Kruimelpad

Saturnus-Uranus

Saturnus en Uranus vertegenwoordigen zulke tegengestelde principes dat wanneer ze met elkaar in contact komen, vooral door conjunctie of hard aspect, er veel spanning ontstaat. Het conflict ligt misschien voor de hand, want Saturnus houdt zich bezig met traditie, autoriteit, discipline, plicht en verantwoordelijkheid, terwijl Uranus staat voor individualisme, vrijheid en ruimte, en vaak rebels wordt als het zich moet aanpassen.

Uranus was de eerste van de buitenplaneten die werd ontdekt en zoals elk leerboek zal vertellen, luidde de ontdekking ervan een periode van revolutie in: de Franse revolutie, de industriële revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Het markeerde een periode waarin er een revolutie plaatsvond in het denken van gewone mensen, een tijd waarin individuen begonnen te vechten tegen de rechten van de gezagsdragers om hen te regeren. Het was niet langer vanzelfsprekend dat een kleine elite het recht had om met hun ideeën en belangen de gehele samenleving vorm te geven. Combinaties van Saturnus en Uranus betekenen altijd dat er een zekere uitdaging is van autoriteit en traditie.

Soms komt het recht van individuen om vrije keuze uit te oefenen in botsing met de beperkingen die worden opgelegd door de staat, of door andere delen van de gemeenschap. Veel tradities en instellingen worden gedwongen te veranderen als ze niet ten onder willen gaan. De oude orde of gevestigde manieren om dingen te doen, kunnen drastisch en plotseling worden weggevaagd als ze zich verzetten tegen verandering. Het is niet verrassend dat dergelijke veranderingen op veel weerstand stuiten. Het verzet komt vanuit het perspectief van Saturnus en vormt een poging om de traditie te behouden en in stand te houden, evenals de angst dat de komende veranderingen te snel en te drastisch zullen zijn.

Uranus houdt zich bezig met de progressieve en veranderende ideeën van het collectief. De combinatie Saturnus-Uranus suggereert het geven van vorm aan nieuwe ideeën die in de samenleving opduiken. Dergelijke ideeën kunnen letterlijk in vorm worden belichaamd, zoals in het geval van technologische vooruitgang, of er kan een revolutie optreden in de meningen van de mensen, of meer in het bijzonder een verandering van richting door degenen met autoriteit. Ideeën die nog maar een paar jaar eerder als extreem radicaal en te schokkend werden beschouwd om over na te denken, krijgen vorm en worden zowel geïnstitutionaliseerd als acceptabel.

De introductie van de auto, de telefoon, de vlucht, elektriciteit, stemrecht voor vrouwen, computers, om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn ooit allemaal nieuw, vooruitstrevend en nieuw geweest. De introductie van elk zou op enige weerstand hebben gestuit, maar zou al snel onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. De tijd verandert wat nieuw is in wat oud is. Nieuwe ideeën, uitvindingen of attitudes die door Uranus zijn aangekondigd, schieten werkelijk wortel en worden werkelijkheid wanneer die planeten elkaar ontmoeten.

Persoonlijk hebben mensen met deze contacten vaak de gave om op een geheel nieuwe manier naar een oud onderwerp te kijken. In verschillende aspecten van hun leven zullen ze ook vaak innerlijke conflicten ervaren over de vraag of ze een stevige anti-establishment, progressieve en radicale lijn moeten volgen of dat ze respect moeten hebben voor gezag, traditie en alles wat de tand des tijds heeft doorstaan. Op de een of andere manier moet het individu beide uiteinden van het spectrum integreren, en mensen met deze contacten vertonen vaak een merkwaardige mengeling van radicalisme en angst voor verandering.

Hoe de uitwisseling zich in een individu zal manifesteren, zal grotendeels afhangen van welke van de twee planeten sterker is in de horoscoop. Als Saturnus sterker is, kan een aspect (vooral een moeilijk aspect) aanleiding geven tot een persoon die bang is voor verandering, wantrouwend is voor iets nieuws en niet in staat is om iets of iemand die ook maar een klein beetje ‘anders’ of onconventioneel is, in zijn leven toe te laten. Het individu probeert vooruitgang tegen te houden.

Waar Uranus sterker is, schopt het individu voortdurend tegen autoriteit en rebelleert tegen de gevestigde manier van doen. Tradities worden ervaren als beperkend, beleefdheid is onecht, oude mensen houden vooruitgang tegen, regels beperken de vrijheid om te doen waar je zin in hebt, angst eet de ziel op, technologische voortuitgang kan niet snel genoeg gaan. Ook dit kan geheel passend zijn voor zowel het individu als de samenleving. Zonder dit soort impulsen zou alleen nog maar fossielen overblijven.

Het is niet ongebruikelijk dat de Saturnus-Uranus-persoon conservatief en conformistisch is terwijl hij jong is, maar zich in toenemende mate als een rebel manifesteert naarmate de jaren vorderen. Omgekeerd kunnen sommige mensen met deze contacten zich vastklampen aan een manier van doen die iedereen volgde toen ze jong waren, maar naarmate ze ouder worden, vallen ze op of worden ze als excentriek beschouwd door daar nog steeds aan vast te houden. Deze contacten kunnen dus zowel worden gevonden bij mensen die voor verandering vechten als bij degenen die zich er krachtig tegen verzetten. Meestal bestaan ​​beide houdingen naast elkaar.

Saturnus-Uranus kan ook beschreven worden als ‘democratisch van geest en autocratisch van methode’ en deze combinatie wordt al langer in verband gebracht met onbuigzaamheid en een tirannieke en dictatoriale houding. Het zou wel eens de nieuwe manager met een Saturnus-Uranus-contact kunnen zijn die, terwijl ze u de hand schudt, zegt dat we op basis van gelijkheid met elkaar om moeten gaan, om vervolgens zonder veel inspraak allerlei veranderingen op de werkvloer in te voeren. Bij het introduceren van een nieuw regime of een nieuwe orde, kan het Saturnus-Uranus-type net zo tiranniek en controlerend zijn als datgene dat ze proberen omver te werpen. In sommige gevallen kunnen mensen met deze contacten gewoon te ver gaan door vast te houden aan hun standpunten zonder werkelijk naar anderen te luisteren, zodat ze onverwacht verzet tegenkomen.

Het vermogen van Saturnus-Uranus om krachtig te handelen is erg nuttig, maar het kan het individu ook behoorlijk onbekwaam maken om mee te buigen bij veranderende omstandigheden. Dit zal vooral het geval zijn bij de harde contacten; bij mensen met de harmonische aspecten zien we veel vaker het vermogen om gracieus afscheid te nemen van het oude en zich snel aan te passen aan het nieuwe.

Af en toe ervaren degenen met deze contacten hun vader op de een of andere manier als onconventioneel of ‘anders’, al is dit effect veel sterker bij Zon-Uranus aspecten.

Deze combinatie leidt tot grote vastberadenheid, doorzettingsvermogen, en buitengewone wilskracht als die op de een of andere manier verbinding maakt met de Ascendant, Zon of Mars. Ze zijn dan bijzonder sterk overtuigd van de juistheid van hun ideeën en visie, en als daar verzet tegen komt zien ze dat niet als een teken dat ze zich moeten aanpassen, maar als teken dat anderen blijkbaar moeite hebben om zich aan te passen aan de noodzakelijke veranderingen. Het komt voor bij politici en anderen die zich moeten verzetten tegen muiterij in de gelederen of vast moeten houden aan een bepaalde handelwijze. Het is een nuttige combinatie voor iedereen die grote hervormingen moet doorvoeren of omgekeerd voor degenen die zich moeten verzetten tegen de introductie van ongewenste veranderingen. Er is altijd wel iemand die zich ergert aan het gedrag van deze mensen, maar dat betekent niet perse dat ze het bij het verkeerde einde hebben.

 

Voorzichtige hervorming. Angst voor verandering. Breken met traditie. Moeite met gezag. Onverwacht verzet. Doen het heel anders dan vroeger. Loskomen uit het verleden. Het advies van ouderen negeren. Veiligheid opgeven voor vrijheid. Alleen vliegen. De regels zijn gemaakt om te worden overtreden. Opstandiger worden met de jaren. Groeien in je vrijheid. In opstand komen tegen autoriteit. In opstand komen tegen je ouders. Onvermogen om erbij te horen. Je terugtrekken uit een traditie om je eigen koers te varen.

Verscheurd tussen plicht en het verlangen om helemaal vrij te zijn. Uw non-conformiteit verzoenen met de behoefte aan autoriteit en erkenning. Het conventionele doen op een volledig onconventionele manier. Vastzittende energie verbreken. Stijve patronen doorbreken. Afdwalen van het rechte en smalle pad. Regels en voorschriften afwijzen. Het onvoorspelbare beheersen. Uw persoonlijke genialiteit beheersen. Uw originele ideeën in praktijk brengen. Manieren vinden om uw genialiteit toe te passen in de echte wereld. Computertechnologie. Technologie in het echte leven gebruiken. Technologie wordt mainstream. Echt genie. Originele meester. Een autoriteit op het gebied van opstanden. Serieuze nerd. Echte freaks. Alledaagse nerds. Onconventionele leraren. Astrologie leraren.

De regels veranderen. Technologie verandert de regels. Groepen mensen veranderen de regels - demonstranten en activisten. Plotselinge onthullingen over het verleden. Tijd om een ​​beslissing te nemen tussen vasthouden aan het verleden en je richten op de toekomst. Tijd om de oude garde omver te werpen. Tijd om technologie in huis te halen. In strijd met de conventie. Nieuwe manieren vinden om oude dingen te doen. Maatschappelijke normen mijden. Onconventionele concepten nemen en ze tot norm maken. De best opgezette plannen verstoren. De gevestigde orde verstoren. Breken met traditie. Niet langer bereid om mee te gaan met de dingen zoals ze zijn. Schokkende realiteiten. Plotselinge autoriteit. Chaos is de realiteit. Autoriteiten proberen uw vrijheid te onderdrukken. Regels houden je bevrijding tegen. Vrijheid van beperkingen nastreven.

Alternatieve werkelijkheden. Technologie gebruiken om van het verleden los te komen. Originele ideeën die conventies worden. Chagrijnige oude mensen. Ouderen die zich grillig en onvoorspelbaar gedragen. Verzet tegen het nemen van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met ouder en wijzer worden. Hoe ouderen zich aanpassen aan verandering. Kwesties rond ouderen en hun vrijheid. Onvoorspelbare melancholie en depressie. Technologieën die de levensduur verlengen. Doorbraken die de levensduur verlengen. Plotselinge inzichten in ouder worden. Wetenschappelijke doorbraken. Gestage verandering.

De grenzen van technologie. Onconventionele disciplines. Serieus worden over het verkennen van je originaliteit. Worstelend om te doen wat wordt verwacht. De waarheid testen. De praktische toepassing van plotselinge inzichten. De praktische toepassing van astrologie. Lessen uit de strijd voor vrijheid. Vreemde tests. In opstand komen met behoud van uw gezagspositie. Een manier vinden om je eigen ding te doen terwijl je toch past in de rest van de samenleving. Een gevoel van onthechting ervaren van regels, regulering en autoriteit. Een revolutie plannen. Excentrieke regelovertreders.

 

SATURNUS EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Saturnus en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug