Kruimelpad

Mars-Uranus

Mensen met deze combinatie zijn geneigd om hun eigen regels te willen maken en houden er duidelijk niet erg van om de bevelen van anderen op te moeten volgen. Ze zijn origineel, inventief en slim, maar ook grillig en geneigd om alles te verstoren. Soms ook is er sprake van provoceren en uitdagen, alsof ze de ander willen uitnodigen om het conflict aan te gaan. En als zijn sommigen daarin een stuk tactischer, Mars-Uranus-mensen zijn altijd geneigd om vragen te stellen bij de manier waarop dingen traditioneel gedaan worden. Ze houden niet van routine aangezien ze zich hierdoor snel gaan vervelen. Ze voelen zich veel meer thuis in de rol van pionier, vernieuwer, voorloper, degene die als eerste nieuwe technieken omarmt.

Handelend in zijn puurste vorm, onbelemmerd door andere factoren in de kaart, zal Mars-Uranus zeggen: 'Dit is wat ik ga doen ... pech voor jou als je het niet leuk vindt.' Mars-Uranus haat én negeert elke vorm van beperking.

Hoewel individualistisch en eigenwijs zijn ze ook in staat met heel veel verschillende mensen om te gaan, al heeft het contact altijd iets afstandelijks – alsof ze altijd ruimte blijven houden om plotseling weg te kunnen gaan. 

Doorgaans lijkt de persoon met een prominent Mars-Uranus-contact hyperactief, alsof hij of zijn een sterk gespannen zenuwstelsel heeft. Dit kan de persoon zijn die gewoon nooit lijkt te stoppen. Soms hebben ze een explosief humeur, zijn ze gespannen en nerveus en vinden ze het moeilijk om te vertragen en te ontspannen. Soms komt en gaat de fysieke energie met horten en stoten naarmate het individu ouder wordt, maar mentaal blijft de dynamiek bestaan, en dus ook de algemene rusteloosheid.

Mensen met dit contact weten niet alleen wat ze willen, maar ook de snelste route om dat te bereiken. Dit is de persoon die niet kan wachten en niet wil wachten, de voetganger die weinig gebruik maakt van zebrapaden of verkeerslichten, maar gewoon de weg oversteekt.

Dit is een combinatie die aangeeft dat iemand snel en plotseling besluiten kan nemen en er daarna ook vol voor gaat: geen twijfel, of nog eens goed nadenken en met anderen overleggen. Vooral degenen met de harde aspecten kunnen erg ongeduldig zijn, en niet alleen ongeduldig, maar soms ook verwoed eigenzinnig en koppig, hoewel deze eigenschappen meestal 'verzacht' worden door andere factoren in de horoscoop, vooral als de meegaande en meewerkende Venus ook prominent aanwezig is. En de zachte aspecten zijn lang niet zo eigenzinnig en de manifestaties zijn zelden zo dramatisch. Meer mensen die geen moeite hebben om knopen door te hakken.

Hoewel dit vaak leidt tot een extremisme, is dit niettemin buitengewoon nuttig om te hebben in elke situatie die beslissende en onmiddellijke actie vereist. En Mars-Uranus is niet alleen snel en actief, maar ook vindingrijk. Denk aan een F1 coureur die ook bij enorme snelheden toch controle houdt over de auto. Degenen met deze sterke combinatie hebben vaak een groot talent om uit moeilijke situaties te komen, en ze zijn vaak zeer origineel in de manier waarop ze dingen doen. Op een manier die anderen doet verzuchten: “hoe kóm je er op?”

Mars-Uranus heeft de reputatie ongevallen te veroorzaken, vooral wanneer ongevallen het resultaat zijn van het nemen van overhaaste maatregelen of het onnodig nemen van risico's, en het niet naleven van regels en het nemen van voorzorgsmaatregelen. In de regel heeft de Mars-Uranus-persoon te veel haast om aandacht te schenken aan veiligheid en is hij of zij te eigenzinnig om te luisteren naar andermans meningen of waarschuwingen.

Ongelukken kunnen dus gebeuren en het is onvermijdelijk dat ze zeer plotseling en vaak nogal dramatisch zullen gebeuren, waarbij het misschien gaat om messen of andere wapens, metalen of scherpe gereedschappen. Misschien elektriciteit. Ook branden lijken te worden aangeduid door Mars-Uranus. Dit is een veel voorkomend contact in de horoscopen van degenen bij de brandweer of op de ambulance werken. Mars-Uranus moet zeker ook een relatie hebben met vuurwerk – maar ook van plotselinge uitbarstingen van geweld in het algemeen.

Als Mars of Uranus van betekenis zijn voor het werk in de horoscoop van het individu dan zal werk vaak gepaard gaan met scherpe instrumenten zoals snijgereedschappen. In feite zijn Mars-Uranus-mensen vaak helemaal thuis in het werken met machines of instrumenten en goed in het repareren van apparaten als ze het niet meer doen. Het is niet noodzakelijk dat Mars-Uranus weet hoe het ding werkt (oké, het helpt wel), maar het feit dat ze geen enkele terughoudendheid hebben om een ​​risico te nemen betekent ook dat het gewoon proberen. Vaak hebben deze mensen een soort intuïtieve band met machines. En hoe dan ook, het duurt zo lang om iets te laten repareren bij een goede reparatiewerkplaats.

Sommige mensen, meestal met de moeilijke aspecten, lijken machines te hebben, vooral elektrische machines, die ze voor altijd uitschakelen, alsof hun eigen elektriciteit het circuit in de weg zit. Ik vermoed dat dit ook te wijten kan zijn aan het extreme ongeduld van het type. Dat klinkt misschien een beetje alsof we de natuurwetten verlaten – maar ik heb inderdaad al heel vaak mensen met sterke Uranus aspecten (en dit is er zeker één) horen vertellen over spontane uitval van elektrische of elektronische apparaten in hun directe omgeving.

Mars-Uranus is een geweldig contact om mensen op weg te helpen, anderen tot actie te inspireren en soms in moeilijkheden te komen. ‘Kom op, kom snel, dit is opwindend’ is de strijdkreet van Mars-Uranus, die zelf misschien wel de eerste is die op zo'n pleidooi reageert. Vooral ouders die een puber hebben met dit aspect zullen een aantal horror-jaren tegemoet kunnen gaan als hun liefelijk nageslacht, blijkbaar blind voor elk gevaar, allerlei stunts uithaalt die bijna altijd toch wonderbaarlijk goed aflopen. Maar niet allemaal.

‘Kom snel’ kan ook een seksuele verklaring zijn voor Mars-Uranus, want deze mensen lijken zowel het talent als de behoefte te hebben om grote seksuele opwinding te genereren. Maar Mars-Uranus kan je aan de kant zetten zodra ze hebben ontdekt dat je (voor hen) net zo saai bent als iedereen. Dit aspect kan een aanwijzing zijn dat de betrokkene meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in harde vormen van seks, seks met meerdere partners, en allerlei andere vormen waarbij de opwinding belangrijker is dan de intimiteit. Want Mars-Uranus houdt er van om conventies op verschillende manieren te negeren en is ongeduldig met sociale mores. Het is ze duidelijk dat er veel inconsistenties en hypocrisie bestaat in de seksuele waarden van de samenleving. Ze kunnen ook bijzonder openhartig en zonder schaamte allerlei dingen benoemen die anderen bijzonder schokkend vinden – en stiekem vinden ze die verontwaardiging ook wel leuk.

Vrouwen met dit contact zijn vooral geneigd om hun Mars-Uranus-aspecten uit te leven door betrokken te raken bij ‘opwindende’ mannen, misschien opwindend door hun snelle levensstijl, of mogelijk door hun neiging om in gevaarlijke situaties te leven. Mannen die bijna dagelijks het risico lopen zichzelf (of anderen) schade toe te brengen. Net als Venus-Uranus, lijkt Mars-Uranus bijzonder gevoelig voor projectie. Ik heb nogal wat vrouwen met deze contacten gekend die niet het gedrag vertoonden dat gewoonlijk aan Mars-Uranus kan worden toegeschreven, maar hun partners zeer zeker.

