begint is dit een uitstekende combinatie voor het opstarten van iets nieuws. Dit zijn bij uitstek de mensen die er voor zorgen dat er wat gebeurt in de wereld.

Dit is een heel eerlijke, doortastende combinatie, goed voor elke vorm van initiatief nemen, tenzij beperkt door andere factoren in de horoscoop. Sommigen zijn mogelijk te impulsief of opdringerig. Positiever is dat er meestal sterk leiderschap is met deze plaatsing, en het is ideaal voor alle levenssituaties waarin het individu legitiem kan concurreren en tot het uiterste moet gaan. Uiterlijk stralen deze mensen vaak kracht uit. Soms ziet het individu er nogal gespierd uit alsof het gepantserd is tegen elke mogelijke aanval. Bij zowel mannen als vrouwen is er vaak een sterke seksuele energie. Ook ligt het bij deze combinatie voor de hand dat ze veel energie steken in sport of andere fysieke activiteiten.

------------

Mars conjunct de Ascendant voor een groot deel op Ascendant Ram en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk

------------

Er is verder helemaal niets geheimzinnig, dubbelzinnig of ingewikkelds aan iemand met Mars conjunct de Ascendant, of Mars in het eerste huis – what you see is what you get. Ze hebben waarschijnlijk geen kwaad in de zin, maar botsen toch vaak genoeg met andere mensen door hun soms wat onbehouwen manier van doen. Ze zijn soms een beetje overhaast, willen altijd snelle resultaten en barsten van ergernis als mensen of omstandigheden hun vooruitgang blokkeren.

Ze zijn er dol op om met nieuwe projecten te beginnen. Dikwijls vervelen ze zich als er routinewerkzaamheden bijkomen. Als het plan van de grond getild is willen ze al weer verder naar de volgende zaak, zonder het af te maken. Ze houden veel meer van het begin dan de afronding. Alleen als Mars in een vasthoudend teken staat als Stier of Schorpioen kan het zijn dat ze meer aandacht geven aan het helemaal afmaken van datgene waar ze aan waren begonnen.

Zij kunnen een bestaande toestand niet lang dulden; dit is duidelijk geen type voor routine en nog minder voor stilstand. Wanneer ze zich door inactiviteit geremd voelen worden ze rusteloos en prikkelbaar. Als ze de ruimte krijgen om dingen te doen zijn ze daar blij mee, en ze zullen altijd wel iets vinden om aan te pakken.

Op hun best zijn het moedige mensen die de gedachte van een nederlaag niet kunnen verdragen. Winnen is voor hen echt wel belangrijk, en ze zien ook veel dingen als een competitie. Ze zijn er trots op dat ze zichzelf en hun verwanten kunnen onderhouden en van niemand steun behoeven. Zij houden meer van feiten dan van theorieën. Om hun gedachten uit te leggen zullen ze een concreet, aan duidelijkheid niets te wensen overlatend voorbeeld geven. Zij denken in termen van het ‘Hier’ en het ‘Heden’ en voelen zich niet op hun gemak in de wereld van de fantasie.

Sommige mensen met Mars bij de Ascendant zijn competitief, maar over het algemeen leggen ze de meeste druk op zichzelf. Deze mensen vinden het heerlijk om vooruit te komen in alles wat ze doen. Ze maken zich snel klaar als ze ergens heen moeten, lopen snel, met het hoofd iets naar voren gebogen. Ze hebben weinig geduld met uitstel, vertraging en hindernissen. Hun humeur kan ook snel wisselen, zowel ten goede als ten slechte.

Mars/Ascendant houdt van actie en probeert vaak wat activiteit op te wekken. Hun sterke punten liggen in hun ondernemende manier van doen.

In het begin van hun leven zagen de ouders waarschijnlijk al vroeg dat ze te maken hadden met een onafhankelijk kind die je maar beter wat eigen ruimte moest geven, en snel naar een sportvereniging moest sturen om al die energie kwijt te raken. Als volwassenen houden mensen met deze combinatie vaak vast aan die rol in het leven. Mensen rennen niet naar ze toe om hen te helpen – ze lijken het prima te vinden om dingen alleen te doen. Deze mensen hebben geleerd zelfredzaam te zijn, en dit komt meestal voort uit hun vroege ervaringen.

Door te kijken of Mars harmonische dan wel disharmonische aspecten met andere planeten maakt kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Mars sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie komen krachtig over, ze maken hun aanwezigheid vanaf het begin duidelijk. Ze hebben durf, moed, nemen gemakkelijk initiatief. Ze zijn soms ook nogal dominant en luidruchtig zonder direct veel weerstand op te roepen. Het is duidelijk dat ze niet over zich heen laten lopen, voor zichzelf kunnen opkomen, en indien nodig, ook de confrontatie niet zullen schuwen. Ze zijn onafhankelijk, actief en energiek. Ze hebben ook een sterk fysieke aanwezigheid, hun lichaam is onmiskenbaar ook aanwezig in de ontmoeting. Ze hebben vaak een seksuele uitstraling, of zijn fysiek sterk, getraind, soepel.

Mars vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker.

Een disharmonische Mars bij de Ascendant kan de neiging hebben om grof, luidruchtig en ongevoelig te zijn. Ze denderen door alle gevoeligheden heen en worden dan dominant en vinden het moeilijk om hun geduld te bewaren. Het ontbreekt aan medegevoel en ze kunnen geen rekening houden met de stemmingen en gedachten van andere mensen. Ze kunnen plotsteling heftig reageren met voorbijgaan aan de behoeftes van anderen. De meer primitieve instincten van seks, honger, agressie en woede zijn nooit ver weg. Gewoonlijk houden ze zichzelf wel redelijk in bedwang, maar beschaving en zelfcontrole kost ze wel enige moeite. Ze voelen zich eigenlijk beter als er ruimte is voor een zekere wildheid.

Mars is een planeet die geassocieerd wordt met conflict, net als het vierkant aspect, dus dat versterkt elkaar; Mars vierkant de Ascendant is niet gemakkelijk voor de omgeving. Dit zijn mensen die gemakkelijk in conflicten met anderen terecht komen. Ofwel door hun eigen agressieve opstelling, ofwel omdat ze opgroeien in een omgeving waar regelmatig conflicten zijn, en dan leer je als vanzelf wel van je af te bijten. Vaak zijn ze ook ruw, grof, lawaaierig – je ziet ze zeker niet over het hoofd, ze laten duidelijk weten dat ze er zijn. In ontmoetingen voel je vaak dat ze de boel willen domineren, en dat alleen al kan er voor zorgen dat de ander ook zijn stekels opzet. Op die manier ontstaan ook vaak ruzies – ze willen hoe dan ook dat het op hun manier gaat, zonder de bereidheid om te luisteren of aan te passen. Ook hier is de seksuele energie sterk, en al is die mogelijk vrij ruw, dat is voor velen ook wel een opwindende combinatie. Deze combinatie is vaak erg roekeloos, waardoor de kans op ongelukken (groot en klein) sterk toeneemt. Tegelijkertijd is er vaak ook wel een robuust lichaam. Zowel de conjunctie als het vierkant geven vaak mensen aan die enorm veel voor elkaar weten te krijgen, juist omdat ze gewend zijn om strijd te leveren. Ze geven niet op bij tegenslag, krijgen er zelfs meer energie van, vastbesloten als ze zijn op hun doel te bereiken. Ze zijn misschien niet altijd aardig, maar kunnen wel erg veel bereiken.

Terug