Kruimelpad

Saturnus-Pluto

Mensen met Saturnus-Pluto-contacten hebben een complexe relatie met macht. Het kan zijn dat ze veel verantwoordelijkheid dragen en ook veel macht over een groot aantal mensen uitoefenen. Maar er kan ook (en soms tegelijkertijd) angst bestaan om macht te bezitten en te gebruiken, en er is een weten dat grote macht ook grote verwoesting kan aanrichten. Wie “alleen maar” Saturnus-macht heeft weet dat die beperkt word door allerlei maatschappelijke structuren en controlemechanismen. Er is wel autoriteit en gezag, maar er zijn ook allerlei wetten en protocollen die er voor zorgen dat die macht niet misbruikt wordt. Maar als er ook een verbinding is met Pluto dan kan iemand een veel donkerder beeld hebben van hoe macht wordt uitgeoefend.

Mensen met deze contacten tonen vaak een diep wantrouwen jegens degenen met autoriteit, omdat ze om allerlei redenen te maken krijgen met grote organisaties (belastingdienst, de overheid, uitvoerende instanties, ziekenfondsen, pensioenfondsen, de kinderbescherming, enzovoorts) en merken dat ze langzaam maar zeker vermorzeld worden door regels, procedures, aanmaningen, controles en boetes. Hoewel alles volgens de regels gaat is het effect van het contact met deze organisaties toch uiteindelijk soms bijzonder onredelijk, zonder dat er iemand werkelijk verantwoordelijk voor te houden valt.

Voor degenen met de harde aspecten is de kans groter dat zij hiervan slachtoffer zijn, voor degenen met de zachte aspecten dat zij deel uitmaken van deze organisaties. Je doet alles volgens de regels en procedures en daardoor worden er bijzonder ingrijpende beslissingen genomen over belangrijke aspecten van iemand anders z’n leven. De boete vanwege pogingen tot fraude, de huisuitzetting vanwege wanbetaling, de korting op de uitkering, het stopzetten van een vergoeding voor een dure behandeling van een zeldzame ziekte,  het uit huis plaatsen van de kinderen in verband met onkunde en agressie van de ouders – het zijn maar een paar van de voorbeelden waar je aan kunt denken bij deze combinatie van planeten.

Mensen met harmonische Saturnus-Pluto contacten kunnen vaak behoorlijk goed gezag uitoefenen en ze zijn meestal ook uitzonderlijk verantwoordelijke mensen. Maar de mensen met harde Saturnus-Pluto aspecten voelen zich vaak vervolgd. Zelfs als er geen duidelijke reden is voor dergelijke gevoelens, is een manifestatie van deze combinatie die van het individu dat zich identificeert met mensen die om de een of andere reden uit de samenleving zijn verbannen of die een wreed lot hebben ondergaan. Misschien vervolgd vanwege hun ras, hun huidskleur, hun seksuele geaardheid, hun religie, een handicap, of een ‘taboe’ in hun leven dat de samenleving schuwt. Of de Saturnus-Pluto-persoon nu zo’n groep behoort, of juist degene is die met, of voor, deze mensen werkt – vaak is er een identificatie met wat het individu ziet als het lijden van de groep. Sommige Saturnus-Pluto-mensen werken, voeren campagne of raken betrokken bij wat zij zien als de slachtoffers van de samenleving, hoewel dergelijke manifestaties waarschijnlijker zijn als Neptunus ook erg actief is in de horoscoop.

De Saturnus-Pluto-persoon kan zich gemakkelijk identificeren met en verantwoordelijkheid nemen voor degenen die worden vervolgd, of in de hoek zitten waar de klappen vallen. Want hoe goed we ook proberen een rechtvaardige maatschappij te creëren, feit is dat er veel mensen zijn die soms door eigen keuzes, maar veel vaker door pech en noodlot te maken krijgen met langdurige onrechtvaardigheid. En wie goed kijkt ziet ook dat er vaak op de achtergrond macht wordt uitgeoefend die ook hardvochtig kan zijn.

Saturnus-Pluto kan ook in verband gebracht met overleven in tijden van nood, oorlog, rampen en pandemieën. Recentelijk begon één van de ergste pandemieën ooit, die met het coronavirus, tijdens een samenstand van Saturnus, Pluto, Jupiter en Mars in Steenbok. De combinatie van Saturnus-Pluto beschrijft ook of je er relatief gemakkelijk door heen rolt (“de oorlog was één van de leukste periodes uit mijn leven”) of dat je vol van angst en beven deze collectieve rampen meemaakt, en er uiteindelijk misschien ook wel serieus door getroffen wordt. Saturnus-Pluto lijkt over het algemeen perioden van economische depressie en moeilijke of wrede tijden te markeren. De twee planeten waren bijvoorbeeld in oppositie in 1930 en meer precies in 1931, toen de gruwel van de crash van 1929 echt een impact begon te krijgen.

Dus het is misschien niet verwonderlijk dat mensen met deze contacten prominent in hun horoscopen geplaatst, vaak een extreem sterke verdediging lijken op te bouwen. Mensen met nauwe contacten tussen deze planeten hebben soms een bovengemiddelde angst voor de nucleaire dreiging, ziektes, of andere collectieve rampen; een angst voor collectieve en persoonlijke vernietiging.

Saturnus-Pluto kan tenslotte ook nog worden geassocieerd met de drang om autoriteit te saboteren. Dit contact kan worden geassocieerd met enerzijds zeer sterke persoonlijke verdedigingen, maar ook met het slopen van verdedigingswerken, autoriteitsfiguren, muren, barrières en grenzen. Het donkere gezicht van autoriteit moet soms worden afgebroken om iets nieuws te laten ontstaan.

Het is ook ideaal voor iedereen die verantwoordelijkheid kan nemen voor collectieve macht. In het beste geval houdt Saturnus-Pluto zich bezig met het verantwoord en gecontroleerd gebruik van macht en dit kan zich uiten in een breed scala aan activiteiten, of deze nu fysiek, emotioneel of intellectueel zijn.

Als deze combinatie verbonden is met de Maan, of in de waterhuizen te vinden is, bestaat er ook de mogelijkheid dat degene te maken krijgt met depressies, wanhoop of angststoornissen. Er kan het gevoel zijn dat alles “toch alleen maar eindigt in de dood”, of dat het eigen vermogen om iets te doen volstrekt ontoereikend is, aangezien het noodlot vele malen sterker is. Soms ook verwijst het naar een jeugd met veel ellende, armoede, misbruik, waanzin, of alcoholisme en geweld. En als Saturnus-Pluto in bijvoorbeeld het zevende huis staat kan het ook aangeven dat de partner ernstig lijdt – of ernstig lijden veroorzaakt. Dat hoeft natuurlijk lang niet altijd zo uit te werken, maar het zou naïef zijn om geen rekening te houden met dit soort mogelijkheden.

Lijden en diepe compassie. Uw persoonlijke gewoontes transformeren. Toegewijd aan transformatie en genezing. De mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen. Duurzame transformaties. Vernietig alles wat je pad blokkeert. Zware depressie en diepe teleurstellingen. Het gevoel hebben dat uw verantwoordelijkheden zwaar op u weegt. Bang voor het donker. Angst voor diepe ervaringen. Angst om de controle te verliezen. Angst voor de dood. Angst voor verreikend verlies en vernietiging. Langdurig met minimale middelen kunnen leven. Kunnen afzien omdat het een gevoel van kracht geeft. Transformatie door beperking en verkleining. Alles verwijderen wat u niet nodig heeft. Ernst. Soberheid. Blokkering van seksuele ontlading. Gepassioneerd door onthouding. Taboes die beperkend zijn of ervoor zorgen dat u zich geremd of gereserveerd voelt. Angst voor dingen die taboe zijn. Lesgeven over taboes. Mensen oog in oog brengen met hun angsten. Collectieve nachtmerries. Ik wil nergens te diep op ingaan. Bang voor wat er opduikt als je dieper graaft. Lessen die zijn geleerd over de donkere kant. Lessen die door ontberingen zijn geleerd. Moeilijke levenslessen. Tot het uiterste getest worden. Een ruwe behandeling krijgen. Wees voorzichtig met het delen van uw bronnen. Angst voor diep delen.

Absoluut gezag. Geobsedeerd door controle. Uit angst voor macht. Uit angst voor autoriteit. De kracht die je hebt stevig in de hand houden. Krachtige richtlijnen. Regels en voorschriften voor leven of overlijden. Onwrikbaar. Nooit buigend. Onverbiddelijk. Gespannen. Stringent. Grimmig. Macaber. Wreed. Koud en berekenend. Sadistisch. Meedogenloos. Gevoelloos. Zware omstandigheden. Straffen. Totaal gebrek aan empathie. Zwaar. Helemaal niet leuk. Hoge tolerantie voor pijn. Bloedserieus. Het is verdomd koud! Intense druk. Koolstof. Diamanten.

Overheidsorganisaties. Totalitaire controle. Zeer verontrustende regels en voorschriften. De baas - geen vragen stellen. Intens ambitieus. Accepteert geen nee als antwoord. Absoluut meedogenloos. Het uitdagen. Dikhuidig. Spijkerhard. Sterk gericht op bepaald doel. Geen middel onbeproefd gelaten. Transformeren van bestaande structuren. De regels transformeren. Herziening van conventies. Het oude uit de weg duwen. De last van autoriteit. De last van macht. Serieus en geheimzinnig. Stijf en controlerend. Gereserveerd en intens. Gestructureerd en destructief. Gedisciplineerd en meedogenloos. Koud en onsympathiek. Geremd en dwangmatig. Toegewijd aan onderzoek. Serieus doordringend. Angst gebruiken als motivator. Jezelf bang maken voor succes.

Plan de stappen die u gaat nemen om onomkeerbare wijzigingen aan te brengen. Grimmige confrontaties met de onderkant van het leven. Realistische stappen nemen om uw leven te transformeren. Echt worden over het aanbrengen van fundamentele veranderingen in de structuur van uw leven. Lessen in genezing. Lessen in catharsis. Lessen in dood en sterven. Mensen leren loslaten. Mensen leren genezen. Mensen leren hoe ze een trauma kunnen overwinnen. Leren hoe je een trauma kunt overwinnen. Mensen diepe helende technieken aanleren. Uw herstelvermogen testen. Langzaam in contact komen met de diepere delen van jezelf in de loop van de tijd. Angst en remming langzaam loslaten in de loop van de tijd.

Gevoel dat het u aan macht ontbreekt of dat uw generatie aan macht ontbreekt. Het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van een vicieuze cirkel. Een diep verlangen om de bestaande gezagsstructuren omver te werpen. Bestaande autoriteit diep in twijfel trekken. Je vraagt je diep af waarom de dingen zijn zoals ze zijn en of ze kunnen worden aangepast. Met veel inspanning en doorzettingsvermogen alle obstakels overwinnen. Uitwissen wat normaal gesproken als de 'echte' limiet van wat dan ook wordt beschouwd. Iets transformeren waarvan je normaal gesproken niet zou denken dat het getransformeerd zou kunnen worden. Je geslacht veranderen. Volledige en totale, totale vernieuwing of vernietiging van iets dat statisch, star of in steen gebeiteld leek te zijn.

 

SATURNUS EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Saturnus en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug