Uranus-Pluto

Dit is een aspect wat alleen interessant is om te duiden als het a) nauwkeurig is (zeg minder dan twee graden) en b) als het daarbij óók nog eens nauwkeurige aspecten maakt met Zon, Maan, Ascendant, en in mindere mate met Mercurius, Venus en Mars. Maar zelfs dan kan het volledig “verstopt” lijken te zijn en geen of nauwelijks waarneembaar invloed uitoefenen op de manier waarop de persoon functioneert. Het kan dan nog wel zichtbaar worden door een ongebruikelijke levensloop, waarbij onwaarschijnlijk toeval een grote rol lijkt te hebben gespeeld.

Beide planeten hebben associaties met geweld, schokkende gebeurtenissen, revoluties en machtswisselingen. En de combinatie zal dat alleen maar versterken. In veel gevallen zal het betekenen dat de betrokkene in een tijd en maatschappij leeft waar op een gegeven moment grote maatschappelijke onrust heerst die op de een of andere manier het dagelijks leven binnen sijpelt. Het kan ook gaan om terreurbewegingen die een sterke invloed hebben. Veel minder vaak zal het ook kunnen betekenen dat de Uranus-Pluto-persoon zelf actief betrokken is bij het deelnemen aan protesten, revoluties en wisselingen van de macht. De kans is ook groot dat het verzet door degenen die de macht hebben als illegaal wordt bestempeld.

Het verzet, en de revolutie waar betrokkene aan deelneemt zal in sommige gevallen gewelddadig, of zelfs extreem gewelddadig zijn, zeker als ook Mars er bij betrokken is. Denk aan de terreur van de nazi’s tijdens de tweede wereldoorlog, het bewind van Stalin in Rusland, of Mao in China, of de Islamitische Staat en Taliban, maar ook aan degenen die hier juist tegen vechten. Astrologie zelf beschrijft alleen de thema’s, maar kan niet bepalen wie er aan de “goede kant” of “slechte kant” van de strijd staat. Maar bij deze combinatie gaat het nooit om individueel geweld, maar is het altijd ingebed in de grote bewegingen van de geschiedenis.

Als je deze combinatie in een geboortehoroscoop ziet kan het ook zijn dat er in de familie schokkende ervaringen zijn geweest met geweld, terreur, of ernstige ongelukken, maar dat daar nooit over gepraat wordt. Pluto is een planeet die kan verwijzen naar verborgen geheimen, die ongezien toch grote invloed uitoefenen. En misschien is zwijgen en onderdrukken ook een tijdlang wel de beste strategie – totdat het op een gegeven moment toch aan het licht komt en verwerkt moet gaan worden.

Uranus gaat ook altijd over bewustwording – en in combinatie met Pluto kan dat betekenen dat op enig moment in het leven iemand zich bewust wordt van een aantal bijzonder duistere, schokkende waarheden, feiten of gebeurtenissen. Dat alles wat je dacht te weten (over jezelf, je familie, je partner of je werk) niet waar blijkt te zijn – of beter gezegd, dat daarachter, in het verborgene, heel andere dingen aan de hand waren dan je tot nu toe wist. Je bent niet een kind van je ouders, maar geadopteerd. Je familie is zo rijk omdat ze betrokken zijn bij wapenhandel. Je partner heeft een geheim seksueel leven met anderen. Op je werk blijken miljoenen verdwenen door corruptie, en dat heb jij mede mogelijk gemaakt.

Na deze onthullingen wordt het nooit meer hetzelfde. De Uranus-Pluto-persoon zal abrupte, onomkeerbare overgangen meemaken waarbij in één keer het leven er heel anders uitziet. Zelfs als het overgrote deel gewoon zoals altijd doorgaat is er toch het gevoel dat een radicale breuk met het verleden heeft plaatsgevonden. De onschuld is weg, de naïviteit is vervlogen, het oude leventje komt niet meer terug.

Een wat minder schokkende uitwerking van deze combinatie kan zijn dat dit iemand is die diepgaand onderzoek doet naar de manier waarop verborgen macht een rol speelt in de samenleving en daar ook verslag van doet, zodat ook anderen zich daarover geïnformeerd worden. Pluto vertegenwoordigt niet dezelfde macht als Saturnus – die is officieel, van de staat, kan verantwoordelijk worden gehouden, heeft procedures en regels, is voorspelbaar en ingebed in een langdurige maatschappelijke ordening. De macht waar Pluto naar verwijst is verborgen, wordt uitgeoefend door bepaalde groepen die liever niet de aandacht op zich gevestigd krijgen, stelt het eigenbelang boven het algemeen belang, ziet de wereld als een strijd met winnaars en verliezers, maakt gebruik van geld en geheime invloed, en is altijd bereid om de ondergang van sommigen te accepteren als dat helpt om de macht te continueren.

Tenslotte kan deze combinatie ook betekenen dat iemand betrokken is bij radicaal nieuwe technologieën die grote groepen in de samenleving nieuwe mogelijkheden geven – of machthebbers de kans geven om grote groepen in de samenleving beter onder controle te houden. Ook dit is altijd een mogelijkheid die niet individueel is; grote kans dat de Uranus-Pluto-persoon betrokken is bij een groot team van specialisten die elk op hun eigen manier bijdragen aan de doorbraak. Dit kan op een groot aantal terreinen plaatsvinden – medische technologie, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, analyse van internetgedrag, de productie van smartphones, om maar een paar van de vele mogelijkheden te noemen.

 

Röntgeninzicht. Schokkende transformaties. Ontwaken tot iets diepers. Ontwaken tot diepe genezing. Ontwaken voor onderliggende problemen en problemen. Vooruitgang die totale verandering vereist. Ontwaken aan de donkere kant. Ontwaken voor wat iedereen heeft geprobeerd onder het tapijt te vegen. Ontwaken tot onaangename waarheden. Een periode die bijna van de ene op de andere dag een volledige revisie vereist. Seksuele revolutie. Ondergrondse bewegingen. Plutonische macht en Uranische revolutie. Veranderingen, revoluties en transformaties op manieren die u niet kunt voorspellen en niet kunt verwachten. Absoluut elke barrière doorbreken. Totaal, volslagen, volledig en plotseling verlies van onschuld. Iedereen wordt wakker geschud en blootgesteld aan wat er werkelijk gaande is. Nergens om te verstoppen.

Schokkende vernietiging. Onvoorspelbare machtsstrijd. Ontwaken tot groepsmacht. De kracht van de mensen. De krachtige invloed van groepen om bestaande structuren te transformeren. De kracht van het individu om diepgaande en onomkeerbare veranderingen aan te brengen. Invloedrijke bewegingen. Bestaande structuren en aannames vallen uit elkaar. Omkering van de macht. Mensen aan de rand van de samenleving komen aan de macht. Buitenstaanders krijgen macht en invloed. Schokkende sterfgevallen. Omstandigheden die volledig buiten uw macht liggen. De uitstorting van lang onderdrukte emoties en lang gekoesterde vuile geheimen. Taboe waarheden. Seksuele waarheden. Waarheden over macht en corruptie. Waarheden over controle en overheersing. Waarheden over dood en vernietiging. Opzettelijk je seksualiteit onderzoeken. Schokkend seksueel. Seksuele bevrijding. Drastische veranderingen aanbrengen als je niet weet wat je nog meer moet doen. Iets zal er moeten veranderen, anders wordt het onhoudbaar. Gebeurtenissen die u schokkend bewust maken van uw vermogen om te overleven.

Inzicht in het occulte. De genezende kracht van het occulte. De genezende kracht van astrologie. Psychologie en astrologie komen samen. Radicale, geavanceerde therapieën. Plotselinge verterende passie voor de geneeskunst. Extreme excentriciteit. Paranoia; als officiële psychiatrische diagnose, maar ook als extreem wantrouwend, of bizar geloof in complotten. Of: terecht geloof in complotten en geheime organisaties die grote groepen in de gaten houden. De verborgen kracht van technologie. De kracht van technologie om levens te veranderen. De kracht van revolutie. Vooruitgang boeken bij het doorbreken van taboeonderwerpen. Seksuele taboes doorbreken. Taboes doorbreken van macht. Doodstaboes doorbreken. Taboes doorbreken over genezing en catharsis. Taboes over ras, gender en seksuele oriëntatie doorbreken. Vooruitstrevende ideeën over genezing en regeneratie. Vooruitstrevende ideeën over seksualiteit en macht in de samenleving. Originele manieren vinden om uw bronnen te vernieuwen. Technologie die wordt gebruikt voor recycling. Plotseling besef hoe je middelen hebt verspild. Technologie die wordt gebruikt voor genezing. Technologie om de wereld te transformeren. Technologie baant de weg naar middelen voor verborgen rijkdom. Technologie stelt ons in staat de diepten te verkennen. Technologie wordt een van de grootste bronnen.

Het einde van het voorspelbare. Het einde van weten wat de toekomst biedt. Het einde van het denken dat je het allemaal door hebt. Volledige en onvermijdelijke totale omkeringen. Plotseling besef van hoe u over bepaalde taboes denkt. Plotseling inzicht in collectieve onderdrukte verlangens. Maatschappelijke taboes worden blootgelegd en verscheurd. Directe ervaring in de meest basale delen van de samenleving. Directe genezingservaringen. Krakende transformaties. Radicale zuivering. Geschokt en verbijsterd. Controlemechanismen doorbreken. Diepe interne revolutie en ontwaken.

 

Terug