Kruimelpad

Mars-Neptunus

Zoals altijd zijn de mogelijkheden eindeloos, maar gewoonlijk verfijnt Neptunus de agressieve impulsen van Mars en ondanks uiterlijke schijn van kracht voelt het individu met Mars-Neptunus zich vaak niet goed in staat tot zelfverdediging. Mensen met deze aspecten vaker dan de meesten geneigd tot passieve agressie. Dat kan allerlei vormen aannemen: ja zeggen en nee doen (of andersom), bij kritiek anderen beschuldigen, negeren of zwijgen terwijl wordt gevraagd om een respons, op cruciale momenten het laten afweten – maar kern is steeds dat er geen werkelijke verantwoordelijkheid wordt genomen.

Een andere mogelijkheid is slachtoffer gedrag – ook dan worden anderen of de omstandigheden de schuld gegeven, in plaats van te willen begrijpen dat zelf gemaakte keuzes consequenties hebben, en dat je dus ook zelf de gevolgen daarvan moet dragen.

Hoewel ze heel creatief kunnen zijn om hun motieven en persoonlijke agenda verborgen te houden (in feite lijken velen van hen op het eerste gezicht nogal zachtaardig en toegeeflijk) kunnen ze uiteindelijk wrok gaan voelen voor de mensen die hen dingen laten doen waar ze eigenlijk weerstand bij voelen. Het is niet zo dat ze niet boos worden of die woede niet tonen. Velen zullen echter vaker wel dan niet toegeven aan andermans verlangens, maar worden toch boos op die persoon die de controle heeft, ook al hebben ze die zelf weggegeven. Sommigen geven hun macht bijvoorbeeld op aan een partner en nemen vaak de rol op zich van degene die toegeeft of dingen opgeeft om de ander gelukkig te maken. Wrok hierover neemt echter toe, en hoewel mensen met harmonieuze Mars-Neptunus-aspecten gemakkelijker toegeven aan anderen zonder boos te zijn omdat ze dat doen, zullen degenen met harde Mars-Neptunus-aspecten eerder het gevoel hebben dat er op hen wordt getrapt en op verborgen manieren wraak nemen. Ze zullen moeten leren inzien dat je bewust en vrijwillig de macht aan iemand anders kan geven: of niet. Wrok heeft een manier om zichzelf op te bouwen en te vervormen tot iets lelijks als je er niet op de juiste manier en direct mee omgaat. Door te kiezen voor de passief agressieve benadering wordt het probleem niet werkelijk opgelost.

Niet in staat en soms te gevoelig om hun eigen woede te uiten, ontmoeten ze die van buitenaf en worden inderdaad het slachtoffer van de agressie van anderen of op zijn minst krijgen ze te maken met boze gevoelens. In werkelijkheid zijn ze echter het slachtoffer van hun eigen onuitgesproken woede. Als dit contact in de horoscoop van een vader of moeder staat kunnen zij bijvoorbeeld nukkige en weerbarstige kinderen hebben. Als peuters zijn de jongeren overdreven agressief en erg storend, ze slaan soms hun ouders fysiek en worden er nauwelijks van weerhouden om zo te doen. Ze zijn zo omdat hun Mars-Neptunus-ouders niet hard tegen hen durven zijn en geen duidelijke grenzen kunnen stellen. Of het zijn kinderen die hun zin krijgen door te gaan huilen. Omdat ze zo zacht zijn, ontvangen ze van het kind hun eigen onuitgesproken woede.

Het kan ook op werkvloer terug komen, in het samenwerken met anderen. Werk bestaat altijd voor een deel uit dagelijkse problemen oplossen en zij zijn geneigd om hier weg te duiken als het krachtige actie vereist. Ook vinden ze het soms moeilijk om bij conflicten met collega’s op hun strepen te staan: liever hebben ze het dat het probleem als vanzelf oplost door er geen aandacht aan te besteden. Dat kan mensen ook het gevoel geven dat ze niet echt te vertrouwen zijn, dus het is goed om daar aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door te kijken in welk teken Mars staat – dat geeft aan op welke manier boosheid uiten en actie ondernemen het meest natuurlijk komt.

Een heel andere  mogelijkheid met deze combinatie is dat het mensen kan aangeven die een fascinerende aantrekkingskracht op anderen uitoefenen – alsof een ondefinieerbaar charisma hebben, een gemakkelijke, sympathieke charme. Instant aantrekkelijk. Anderen kunnen gemakkelijk hun fantasieën op de Mars-Neptunus-persoon projecteren, want zij lijken een suggestie van mysterie en intrige uit te stralen. Ook kunnen zij door hun lichaam (Mars) de verbeeldingskracht (Neptunus) van anderen oproepen, en deze combinatie kan dus ook voorkomen bij sporters die veel aandacht in de media krijgen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld acteurs, of anderen die actief en bekend door hun artistieke prestaties.

Ik heb gezien dat zowel mannen als vrouwen met deze contacten bodybuilding doen en het type is over het algemeen vaak behoorlijk gespierd als het aspect prominent wordt geplaatst. En ik denk dat een van de redenen voor dit frequente fysieke vertoon van kracht is dat mensen met harde contacten tussen deze planeten vaak twijfelen aan hun kracht en hun moed en daarom een ​​sterke behoefte hebben om de illusie van moed of een sterke lichaamsbouw te geven, voor zichzelf en voor anderen. Ze idealiseren fysieke kracht, zijn elke dag bezig met hun verschijning en hopen een bepaald ideaal lichaamsbeeld te realiseren.

Maar ook het omgekeerde is mogelijk: dat de waarneming van het lichaam zo sterk vervormd is dat er allerlei problemen ontstaan met de inname van voedsel (veel te veel, of veel te weinig), en dat er geen realistische inschatting is van wat het lichaam nodig heeft om sterk en gezond te zijn.

Sportactiviteiten bieden zeker een uitstekende manier om de harde aspecten tussen deze planeten te gebruiken. Iedereen met een sterke Neptunus in hun horoscoop kan de behoefte om de dromen, fantasieën, gevoelens en verlangens van de hele samenleving belichamen. In combinatie met Mars is het vaak door middel van sport of andere activiteiten. Elke strijd die de aandacht van het publiek trekt – en de nodige emoties oproept – en die ook door de media wordt gevolgd valt hieronder. Denk aan de voetbalwedstrijd op de televisie, het veel bekeken titelgevecht om kampioenschap boksen, of de grote media aandacht voor de Olympische Spelen.

Soms is actie die met Neptunus te maken heeft het meest voor de hand liggend en wordt dus ook werken met film, fotografie, beeldende kunst en het podium geïmpliceerd. Dergelijke artistieke media kunnen ook een voertuig zijn waarin het individu vorm kan geven aan de mythen van de hele samenleving. Dus in de filmindustrie zou je je kunnen voorstellen dat de acteur, regisseur of wie dan ook gewelddadige situaties dramatiseert waarin redders vechten om op de een of andere manier slachtoffers te redden. Televisie en film vormen ook een voertuig voor de belichaming van de seksuele fantasieën van het collectief, evenals de seksuele fantasieën van degenen die het script schrijven, de rollen spelen, de scène opnemen of de show regisseren.

Beide geslachten zijn in zekere zin gefascineerd door het idee van “een echte man”. Terwijl mannen soms proberen het beeld te belichamen van wat ze denken dat dit betekent door te trainen in de sportschool, worden vrouwen vaak verliefd op iemand die de illusie van kracht belichaamt. In het klassieke man-vrouw-scenario blijkt hij, wanneer ze hem mee naar huis neemt, soms meer een slachtoffer dan een ridder in glanzend harnas. Het contact tussen Mars en Neptunus staat in haar horoscoop en ze redt hem - van zijn onzekerheid, zijn kwetsbaarheid, zijn gebrek aan richting, zijn drinken of een hele reeks andere mogelijkheden. Maar het kan ook zijn dat ze te maken krijgt met een “hyper-man” – iemand die zo bezeten is van het bepaalde beelden en idealen over wat een echte man moet zijn dat hij ook bereid is om spierversterkende middelen te slikken. Natuurlijk zijn dit uitzonderingen, maar als ze zich voordoen zal dit aspect daarbij vaak een rol spelen.

Alle harde aspecten van Mars creëren problemen rond het ervaren en ontladen van woede. Voor degenen met Mars-Neptunus-contacten kan het probleem in de eerste plaats zijn om deze gevoelens te ervaren, en ze als eigen te voelen. De harde contacten kunnen af ​​en toe worden gevonden bij mensen wier woede geen grenzen lijkt te kennen, en dus kunnen harde aspecten, zoals meestal bij Mars, agressief gedrag produceren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Mars-Saturnus-woede heeft de Mars-Neptunus-persoon vaak niemand of niets specifieks om zijn woede op te richten en dus kan het overal naar buiten komen. De woede van Mars-Neptunus kan gevaarlijker zijn dan die van Mars-Saturnus, want er is misschien geen controle over de uitdrukking ervan.

Maar meestal verdwijnt de woede van Mars-Neptunus gewoon en merkt het individu dat hij huilt als hij wilde schreeuwen. Klassiek is het Mars-Neptunus-type zeer emotioneel, terwijl het tegelijkertijd een afkeer heeft van en ongeduldig is met vertoon van zwakte en zelfs uitingen van sentimentaliteit, hetzij van zichzelf, hetzij bij anderen. Zoals altijd idealiseert het type kracht, vaak zonder een duidelijk idee te hebben van wat kracht eigenlijk is. En zoals eerder opgemerkt, ligt de echte kracht van het type meestal in hun gevoeligheid, mededogen, empathie en verbeeldingskracht. Het lijkt er vaak op dat het doel van enkele van de gebeurtenissen in het leven van het individu is dat ze dit ontdekken.

Vaak ziet de Mars-Neptunus-persoon (vooral bij het oppositie aspect) zichzelf en anderen als ‘slachtoffers’ van de agressie van andere mensen. Mars-Neptunus-individuen zijn erg geneigd om te denken in termen van ‘goeden’ en ‘slechteriken’. En degenen met het vierkante aspect vinden het vaak bijzonder moeilijk om voor zichzelf op te komen, hun vermogen om dat te doen wordt vaak geblokkeerd door gevoelens van twijfel aan zichzelf en idealistische opvattingen over pacifisme die dienen als rechtvaardiging om niet met kracht en overtuiging te handelen als dat nodig is.

Mensen met de Mars-Neptunus combinatie kunnen gemakkelijk verleid worden – ook om dingen te doen die eigenlijk verboden of illegaal zijn. Als dit aspect overheersend aanwezig is in de horoscoop kan dat betekenen dat het vermogen om actie te ondernemen, een richting en een doel te kiezen (Mars) ondermijnt wordt door Neptunus, waardoor het allemaal onduidelijk en diffuus wordt. Het individu wil zoveel tegelijk doen, maar doet voor alles maar een beetje. Als het individu niet een duidelijk eigen richting kiest, staan ​​ze vaak open om verleid te worden om de doelen van anderen te helpen realiseren, vooral als dergelijke projecten bijna te mooi klinken om waar te zijn of de mogelijkheid bieden van een toekomstige gemakkelijke levensstijl.

Je kunt je ook voorstellen dat dit een combinatie is die wijst op drank- en drugsgebruik – wat in veel gevallen ook de seksuele gevoelens verandert. Soms doordat het ontremmend werkt en je meer zin krijgt, soms omdat daardoor die gevoelens afnemen, en soms omdat ze het vermogen bij mannen om te presteren verhogen of verlagen. Ook kan het van invloed zijn op de agressie: berucht is het effect van alcohol op het gebruik van geweld, maar bijvoorbeeld ook een groter aantal verwondingen door risicovol gedrag en verregaande zorgeloosheid over de eigen veiligheid.

Mensen met Mars - de harde aspecten van Neptunus worden vaak ook op andere manieren het slachtoffer van hun eigen agressie. In zijn meest negatieve manifestatie lijkt het type bijzonder vatbaar voor vreemde psychosomatische ziekten of de zelf toegebrachte stoornissen die verband houden met drank of drugs. Verder heeft Mars een sterke relatie met algemene weerstand en het immuunsysteem – en Neptunus zal dat, zeker bij de harde aspecten, zodanig verzwakken dat bacteriën en virussen het lichaam gemakkelijk kunnen infiltreren, waardoor deze mensen bijzonder vatbaar zijn voor verkoudheid, griep en een waaier aan andere infectueuze ziektes. Als de aspecten harmonieus zijn zou dat ook kunnen betekenen dat iemand bijzonder goed reageert op hele zachte behandelingen als Bach Bloesem therapie, homeopathie, massage, yoga of wandelingen in de natuur.

Als de combinatie op de een of andere manier verbonden is met Venus of het zevende huis kan het ook een rol spelen in de relatie. Met Neptunus is er altijd de mogelijkheid dat er de weg naar beneden wordt gekozen, en het gevaar bestaat dat de partner zwak is, gevoelig voor verslavingen of weinig van het leven maakt. Het kan aanduiden dat men moet zorgen voor een zieke partner, maar het kan ook betekenen dat men de partner aan zichzelf bindt door de ziekte. Niet als vorm van manipulatie, want dit zijn geen bewust gemaakte keuzes. Maar planeten als Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto kunnen ook altijd een aanwijzing zijn voor het noodlot – en ziektes kunnen daar ook onder vallen. Bij de harmonieuze aspecten – of met misschien met wat meer moeite ook bij de harde aspecten – kan het ook aangeven dat de partner bijzonder artistiek is, gevoelig, fantasierijk, en een bijzonder rijk innerlijk leven heeft.

Het seksuele leven van iemand met een Mars-Neptunus persoon kan net zo saai en voorspelbaar zijn als bij ieder ander – maar soms ook niet. Soms zelfs helemaal niet. Want de invloed van Neptunus kan ook zijn dat er geen enkele grens wordt gesteld, dat alles wat mogelijk is ook mag, dat wat anderen zelfrespect zouden noemen geen overweging is, dat iedere verleiding interessant is om te verkennen. Velen willen zichzelf graag volledig verliezen in de ultieme seksuele ervaring. Sommigen zijn bovenmatig geïnteresseerd in seksueel getinte afbeeldingen van modellen, sommigen zijn veel bezig met pornografie. Verslaving aan seksuele activiteiten of afbeeldingen of films is zeker ook een mogelijke (!) expressie van deze combinatie.

(En net als bij aspecten van Saturnus, Uranus en Pluto op Mars kan dit ook een aanwijzing zijn van anders dan gewone seksuele behoeftes maar daar zal ik later op deze site meer over gaan schrijven in een apart artikel.)

Een andere vorm komt net zo goed voor, want voor sommige Mars-Neptunus-individuen moeten mystiek en eenheid met het universum samengaan met de seksuele handeling. Dit is bij uitstek een combinatie waarbij het verkennen van tantra-praktijken bijzonder goed kan uitpakken, omdat hi{er seksualiteit en spiritualiteit samen werken in plaats van, zoals meestal, elkaar wederzijds uitsluiten. Degenen met de zachte aspecten vinden het verwerven van een hemelse relatie vaak veel gemakkelijker te realiseren. En zoals altijd hebben degenen met de zachte aspecten de neiging om te accepteren wat ze hebben en wat Neptunus betreft, zou je kunnen zeggen dat ze de romantische en seksuele relatie die ze hebben idealiseren.

Bij conjunctie en harde aspecten tussen Mars en Neptunus kunnen deze mensen zichzelf in een aantal zeer rommelige, onromantische liefdesrelaties brengen, waarin ze in feite niet gewaardeerd worden maar in plaats daarvan gebruikt, om een ongemakkelijke situatie tijdelijk te verlichten door wat afleiding te zoeken. De verleiding was sprookjesachtig, maar de ontnuchterende waarheid blijkt later, als ze er achter komen dat het nooit werkelijk de bedoeling was om een serieuze relatie te gaan beginnen. En natuurlijk kan dit ook degene aangeven die date na date organiseert, een gemakkelijke, maar ietwat oppervlakkige nacht of week met veel seks heeft, en dan het contact weer dumpt, op zoek naar de volgende sensatie.

Hoewel moeilijke aspecten tussen deze planeten in extreme gevallen niet altijd de meest prettige gevolgen hebben, zijn deze hier misschien overdreven. De aanwezigheid van een sterke Saturnus zal veel doen om de meer extreme manifestaties van deze combinatie teniet te doen, maar als die planeet daadwerkelijk aan de configuratie meedoet, kan de spanning zelfs toenemen. De relatie tussen Saturnus en Neptunus is ook de relatie tussen droom en werkelijkheid, ideaal en realiteit, wat het hoogst haalbare is en het meest waarschijnlijke. Als deze combinatie ingebed is in een iemand met een gezond realiteitsbesef kan het een aantal prettige mogelijkheden aangeven – maar als het de overhand heeft kan het ook betekenen dat de betrokkene een aantal keren moet ontdekken dat de schone schijn illusie was. De uitdaging voor degenen met de harde aspecten tussen deze planeten is vaak om te handelen naar hun dromen, visioenen en idealen, om ze in de praktijk te brengen.

 

De moed om namens een hogere macht te handelen. Energie gebruiken voor een hoger doel. Acties die een hoger doel dienen. Seksualiteit die een hogere macht dient. Spirituele seksualiteit. Idealiseren van de seksuele ervaring. Passie idealiseren. Gepassioneerd door idealen. Fysiek willen samenvoegen. Fysieke overgave. Je overgeven aan je fysieke impulsen, in positieve of negatieve zin. Een drive die geen grenzen kent. Geen grenzen hebben rond wat je wel en niet wilt doen. Zwakke fysieke grenzen. Onvermogen om nee te zeggen. Handelen als een martelaar. Zelfopoffering. Spirituele energie. Verfijnde, delicate energie. Acties die worden gedicteerd door andere werkelijkheden en buitenaardse ervaringen. Zelfbevestiging op een chaotische manier. Ongerichte energie. Onzelfzuchtige inspanningen. Geen idee wat ik nu moet doen. Moeilijkheden om toegang te krijgen tot persoonlijke wilskracht. Moeilijkheden om voor jezelf te handelen. Plaats jezelf als laatste.

Energiek dansen. Energie stoppen in het spirituele en meditatie. Betoverend. Oogverblindend. Goochelaars. Tovenaars. Oplichters. De magie van seks. Verleiding. Ineffectief. Vergeefse inspanningen. Slordige acties. Een zwakke vader. Het gevoel hebben dat de mannen in je leven onbetrouwbaar, zwak of gewoon niet in de buurt zijn. Geen sterke mannen in je leven. Verwarring over mannelijkheid. De gevoelige man. Spirituele mannen. Mannen die de normale ideeën overstijgen van wat het betekent om mannelijk te zijn. Gedesillusioneerd door mannen. In de steek gelaten voelen door mannen. Teleurgesteld door de acties van mensen. Het gevoel hebben dat zelfbevestiging zinloos is. Strijd over idealen. Handelen vanuit mededogen, met gevoel. Zwakke wil. Deurmat, sneeuwvlokje, huilebalk. Handelen naar idealen. Opkomen voor de underdog. Spiritueel competitief. Muzikaal competitief. Poëziewedstrijden. Laat je fantasie gelden. De moed om los te laten.

Acute fysieke gevoeligheid. Je zintuigen afstompen als een manier om met woede om te gaan. Drugs, alcohol, seks ... of iets anders gebruiken om uit de realiteit te stappen in plaats van met woede om te gaan. Dagdromen als reactie op woede. Uit elkaar gaan om met woede om te gaan. Een spiritueel pad vinden dat je helpt woede los te laten. Energie vrijmaken door fantasierijke, droomachtige ervaringen. Energie vrijgeven door meditatie. Actieve meditatie. Actieve dromers. Filmacteurs. Magnetische seksualiteit. Een seksuele aanwezigheid overbrengen op film. Het vermogen om te hypnotiseren. Een uitlaatklep vinden voor woede door middel van acteren, dansen of muziek. Competitief dansen. Gewelddadige dromen. Waanvoorstellingen. Extatische dans. Energie op onmerkbare manieren verplaatsen. Omgaan met krachten die andere mensen moeilijk kunnen zien of herkennen. Psychische energie. Reiki. Tai Chi. Subtiele kracht. Handelen naar aanleiding van dromen. Onrealistische benadering. Onduidelijk richtingsgevoel. Ongeduld dat oplost. Energie die oplost. Kracht die oplost. Moed die oplost. Transcendentale energie. Vermijden. Ontsnappen. Gepassioneerde dichters. Alomtegenwoordige lust. Vecht tegen geesten. Verslaving bestrijden. Seksuele fantasie. Seksuele overgave en passiviteit. Masochisme. Slachtoffers van geweld. De illusie van kracht. Vechten namens de underdog. Passieve agressie. Idealen in praktijk brengen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Vissen (maar minder uitgesproken), Mars in het twaalfde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Ram hier niet onder valt.

 

Terug