Kruimelpad

Jupiter-Pluto

Voor individuen met deze combinatie prominent in hun horoscopen is er meestal een levensthema rond wat zou kunnen worden omschreven als 'de rijkdom van het verborgene’. Deze rijkdom kan verschillende vormen aannemen: soms een zeer fysieke vorm, zoals in de horoscopen van degenen wier werk de winning van verschillende soorten erts, steenkool, olie of andere mineralen omvat; of soms een meer psychologische vorm - de rijkdom die in het onbewuste is begraven. Het kunnen eigenschappen zijn die we niet van ons zelf kennen, maar die tevoorschijn kunnen komen in tijden van grote moeilijkheden, als we het gevoel hebben sterk onder druk te staan. Misschien blijken we dan wel grotere helden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Dan blijkt dat we overtuigingen hebben, of een levensfilosofie, die bijzonder behulpzaam is in tijden van nood. Veel mensen bezwijken dan, krijgen te maken met angst, depressie, wanhoop of lethargie – maar de Jupiter-Pluto-persoon beleeft dat heel anders. Als een test van moed en kracht waar ze voor slagen. Ze voelen zich juist krachtiger als het leven moeilijk is, hebben een intuïtief weten dat ze het hoe dan ook wel zullen redden, en dat ze er mogelijk zelfs beter uit zullen komen.

Misschien zijn degenen met deze combinatie zich uitzonderlijk bewust van de potentiële rijkdom die op fysiek niveau bestaat in afgedankt materiaal en zou men deze combinatie dus kunnen associëren met verschillende aspecten van recycling. De voorstanders van recycling houden zich bezig met het regenereren van afgedankte materie zodat het opnieuw kan worden gebruikt.

Ik denk dat Jupiter-Pluto ook in financiële zin kan worden geassocieerd met 'verborgen rijkdom'. De enorme sommen geld die worden uitgewisseld via de banken, de financiële instellingen, de verzekeringsmaatschappijen; geld dat voor het publiek verborgen is, maar de grootste macht uitoefent.

Niet zelden gaan er vaak enorme sommen geld door de handen van Jupiter-Pluto-mensen. Dit aspect kan verwijzen naar de overgeërfde rijkdom van de hogere klassen, maar is net zo goed terug te vinden in de horoscopen van degenen die zelf arm zijn maar bij banken, effectenmakelaars en verzekeringsmaatschappijen werken.

Het kan dus ook in verband worden gebracht met verschillende mijnindustrieën, want er is rijkdom aan brandstof en in het bijzonder, op dit moment, aan olie. Noch Jupiter, noch Pluto symboliseren geld, maar samen vormen ze de betekenis van Big Power en met dat soort macht zijn meestal grote sommen geld gemoeid, in verkapte, zo niet openlijke bewoordingen. Er zijn ook veel geheimen bij betrokken en we zouden Jupiter-Pluto kunnen associëren met grote geheimen.

Als deze combinatie betrokken is bij de Ascendant of het 10e huis, of met de persoonlijke planeten, is het individu met deze combinatie waarschijnlijk erg ambitieus. Jupiter-Pluto wil iets heel groots doen. Precies wat dat is zal worden getoond door de planeten die de combinatie oppikt, maar dit kan een zeer meedogenloze en harde combinatie zijn.

Er is gewoonlijk een sterke drang om bij deze combinatie te hervormen, of de hervorming nu politiek, legaal of religieus is. Het kan ook psychologisch zijn, bezig met het hervormen van het zelf, het voortdurend verbeteren van iemands leven en zijn wezen.

Jupiter-Pluto heeft 'het geloof dat bergen zal verzetten'. Dit kan in religieuze zin worden geïnterpreteerd, maar het kan ook een verklaring zijn over het geloof van het individu op een breder niveau. De Jupiter-Pluto-persoon zal vaak geloven dat alles mogelijk is, dat alles wat in het leven gewenst is, verkrijgbaar is als men er maar zijn zinnen op zet en langdurig de wilskracht inzet. Het is daarom niet verwonderlijk dat de combinatie soms interesse in magie oplevert, want magie houdt zich simpelweg bezig met de macht van de geest over materie en het kan voor het goede of slechte worden gebruikt.

 

Verborgen rijkdom. Rijkdom in begraven materie. Enorme kracht. Verken de onderwereld. Mijnbouw en recycling. Kracht uitoefenen. Enorme middelen tot je beschikking hebben. Capaciteit voor enorme rijkdom. Het vermogen om overvloed te genereren. De kracht van overvloed. Echt diep graven. Uitgebreide kracht. Mensen met veel macht. Groot en krachtig. Te groot om te falen. Geluk door mijnbouw. Diamanten. De druk om rijk te willen worden. De macht van de rijken. Fortuinen beheersen. Spelen in de grote competities. Monopolies. Krachtige spelers. Filosofieën van macht. Veel afval. Rijkdom door recycling. Rijkdom van dingen die begraven zijn. Het afval van de een is de schat van een ander. Mensen die houden van rommelmarkten, pandjeshuizen, antiekwinkels of kringloopwinkels. Het goede vinden in wat is weggegooid. Schattenjagen. Speurtochten.

Dwangmatig gokken. Dwangmatige risiconemers. Risico's nemen bij het beleggen. De onderkant van gokken. Gokken op leven of dood. Russische roulette. Kracht door je geluk te beproeven. Geluk door het taboe te verkennen. Iets positiefs veranderen in iets dat verdraaid is en transformatie nodig heeft. Iets destructiefs veranderen in iets positiefs en ondersteunend. Onverschrokken ontdekkingsreizigers en risiconemers. Ervaring dat sterke krachten je tegenwerken en voorkomen dat je welvarend bent. Een overweldigend aantal geheimen of skeletten in de kast hebben. Paranoïde. Verdenking die niet in verhouding staat tot echte gebeurtenissen. Onbeheersbare obsessie. Belachelijke jaloezie. Overweldigend intens. Ongelooflijk verkwistend. Met behulp van alle middelen. Diepe zakken. Rijke geestelijkheid. Rijke monniken. Religieuze schatten. Het Vaticaan.

Humor en vertrouwen houden in tijden van onrust. Blij met de dood. Een optimistische houding hebben ten opzichte van onvermijdelijke verandering. Lichtheid en duisternis. Overlevingsinstincten zonder slag of stoot. Overlevingsfilosofieën. Overlevenden. Voorraden overlevingsuitrusting en andere benodigdheden. Dingen verzamelen waarvan je denkt dat je ze nodig hebt. Alles tot een enorme crisis maken. Enorme pijn en de behoefte aan catharsis.

Verborgen weldoeners. Krachtige weldoeners. Krachtige supporters. Overweldigende steun. Titanische machtsstrijd. Overdreven seksuele lusten. Enorme crisis. De kracht van God. God complex. Overheersende morele opvattingen. Dood en vernietiging in de naam van uw God. Geobsedeerd door religie. Je morele autoriteit afdwingen. Proberen anderen te beheersen door uw relatie met een hogere macht. Geobsedeerd door gelijk te hebben. Corrupte moraal. Genezing vinden door religie. Je leven transformeren door een relatie met een hogere macht. Je innerlijke wijsheid blootleggen. Indringende wijsheid. Diepte van begrip. Vreugde en pijn. De kracht van het positieve. Diepe bronnen van optimisme en vreugde in moeilijke tijden. Het vertrouwen dat er een einde komt aan de slechte tijden en dat u opnieuw kunt beginnen. Zelfs onder extreme druk vasthouden aan je principes. Gedijen onder enorme druk.

De betekenis van macht en invloed begrijpen. Geobsedeerd door onderwijs en leren. Kennis is macht. Levensveranderende reizen. Reizen door zware omstandigheden. Interacties met buitenlandse mensen die ervoor zorgen dat u uw leven verandert. Machtsstrijd in het buitenland. De kracht van groter zijn. Geobsedeerd door groter te zijn - fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel. Oppompen. Een bepaalde invloedssfeer willen domineren. Arrogant over de macht die u uitoefent. Uw kracht groots laten zien. Enorme transformaties. Grote omwentelingen. Eetbuien en zuivering. Te veel innemen en dan bijna zelfvernietiging. Krachtig verlangen naar overdaad. Alles willen ervaren - de hoogste hoogtepunten en laagste dieptepunten. Proberen een leegte op te vullen die nooit gevuld kan worden.

 

JUPITER EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Jupiter en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug