Uranus-Neptunus

Dit is een aspect wat alleen interessant is om te duiden als het a) nauwkeurig is (zeg minder dan twee graden) en b) als het daarbij óók nog eens nauwkeurige aspecten maakt met Zon, Maan, Ascendant, en in mindere mate met Mercurius, Venus en Mars. Maar zelfs dan kan het volledig “verstopt” lijken te zijn en geen of nauwelijks waarneembaar invloed uitoefenen op de manier waarop de persoon functioneert. Het kan dan nog wel zichtbaar worden door een ongebruikelijke levensloop, waarbij onwaarschijnlijk toeval een grote rol lijkt te hebben gespeeld.

Mensen met een Uranus-Neptunus aspect kunnen heel vreemde en ongebruikelijke interesses hebben in spirituele ontwikkeling, waarbij ze zich oriënteren op tradities die in hun eigen cultuur niet bekend zijn. Ze zijn daardoor niet perse helemaal de weg kwijt en het kan ze helpen om de wereld op een heel andere manier te begrijpen dan gebruikelijk. Ze zullen vaak meer dan de meesten geïnteresseerd zijn in bewustzijn, en de vele manieren waarop dat begrepen en ervaren kan worden.

Bijna altijd is er sprake van drugsgebruik als manier om bewustzijn dieper te verkennen. Dus niet als genotsmiddel, om te ontspannen of een goede tijd te hebben, maar meer als onderzoek van iets wat ongelofelijk subtiel is en toch van grote invloed is op de manier waarop we de wereld ervaren.

Deze mensen zouden gebaat kunnen zijn bij het diepgaand bestuderen van eeuwenoude tradities die aangepast zijn aan het moderne leven; en ze zouden nog aanzienlijk meer spirituele vooruitgang kunnen boeken door regelmatige meditatie.

En niet alleen het eigen bewustzijn is object van studie; ook de kosmos en de mogelijkheid dat er veel meer dimensies zijn dat wij met onze zintuigen en instrumenten kunnen waarnemen. Mensen met Uranus-Neptunus aspecten staan erg open voor het idee dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij aardse stervelingen nu weten. Misschien geloven ze in graancirkels en ontvoeringen door aliens – misschien houden ze zich op academisch niveau bezig met de wiskunde van hogere dimensies.

Het kan ook zijn dat hier ideologie en idealisme elkaar vinden en dat de Uranus-Neptunus-persoon zich verbindt aan de (bevrijding)strijd voor mensen die op de een of andere manier gemarginaliseerd zijn. Voor de zwakken in de samenleving, voor die groepen die vanwege hun seksuele oriëntatie uitgesloten of gediscrimineerd worden, of voor mensen die vanwege afkomst of ras te maken krijgen met haat en racisme.

Nog een mogelijke expressie van dit aspect kan het samengaan zijn tussen spiritualiteit en technologie. Dit kunnen ook de mensen zijn die technologische oplossingen zoeken voor het gevoelde gebrek aan verbinding en zingeving. Bijvoorbeeld drijven in een zoutwaterbad in een afgesloten tank om zo tot diepe rust te komen. Of muziek met een specifieke snelheid waardoor het hartritme naar beneden gaat en ontspanning optreedt.

Maar Uranus-Neptunus-mensen zouden ook een volstrekt virtueel leven kunnen leiden, waarbij dagelijks uren op internet wordt doorgebracht – misschien als consument die voortdurend korte nieuwe prikkels opzoekt via een scherm waarop foto’s, filmpjes en meningen van 123 letters te vinden zijn, of misschien als actieve “content-creator”, waarbij het wel van belang is om zo interessant mogelijk in zo kort mogelijke tijd te zijn. Of misschien houden ze wel erg van games: spelen op een scherm, één op één, of in enorme virtuele gemeenschappen.

Het leven in virtuele (Neptunus) gemeenschappen van gelijkgezinden (Uranus) op social media kan ook leiden tot radicalisering (Uranus) of geloof in bizarre complottheorieën en leugens (Neptunus). Door in een soort van fabeltjesfuik te zwemmen wordt wat eerst onwaarschijnlijk nieuws was binnen een paar klikken een niet te ontkennen waarheid, die alleen aan een kleine groep van ingewijden bekend is. Door een gebrek aan kritisch denken (ironisch genoeg juist vermomd als kritisch alternatief denken) ontstaat een soort fanatisme en altijd-gelijk-hebben houding, waarin de betrokkene er van overtuigd is een alternatieve waarheid te hebben ontdekt.

Een leven die bijna helemaal loskomt van het lichaam en de zintuigen – omdat hier en nu zijn vervangen wordt door voortdurend elders te zijn. Internet verslaving in zijn vele vormen kan er in de meest extreme gevallen ook toe leiden dat de basis van de realiteit bijna losgelaten wordt en de behoefte aan beweging, seksualiteit en voedsel vervormd wordt.

Tenslotte kan deze combinatie ook mensen aanduiden die heel nieuwe vormen van kunst aan het ontwikkelen zijn; kunst waarbij technologie een grotere rol speelt, en die er op gericht is het vanzelfsprekende te bevragen. Nu is dat misschien altijd een deel van het bestaansrecht van kunst, maar hier is de verkenning van wat kan via de meest moderne mogelijkheden het sterkst.

 

Zeer ongebruikelijke spirituele interesses. Alle geavanceerde technologieën omarmen om het spirituele rijk te begrijpen. Vreemde spirituele groepen. Verdwalen in de groepservaring. Verdwalen in belangstelling voor het marginale - het paranormale, psychische en mystieke. Experimentele mystiek. Experimenteel drugsgebruik. LSD. Uitermate open voor hogere dimensies en rijken. Radicale gevoeligheid. Radicaal drugsgebruik. Sterke  waanvoorstellingen. Mystieke rebellen. Technici van het heilige.

Open voor de mysteries van het universum. Open voor ongebruikelijke en verre onderwerpen. Spirituele radicalen. Spirituele non-conformisten. Mededogen voor mensen in nood. Medeleven met mensen aan de rand van de samenleving. Opstanden namens de onderdrukten. Opstanden voor de zwakken. Weerstand tegen samenvoeging en assimilatie. In opstand komen tegen assimilatie. Wijdverbreid idealisme. De strijd aangaan voor de zwakken. De strijd aangaan in naam van artistieke idealen. De strijd aangaan in naam van spirituele idealen. Idealistische opvattingen over vooruitgang. Vooruitgang in mededogen en zorgzaamheid. Vooruitgang in spirituele ontwikkeling. Vooruitgang in film en schone kunsten.

Spiritualiteit versmelt met technologie. Technologie wordt plotseling een manier om in contact te komen met je spiritualiteit. Spirituele astrologie. Technologie versmelt met hoge kunst. Geavanceerde methoden om hogere kunst te creëren. Technologie wordt een hoge kunstvorm en niet langer een middel om een ​​doel te bereiken. De onderdrukking van het spirituele leven wordt omvergeworpen. Idealistische revoluties. Onvoorspelbare ontsnappingsmethoden. Onregelmatige belangstelling voor spiritualiteit. Onconventionele paranormale belangen. Buitenzintuigelijke waarneming. Waarneming via innerlijke zintuigen. Directe ervaring van het onbekende. Zelf het onkenbare zijn. Toenemende interesse in Indigo-kinderen. Vreemde opvattingen over spiritualiteit. Vreemde opvattingen over paranormale en paranormale activiteiten. Spirituele revoluties. Waanvoorstellingen over spiritualiteit en vooruitgang. We zijn allemaal betoverd door technologie. Interessante ideeën over hoger bewustzijn. Uitdagende spirituele autoriteiten. Direct begrip dat niets te maken heeft met logica of realiteit.

De ongehinderde verspreiding van technologie en internet. De verspreiding van technologie. Technologie wordt verraderlijk. De lijnen waar technologie begint en eindigt, vervagen. De ongehinderde verspreiding van afwijkend gedrag. Aannames over spiritualiteit in twijfel trekken. Aannames in twijfel trekken over wat echt is. Een fantasieleven hebben op internet. Technologische dromen en fantasieën. Rollenspellen die technologie gebruiken. Verstopt achter uw computer. In opstand komen door het gebruik van drugs en alcohol. Paranormale gevoeligheid en genialiteit. Verbeelding leidt tot vooruitgang. Bizar gedrag door gebrek aan normale concepten van de werkelijkheid. Excentriek en onpraktisch. Verontrustende droom staten. Extreme gevoeligheid voor drugs en alcohol. Prikkelbaarheid, tegenspraak en opstandige neigingen die worden verergerd door drugs en alcohol. Je individualiteit vinden door spirituele oefening. Onvermogen om vast te houden aan slechts één spirituele oefening. Van de ene spirituele high naar de andere springen. Van de ene paranormale ervaring naar de andere springen. Onvermogen om de nederigheid op te brengen om een bepaalde spirituele discipline te ontwikkelen. Je vrij voelen van de noodzaak om je te conformeren aan een bepaald spiritueel pad. Cult volgelingen. Spiritualiteit maakt vrij.

Moderne muziek, dans, poëzie en kunst. Kunstvormen die duidelijk afwijken van het verleden. Technologie wordt een onderdeel van hoge cultuur. Speciale effecten. Films gebaseerd op speciale effecten. Films gebaseerd op technologie. Verslaafd aan onvoorspelbaarheid. Verslaafd aan rebellie. Verslaafd aan het bevestigen van je individualiteit. Een heel vreemd gevoel voor humor. Materiaal presenteren op een volstrekt onvoorspelbare manier. Gedrogeerde gekkies.. Supergevoelige lichtgeraakte artiesten.

 

Terug