Kruimelpad

Ascendant Zon aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als de Zon en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat de Zon inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij de Zon horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als de Zon en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Degenen met de Zon conjunct Ascendant vinden het vaak onmogelijk om onopvallend te zijn. In hun directe omgeving hebben ze de neiging om altijd opgemerkt te worden, waar ze ook gaan, wat ze ook doen.

Degenen met de Zon conjunct Ascendant in hun horoscoop werden geboren bij zonsopgang, aan het begin van een nieuwe dag. Stel je voor dat alle vogels beginnen te zingen op het moment dat je wordt geboren…

Kenmerkend is dat deze mensen graag aan het begin van projecten staan ​​en meestal een zeer uitgesproken leiderschapspotentieel hebben. Ze hebben de neiging om zelfgemotiveerd te zijn en enthousiast aan de touwtjes van hun leven te trekken, en zo hun lot beheersen. Dit zijn niet de mensen met een fatalistische levenshouding. Integendeel, er is sterk het gevoel dat de gebeurtenissen van het leven altijd ook door eigen keuzes zijn ontstaan.

Er is vaak een geschiedenis in de vroege kinderjaren waarin het kind zich constant 'bekeken' en opgemerkt voelde. Harmonische of disharmonische aspecten naar de Zon toe zullen de redenen hiervoor beschrijven, en of het een prettige ervaring was of niet. Vaak werd van het kind verwacht dat het straalde en gelukkig moest zijn. De ouders, vooral de vader, waren meestal trots op het kind, dat misschien de eerstgeborene was. Mogelijk werd van het kind ook verwacht dat het de niet vervulde mogelijkheden van de ouders alsnog zou gaan realiseren.

Met een beetje geluk is dit een zelfredzaam en zelfverzekerd individu, maar aspecten van de Zon moeten zorgvuldig worden bestudeerd om dit te bevestigen.

In ieder geval hebben degenen met de Zon op de Ascendant of in het eerste huis de neiging om veel naar zichzelf te kijken; ze zijn ‘zelfbewust’ en lijken vaak het vermogen te hebben om buiten zichzelf te treden en naar zichzelf te kijken en zich voor te stellen hoe andere mensen naar hen kijken. In gedachten stellen ze zich ook voor hoe anderen hen een complimentje zullen geven voor datgene wat ze op dat moment aan het doen zijn.

De persoon met Ascendant en Zon in hetzelfde teken belichaamt meestal niet alleen heel sterk de kenmerken van dat teken, maar komt ook vaak over als iemand met een grote aanwezigheid. En authenticiteit. Er is geen persona voor het individu om zich achter te verschuilen. Ze zijn wie ze zijn, en hebben meestal geen dubbele agenda.

De vader had vaak een sterke invloed in het leven van het kind en de persoon zal de neiging hebben zich te identificeren met de vader, zijn manier van kijken, zijn houding en soms hoe hij lichamelijk was. Deze persoon kan letterlijk ‘in vaders voetsporen treden’.

Waar de Zon zich in het 12e huis bevindt en vooral wanneer deze zich feitelijk buiten de orb bevindt van de conjunctie met de Ascendant, voelt het individu zich vaak over het hoofd gezien als een kind, niet herkend als een individu op zichzelf, op de achtergrond of achter de schermen. Mensen met de Zon in het twaalfde huis werken vaak op de een of andere manier 'achter de schermen', maar deze plaatsing is ook vaak terug te vinden in de horoscopen van wereldleiders. Het zou kunnen dat een van de redenen hiervoor is dat als iemand in het verleden zich over het hoofd gezien voelt, het individu er vaak voor zal zorgen dat hij in de toekomst niet genegeerd wordt. Bij het leiden van een openbaar leven moet een individu natuurlijk ook veel van zijn persoonlijke leven opofferen, wat passend is voor de Zon in 12.

--------------

De Zon conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Leeuw, en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

--------------

Mensen met Ascendant conjunct Zon stralen een speciale energie en magnetisme uit die de aandacht van anderen trekken. Soms is het omdat het luide mensen zijn die veel aandacht besteden aan hun persoonlijke uiterlijk, andere keren is het te wijten aan een koninklijke manier van doen, trots, zelfverzekerd, met een charisma dat gemakkelijk de interesse van anderen wekt. Nederigheid ligt hen beslist niet, en ze hebben een groot eergevoel. Als je hen per ongeluk vernedert kunnen ze bijzonder krachtig en fel uit de hoek komen, de ander meer dan duidelijk makend dat ze dat niet accepteren.

Ze zijn erg zelfbewust en lichaamsbewust. Ze weten heel goed hoe ze overkomen en letten van nature op de manier waarop anderen naar hen kijken. Andere keren zijn ze nogal snobistisch, vooral bewust van hun imago, en dan letten ze er ook op of de mensen met wie ze samenzijn hun aanzien verhogen of verlagen. In dat laatste geval maken ze zich, zo snel als kan, uit de voeten. Maar dat zijn de uitzonderingen; zolang ze maar zo nu en dan bewondering krijgen zijn ze vaak erg hartelijk voor anderen. Een Ascendant conjunct Zon die niet geplaagd wordt door overmatige eigendunk is er vaak erg op gericht om er voor te zorgen dat anderen zich goed voelen, dat ze zich gezien en welkom voelen. Ze kunnen zich wel degelijk bekommeren om anderen; ze willen graag dat iedereen zich goed voelt, en dat maakt ze vaak erg hartelijke mensen, bijvoorbeeld door de ander te overladen met complimenten.

Vaak hebben ze het gevoel dat ze op het podium staan, zelfs in hun eigen huis, zozeer zijn ze zich bewust van het feit dat anderen naar hen kijken. Ze zijn zeker geneigd om te overschatten hoe vaak anderen aan hen denken. Zelfs als ze gewoon over straat lopen veronderstellen ze dat veel mensen naar hen kijken.

Ze vinden dat zij krachtens hun geboorte en verschijning een paar streepjes vóór hebben en wijden hun leven grotendeels aan het verwerven van dat rechtmatig plekje onder de Zon. Het leven is voor hen een spel dat gespeeld moet worden en waarvan men moet genieten. Zij zijn ware levensgenieters, meestal wel vrolijk, en kunnen maar weinig begrip opbrengen voor mensen die het leven maar moeilijk vinden; niet zeuren, spelen!

Dat betekent echter niet dat ze lui zijn. Ze houden van hard werken en van orders geven, om zo de grote lijn van het werk te kunnen overzien. Ze zien zichzelf graag en willen ook door anderen gezien worden als de grote baas of bazin, die de minder belangrijke dingen aan ‘zijn mensen’ overlaat. Dit zijn bij uitstek managers, hetzij van beroep, hetzij van karakter.

Ascendant conjunct Zon mensen hebben als minder prettige eigenschap dat ze dominerend kunnen zijn. Zij kunnen een gezelschap nadrukkelijk aan zich binden en dan moet men zich ook nog dankbaar tonen voor het feit dat zij willen bepalen wat er gaat gebeuren. Maar hoewel zij van macht en positie houden, willen ze toch niet vechten voor hun autoriteit. Liever willen ze dat anderen gewoon erkennen dat zij bijzonder zijn. Als u hen een complimentje geeft, doen zij alles voor u.

Maar een kritische opmerking, of gewoon genegeerd worden, verdragen ze een stuk moeilijker. Ze zijn wat minder gewend om echt te moeten vechten voor erkenning – het raakt ze zo diep dat ze zich soms gekwetst terug trekken. Maar niet voor lang. Als ze dan weer terugkomen doen ze dat het liefst een beetje dramatisch.

Ascendant conjunct Zon mensen hebben over het algemeen een sterke fysieke gesteldheid. Ze besteden speciale aandacht aan hun persoonlijke uitstraling. Meestal kiezen ze kleding en kapsels die jeugdig zijn. Ongeacht hun werkelijke leeftijd zijn het kinderen in hart en nieren.

Succes op liefdesgebied is erg belangrijk voor hun eigenwaarde, want dat betekent dat ze voor iemand bijzonder zijn. Maar ook omdat ze de vele liefde die in hun hart aanwezig is aan een ander kunnen geven.

Door te kijken of de Zon harmonische dan wel disharmonische aspecten met andere planeten maakt kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles verder tot uitdrukking wordt gebracht.

Zon sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie vinden het meestal niet moeilijk om keuzes te maken, omdat ze weten wat ze het meest waardevol vinden. Ze kunnen ook sturing aan anderen geven, en ze op een vriendelijke, maar duidelijke manier vertellen wat ze moeten doen. Ze zijn zelfbewust en oké met zichzelf, tenzij bepaalde aspecten een ander verhaal vertellen. Ze zijn in staat verantwoordelijkheid te dragen, en kunnen met hun leiderschapskwaliteiten anderen inspireren. Vaak zijn ze hartelijk en weten ze hoe ze anderen welkom moeten heten. Er is een eenheid in wat ze uitstralen en wie ze zijn – wat ze authentiek, oprecht en vertrouwenwekkend maakt. Ze doen wat ze zeggen, en hebben meestal geen dubbele agenda. Ze vinden hun eigen ervaringen belangrijk, maar kunnen ook goed luisteren naar die van anderen. Vaak is er wel de nodige ambitie om verder te komen in het leven, zijn ze zelfstandig, goed in staat om de eigen koers te varen zonder al te egoïstisch over te komen, en hebben ze een goede dosis zelfvertrouwen. Het zijn vaak leuke opvoeders, die zowel stimulerend voor het kind zijn, maar ook gemakkelijk grenzen aangeven. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze zich op hun gemak voelen met andere mannen.

Zon vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Het komt vaker voor dat ze niet goed weten wat ze eigenlijk willen, of dat wel weten, maar niet goed zien hoe ze dat dan zouden moeten aanpakken. Sommigen lijken slap en futloos, alsof ze weinig energie hebben, en ook weinig plezier beleven aan dingen. Ook kan er verschil zijn tussen wat ze zeggen en wat ze feitelijk doen, waardoor ze niet authentiek, onoprecht en niet goed te vertrouwen lijken. Als ze sturing aan anderen geven, doen ze dat te autoritair, zonder goed naar de ander te luisteren, of speelt hun ego een te grote rol, waardoor ze dominant en bazig lijken. Vaak lijkt er een soort van constant ongemak met zichzelf te zijn, alsof ze niet echt lekker in hun vel zitten. Aan de andere kant vragen ze soms te veel aandacht voor hun eigen verhaal, maar lijken ze niet zo geïnteresseerd in anderen. Een te groot ego op de verkeerde momenten, of de aandacht naar zich toe trekken terwijl het nu net even niet om hen gaat. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze in gezelschap van andere mannen soms te competitief zijn, te veel willen domineren, of arrogant overkomen.

Terug