Kruimelpad

Ascendant Weegschaal

Heerser Venus

Iedereen lijkt mensen met Ascendant Weegschaal wel aardig te vinden. Ze komen gezellig en eerlijk over. Kijk wat beter naar hun leven, en deze aardige mensen hebben misschien nogal wat problemen gehad in hun relaties. Sommigen van hen hebben een reeks relaties gehad, elk met een eigen verhaal. Ze trekken moeiteloos anderen naar zich toe. Bovendien weten ze gewoon niet wat ze met zichzelf moeten doen zonder een belangrijke ander in hun leven.

Ze hebben een charmante glimlach en een vriendelijke benadering van anderen. In eerste instantie doen ze heel gezellig en gemakkelijk, en in tweede instantie ook. Ze houden niet van confrontaties, maar als het moet kunnen ze wel degelijk goed beargumenteren waarom ze een bepaald standpunt hebben ingenomen. Maar soms zullen ze gewoon toegeven om de sfeer niet te slecht te laten worden. Uiteindelijk willen ze liever dat alles weer pais en vree wordt dan dat ze een ruzie “winnen”. Liever geluk dan gelijk.

Zelfs als ze er niet speciaal goed uitzien, zijn ze toch op een bepaalde manier aantrekkelijk. Maar de meesten besteden wel de nodige aandacht aan hun persoonlijke uiterlijk: de kleuren matchen met elkaar, hun haar is verzorgd, ze letten op hoe ze lopen en staan. Ze zien er niet perse uit zoals iedereen, maar het is duidelijk dat ze er op letten wat ze dragen en hoe ze er uit zien.

Mensen met Ascendant Weegschaal kunnen overtuigend zijn, al zullen ze dat op een vriendelijke en respectvolle manier doen. Maar ze weten wat werkt in een relatie en daar maken ze ook gebruik van. Weegschaal-mensen hebben een goed gevoel voor evenwicht, ze snappen dat het een geven en nemen is, maar dat betekent niet dat ze niet zullen proberen hun doelen te bereiken door zachte middelen en vriendelijk argumenteren. Ook kunnen ze goed bemiddelen bij conflicten – “voor beide standpunten valt wel iets te zeggen”. Op die manier weten ze vaak de strijdende partijen te verzoenen. Het archetype van Ascendant Weegschaal is wel de diplomaat die actief heen en weer gaand tussen twee partijen er in slaagt om ze nader tot elkaar te brengen.

Het zijn dus vaak aardige mensen, goedgemanierd, tactvol, zacht, het voorbeeld van goede smaak en algemene ontwikkeling. Zij hebben behoefte aan harmonie om zich heen en zijn erg gesteld op vriendschappen en beleefde omgangsvormen. Zij brengen wel eens een kleine attentie mee voor familieleden en buren. Ze houden van kunst, van mooie dingen en mooie mensen, en hun huis laat zien dat ze een eigen smaak hebben.

Ze zijn bij uitstek gericht op de buitenkant, en de verschijning. Natúúrlijk zit echte schoonheid van binnen, maar dan kun je je toch nog wel goed kleden? Ze letten op harmonie, evenwicht, op elkaar afgestemde kleuren – en als er een feestje is denken ze van tevoren na wie ze aan elkaar zouden kunnen koppelen. Niets mooiers dan een conversatie op niveau, gelijkgestemden die ook beschaafd en vriendelijk zijn. Als iedereen gelukkig is zijn zij het ook.

Helaas voor de Ascendant Weegschalen, de werkelijkheid gooit wel eens roet in het eten. Als een crisis opdoemt hebben ze bijzonder weinig weerstandsvermogen. Weegschalen hebben een broertje dood aan beslissingen nemen, want als je één oplossing kiest verwerp je de andere en verwerping van wat dan ook is voor de Weegschaal een grote zonde. Als ze wel een keus moéten maken, dan worden ze slachtoffer van het ‘Maar als .. … syndroom: ‘Zou het beter geweest zijn als ik een andere weg had ingeslagen ?’

Op hun best zijn Ascendant Weegschaal mensen de vriendelijkheid zelve. In hun leven staat slagen in het leggen van menselijke contacten centraal. Zonder vriendschap voelen ze zich diep bedroefd, onvolledig en zonder doel in het leven. Maar binnen de straal van genegenheid, in het bijzonder in het huwelijk of de vaste relatie, worden zij waarlijk mens. Zij mogen dan niet heel avontuurlijk zijn, ze houden zich verre van het extreme, en hebben een grote voorkeur voor het veilige midden – maar ze laten wel zien dat het in de wereld uiteindelijk altijd om de liefde draait.

Als ze ergens conflicten bespeuren, maken ze zich het liefst uit de voeten, maar de ironie is dat ze juist worden aangetrokken tot bekwame, actieve partners. Een Weegschaal Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Ram staat, een teken dat juist sterk gericht is op actie, energie, initiatief en zo af en toe eens een lekkere ruzie om alles weer duidelijk te  krijgen. Daarom worden hun relaties soms gekenmerkt door gekibbel of conflict.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Vissen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Weegschaal. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Venus, de heerser van het teken Weegschaal, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Venus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Venus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Venus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een nóg grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Weegschaal hoort is Venus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Venus, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug