Kruimelpad

Jupiter-Saturnus

De Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus en Mars beschrijven elk op hun eigen manier bepaalde delen van de persoonlijkheid – en hoewel we die hier vooral in psychologische termen hebben beschreven, zijn er op de achtergrond ook altijd grotere verbanden waarin het individu zich beweegt, en die vaak een sterke invloed hebben op de manier waarop iemand bepaalde eigenschappen tot uitdrukking brengt. Of juist niet.

Een voorbeeld zou een vrouw kunnen zijn met Mars in Ram, vierkant Uranus in Steenbok. Veel van de kracht en het revolutionaire potentieel zou weleens diep begraven kunnen worden als zij in een zeer traditionele cultuur opgroeit, waar geen ruimte is voor zelfstandige denkende en handelende vrouwen. De energie zou misschien nog een uitweg vinden in elke dag een nieuwe ruzie, maar dit is slechts een schim van wat eigenlijk mogelijk is – verloren potentieel.

Op het moment dat we hier gaan kijken naar de eigenschappen van mensen met Jupiter-Saturnus aspecten, doen we dat nog steeds in psychologische termen, maar het is goed om te bedenken dat beide planeten ook veel zeggen over de manier waarop het individu is ingebed in de maatschappij en cultuur waar hij of zijn in opgroeit. De morele overtuigingen van Jupiter zijn nooit privé, maar altijd gedeelde waarden, ook al zijn nooit universeel, maar die van een bepaalde groep. En de ambities van Saturnus zijn ook altijd alleen maar te bereiken door een heel realistische kijk te hebben op de manier waarop werk en maatschappij functioneren.

De verhouding tussen deze twee, en de aspecten die ze met andere planeten maken kunnen ons dus ook altijd veel vertellen over de verhouding tussen individu en maatschappij. Of ze laten zien hoe opgroeien in een bepaalde cultuur geholpen heeft of misschien wel obstakels op heeft geworpen om de mogelijkheden in de geboortehoroscoop te realiseren.

Bij deze aspecten is er een neiging om heen en weer te slingeren tussen datgene waar Jupiter voor staat: hoop, optimisme en geloof, vreugde en optimisme, en datgene waar Saturnus voor staat: twijfel, angst, verantwoordelijkheid en worstelingen met beperkingen en praktische realiteiten. Naarmate het beter lukt om deze twee in balans te brengen wordt het gemakkelijker om dromen, en verlangens naar een beter leven, te verwezenlijken. Er ontstaat dan een onderliggend zelfvertrouwen dat is gebaseerd op het geloof dat het leven alles zal geven wat je wilt, als je bereid bent er hard voor te werken. In het beste geval is er een goede balans tussen idealisme, optimisme en toekomstvisie enerzijds en een realistisch gevoel van wat er werkelijk kan worden bereikt anderzijds. Niets van waarde komt vanzelf – maar met geduld, volhouden en niet bij de pakken neerzitten is het mogelijk om succes te behalen.

Positief is dat Jupiter en Saturnus samen gewoonlijk grote volharding, geduld en doorzettingsvermogen opleveren, gekoppeld aan een vermogen om vooruit te zien en een voorzichtig optimisme. Deze kwaliteiten zijn zeker te verwachten met de zachte aspecten en vaak de conjunctie. In het ergste geval, en dit is vooral een kenmerk van de harde contacten, schommelt het individu heen en weer tussen optimisme en pessimisme, het ene moment gelovend dat alles mogelijk is en dat ze in staat zijn tot wereldschokkende prestaties, en het volgende moment dat het leven  zinloos is, dat ze zelf eigenlijk waardeloos zijn en niet eens in staat om de meest eenvoudige taken uit te voeren.

Dit is de jongere die het ene moment fantaseert over het leiden van een grote organisatie, en de dag daarna twijfelt of hij wel goed genoeg is om assistent interne postbezorging te worden. Desalniettemin is dit een combinatie die wordt geassocieerd met solide materieel succes en vooral de gemakkelijke aspecten lijken hiervoor zeer bevorderlijk. Over het algemeen zijn individuen met de zachte aspecten en soms de conjunctie tussen deze planeten realistisch in hun oordelen, wijs, maar kritisch, voorzichtig maar bekwaam. Verstandig in het aanpassen van de beschikbare middelen aan de doelen die bereikt moeten worden.

Degenen met de harde aspecten moeten misschien wel harder werken om tot deze positie te komen, afhankelijk van het algemene gevoel van de horoscoop. Vaak zijn er problemen met de timing, waarbij het individu overdreven voorzichtig is als het nemen van een risico juist wel goed zou zijn, en omgekeerd een gok nemen en in het diepe springen terwijl dat nou net onverstandig is om te doen. Wel zijn ze bereid en in staat om te leren van hun fouten, dus vaak wordt dit in de loop van de tijd wel beter. Want sterke contacten tussen deze planeten kunnen veel doen om een ​​gebrek aan realisme in een horoscoop te compenseren.

Dit is een combinatie die veel zegt over iemands functioneren op het maatschappelijke vlak – en in een horoscoop waar meer aanwijzingen zijn voor succes is dit zeker een behulpzame combinatie. Dit is een veelvoorkomend contact in de horoscoop van economen, bedrijfsleiders, managers, enzovoorts. Maar bij mensen bij wie het niet goed lukt om succesvol deel te nemen aan het maatschappelijk proces is het altijd goed om de contacten tussen Jupiter en Saturnus kritisch te bestuderen. Want dit zijn ook aspecten die voorkomen bij mensen die het gevoel hebben altijd aan de zijkant te staan, die het maar niet lukt om zich werkelijk succesvol te voelen, en die mede daarom gevoelens van falen en depressie kunnen ontwikkelen.

De grootste problemen bij deze combinatie draaien meestal om het gebied van geloof. Gewoonlijk werd het individu opgevoed in een strikte moralistische of streng religieuze sfeer. De religieuze ervaring werd niet als een vreugdevolle ervaring overgebracht, maar als de ultieme methode om iemands gedrag te beheersen; overgebracht als een bedreiging, waarbij de dreiging is dat als je het verkeerd doet, je de toorn van een wraakzuchtige God op de hals zult halen. Het geïnternaliseerde beeld van de Schepper is niet van een persoon die vriendelijk en medelevend is, maar van iemand die een bron van straf is, een strenge scheidsrechter met een strikt gevoel voor rechtvaardigheid. Dit is uiteraard een christelijk beeld, en het exacte beeld dat door het individu gedragen wordt, zal variëren naargelang het geloofssysteem waarin ze zijn opgegroeid, maar de gevoelens zullen vaak vergelijkbaar zijn en er zal vaak een zeer patriarchaal gevoel over zijn.

Soms is de opvoeding niet religieus; geloof van dat soort kan inderdaad zelfs strikt worden ontkend, maar in plaats daarvan zijn er gewoonlijk krachtige filosofische of politieke overtuigingen die worden nagestreefd met een haast religieuze ijver, of zijn er sterke, en ietwat ongenuanceerde ideeën over ‘goed’ en ‘fout’. Wat het geloofssysteem ook is, de bron is meestal de school, de tradities van de gemeenschap of de ouders. Vader doemt bij deze contacten heel groot op en het beeld van God is soms identiek met het beeld van de persoonlijke vader. Gewoonlijk internaliseert het individu deze figuur; hij vreest het, maar wil ook zo worden.

Ook kan de innerlijke stem die kritisch veroordelend is en nogal eens voorkomt bij mensen die zichzelf steeds op de kop geven, de kans lopen een depressie te ontwikkelen, of last hebben van angststoornissen, dezelfde stem en intonatie hebben als de vader indertijd. God ziet alles, maar het geweten nog meer, en dit kan ook op de achtergrond meespelen in alle situaties waarbij het individu zowel verdachte, rechter als de eigen gevangenbewaarder is.

Zoals altijd hunkert Saturnus naar wat het aanraakt en met deze combinatie hunkert het individu naar echte zin en betekenis in het leven, zowel op het persoonlijke als religieuze vlak. En met de harde contacten en soms de conjunctie is het vinden van deze betekenis de grote zoektocht van het leven. Ik heb een aantal mensen gekend met harde contacten tussen deze planeten die afscheid hebben genomen van de religie waarin ze waren opgegroeid en die voortaan altijd vermeden hebben, maar er vervolgens later naar zijn teruggekeerd, of het hebben vervangen door een ander behoorlijk gestructureerd geloofssysteem. Zelfs als dat nieuwe systeem werd gekozen omdat het meer vrijheid bood en vriendelijker aanvoelde is daarna de toepassing ervan weer zo streng dat er toch allerlei restricties ontstaan. Of het is een systeem dat zeer systematisch onderwezen wordt.

Ze verwerpen niet altijd het geloofssysteem waarin ze zijn opgegroeid, en dit is ook een gebruikelijke combinatie bij degenen die regelmatig naar de kerk gaan of op een andere manier trouw zijn aan de religieuze waarden waarin ze zijn opgegroeid. Vaak is het dan de uitdaging voor de persoon om zijn angsten en twijfels onder ogen te zien over hoe het leven zou kunnen zijn zonder de structuur van de kerk, als haar rituelen en dogma's zouden worden weggenomen. Maar geloof kan ook een steun zijn in tijden van nood, omdat het een gemeenschap van gelijkgezinden biedt, een duidelijk verhaal over hoe om te gaan met ziekte, dood, en tegenslag, en rituelen heeft voor de belangrijkste momenten van het leven.

Wat het geloof ook is, voor individuen met deze contacten moet het een duidelijk omschreven vorm hebben, met heldere dogma’s en steeds terugkerende riten en rituelen. Een reden waarom de ware betekenis en het doel in het leven zo ongrijpbaar kunnen lijken voor het Jupiter-Saturnus-type is hun volharding dat geloof, en wat het woord 'God' betekent, definieerbaar moet zijn. Maar de aard van het bestaan ​​kan misschien nooit als feit bekend worden, kan nooit in het laboratorium of de rechtbank worden gedefinieerd. Want echt geloof gaat over weten op een intuïtieve en niet-rationele manier, dat er betekenis en doel is aan iemands ervaring en dat het zich zal ontvouwen volgens een patroon dat intrinsieke wijsheid en doel bevat.

De Jupiter-Saturnus-persoon wil geloven dat de dingen waar zijn of niet, en vindt twijfel bijzonder moeilijk om mee te leven. En omdat twijfel voor hen zo moeilijk is kunnen ze ofwel buitensporige vrolijkheid, uitbundigheid en zelfvertrouwen vertonen, ofwel nooit te lijken geloven dat wat iemand ooit zegt werkelijk waar is. En misschien moeten ze ook niet geloven wat hen wordt verteld. Hun reis gaat veel meer over het ontdekken van wat ze zelf geloven.

De Jupiter-Saturnus-persoon hunkert naar, en bereikt vaak, een invloedrijke en uitvoerende positie in de wereld. Het type houdt zich bezig met het recht (en de vraag wat rechtvaardig is) op alle niveaus en wordt vaak aangetroffen in de advocatuur, de geestelijkheid en in het onderwijs. Materieel succes komt gemakkelijk voor degenen met de zachte aspecten, maar wordt meestal ook niet onthouden voor degenen met de harde aspecten, hoewel ze er waarschijnlijk harder voor zullen moeten werken.

Maar het hebben van een veilige positie in de wereld en altijd geld op de bank, is niet altijd het resultaat van de harde contacten tussen Jupiter en Saturnus. Soms kiezen mensen ervoor om de betekenis van het leven te zoeken via zelfverloochening en ontbering. Het type is zelden genotzuchtig, tenzij andere factoren in de kaart, bijvoorbeeld de positie van Venus, dit aangeven. Typisch zal de in wezen succesvolle Jupiter-Saturnus-persoon met harde contacten alle attributen van materiële degelijkheid hebben: de mooie auto, het prachtige huis, de uitstekende etentjes maar toch zelf heel eenvoudig of zelfs zuinig leven. Er kan zowel angst voor overvloed zijn als angst voor armoede, zowel materieel als geestelijk.

De Jupiter-Saturnus-persoon is meestal bang om risico's te nemen met zijn leven en met zijn geld. Maar zoals altijd met de moeilijke aspecten, kan het individu dat bang is om iets te doen, te ver gaan in overcompensatie. De combinatie is consistent met zowel de persoon die nooit risico's neemt als de persoon die dat juist vaak doet. Bij deze mensen en bij degenen die er in wereldse zin niet in zijn geslaagd om succesvol te zijn, is er vaak het gevoel dat je iets heel groots moet doen voordat je te oud bent. En wedden (en verliezen) op de paarden of de beurs, of het kopen van een staatslot, is een vrij veel voorkomende manifestatie van deze drang, vooral bij de persoon die geen persoonlijke betekenis in zijn leven heeft gevonden en misschien gelooft dat hij de pijn van dit besef kan vermijden door het bereiken van materiële rijkdom.

Soms werken de harde aspecten tussen Jupiter en Saturnus op het gebied van onderwijs. Deze contacten zijn consistent met personen die hoogopgeleid zijn, maar ook met degenen die hoger onderwijs hebben gemist toen ze jong waren en zich steeds meer bedreigd voelen door wat ze zien als de betere onderwijskwalificaties van anderen. In dergelijke gevallen wordt wat Jupiter-Saturnus aan stukjes papier mist, meestal ruimschoots gecompenseerd door een zekere realistische slimheid, een goed geïnformeerde behendigheid in het omgaan met de echte wereld. Desalniettemin is het vaak nuttig voor deze persoon om op latere leeftijd weer hoger onderwijs te volgen, al was het maar om deze wond te genezen en het vertrouwen in zichzelf te hernieuwen.

Misschien definieert dit het doel en de uitdaging van Jupiter-Saturnus: door persoonlijke ervaring op een harde maar grondige manier tot iemands eigen, zelfgekozen overtuigingen te komen. Het is door hun twijfels en angsten met betrekking tot de zin van het leven, en in het bijzonder de zin en het doel van hun eigen leven, onder ogen te zien, dat de Jupiter-Saturnus-persoon echt geloof in zichzelf en in het levensproces kan vinden. En het is daarbij zeker een goed idee om daarover uitgebreid met anderen met een vergelijkbare interesse langdurig te discussiëren.

 

Een nuchtere kijk op de werkelijkheid hebben. Voorzichtig optimisme. Conservatieve risico's nemen. Kleine gokjes. Wedden op zekere dingen. Testen van geloof. Geloof gebaseerd op echte ervaring. Cynische gelovigen. Goed zakelijk inzicht. Intuïtief zakelijk inzicht. Wereldwijde bedrijven. Blinde ambitie. Materiële filosofieën. Geluk in zaken doen. Geluk hebben in materiële zaken. Geluk door hard werken. Geluk door inzet en discipline.

Grootschalige regelgeving. Het grote geheel in de gaten houden. Te conservatief en voorzichtig. Overmatige ernst. De feiten overdrijven. De ernst van een zaak overdrijven. Je verantwoordelijkheden serieuzer laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Overmatige stugheid. Te zelfverzekerd over de aard van de werkelijkheid. Het gevoel hebben dat het jouw verantwoordelijkheid is om situaties in het buitenland te beïnvloeden. Een beperkt wereldbeeld hebben. Hoe ver kun je uitbreiden? Wat zijn de grenzen van je realiteit? Wat is de limiet van jouw invloed? Hoe ver laat je jezelf gaan voordat je je terugtrekt? Waar is de rand van je wereld? Hoe houd je jezelf tegen door pessimisme en negativiteit? Hoe kunnen overmoed en onbezonnenheid je doen struikelen?

De details uitbreiden. Een voorbeeld nemen en het representatief maken voor allen. Conservatieve moraal. Mensen die wereldkwesties serieus nemen. Mensen die de verantwoordelijkheden van een wereldburger op zich nemen. Je verantwoordelijk voelen voor iedereen. De zorgen van de wereld overnemen. Voel het gewicht van de wereld op je schouders. Je autoriteit willen uitbreiden. Je regels verspreiden. Uw invloed willen maximaliseren. Overnemen via regels en voorschriften. Maximaal rendement op investering. De mogelijkheid om enorm materialistisch te zijn. De groei onder controle houden. Uitbreiding beperken. Een tumor stoppen. Overwoekerd worden. Ongecontroleerde groei. Gegroeid voorbij acceptabele limieten. Moet in jouw plaats worden gezet. Schaak worden gezet.

De mogelijkheid om een ​​wijd open geest te hebben als het gaat om de materiële realiteit. Een filosofische kijk op materialisme hebben. Vertrouwen hebben in de echte wereld. Je intuïtie op praktische manieren gebruiken. Een gefundeerde levensfilosofie hebben. Geloof en realiteit gaan hand in hand. Realistisch zijn over uw opties. Uitbreiden binnen de bestaande grenzen. Gaan voor het goud, na de vereiste training. Discipline gebruiken om naar buiten te reiken. De grenzen van je persoonlijke realiteit verleggen. Een optimistische kijk op tijd hebben. Het gevoel dat de tijd aan jouw kant staat. Geloof versus angst. Onbezonnenheid versus voorzichtigheid. Risico versus beloning. Uitzetting en samentrekking. Filosofie versus wetenschap. Testen versus vertrouwen hebben. Empirisch bewijs versus geloof.

Laks zijn met de regels. Het gevoel hebben dat de regels niet op jou van toepassing zijn, hoewel ze misschien wel op anderen van toepassing zijn. Ambassadeurs. Culturele ambassadeurs. Goodwill-ambassadeurs. Ernstige religieuze studies. Interesse in religieuze wetgeving. Fundamentalisten. De last van religie. Opvoeders. Mensen die filosofieën en abstracte concepten echt kunnen maken. Voelen dat het opleiden van mensen uw plicht is.

Manisch depressief. (Al moeten er dan ook wel andere aanwijzingen zijn)  Optimisme en negativiteit gaan hand in hand. Jezelf overschatten en vervolgens jezelf onderschatten. Geloof belijden en toch sceptisch blijven. Intuïtie ondersteund door feiten. Je intuïtie blokkeren. Onwil om geloof te hebben. Onwil om te geloven in iets dat niet echt is. Optimisme het ene moment en wanhoop het volgende. Hoogmoed vermengd met zelfverloochening. Arrogantie vermengd met gebrek aan zelfvertrouwen. Droog gevoel voor humor. De filosofie hebben dat minder meer is.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie is in veel gevallen vergelijkbaar met

Jupiter in Steenbok.

Jupiter in het tiende huis zegt meer over de aard van het werk

Saturnus in Boogschutter en Saturnus in het negende huis

 

Terug