Kruimelpad

Ascendant Maagd

Heerser Mercurius

Mensen met Ascendant Maagd zijn vaak een beetje ingetogen in hun persoonlijke manieren en uiterlijk. Over het algemeen is er een intelligente en gereserveerde uitstraling die onmiskenbaar is. In een nieuwe situatie wachten ze liever eerst even af. Dit zijn eigenlijk ietwat verlegen mensen die tijd nodig hebben om dingen om hen heen te analyseren voordat ze zich werkelijk thuis voelen in een nieuwe situatie, of bij onbekende mensen. Sommigen zijn in staat om hen even deze ruimte te geven, en dan blijken ze vriendelijk en hartelijk, maar anderen oordelen sneller en menen een nogal afstandelijke, koele en zelfs kritische manier te zien.

Ze staan bekend als rustige, in eerste instantie weinig opvallende mensen die liever in een achterkamertje werken dan dat ze de glorie en het prestige van persoonlijke erkenning nastreven. Dikwijls zijn ze timide, vooral in situaties waarin ze zich onzeker voelen. Zodra ze de kans hebben gekregen om op te warmen voor nieuwe mensen en situaties, zul je merken dat ze veel te bieden hebben. Ze hebben een dan vaak een rustige, niet opdringerige charme.  

Ze helpen je uit de problemen, vaak op een concrete en praktische manier, of door gewoon de juiste vragen te stellen waardoor je zelf beter ziet wat je zou moeten doen. Ze zijn namelijk buitengewoon goed in analyseren, en zien wat in een bepaalde situatie belangrijk is, en wat minder van belang. Daardoor kunnen ze ook goed aangeven wat de meeste prioriteit zou moeten krijgen – en dat maakt ze tot hele efficiënte werkers die veel gedaan krijgen in korte tijd. Omdat ze ook op die manier naar jou kijken, heb je vaak wel het gevoel dat je echt gezien wordt, en als je hen iets vertelt reageren ze meestal op datgene wat jij ook het belangrijkst vindt in je verhaal.

Een van de belangrijkste kenmerken van deze positie is lichaamsbewustzijn. Mensen met Ascendant Maagd zijn gevoelig voor elk ongemak of andere signalen die hun lichaam hen geeft. Velen zijn vooral geïnteresseerd in en bezorgd over de lichamelijke gezondheid, en sommigen voelen zich aangetrokken tot het bewustzijn van lichaam en geest en oefeningen zoals yoga. Ze zijn vaak nogal kieskeurig over eten, of er in ieder geval erg van bewust wat ze naar binnen werken. Hoewel sommigen een goede eetlust hebben, kan er een onmiskenbare kieskeurigheid zijn over wat ze in hun lichaam stoppen. En als ze een crème gebruiken zullen ze eerst nalezen wat er precies in zit.

Een valkuil voor Ascendant Maagd mensen is de neiging om zich veel zorgen te maken, vooral wanneer ze met nieuwe situaties worden geconfronteerd. Hun actieve geest kan zich soms allerlei situaties voor de geest halen die verkeerd zouden kunnen aflopen – maar die op dat moment helemaal niet aan de orde zijn.

Maagd-mensen zijn doortrokken van een praktische levenshouding. Ze houden alles kritisch in de gaten, ook zichzelf. Zij onderzoeken, stellen vragen en proberen dingen te verbeteren. Zij zien het leven meer als een aantal nooit eindigende opdrachten, de ene prettig, de andere zwaar, maar alle even noodzakelijk.

Het koren wordt van het kaf gescheiden; het koren wordt weer tussen stenen fijngemalen waarbij het omhulsel verwijderd wordt. Dit proces van analyse en onderscheid tussen het nuttige en het overbodige staat centraal in het denken van de Maagd Ascendant. Zij houden ervan dingen tot op de kern af te pellen en alleen de ideeën en gevoelens te laten meetellen die van belang zijn.

Als ze egoïstisch zijn, dan is dat meestal ín de vorm van een zekere arrogantie; zij vinden nogal eens dat ze het allemaal beter weten; een subtiele vorm van kritiek op anderen.

Hun scherpzinnigheid leidt ertoe dat ze het leven in vakken verdelen. Zij bezitten een nogal overdreven gevoel voor perfectie, wat betekent dat zij niet zullen rusten voordat ieder detail zeer precies is uitgevoerd. Dit maakt dat ze dikwijls zenuwachtig en rusteloos zijn, waardoor ze niet kunnen slapen als ze de oplossing voor een probleem niet hebben gevonden. Soms zijn het echte tobbers; ze maken zich altijd ergens zorgen over en zijn niet in staat zich te ontspannen en van het leven te genieten.

Zij houden zich dikwijls bezig met morele vraagstukken; een ‘vrijblijvende’ houding is niets voor de Maagd. Ze kunnen ook pragmatisch zijn en bekijken een probleem liever uit allerlei invalshoeken, dan dat ze voor een zwart-wit oplossing kiezen.

Op hun slechtst lijken Maagd-Ascendant-mensen koel, droog en pedant. Op hun best teven ze in een frisse en rustige omgeving waar ze heel vriendelijk en behulpzaam voor anderen kunnen zijn.

Een Maagd Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Vissen staat, een teken dat juist sterk gericht is op sfeer en voelen. Daardoor kunnen ze de neiging hebben om mensen aan te trekken (of zich aangetrokken te voelen tot) mensen die hulp nodig hebben, maar ook tot kunstenaars, of mensen met een sterke spirituele belangstelling. Ondanks hun neiging om goed georganiseerd en professioneel over te komen, kunnen relaties soms rommelig zijn, simpelweg omdat deze mensen hun partners en partnerschappen niet altijd duidelijk zien, of omdat de partner zich niet altijd wil houden aan de strakke schema’s.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Maagd valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Vissen. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Mercurius, de heerser van het teken Maagd, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Mercurius in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er nóg meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Mercurius in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Mercurius in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Maagd hoort is Mercurius. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Mercurius, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug