Kruimelpad

Jupiter-Uranus

Zowel Jupiter als Uranus symboliseren aspecten van de psyché die ruimte en vrijheid willen. In combinatie met elkaar wordt de behoefte daaraan zeer uitgesproken. En dit geldt op fysiek, emotioneel en intellectueel niveau. Dit is een zeer onafhankelijke combinatie, geneigd tot vrije en vaak radicale denkwijzen, ideeën en overtuigingen.

Vooral bij de harde aspecten en de conjunctie is er meestal een sterke dosis originaliteit – maar ook de neiging tot tegenspraak. Wat het feitelijke aspect ook is, Jupiter zal de Uranische problemen en eigenschappen van het individu uitbreiden. Er is dus waarschijnlijk een grote behoefte om in opstand te komen in ten minste een klein hoekje van iemands leven. Uranus is een beschrijving van gedrag dat koppig en non-conformistisch is en wanneer het door Jupiter wordt versterkt kan het dubbel zo duidelijk zijn, en behoorlijk fanatiek.

Het doel en het grote nut van deze contacten is het opschudden van de rest van de samenleving uit achterhaalde overtuigingen (of ze nu politiek, religieus of anderszins zijn) en het blootleggen van de dubbele maatstaven die vaak heersen bij het handhaven ervan. Dit zijn in potentie de mensen die radicaal nieuwe ideeën leveren waardoor we gezamenlijk verder kunnen. Al zijn het net zo vaak – of misschien nog wel vaker – ideeën die zo ver af staan van wat mogelijk en wenselijk is dat ze nooit realiteit zullen worden. Veel zal afhangen van de positie Saturnus in de horoscoop.

Zowel Jupiter als Uranus zijn gericht op de toekomst, en dit zijn de mensen die veel meer nadenken over wat er moet gaan gebeuren dan met hoe het er vroeger aan toe ging. Wat ooit was mag geen belemmering zijn voor wat mogelijk is. Soms heeft hun toekomstvisie te maken met ethische overwegingen (we moeten anders met elkaar omgaan), andere keren zijn ze vooral geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden die door technologie ontstaan.

Bovenal heeft deze combinatie betrekking op het integreren van het concept van waarheid met dat van geloof en betekenis. Jupiter-Uranus-individuen vinden hun betekenis in het leven vaak via ongebruikelijke of onorthodoxe kanalen. Vaak speelt technologie daarbij een belangrijke rol, andere keren zien ze een heel nieuwe rol weggelegd voor “eeuwenoude wijsheden” die ze graag in een modern jasje willen steken. Wat de Jupiter-Uranus-persoon soms kan vergeten, is dat wat voor hen de waarheid is, voor anderen niet meer dan een wat rare overtuiging is.

In feite moeten degenen met deze contacten hun eigen persoonlijke waarheid voor zichzelf vinden. Het is onwaarschijnlijk dat de typische Jupiter-Uranus-persoon zich op zijn gemak voelt bij het geloofssysteem of de morele code waarin hij is opgegroeid. Soms kan dit een traditioneel religieus geloof zijn geweest, zoals het jodendom of de katholieke kerk, en als dat zo is, zal het individu normaal gesproken een sterk drang voelen om er los van te komen.

Soms is er misschien gewoon een soort morele code die gebruikelijk is in het gezin en de cultuur waarin men is opgegroeid. Wat de situatie ook is, er is meestal een sterk gevoelde behoefte om ertegen in opstand te komen. Als het individu zich op religie concentreert, is hij vaak bezorgd over wat hij ziet als de hypocrisie van de kerk, bijvoorbeeld in de rijkdom binnen die instelling en de armoede in de wereld als geheel. Of ze kunnen hun aandacht richten op wat zij zien als de bekrompenheid van het morele standpunt van de kerk.

Het is niet verwonderlijk dat de combinatie veel voorkomt onder atheïsten en agnosten; mensen die vrij willen zijn van religie. Het is ook te vinden in de horoscopen van mensen die zich aansluiten bij meer onorthodoxe, onconventionele en radicale overtuigingen, of deze nu religieus of politiek zijn.

Soms wordt het individu bij het nastreven van hun nieuwe overtuigingen uiteindelijk net zo fanatiek. Ze hebben de waarheid gezien! en dat willen ze ook graag aan anderen laten weten.

Sommige Jupiter-Uranus-individuen blijven binnen hun politieke of religieuze achtergrond, maar worden radicalen binnen het systeem. De rebellen die oproepen tot verandering. Op die manier zorgen ze zowel voor onrust als vernieuwing, en heel veel discussie.

Gezien de aard van de betrokken planeten zal de Jupiter-Uranus-persoon, gezien de aard van de betrokken planeten, vaak uitgesproken opvattingen over kwesties van  persoonlijke keuzevrijheid aanhangen. Deze mensen kunnen ook fervente voorstanders zijn van progressieve onderwijshervormingen.

Er is vaak veel activiteit gewijd aan dat andere Jupiter tijdverdrijf: reizen. De Jupiter-Uranus-persoon kan genieten van de opwinding van gaan naar het onbekende en plotselinge een reis boeken naar ongebruikelijke plaatsen. Mentaal en fysiek is er een voorliefde voor de grote open ruimtes.

Gewoonlijk zijn mensen met deze contacten geïnteresseerd in verschillende volkeren en hun culturen. Dit zou een goede combinatie zijn voor een antropoloog. Soms voelen Jupiter-Uranus-individuen zich meer thuis bij de overtuigingen en gebruiken van andere culturen dan die waarin ze zijn geboren. Dit is waarschijnlijk vooral het geval als de Maan, of het 4e huis of zijn heerser erbij betrokken is.

Jupiter-Uranus wordt soms geassocieerd met plotselinge toevalstreffers. Geluk dat zonder enige reden of inspanning zomaar uit de lucht komt vallen.

 

Grote radicale ideeën. Geloof integreren met waarheid. Veranderende overtuigingen. Geloof in vrijheid. Plotselinge reizen. Plotseling geluk. De invloed van technologie vergroten. Verbeelden van de toekomst. Technologische filosofieën. Technologie is een religieuze ervaring. Visioenen van de toekomst. Overtuigingen over de toekomst. Geloven in de toekomst. In vooruitgang geloven. Benieuwd wat de toekomst zal brengen. Ergens naar uitkijken. Zelfgenoegzame excentriciteit. Zelfgenoegzame gekheid. Alles overdrijven dat jou anders maakt. Betekenis vinden in technologie. Betekenis vinden in vooruitgang. Vooruitgang en betekenis. Wat is de betekenis van vooruitgang? Geeft vooruitgang het leven meer betekenis? Geeft technologie meer of juist minder betekenis aan het leven? Wat is de ethiek van technologie en vooruitgang? Filosofieën over rebellie.

Experimenteel onderwijs. Overijverige hervormers. Religieuze extremen. Experimenteer met je geloof. Experimentele religies. Plotselinge glimp van God (of godheid naar keuze). Directe, individuele verbinding met God. Antireligieus. Atheïsten. In opstand komen tegen religie en geloof. Religieuze opstanden. In opstand komen tegen geaccepteerde morele codes. Betekenis vinden in de tegenovergestelde richting van God en geloof. Uitermate filosofisch. Extreem religieus. Religie versus technologie. Geluk door technologische vooruitgang na te streven. Geluk door de minder bereisde route te nemen. Geluk door je eigen weg te gaan. Geluk door te breken met traditie. Gebrek aan sentimentaliteit voor het verleden. Intelligentie en diepgang. Bereid om grote, onvoorspelbare risico's te nemen. Totale onthechting van de conventie. Een enorme behoefte aan vrijheid van beperking. Geluk door jezelf aan het verleden te ontworstelen. Plotseling geluk.

Er uit breken. De grote doorbraak krijgen. Open voor het onverwachte. Open om iets anders te proberen. Vertrouwen hebben in je eigen uniekheid. Vertrouwen hebben dat je speciaal bent. Verwaand zijn over de manieren waarop je anders bent. De waarheid leren kennen. Diepe interesse om erachter te komen wat de waarheid is. Diepe interesse in het occulte. Behoorlijk onvoorspelbaar. Waanzinnig. Rusteloos. Echt gek. Sterke gevoelens van er niet bij horen. Nerds. Geeks. Sociale buitenstaanders. Over de rand. Je tijd vooruit. Onconventionele reizigers. Reizen op internet. Buitenlandse technologie. De cultuur van technologie. Toekomstige technologie. Toekomst visie. Culturele rebellie. Tegen dogmatisme. Cultuurverschuiving. Cultuur draait op zijn kop. Nieuwe cultuur. Tegencultuur. Opkomst van ongebruikelijke filosofieën en overtuigingen. Vreemde filosofieën. Ongewone visioenen. Plotselinge vrijheid. Plotseling overstuur. Het dogma doorbreken.

 

JUPITER EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Jupiter en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug