Kruimelpad

Ascendant Kreeft

Heerser Maan

Deze mensen komen over als zachtaardige wezens. Ze hebben iets bekends: ze zijn de man van hiernaast, het buurmeisje. Ze doen vertrouwelijk aan. Wanneer ze een kamer binnenkomen, trekken ze niet meteen de aandacht. Ze kijken liever eerst even de kat uit de boom, en ze willen zich er eerst van vergewissen dat alles veilig is.

De grote tegenstelling bij Ascendant Kreeft is dat ze aan de ene kant graag druk bezig zijn met praktische, alledaagse dingen, maar dat ze aan de andere kant naar binnen gekeerde mensen zijn met een kwetsbaar gevoelsleven. Ze lijken onzelfzuchtig en kunnen veel warmte, liefde en aandacht geven aan hen die dat nodig hebben – en soms ook wel aan hen die dat helemaal niet nodig hebben, maar toevallig in de buurt waren. Ze willen anderen graag beschermen en koesteren en zijn er heel goed in om anderen op hun gemak te stellen en voor ze te zorgen. Maar daarmee kunnen ze gemakkelijk in het gevoel terecht komen dat niemand hén ziet en verzuchten: ‘Niemand geeft iets om mij: niemand begrijpt dat ik ook genegenheid en aandacht nodig heb.’

Met andere woorden, zij hebben wel aanleg om medelijden met zichzelf te hebben en sommigen van hen zijn er dol op om stilletjes in een hoekje te gaan zitten om hun grieven te koesteren. Deze gekwetste gevoelens komen vooral voor als ze vinden dat ze niet voldoende worden gewaardeerd voor de aandacht die zij aan anderen hebben besteed.

Hun eerste instinct, wanneer ze worden bedreigd of onfatsoenlijk worden bejegend, is om zichzelf te beschermen. Wanneer zich nieuwe situaties voordoen, kunnen ze zich onmiddellijk terugtrekken of verlegen zijn. Over het algemeen komen deze mensen over als zorgzame mensen. Ze lijken heel lief - zelfs onschuldig. Meestal lijken deze mensen bescheiden genoeg om redelijk benaderbaar te zijn. Sommige mensen met  Kreeft Ascendant hebben zich echter zozeer in zichzelf teruggetrokken dat ze precies het tegenovergestelde zijn. Ze lijken dan erg introvert en in zichzelf gekeerd.

Een Ascendant Kreeft betekent dat de wereld voelend verkend wordt via impressies, gevoeligheid voor sferen en stemming – om te weten wat ze van iemand vinden onderzoeken ze het gevoel dat hij of zij bij hen oproept. Dat maakt het soms moeilijk om het onderscheid te zien tussen projectie en impressie. Met andere woorden – ze zien niet altijd dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze voelen, maar zoeken de oorzaak daarvan altijd bij de ander of de situatie waar ze in zitten. Maar daarmee geven ze ook de macht uit handen, want ze zien de buitenwereld als datgene wat hun gevoelens veroorzaakt.

Wat hun opvattingen over de moraal betreft zijn ze nogal ontvankelijk voor algemeen aanvaarde meningen, doch kunnen aan de andere kant merkwaardig vasthoudend zijn waar het (hun) principes betreft.

In zowel hun huiselijk leven als in de contacten met de buitenwereld via bijvoorbeeld werk zijn ze geneigd om confrontaties te vermijden. Als ze vermoeden dat wat ze willen zeggen misschien moeilijk voor de ander is om te ontvangen zullen ze het erg omslachtig voorzichtig duidelijk proberen te maken, zodat het soms niet helemaal duidelijk is wat ze eigenlijk willen zeggen. Aan de andere kant – juist omdat ze ergernissen een beetje oppotten, kan het wel eens gebeuren dat ze voor iedereen onverwachts plotseling uitvallen, en laten merken dat ze gekwetst zijn.

Als bron van inspiratie zullen ze in gedachten eerder naar het verleden terugkeren, dan dat ze zich een beeld proberen te vormen van wat de toekomst zal brengen. Daarom zijn ze emotioneel erg behoudend; zij houden krampachtig vast wat ze hebben. Met het stijgen der jaren reageren ze steeds schrikachtiger op een verandering. Omdat ze nogal gevoelig zijn voor hun omgeving, kunnen ze ook gemakkelijk in de war raken, vooral in het openbaar. Zij hebben behoefte aan een door henzelf ingericht huis waar ze zichzelf kunnen nestelen om geestelijk weer een beetje bij te komen. Familie is erg belangrijk voor ze, als bron van identiteit, continuïteit, en vertrouwen.

Een Kreeft Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Steenbok staat, een teken dat sterk gericht is op structuur en veiligheid. Ze functioneren het beste wanneer hun partner blijk geeft van kracht, financiële en emotionele stabiliteit en knowhow. In feite geeft Kreeft Ascendant er de voorkeur aan als hun relatie duidelijk gedefinieerde regels heeft. Veiligheid is de basisbehoefte en ze zijn over het algemeen meer dan bereid om wat persoonlijke vrijheid op te geven om die te krijgen. Als het om het huwelijk gaat, hebben ze een nogal nuchtere, praktische benadering.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Kreeft valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Kreeft. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als de Maan, de heerser van het teken Kreeft, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie nóg belangrijker worden. Als de Maan in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als de Maan in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als de Maan in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Kreeft hoort is de Maan. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten de Maan, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug