Kruimelpad

Ascendant Mercurius aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Mercurius en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Mercurius inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Mercurius horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Mercurius en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

De onmiddellijke indruk die een Ascendant conjunct Mercurius persoon geeft is dat ze slim, jeugdig en nieuwsgierig zijn - en erg spraakzaam. Deze mensen hebben een zeer uitgesproken behoefte om te praten en vaak om te schrijven, vooral over hun eigen ervaringen en die van anderen. Meer de feiten en gegevens, de anekdotes en gebeurtenissen, dan diepe beschouwingen en filosofische essays. Alle contacten van Mercurius met de Ascendant bevorderen (autobiografisch) schrijven. Zoals altijd moet je goed kijken in welk teken Mercurius staat, en wat er voor informatie er in de horoscoop te vinden is over Tweelingen en Maagd, omdat die allemaal van invloed zijn op deze plaatsing van Mercurius en deel uitmaken van het totale complex.

Mensen met Mercurius in aspect met de Ascendant zijn geïnteresseerd in allerlei meningen – die van henzelf incluis, maar vaak nog meer die van anderen. Ze vinden het prettig als ze gewaardeerd worden om hun kennis, en overzicht van de feiten. Als ze praten gebruiken ze vaak hun handen. En ze zijn sowieso vaak heel beweeglijk.

Mensen met een Ascendant Mercurius hebben over het algemeen een sterke band met hun broers en zussen, en afhankelijk van harmonische of disharmonische aspecten was die band positief of negatief. Het kan ook zijn dat ze veel over, of met hen praten, of dat het contact nu niet zo sterk is, maar dat ze wel een grote rol hebben gespeeld in de vorming van hun karakter.

Het is altijd interessant om te vragen wat hun ervaringen op de basisschool waren, want dit was de tijd dat ze ontdekten dat er een oneindige hoeveelheid kennis te verwerven valt. En met kennis bouwen ze ook een belangrijk deel van hun persoonlijkheid op.

Met Mercurius conjunct aan beide uiteinden van Ascendant-Descendant as, is er een sterke behoefte om met iemand anders te communiceren in een een-op-een-setting, een behoefte om zichzelf, en zichzelf in relatie tot andere mensen, te bespreken. Veel mensen worden aangetrokken tot therapiesituaties met deze contacten, omdat er behoefte is om naar hen te luisteren. Het is door verbale uitwisseling met een andere persoon dat het individu in staat is om tot zijn eigen standpunt over bepaalde onderwerpen te komen.

Degenen met een Ascendant Mercurius worden graag gezien als intelligent en welbespraakt, maar harde aspecten van Mercurius beschrijven af ​​en toe vroege communicatieve problemen, vooral als de configuratie Saturnus of Pluto betreft. De drang om te communiceren wordt daarna meestal veel urgenter.

----------

Mercurius conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Tweelingen (als Mercurius in een Lucht of Vuurteken staat) of meer op Ascendant Maagd (als Mercurius in een Aarde of Waterteken staat), en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

----------

Mercurius conjunct de Ascendant kan zich op twee verschillende manieren uiten. De ene stijl (beetje als Tweelingen) is bruisend, veranderlijk, spraakzaam en een beetje eigenzinnig. Deze mensen zijn interessant en leuk, maar soms wel een beetje vermoeiend. Ze leggen constant dingen uit, of het nu hun eigen gedrag en mening is of die van de wereld om hen heen. Ze zijn ook nieuwsgierig en willen van alles uitzoeken. Als dat zo uitkomt vinden ze het ook leuk om te roddelen, zelden erg gemeen of venijnig, vaak wel grappig en gevat.

Een andere stijl (beetje als Maagd) is een nogal koele en intellectuele houding. Deze mensen zijn vaak behoorlijk geestig en slim, maar presenteren zich op een minder opgewekte en veranderlijke manier dan de eerste groep. Hun observaties zijn scherp en de algemene manier is een beetje bruusk. Als je ook slim bent maken ze gemakkelijk vrienden, maar ben je in hun ogen niet het helderste licht aan de hemel dan laten ze je dat ook wel weten. Eerst subtiel, maar als je het dan nog niet doorhebt soms ook gewoon scherp.

Ongeacht de stijl, de mensen met Mercurius conjunct Ascendant zijn toegewijd aan analyse en het begrijpen van hun wereld. Hun observatievermogen is goed ontwikkeld, ze zijn mentaal actief, soms onrustig, met een geest die nooit lijkt te stoppen. En ze hebben bijna altijd iets helders of geestigs te zeggen. Het is gemakkelijk voor mensen met deze positie om op een zijspoor te geraken, omdat hun nieuwsgierigheid groot is, hun geest snel is en hun aandacht vrij kort is!

Ze zijn erg behendig in het spelen van een grote hoeveelheid rollen en ze geloven ook niet echt in altijd jezelf zijn: dat wisselt een beetje met wie ze op dat moment in contact staan. Hun behendige en snelle geest kan ideeën, of althans brokken van ideeën, in heel korte tijd opnemen; daarna achten ze zich direct kundig op het desbetreffende gebied. Ze hebben een vlotte en overtuigende manier van praten en beginnen soms een zin zonder te weten hoe die zal eindigen . . . maar ze draaien er wel een punt aan en dikwijls nog een geestige ook. Mercurius conjunct Ascendant mensen zijn dol op het doorgeven van informatie; ze kunnen een geheim niet lang bewaren en zijn gek op andermans vertrouwelijk gepraat. Het zijn doorgaans uitstekende journalisten, of leraren. Ze houden ervan de bemiddelaar te zijn, de katalysator die mogelijkheden voor anderen schept.

Ze voelen zich meer op hun gemak bij gezellige stadsmensen dan gesloten plattelanders. Ze gaan gemakkelijk met mensen om en komen heel gemakkelijk tot een vriendschappelijke band om... deze weer even gemakkelijk te verbreken als het hun past. Zij geven de voorkeur aan een grote kring van vrienden boven een clubje van ingewijden.

Degenen die zijn geboren met Mercurius conjunct Ascendant zien de wereld als een plek om te leren. Ze zijn nieuwsgierig naar de mensen om hen heen en hebben vaak veel sociale contacten. Een goede dag is een dag met veel ontmoetingen en een paar interessante gesprekken.

Dit zijn mensen die graag vragen stellen, zich vrij bewegen en zich mengen met anderen. Absoluut rusteloos en vaak snel in expressie, ademen ze een sfeer van ongeduld uit, zelfs als ze het niet zo menen.

Soms is er sprake van een zekere sluwheid, of geven je het gevoel iets te bijdehand te zijn, wat vooral gevoelige mensen kan intimideren. Hun vaardigheid met woorden kan een geweldige troef zijn, hoewel ze zich soms te veel identificeren met hun mentale behendigheid en in de persoonlijke interacties en communicatie vergeten om de mensen om hen heen te koesteren. Een bepaald gebrek aan warmte in de presentatie kan het resultaat zijn. Mensen met bijvoorbeeld belangrijke planeten in watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen)  kunnen zich bij hen een beetje ongemakkelijk voelen, dat wil zeggen, voordat ze hen persoonlijker leren kennen. Sterke lucht types (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) zullen het plezier en de slimheid van deze individuen meer waarderen.

Mensen met Mercurius conjunct de Ascendant hebben van jongs af aan een nieuwsgierige instelling. Zij kunnen het ene moment uitermate ernstig zijn en het volgende zeer luchthartig. In hun gesprekken dartelen ze van een oppervlakkig onderwerp naar een zeer serieuze aangelegenheid. In zekere zin blijven ze altijd een kinderlijke verwondering houden. Zij hebben iets van Peter Pan in hun karakterstructuur waardoor ze nooit tot volle wasdom lijken te komen. Heel hun leven houden ze een jeugdige geest die geïnteresseerd is in nieuwe ideeën, alleen maar omdat ze nieuw zijn. Als ze het over waarheid hebben bedoelen ze feitelijk juist, niet de grote waarheden van de filosofie – dat laten ze graag aan de Boogschutter over.

Door te kijken of Mercurius harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Mercurius sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zijn vaak snel en gemakkelijk met woorden, en vaker wel dan niet ook slim, gevat, taalvaardig, en nieuwsgierig. Hun geest is altijd in beweging, en hun handen meestal ook. Ze kunnen goed communiceren en allerlei ideeën overbrengen, en zich snel en met schijnbaar gemak met anderen verbinden. Ze houden vaak wel goed overzicht, ook als de situatie druk en voor anderen nogal chaotisch is. Ze reageren vooral op hun directe omgeving, maar zijn vaak ook wel goed op de hoogte van het laatste nieuws en de meest pikante roddels. Ze kunnen ongelofelijk grappig zijn, maar meestal zijn hun grappen niet al te hard of venijnig. Vaak zijn er wel een aantal onderwerpen waar ze veel over weten, en graag onderhoudend over praten.

Mercurius vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Dit kan iemand aangeven die niet goed uit z’n woorden komt, of dingen zegt die anderen niet goed begrijpen. Of op bepaalde momenten te veel praat, en op andere momenten juist weer te weinig informatie geeft. Er is ook een neiging om wat zenuwachtig te zijn, rusteloos en nerveus, alsof het niet goed lukt om zorgelijke gedachten uit te zetten. Dit zijn mensen die soms dat wat anderen zeggen verkeerd begrijpen, of dingen horen die helemaal niet werden gezegd. Soms vinden ze het moeilijk om onzin informatie te scheiden van betrouwbare bronnen, zodat ze soms hele vreemde denkbeelden proberen te delen, waarvan het voor anderen volkomen duidelijk is dat er weinig van klopt.

Terug