Kruimelpad

Ascendant Steenbok

Heerser Saturnus

Er is een onmiskenbare ernst zichtbaar bij mensen met Ascendant Steenbok. Zelfs als ze een grapje maken, is het met een uitgestreken gezicht, zodat je er soms niet eens zeker van bent of het wel grappig bedoeld was. Maar toch hebben veel humoristische mensen Steenbok Ascendant. Het zit hem allemaal in de timing ... en het feit dat ze niet giechelen voordat de grap voorbij is.

Deze mensen geven je meteen het idee dat ze competent zijn, dat ze weten wat ze willen en dat ze een bepaalde autoriteit hebben. Het zijn over het algemeen erg imago-bewuste mensen: de kleding die ze dragen en hun manier van doen zijn belangrijk voor hen. Ze willen er succesvol uitzien, en dat lukt meestal ook. Ze kunnen goed omgaan met het dragen van verantwoordelijkheid. In feite groeien ze door hen voor iets verantwoordelijk te maken.

Soms waren zij het zelf die al vroeg in hun leven om zich heen keken en de behoefte voelden om de gestructureerde, betrouwbare en verantwoordelijke gezinsleden te zijn. Dus vaak namen zij al op jonge leeftijd een sterk gevoel van traditie, familie en verantwoordelijkheid aan. Ze namen vanaf het begin het leven, en zichzelf, serieus. Niet dat ze daar onder lijden – integendeel, het geeft hen een gevoel van kracht.

Wel zijn ze geneigd om zich meer dan menig ander zich zorgen te maken over veiligheid – voor zichzelf en hun gezinsleden. Ze komen op anderen over als hardwerkende, competente en betrouwbare mensen. Wat anderen misschien niet zien onder dat koele, beheerste uiterlijk, is een innerlijke strijd: ze vragen zich vaak af: “Doe ik genoeg?”, “Verdien ik dit allemaal?”, “Hoe kan ik dingen beter maken? " Ze maken zich veel zorgen over de toekomst.

Als succes voor deze mensen gemakkelijk leek te zijn geweest, is dat niet zo. Ze lieten het er gewoon zo uitzien met een geduldige, hardwerkende, gedreven persoonlijkheid. Sommige mensen met Ascendant Steenbok beoefenen een vorm van zelfverloochening. Ze weten hoe ze kunnen leven zonder het frivole en lichtzinnige. Toch geven ze geld uit aan de kleding die ze echt willen (die met de juiste labels) en andere statussymbolen. Hoewel ze zelden opzichtig zijn, is hun rustige sfeer van succes vaak het resultaat van bewuste inspanning.

Zij hebben een ‘winterse’ mentaliteit in die zin, dat zij de harde realiteit onder ogen zien. Zij letten op de praktische levensvatbaarheid van een plan, een vriendschap, een gedachte en houden zich zeker niet bezig met de versiering aan de oppervlakte. Zij worden gedreven door de wil om te overleven, om het leven de baas te worden. Hoe moeilijk of vol obstakels hun pad ook is, zij zullen het afleggen zelfs als ze zich beperkingen moeten opleggen. Eigenlijk kunnen ze heel goed omgaan met situaties waarin alleen het minimale voor handen is. Misschien worden ze wel egocentrisch en eenzaam, maar ze zullen doorzetten totdat de gevaarlijke tocht volbracht is.

Zij kunnen dus ‘ijskoud’ van karakter zijn en concentreren zich met groot geduld en volhardingsvermogen op de zaken waar ze mee bezig zijn. Zij moeten een vaste greep op het leven hebben. Zolang als ze hun lot maar in eigen hand kunnen houden hebben ze daar graag enige ongemakken voor over.

Deze greep op het leven, die in feite een greep is op zichzelf, op de mensen om hen heen en in een breder verband op de gehele gemeenschap, staat centraal in de gedachte van de Steenbok Ascendant. Maar dat is eerder hun einddoel dan hun beginpunt. Als jonge mensen zijn ze dikwijls angstig, verlegen en onhandig; pas als ze achter in de twintig of begin dertig zijn, zijn ze uitgegroeid tot de wilskrachtige en standvastige mensen die ze van nature zijn. Ze schijnen altijd ouder dan ze in werkelijkheid zijn en het lijkt wel alsof ze met een diep gevoel van cynisme en wereldse wijsheid geboren worden.

Hun jeugd was misschien moeilijk, maar ze veranderen langzaam maar zeker hun leven. Saturnus heerst over deze Ascendant, en dit betekent over het algemeen een soort achterwaartse manier van leven - als kinderen zijn ze serieus en dragen ze veel verantwoordelijkheid; en naarmate ze ouder worden, worden ze prachtig en leren ze los te komen.

Eerzucht en afweer zijn soms twee belangrijkste karaktertrekken van de Steenbok Ascendant. Vanaf het moment van geboorte lijken ze een muur om zich heen te hebben. Een muur om achter weg te kruipen of, als de gelegenheid zich voordoet, om er op te klauteren om zo de koning van het kasteel te worden.

Op hun best zijn Steenbok-Ascendant-mensen de betrouwbaarheid zelve. Zij hebben een gevoel van morele rechtvaardigheid nodig waarbinnen ze kunnen leven; hoe ouder ze worden des te principiëler ze zijn. Op middelbare leeftijd hebben ze vaste waarden, waarvan ze vinden dat iedereen daar naar moet leven. Geen wonder dat ze door heel wat mensen nogal ouderwets gevonden worden. De waarheid is dat ze niet van het verleden houden om het verleden zelve, maar dat ze eenvoudig zo zuinig zijn dat ze iets waardevols gewoon niet weg kunnen gooien, hoe ouderwets het ook is. Maar het zijn ook praktische mensen die een lang gekoesterd principe of theorie onmiddellijk van de hand doen als eenmaal blijkt dat het niet meer voldoet.

Op hun slechtst gaan ze zo volledig op in materiële zaken dat ze idealen, vriendelijkheid of edelmoedigheid niet eens meer als deugden zien.

Een Steenbok Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Kreeft staat, een teken dat gericht is op zorg voor anderen, vriendelijkheid en behoudzucht. Wat ze gemeenschappelijk hebben is een zeker conservatisme, en beiden houden ook van veiligheid en rust. Ze voelen zich goed bij een traditioneel huwelijk, en een niet al te opwindend huiselijk leven. Tenzij er andere aanwijzingen zijn is dit een langdurige, maar niet erg avontuurlijke combinatie.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Steenbok valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Steenbok. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Saturnus, de heerser van het teken Steenbok, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Saturnus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er nóg meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Saturnus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Saturnus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Steenbok hoort is Saturnus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Saturnus de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug