Kruimelpad

Mars-Pluto

Mensen met een Mars-Pluto combinatie hebben een fascinerende, aanlokkelijke en soms zelfs indrukwekkende uitstraling. Ze hebben ook het liefst dat anderen hen zien als sterk en niet gemakkelijk omver te blazen. Vanwege deze uitstraling kan het ook de nodige tijd kosten voordat mensen hen vertrouwen; en het duurt mogelijk nog veel langer voordat zij zelf anderen vertrouwen en ook hun meer kwetsbare kant laten zien. Vaak haten ze het eigenlijk dat die er überhaupt is.

Deze combinatie heeft de reputatie buitengewoon meedogenloos en fel competitief te zijn, maar zoals bij de meeste Pluto-combinaties is dit misschien niet altijd duidelijk voor de toevallige toeschouwer of zelfs voor het individu zelf. Want Pluto representeert bij uitstek een kracht die ondergronds en in het geheim opereert. De meedogenloosheid wordt soms op het eigen zelf gericht; deze mensen kunnen ook heel hard voor zichzelf zijn. Dit is de persoon die tegen zichzelf zegt, al dan niet bewust,: ‘Ik zal winnen, ik zal vechten, ik zal koste wat het kost overleven”.

Het vermogen om zich aan een taak of doel te verbinden is enorm. Als zij geïnspireerd worden kunnen ze putten uit grote hoeveelheden kracht en vastberadenheid, tot aan het obsessieve toe. Ze zijn vaak zeer bedreven in onderzoek omdat er een talent is om wat verborgen is zichtbaar te maken. Daarnaast zijn ze geïnteresseerd in wat anderen motiveert en drijft, waardoor ze van nature al psychologisch inzicht hebben. Misschien zullen sommigen zichzelf ook constant uitdagen, om zichzelf te testen en te zien hoe ver ze kunnen gaan. Tot het uiterste gaan, en dan nog wat verder kan erg bevredigend zijn, maar als het een patroon wordt kan het gemakkelijk leiden tot uitputting.

Moeten winnen is meestal een groot thema bij deze combinatie. Zelfs in het klein hebben Mars-Pluto-contacten een dwangmatige behoefte om te winnen. Het is de persoon die het spel tennis, scrabble of monopolie moet winnen of, als ze dat niet kunnen, ervoor kiest om helemaal niet te spelen. Ze voelen een sterke behoefte is om te overleven en te vechten, maar gedrag dat op deze gevoelens duidt, is veel duidelijker ook voor anderen zichtbaar met de oppositie en vierkant. Ook een onschuldig spelletje kunnen ze met een intensiteit spelen die eigenlijk niet past bij het woord ‘spelletje’.

Zeker met nauwkeurige conjuncties of harde aspecten is er meestal een kind-geschiedenis waarbij degene die het sterkst was altijd gelijk had. Het recht van het kind om te zeggen ‘ik wil dit’, of ‘nee, dit wil ik niet’ werd sterk ingeperkt, genegeerd of belachelijk gemaakt. Dit maakt het individu meestal onzeker over zijn vermogen om op latere leeftijd voor zichzelf op te komen, met alle gevoelens van machteloosheid die daarbij horen. Individuen kunnen dan gaan overdrijven om er zeker van te zijn dat ze hun zin krijgen, en lijken helemaal niet de moeite te nemen om nog enige aandacht te besteden aan diplomatie en compromissen, in de overtuiging dat het toch nutteloos is om te overleggen. Ze geloven dat als je standpunt of wens maar met voldoende kracht uitspreekt je de meeste kans hebt om te krijgen wat je wil.

Er is ook een veel subtielere variant, waarbij het individu over uitgesproken manipulatieve kwaliteiten beschikt, zodat de persoon krijgt wat hij wil op een meer geheime en subtiele manier. Dat lukt misschien een paar keer, maar als mensen doorkrijgen wat er eigenlijk gebeurt kunnen ze daar behoorlijk boos om worden. Hoewel deze laatste situatie zeker niet ongewoon is, is de meer gebruikelijke manifestatie met de harde aspecten de neiging om overdreven krachtig te zijn.

Zoals altijd heeft Pluto de neiging om de planetaire principes die het aanraakt te begraven. In combinatie met Mars is dat het ondergronds gaan van woede, energie en een soort beestachtige seksualiteit. Echter, als er voldoende druk van buitenaf ontstaat – of als het veilig genoeg lijkt – zullen deze eigenschappen naar boven komen wanneer ze worden geactiveerd door geschikte transits, en wanneer ze dat doen, zal dit vaak met een geweldige kracht zijn.

Mars-Pluto-woede is niet zozeer alledaagse boosheid die ontstaat als er iets gebeurt wat je niet wil, maar primaire, pure en vulkanische woede, of ook wel de woede van het gillende kind dat, om welke reden dan ook, te bang was om boos te worden toen hij jong was. En de woede die nooit tot uitdrukking werd gebracht, zinkt naar het onbewuste, wacht daar af tot het weer wordt getriggerd. Het was nooit weg, alleen maar tijdelijk uit het zicht. In de kindertijd was er meestal veel vrij rondzwevende woede, vaak met seksuele ondertonen. Dergelijke gevoelens waren in ieder geval vaak onbewust of grotendeels onuitgesproken.

Mars en Pluto samen worden gewoonlijk gezien als een aanduiding van verkrachting, maar niet alleen maar in seksuele zin – ook al is het aspect zowel bij dader als slachtoffer vaak aanwezig.  Maar de echte betekenis van het woord is 'met geweld nemen' en dit kan in verschillende contexten worden begrepen. Degenen met Mars-Pluto-contacten weten alles over ‘met geweld nemen’; dat is meestal een eigenschap van de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Dus ook al is seksueel misbruik een mogelijkheid, het is zeker niet altijd zo dat dit heeft plaatsgevonden bij degenen die dit aspect hebben. Maar wat bijna altijd wel gebeurde is dat de volwassenen de grenzen en integriteit van het jonge kind diverse malen genegeerd en overtreden hebben.

Zelf aan dergelijk gedrag toegeven is niet de gebruikelijke manifestatie, maar het kan gebeuren en het is wat men zou kunnen verwachten dat gebeurt met elk kind dat zich voortdurend gedwarsboomd en machteloos en boos heeft gevoeld. Het idee van ‘met geweld nemen’ en de grenzen van anderen overschrijden komt opnieuw terug, maar dan als eigen actie, in plaats van het te moeten ondergaan. Er is vaak een dwangmatige drang naar macht met deze aspecten. Een dergelijke combinatie van twee sterke planeten kan de kracht leveren waarmee grote dingen worden gemaakt en die kunnen leiden tot diepgaande persoonlijke transformatie, maar het kan ook aan de basis liggen van wreedheid en geweld.

Mensen met nauwkeurige harde aspecten, en niet zelden de conjunctie, zullen vaak zelf een geschiedenis hebben van fysiek geweld, wreedheid of seksueel misbruik. Verkrachting is een veel voorkomende manifestatie van deze combinatie en ik heb gevallen gekend waarin de persoon zelf niet echt werd misbruikt, maar het gevoel had dat hij of zij een groot deel van de onderliggende seksuele woede in het huishouden opnam en in het eigen lichaam opsloeg. Ik heb ook mensen ontmoet met deze contacten die zijn verwekt vanuit een verkrachtingssituatie, of die te maken hadden met een ouder die door de ander regelmatig tot seksueel contact werd gedwongen. Het is dan ook niet vreemd dat Mars-Pluto-mensen van beide geslachten meestal een diep wantrouwen hebben jegens mannen en wat 'mannelijke energie' zou kunnen worden genoemd.

Mensen met deze contacten komen vaak in levenssituaties terecht, waardoor ze op de een of andere manier met seksuele taboes te maken krijgen. Seksuele relaties met hun eigen geslacht of met mensen uit een heel andere cultuur, en meestal een andere huidskleur, kunnen hiervan voorbeelden zijn. Wat een seksueel taboe is zal variëren van gezin tot gezin, van samenleving tot samenleving, en zal met de jaren veranderen. Maar de kans dat ze te maken krijgen met afkeuring, uitstoting, en grove opmerkingen vanwege hun seksuele keuzes is groot.

Voor Mars-Pluto is er een aspect van seksualiteit dat wordt ervaren als duister, woest en beestachtig, en dit kan als zeer opwindend of levensbedreigend worden beschouwd. Het individu draagt ​​vaak woeste beelden van de seksuele handeling met zich mee en ziet penetratie meer als een aanval dan iets anders. Het leven wordt veel gemakkelijker voor de Mars-Pluto-persoon wanneer hij kan toegeven dat hij zich soms moorddadig voelt en kan ontdekken dat hij niet de enige is die deze gevoelens heeft. En gevoelens zijn nog geen handelingen. Je mag alles denken, en van alles voelen, en over van alles fantaseren – maar je mag niet alles zeggen, of alles doen. Als ze zich dit realiseren ontstaat er meer ruimte.

De echte problemen voor Mars-Pluto wanneer ze in de horoscopen van anders zachte en vriendelijke mensen staan kunnen te maken hebben met hun eigen gewelddadige gevoelens, en dit is waarom het type het vaak moeilijk kan vinden om zichzelf toe te staan ​​woede te uiten en waarom ze zo meedogenloos ten opzichte van zichzelf kunnen zijn. Jezelf niet de eigenaar voelen van woede kan er ook toe leiden dat de persoon andere mensen of levenssituaties aantrekt die gewelddadig zijn of bovenmenselijke moed of uithoudingsvermogen vereisen. Door dergelijke situaties tegen te komen, wordt de Mars-Pluto persoon gedwongen contact te krijgen met hun eigen meedogenloosheid, woede en sterke overlevingsinstinct.

Omdat de Mars-Pluto-persoon meestal het een en ander weet over schending van grenzen, kan het individu een diep begrip hebben van enkele van de meer verborgen aspecten van onze samenleving, en meer in het bijzonder van de kanten van het leven die een beschaafd persoon liever niet zou willen weten of erkennen. Het is dan ook niet verrassend dat deze contacten vaak worden aangetroffen in de horoscopen van mensen die werken met mensen die misbruik hebben gepleegd of zelf misbruikt zijn.

Deze combinatie kan worden geassocieerd met ‘vechten tot de dood’ en soms met het afweren van de dood. Elisabeth Kübler Ross heeft een nauw vierkant tussen een Zon-Pluto-conjunctie en Mars. Door haar werk (On Death and Dying) is ze een van de eersten geweest die de taboes rond de dood heeft onderzocht. Ze onderwees ook de filosofie van leven tot je sterft en dit weerspiegelt in hoge mate een positief gebruikte Mars-Pluto-uitwisseling. Andere voorbeelden zijn mensen die bij Slachtofferhulp werken, in een TBS kliniek, in een hospice of bij de zedenpolitie.

Misschien omdat er zo'n sterk overlevingsinstinct is met deze combinatie, hebben mensen vaak een enorme weerstand tegen ziekten en vooral tegen alledaagse dingen zoals verkoudheid. Misschien zijn dit ook de mensen die graag elke ochtend in ijskoud water gaan zwemmen omdat ze daarmee hun weerstand verhogen. Zelfs Mars-Pluto-mensen wier leven niet wordt bedreigd, zullen vaak op situaties reageren alsof ze dat wel zijn.

Mensen met deze combinaties zijn meestal in staat tot buitengewone moed en uithoudingsvermogen. De moed zal vaak emotioneel zijn in tegenstelling tot fysiek, hoewel deze combinatie nuttig is voor degenen die fysiek tot het uiterste gaan; dansers, atleten, bergbeklimmers en dergelijke. Vooral bij vaste tekens kan de persoon Mars-Pluto het soort extreme situaties verdragen waarbij ieder ander al veel eerder zou opgeven.

De manier om deze combinatie te gebruiken, is dat het individu zich op legitieme wijze bezighoudt met iets dat voor hem bovenmenselijke inspanning vereist. En hoewel de inspanning niet fysiek hoeft te zijn, is het beoefenen van een dergelijke activiteit, een training of sport vaak een goede manier voor de persoon om bewust gebruik te maken van deze contacten. Tennis en squash zijn bijvoorbeeld een legitiem middel om een ​​flink pak slaag te geven en te krijgen. Omdat woede zo goed is in het aanwakkeren van allerlei soorten actie en omdat Mars-Pluto-mensen zo bang kunnen zijn om boos te worden, kan hun fysieke energie ook gekanaliseerd worden en is er vaak een soort fysieke inspanning nodig om deze op een veilige manier te voelen.

Dans is soms een therapeutische activiteit voor de Mars-Pluto-persoon, want behalve dat het een groot fysiek energieverbruik vereist, kan het ook behoorlijk seksueel voelen en er uit zien. Drummen is ook prima. Het houden van of werken met dieren is ook een manier om in contact te komen met het beest in jezelf. Ook zijn sommigen enorm teleurgesteld in mensen in het algemeen, en niet langer in staat om wie dan ook vertrouwen te geven, behalve dan hun huisdier.

Ik denk dat men Mars-Pluto ook kan associëren met interesse in magie en het occulte en dus met alle vormen van verborgen kracht en het idee van geest boven materie.

 

Vechten tot de dood. De strijd om te overleven. Dwangmatig winnen. Macht uitoefenen. Seksuele kracht. Begraven woede. Dwingend. Krachtige energie. Begraven woede. Verstikte wil. Vulkanische woede. Explosieve buien. Brandend verlangen. Dwangmatig verlangen. Controlerende kracht. Killer instincten. Catharsis door woede of fysieke activiteit. Je goed voelen na intense fysieke activiteit. Je vernieuwd voelen door seks. Het verlangen om te vernietigen en uit te roeien. Het oude moeten loslaten om plaats te maken voor nieuwe acties en inspiraties. Het verlangen om te doden. Fysieke controle. Vecht om te overleven. Gevecht om de macht. Je dood vechten. Iets moeten bewijzen. Misdaadbestrijders, maar ook criminelen. Ondergrondse activiteiten. Hergebruik van energie. Recycling. Helende energie. Intense energie. Energie die kan transformeren wat het aanraakt. Intense kracht. Brutaliteit. Wreedheid. Misbruik. Geweld. Asociaal gedrag. Mensen het gevoel geven dat ze om je heen op eierschalen lopen. Spanning. Onvermogen om spanning los te laten. Opbouw van stress.

Bereidheid om te doen wat nodig is, ongeacht of het andere mensen bevalt. Dingen laten gebeuren zonder per se te weten waarom of hoe. Onbewuste motivaties om de dingen te doen die u doet. Het aanboren van een diep reservoir. Onvermoeibare inspanning. Meedogenloosheid. Intense en soms duistere seksuele energie. Maar ook: onderdrukte seksuele impulsen. Seksuele taboes. Gewelddadige taboes. Geobsedeerd door seks. Geobsedeerd door geweld. Geobsedeerd door winnen. Macht uitoefenen. Destructieve acties. Destructieve impulsen. Je gedwongen voelen om te transformeren. Gedreven om ‘dode’ aspecten van jezelf en je leven eraf te schrapen. De drive om te vernietigen en te vernieuwen. Afsnijden van wat dood of stervend is.

Enorme moed. Impulsen onder controle houden. Woede beheersen. Je zin in seks onder controle houden. Seksuele dwang. Woede onder controle houden. Niet makkelijk in de omgang. Van binnen verbranden. Kracht. Intens orgasme. Gewelddadig orgasme. Sterke zin in seks. Transformatie initiëren. Actieve genezing. Helende energie. Obsessieve acties. Obsessieve energie. De moed om helemaal opnieuw te beginnen. Moedig genoeg om door te gaan. Niet aflatende controle. Niet aflatende moed. Meedogenloosheid. Catharsis initiëren. Actief geheimen onthullen. Geheimen actief begraven. Geheimzinnige acties. De drive om te onderzoeken en bloot te leggen. Geen middel onbeproefd gelaten. Obsessie met wat verborgen is. Fysieke obsessies. Het lichaam transformeren. Bodybuilders. Gewichtheffers. Mensen die fysieke uitlaatklep nodig hebben, zodat ze niet ontploffen.

Frustratie door opgekropte energie. Impuls om te vernietigen. Fysieke prestaties. Eenzijdige focus. Passies volgen. Paranoïde zijn. Detectives. Spionnen. Bendeleden. Onvermogen om los te komen. Aangeboren begrip van wreedheid, woede en agressie. Begraven verlangens. Depressie wanneer de passie in het leven ontbreekt. Frustratie als er niets is om te doen. Woede, uithalen en wreedheid wanneer verlangens en passies worden onderdrukt of gedwarsboomd. Bovenmenselijke inspanning. Jezelf op alle niveaus tot het punt van volledige en totale uitputting brengen. Krachtige inspanning. Dominantie en/of onderdanigheid. Lichamelijk trauma. Seksueel trauma. Seksueel misbruik. Ontembare wil. Woede die leidt tot verandering. Het occulte en verborgene. Macht door magie.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Schorpioen (maar minder uitgesproken) en Mars in het achtste huis

Pluto in het eerste huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Ram hier niet onder valt.

 

Terug