Kruimelpad

Ascendant Maan aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als de Maan en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat de Maan inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij de Maan horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als de Maan en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

De Ascendant conjunct Maan suggereert dat het individu andere mensen zal benaderen alsof zij zorg en bescherming nodig hebben, en dat zij daarvoor in zekere zin verantwoordelijk voor zijn. Als andere horoscoop factoren overeenkomen, zullen ze de indruk wekken sterk op anderen te reageren, zich gemakkelijk aan hen aan te passen, en soms gemakkelijk beïnvloedbaar te zijn. Afhankelijk van de aspecten zijn ze vooral met hun eigen behoeftes, of juist die van anderen bezig.

Vaak is er een sterke identificatie met de moederfiguur en de moederrol zelf. In de beginjaren is er meestal een sterke vrouwelijke aanwezigheid. Mogelijk waren meerdere vrouwelijke gezinsleden bij de opvoeding betrokken. Mensen met deze plaatsing zullen soms uitzonderlijk gevoelig zijn geweest (of moesten dat zijn) voor de behoeften van de moederfiguur. Misschien was de situatie zodanig dat ze haar juist moesten beschermen. In sommige gevallen traden ze op als moeder voor hun eigen moeder en gingen daarna de wereld in om anderen emotioneel te voeden of door hen gevoed te worden. Zeker als er sterke disharmonische aspecten naar de Maan toe zijn kan dat een situatie beschrijven waar de moeder zelf met psychologische problemen kampte en verzorging nodig had.

Om haar gedrag relatief normaal te houden, ontwikkelt het kind een soort radar om haar signalen op te pikken en te begrijpen. Dat wordt later een vermogen om signalen te lezen van iedereen waarmee ze in contact komen. De zieke moeder kan soms ook beter met het kind omgaan als het nog een baby of zuigeling is en nog steeds van haar afhankelijk is. Dus als volwassene straalt de opkomende Maan nog steeds een sterke behoeftigheid en vaak een kinderlijke afhankelijkheid uit. De Maan lijkt het kind te beschrijven in relatie tot vroege moederfiguren en dus benaderen de mensen met Ascendant conjunct Maan andere mensen soms als een behoeftig kind dat beschermd en verzorgd wil worden.

De persoon met de opkomende Maan kan, net als Neptunus conjunct de Ascendant, zo ontvankelijk en gevoelig zijn voor alles en iedereen die ze ontmoeten, dat ze het moeilijk vinden om erachter te komen waar zij ophouden en anderen beginnen. Ze absorberen alles wat ze tegenkomen

-------------

De Maan conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Kreeft, en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

-------------

Deze mensen komen over als zachtaardige wezens. Ze doen vertrouwelijk aan. Wanneer ze een kamer binnenkomen, trekken ze niet meteen de aandacht. Ze kijken liever eerst even de kat uit de boom, en ze willen zich er eerst van vergewissen dat alles veilig is.

De grote tegenstelling bij Ascendant conjunct Maan is dat ze aan de ene kant graag druk bezig zijn met praktische, alledaagse dingen, maar dat ze aan de andere kant naar binnen gekeerde mensen zijn met een kwetsbaar gevoelsleven. Ze lijken onzelfzuchtig en kunnen veel warmte, liefde en aandacht geven aan hen die dat nodig hebben – en soms ook wel aan hen die dat helemaal niet nodig hebben, maar toevallig in de buurt waren. Ze willen anderen graag beschermen en koesteren en zijn er heel goed in om anderen op hun gemak te stellen en voor ze te zorgen. Maar daarmee kunnen ze gemakkelijk in het gevoel terecht komen dat niemand hén ziet en verzuchten: ‘Niemand geeft iets om mij: niemand begrijpt dat ik ook genegenheid en aandacht nodig heb.’

Met andere woorden, zij hebben wel aanleg om medelijden met zichzelf te hebben en sommigen van hen zijn er dol op om stilletjes in een hoekje te gaan zitten om hun grieven te koesteren. Deze gekwetste gevoelens komen vooral voor als ze vinden dat ze niet voldoende worden gewaardeerd voor de aandacht die zij aan anderen hebben besteed.

Hun eerste instinct, wanneer ze worden bedreigd of onfatsoenlijk worden bejegend, is om zichzelf te beschermen. Wanneer zich nieuwe situaties voordoen, kunnen ze zich onmiddellijk terugtrekken of verlegen zijn. Over het algemeen komen deze mensen over als zorgzame mensen. Ze lijken heel lief - zelfs onschuldig. Meestal lijken deze mensen bescheiden genoeg om redelijk benaderbaar te zijn. Sommige mensen met Ascendant conjunct Maan hebben zich echter zozeer in zichzelf teruggetrokken dat ze precies het tegenovergestelde zijn. Ze lijken dan erg introvert en in zichzelf gekeerd.

Een Ascendant conjunct Maan betekent dat de wereld voelend verkend wordt via impressies, gevoeligheid voor sferen en stemming – om te weten wat ze van iemand vinden onderzoeken ze het gevoel dat hij of zij bij hen oproept. Dat maakt het soms moeilijk om het onderscheid te zien tussen projectie en impressie. Met andere woorden – ze zien niet altijd dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze voelen, maar zoeken de oorzaak daarvan altijd bij de ander of de situatie waar ze in zitten. Maar daarmee geven ze ook de macht uit handen, want ze zien de buitenwereld als datgene wat hun gevoelens veroorzaakt.

In zowel hun huiselijk leven als in de contacten met de buitenwereld via bijvoorbeeld werk zijn ze geneigd om confrontaties te vermijden. Als ze vermoeden dat wat ze willen zeggen misschien moeilijk voor de ander is om te ontvangen zullen ze het erg omslachtig en voorzichtig duidelijk proberen te maken, zodat het soms niet helemaal duidelijk is wat ze eigenlijk willen zeggen. Aan de andere kant – juist omdat ze ergernissen een beetje oppotten, kan het wel eens gebeuren dat ze voor iedereen onverwachts plotseling uitvallen, en laten merken dat ze gekwetst zijn.

Als bron van inspiratie zullen ze in gedachten eerder naar het verleden terugkeren, dan dat ze zich een beeld proberen te vormen van wat de toekomst zal brengen. Daarom zijn ze emotioneel erg behoudend; zij houden krampachtig vast wat ze hebben. Met het stijgen der jaren reageren ze steeds schrikachtiger op een verandering. Omdat ze nogal gevoelig zijn voor hun omgeving, kunnen ze ook gemakkelijk in de war raken, vooral in het openbaar. Zij hebben behoefte aan een door henzelf ingericht huis waar ze zichzelf kunnen nestelen om geestelijk weer een beetje bij te komen. Familie is erg belangrijk voor ze, als bron van identiteit, continuïteit, en vertrouwen.

Door te kijken of de Maan harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Maan sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie staan goed in contact met wat ze voelen, maar kunnen ook gemakkelijk de gevoelens van anderen opmerken en daar op reageren. Ze lijken vaak wel vriendelijk, moederlijk, verzorgend, aardig. Ook zijn ze over het algemeen wel in staat om uitdrukking te geven aan wat ze voelen, waardoor ze ook door anderen beter begrepen worden. Als ze ergens komen voelen ze vaak wel aan wat de stemming is en passen daarop hun gedrag aan. Mede daardoor voelen ze zich gemakkelijk ergens thuis, en veilig. Vaak gaat het allemaal half automatisch, of maar half bewust, maar als ze er bewust aandacht aan schenken snappen ze wel waar je het over hebt. Ze weten bijna als vanzelf wat ze op een bepaald moment nodig hebben om weer in evenwicht te komen. Soms is dat rust, soms is dat actie, soms is dat iemand opzoeken en praten, maar het gaat allemaal gemakkelijk. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze goed overweg kunnen met vrouwelijk gezelschap, zonder dat het perse om flirten gaat.

Maan vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Het lijkt wel of wat ze doen nooit helemaal synchroon loopt met wat ze voelen, of wat ze nodig hebben, waardoor het er vaak een beetje ongemakkelijk uit ziet. Soms is er ook sprake van angst, onrust, of andere negatieve gevoelens. Vaak schatten ze niet goed in wat de ander eigenlijk voelt. Ze pikken ook veel gemakkelijker de negatieve gevoelens van anderen op, maar verwarren daarbij vaak wie daarbij bron, en wie ontvanger is. Als ze dicht bij iemand komen, op momenten van intimiteit, zijn er vaak verwarrende gedachten en gevoelens waardoor ze afstand creëren, en omgekeerd, als ze afstand en verwijdering naar iemand voelen vragen ze zich af of ze misschien iets verkeerds hebben gedaan. Er is de neiging om bij onprettige gevoelens ongezond, of te veel te gaan eten -als troost of om een bepaald gevoelde leegte op te vullen. Tot verbazing van zowel henzelf als anderen om hen heen kan de stemming ook zomaar omslaan, zonder aanwijsbare reden. Het is voor hen moeilijk om zich helemaal veilig, en helemaal op hun gemak te voelen, net alsof ze steeds net op de verkeerde plaats en tijd zijn.

Terug