Kruimelpad

Ascendant Waterman

Heerser Uranus

Mensen met Ascendant Waterman voelen zich vaak unieke en originele individuen; en ze zijn ook precies dat – individuen, en ze zullen je dat feit niet laten vergeten. Deze mensen zijn vaak nieuwsgierig en soms behoorlijk geleerd, zowel in de wetenschap als de politiek – en een enkeling waagt zich ook aan de Grote Ideeën over de vooruitgang van het menselijk ras. En ook als ze er niet voor doorgeleerd hebben beschikken ze in ieder geval wel over een mening.

Zij kunnen hun ideeën op een wat ongebruikelijke manier naar voren brengen met het doel ze interessanter en levendiger te maken. Zij zijn geestelijk zo onafhankelijk, dat ze moeilijk algemeen aanvaarde meningen kunnen accepteren. Zij moeten die altijd onderzoeken of beter gezegd, zij leggen ze zodanig uit dat ze in hun eigen opvattingen passen. Hun hoogste doel is het nastreven van de waarheid. Dat kan de objectieve waarheid van de wetenschap zijn of, wat waarschijnlijker is, de subjectieve waarheid van de sociale hervormer; iemand die anderen ‘goed doet’ of de fanatieke politicus. Feiten gekoppeld aan onbaatzuchtigheid is een typerende instelling voor de Waterman. Zij zijn geïnteresseerd in morgen, niet in gisteren. Zij geloven in vooruitgang en boven alles geloven zij in de kracht van de menselijke geest om moeilijkheden te overwinnen.

Het is moeilijk om een ​​Waterman Ascendant te choqueren. Ze hebben het allemaal gezien, of willen in ieder geval dat je denkt dat ze dat hebben gedaan. Sterker nog, ze vinden het vaak leuk om anderen te choqueren. Ze houden er wel van om, zij het rustig, anderen te provoceren en uit te dagen. Ook hebben ze soms weinig ontzag voor het gezag en kunnen ze in de ogen van anderen oneerbiedig zijn.

De meeste mensen met deze Ascendant zijn best vriendelijk en sympathiek, ze kunnen vaak gemakkelijk met veel verschillende mensen overweg Ze geven anderen over het algemeen nogal wat vrijheid - in de regel aanvaarden ze mensen uit alle lagen van de bevolking als gelijken. En hun ietwat koele en afstandelijke nieuwsgierigheid naar alles wat er om hen heen gebeurt, spreekt het meest aan.

Vreemd genoeg kunnen mensen met Ascendant Waterman een beetje afstandelijk zijn, terwijl ze ook overkomen als humanitair en vriendelijk, en heel benaderbaar.

Vaak bestempeld als onafhankelijke en originele kinderen, voelen mensen met Ascendant Waterman zich vaak een beetje 'anders' of 'speciaal' gedurende hun hele leven. Ze hebben vaak het gevoel dat ze van buitenaf naar binnen kijken, en hun vermogen om te observeren en af ​​te leiden is vaak griezelig. Ze zijn ook bedreven in het aan het werk krijgen van dingen, zelfs als de onderdelen waaruit het geheel bestaat een puzzel met ongebruikelijke stukjes lijkt, vooral als het om groepen mensen gaat. Dit onderscheidt hen als managers en teamleiders.

De Ascendant onthult vaak fysieke manieren en zelfs kledingkeuze, omdat het laat zien hoe mensen zich aan de wereld presenteren. Met Waterman hier hebben mensen soms een eigenzinnigheid in hun manier van doen, en sommigen kleden zich op een ietwat ongebruikelijke manier - niet genoeg om ze te laten opvallen als vreemd, maar net genoeg om hun oorspronkelijke persoonlijkheid uit te drukken.

Omdat deze mensen zo open lijken te staan ​​voor nieuwe ideeën, kan het verrassend zijn als je hun uitgesproken koppige neiging tegenkomt. De Ascendant laat zien hoe individuen reageren op nieuwe situaties, en met het rijzen van Waterman, kan er weerstand tegen verandering zijn die in tegenspraak lijkt te zijn met de over het algemeen progressieve aard.. Er is een duidelijke onbuigzaamheid bij Ascendant Waterman, en soms de neiging om hun mening aan anderen op te dringen.

Met hun oog op de toekomst van de mensheid als geheel, zien sommige mensen geboren met een Waterman Ascendant de meer persoonlijke behoeften van de mensen die het dichtst bij hen staan ​​over het hoofd. Op hun slechtst zijn het grillige, onbenaderbare mensen die altijd doen waar ze zin in hebben en nooit echt deelnemen aan een huwelijk, een gezinsleven of een werkgroep. Zij kunnen zeer tactloos de waarheid eruit flappen en daarbij geen acht slaan op de gevoelens van anderen. Zij zijn te theoretisch en besluiteloos als direct handelen is vereist.

Zij zijn bij uitstek redelijke mensen, maar kunnen nogal eens grillig reageren als hartstocht en opgekropte emoties een uitweg zoeken. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot partners die over zelfvertrouwen en enthousiasme beschikken. Een Waterman Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Leeuw staat, een teken dat houdt van sociale contacten, gezien worden en het goede leven. Via de partner kunnen ze leren om meer persoonlijke warmte te geven. De uitdaging zal zijn om met elkaar samen te leven en toch onafhankelijk te blijven. Bij iedere vorm van dwang zetten zij direct hun stekels op. Ook als ze zeer intensief met iets bezig zijn of als een vriendschappelijke relatie verplichtingen geeft, zijn ze al gauw bang dat hun onafhankelijkheid in gevaar komt. Zij zijn bijzonder gesteld op hun vrijheid en een compromis op dit gebied is voor hen moeilijk aanvaardbaar.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Vissen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Waterman. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Uranus, de heerser van het teken Waterman, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Uranus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Uranus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Uranus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een nóg grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Waterman hoort is Uruanus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Uranus, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug