Kruimelpad

Ascendant Venus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Venus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Venus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Venus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Venus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen met een Ascendant conjunct Venus zijn geneigd om andere mensen vriendelijk en diplomatiek te benaderen. Er is een sterke behoefte om harmonie en vrede te handhaven of te creëren, soms zelfs als het handhaven van die vrede betekent dat het individu moet instemmen met voorstellen die in feite in strijd zijn met hun diepste wensen.

Mensen met Venus vlak bij de Ascendant proberen samen te werken en compromissen te sluiten. Ze benaderen de wereld vanuit het standpunt dat ze erbij willen horen en populair en geliefd willen zijn. Ze kunnen anderen ontmoeten met in het achterhoofd de vraag: ‘Wat hebben we gemeen?’ Er zijn vaak sterke problemen over ‘een goed kind’ zijn in de vroege jaren met Venus dicht bij de Ascendant of in het eerste huis. Een enkele keer is er ook een verlangen om dingen zo gemakkelijk mogelijk te houden, te gaan voor overzichtelijk en onnodige complicaties te vermijden.

Sommigen zijn erg geneigd om zichzelf en anderen steeds met elkaar te vergelijken, of dat nu fysiek, moreel of intellectueel is. Je zou kunnen zeggen dat mensen met Venus bij de Ascendant de wereld benaderen en indelen via smaak; wie heeft goede smaak, wie niet? Wie weet zich stijlvol te presenteren, en wie niet? Wie doet de juiste dingen, en wie niet? Het is misschien overbodig te zeggen dat wat juist is per tijd, plaats en persoon kan verschillen – maar elke persoon met een sterke Venus heeft wel een standaard daarvoor ontwikkeld waar ze anderen aan afmeten. Ze hebben een zekere gevoeligheid voor wat wel of niet passend gedrag is in bepaalde situaties.

Er is meestal ook een grote bezorgdheid over het uiterlijk en op alle niveaus. Deze plaatsing is goed in het verpakken, of het nu gaat om een ​​verpakking van zichzelf, een product of een idee. Er is vaak een onderscheidend kleurgevoel. Fysiek is er meestal een sterke behoefte om zichzelf zo  aantrekkelijk en aangenaam mogelijk te presenteren; het type kan gewoon geen oude kleren dragen, maar moet zich goed voelen over hun uiterlijk. Ze zijn gevoelig voor het idee dat ze anderen kunnen aantrekken of afstoten door hoe ze zich fysiek presenteren. Traditioneel wordt verondersteld dat Venus conjunct de Ascendant een goed uiterlijk moet geven en dit is zeker vaak het geval. Dit zijn vaker wel dan niet “de mooie mensen”. Vrouwen met deze combinatie zijn soms supervrouwelijk; mannen hebben een zacht uiterlijk, maar ook dat is voor velen aantrekkelijk. Al geldt voor beide dat dat nog aanzienlijk anders kan uitpakken als andere planeten óók verbindingen maken met de Ascendant.

Personen bij wie Venus vlak bij de Ascendant of in het eerste huis staat, kregen in hun kinderjaren meestal positieve opmerkingen vanwege hun uiterlijk, in tegenstelling tot Venus in het 12e huis, waar het kind vaak het idee oppikt dat anderen ze om de een of andere reden onaantrekkelijk vinden. Venus die een disharmonisch aspect met de Ascendant maakt, suggereert soms dat de persoon zich ongepast kleedt voor het uiterlijke beeld dat ze proberen over te brengen.

Sommige mensen met Venus conjunct de Ascendant lijken erg bezorgd om geld, stralen misschien van nature een interesse in het materiële uit, en geven ook aan daar veel belang aan te  hechten. Er is een zekere hang naar luxe, gemak, en het leven van het goede leven. En het leven is voor hen goed als ze veel dingen van waarde hebben, tevreden met zichzelf zijn en veel waardering van anderen krijgen.

Mensen met Venus bij de Ascendant hebben vaak de gave om anderen het gevoel te geven dat ze geliefd zijn, en dit draagt ​​in hoge mate bij aan hun persoonlijke populariteit. Sommigen met deze plaatsing projecteren hun Venus op anderen door ze te zien als aardig, mooi, goed of zelfs rijk. Velen met deze plaatsing voelen zich waardevoller in een partnerschap, en daarbij zullen ze ook op de financiële situatie van de partner letten, al hoeft dat zeker niet doorslaggevend te zijn. Soms is er ook een sterke bezorgdheid over de relatie. Afhankelijk van de algemene toestand van Venus en het 7e huis, kan het lastig zijn om de moeilijkere, gecompliceerde en smerige aspecten van iemands relaties te accepteren, wanneer je altijd alles ‘leuk’ wilt houden.

-------------

Venus conjunct de Ascendant lijkt voor een deel op Ascendant Weegschaal (vooral als Venus in een Lucht of Vuurteken staat), en voor een ander deel op Ascendant Stier (als Venus in een Aarde of Waterteken staat), en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

-------------

Mensen met Venus conjunct de Ascendant kunnen op een charmante manier, vriendelijke en respectvolle manier overtuigend zijn. Ze weten wat werkt in een relatie en daar maken ze ook gebruik van. Ze hebben een goed gevoel voor evenwicht, ze snappen dat het in een relatie om geven en nemen gaat, maar dat betekent niet dat ze niet zullen proberen hun doelen te bereiken door zachte middelen en vriendelijk argumenteren. Ook kunnen ze goed bemiddelen bij conflicten – “voor beide standpunten valt wel iets te zeggen”. Op die manier weten ze vaak de strijdende partijen te verzoenen. Maar zelf zijn ze bepaald niet dol op conflicten, en soms geven ze liever toe dan dat ze hun gelijk proberen te halen.

Het zijn dus vaak aardige mensen, goedgemanierd, tactvol, zacht, het voorbeeld van goede smaak en algemene ontwikkeling. Zij hebben behoefte aan harmonie om zich heen en zijn erg gesteld op vriendschappen en beleefde omgangsvormen. Zij brengen wel eens een kleine attentie mee voor familieleden en buren. Ze houden van kunst, van mooie dingen en mooie mensen, en hun huis laat zien dat ze een eigen smaak hebben.

Ze zijn bij uitstek gericht op de buitenkant, en de verschijning. Natúúrlijk zit echte schoonheid van binnen, maar dan kun je je toch nog wel goed kleden? Ze letten op harmonie, evenwicht, op elkaar afgestemde kleuren – en als er een feestje is denken ze van tevoren na wie ze aan elkaar zouden kunnen koppelen. Niets mooiers dan een conversatie op niveau, gelijkgestemden die ook beschaafd en vriendelijk zijn. Als iedereen gelukkig is zijn zij het ook.

Op hun best zijn mensen met Venus conjunct de Ascendant de vriendelijkheid zelve. In hun leven staat slagen in het leggen van menselijke contacten centraal. Zonder vriendschap voelen ze zich diep bedroefd, onvolledig en zonder doel in het leven. Voor hen draait het uiteindelijk altijd om de liefde.

Ze hebben een sterke behoefte om van het leven te genieten. Ze willen een leuk, aangenaam leven met aardige spulletjes, en voldoende geld, niet te veel onaangename verrassingen en veel mensen met wie ze zich verbonden weten. Ook als ze weinig hebben kunnen ze er veel van maken; maar liever leven ze met wat meer luxe en gemak. Ze letten er op dat de dingen die ze in huis halen een bepaalde kwaliteit hebben, ze stemmen alles op elkaar af, en zorgen dat er een fijne sfeer hangt. Ze zijn vaak een uitstekende gastheer – of vrouw, en zorgen er voor dat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Ze houden vaak van kunst of ambachtelijk gemaakte spullen om in huis te halen. Ze kunnen genieten van aardse producten – ze zijn echt wel bereid een omweg te maken om iets goeds te kopen. Iets wat kwaliteit heeft, en dan mag het ook wel wat meer kosten. Sommigen zijn zelf ook actief kunstenaar – en met Venus kan dat alles zijn, afhankelijk van teken achtergrond en aspecten met andere planeten. De aardse vormen zijn dans, beeldhouwen, keramiek, schilderen en tekenen, zang, of architectuur. In combinatie met vooral Neptunus/Vissen zie je vaker muziek, film en fotografie, al viel bij een aantal bekende schilders mij ook de combinatie Stier/Vissen een paar keer op. Gebruik van moderne media en mixed art zou hier ook bij horen.  Literatuur en poëzie, en ook wel theater, zien we vooral bij verbindingen met Mercurius/Tweelingen, architectuur in combinatie met Saturnus/Steenbok.

Met alleen een sterke Venus heb je nog geen goede, spannende, vernieuwende of verrassende kunst – daar heb je met name disharmonische aspecten naar Venus toe voor nodig. Pas dan wordt het voorspelbare en vriendelijke verlaten, en ontstaat er meer dan alleen maar een esthetisch aangenaam moment.

Hetzelfde geldt voor Venus bij de Ascendant – als er vooral harmonische aspecten zijn is het belangrijk dat er harmonie, vrede en vriendelijkheid is, maar is het vaak ook vrij conventioneel. Maar als er meer disharmonische aspecten bijkomen worden ook de schoonheid en aantrekkelijkheid spannender, aparter, en individueler.

Door te kijken of Venus harmonische dan wel disharmonische aspecten met andere planeten maakt kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Venus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie maken vaak een prettige indruk, ze zijn sociaal vaardig en weten anderen mensen direct op hun gemak te stellen. Het is zeker ook een goede indicatie voor een goede band met de partner. Ze benaderen de wereld op een vriendelijke manier, maken gemakkelijk contact en zorgen ervoor dat de ander zich goed voelt. Soms zijn ze nogal flirterig, maar meestal niet opdringerig. Ze hebben een goed oog voor mooie dingen, weten waar de betere restaurants zijn, welk museum momenteel een prachtige expositie heeft, en waar je de beste kleren kunt kopen. Ze zijn – zelfs als ze er eigenlijk vrij gewoontjes uitzien – altijd in staat om goed voor de dag te komen, en aantrekkelijk te zijn zonder daar veel moeite voor te lijken doen. En zowel mannen als vrouwen hebben altijd een goed oog voor mogelijk aantrekkelijke partners, zelfs als ze zich verder gewoon aan de belofte van huwelijkstrouw houden.

Venus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal wat stroever en ongemakkelijker. Ook deze combinaties slagen er vaak nog wel in om charmant te zijn, maar toch geven ze anderen een wat ongemakkelijk gevoel, alsof al die vriendelijkheid niet helemaal echt en oprecht is. De afstemming op de ander is er vaak net naast, het complimentje lijkt soms op onderhuidse kritiek, of voelt alsof er iets voor terug gedaan moet worden. Ze doen duidelijk hun best om er mooi en aantrekkelijk uit te zien (en het zal ook vaak wel werken), maar het is allemaal net iets te opzichtig en te veel van het goede. Als de disharmonische aspecten heel sterk zijn kan er ook sprake zijn van onvriendelijk, grof en platvloers gedrag. Intieme relaties zijn vaak een bron van ongemak, ergernis en moeilijkheden, maar ze zijn sterk geneigd om de ander daarvan de schuld te geven. Soms geven te veel geld uit aan luxe goederen, of zijn ze shopaholics.

Terug