In wezen gedijt Mars-Uranus goed bij opwinding en gevaar, en dit is niet per se zo negatief of gewelddadig als het klinkt. Er zijn ook veel beroepen waarbij om kunnen gaan met dit soort situaties bijzonder goed van pas komt. Ambulance, brandweer, politie, leger, terrorismebestrijding, beveiliging, EHBO posten, chirurgie, enzovoorts. Werk waarbij wel protocollen zijn, maar weinig routine – waar ze toch al niet van houden. Werk dat vereist dat iemand onmiddellijk beslissingen durft te nemen op het gebied van leven of dood, gekoppeld aan het vermogen om ze snel uit te voeren.

Dat Mars-Uranus naar snelheid hunkert, openbaart zich soms in een voorliefde voor snelle auto's of motoren, of in enige vorm van racen. Voor Mars-Uranus is snelheid niet beangstigend maar opwindend. Ook duiken vanaf 20 meter hoogte, snowboarden buiten de piste, downhill-skating, ijshockey en rugby, of parachutespringen zijn een paar van de vele mogelijkheden die ze verzinnen om een paar opwindende momenten te creëren.

Dit is ook een goede combinatie om te vechten voor humanitaire kwesties. Vechten voor vooruitgang. Een goede combinatie voor alles waarvoor een of andere hervorming nodig is. En misschien op een extremer niveau: vrijheidsstrijders, huurlingen en revolutionairen. Net als Mars-Uranus wil de typische revolutionair snelle (maatschappelijke) veranderingen, en is ook bereid om geweld te gebruiken om dat af te dwingen. Dit is een combinatie waarbij – meestal progressieve – idealen en overtuigingen samengaan met de bereidheid om geweld te gebruiken. En als de kogels om je oren vliegen voel je tenminste dat je leeft.

 

Uitdagend. Pionier. Origineel. Zeer eigenwijs en zelfbepalend. Actief en onrustig. Durfal. Niet bang voor gevaar. Gespannen. Start dingen op. Seksuele opwinding. Plotseling geweld. Brokkenmaker. Elektrische branden. Vuurwerk. Vrijheidsstrijders. Revolutionairen. Hardhandig en ongevoelig. Kan goed met machines en apparaten omgaan. Verstorende kracht. Opstandige acties. Opstandige energie. Controversiële beweringen. De moed om onafhankelijk te handelen. De moed om je eigen ding te doen. Schokkende woede. Schokkend geweld. Onvoorspelbare woede-uitbarstingen. Roekeloos. Onverantwoordelijk. Onconventionele verlangens. Waaghalzen. Sensatie zoekers. Extreme sporten. Onaangenaam gedrag. Spastisch. Snelle acties. Onmiddellijke actie. Onmiddellijke kracht. Plotselinge acties. Hulpverleners in noodsituaties.

Gekke energie. Opwindende energie. Seksuele opwinding. Opwindende seks nodig. Fysieke opwinding nodig hebben. Elektrische aantrekkingskracht moeten voelen. Elektrische energie. Elektrische seksualiteit. Nerveuze energie. Zenuwachtig. Technische vaardigheid. Onvoorspelbare acties. Tegenstrijdigheid. Het tegenovergestelde doen van wat je zou moeten doen, zelfs als het niet in je eigen belang is. Het tegenovergestelde doen, omdat het opvolgen van bevelen ondraaglijk is. De moed hebben om je eigen weg te gaan. Uw individualiteit laten gelden. Vechten tegen de status quo. Extreem egoïsme. Handelen zonder goedkeuring. De opstand leiden. Vechten namens de underdog. Acties die anderen provoceren. Vechten voor onafhankelijkheid. Het vermogen om te handelen buiten wat de samenleving verwacht. Gedraagt ​​zich als een weirdo. Bizar gedrag. Rusteloos. Onrustig. Niet stil kunnen zitten. Snel verveeld. Voortdurend nieuwe en opwindende ervaringen nodig hebben.

Weigeren zich te onderwerpen aan gezagsdragers. Weigeren om iets te doen dat je niet wil doen. Ongeschikt. Punk. Het vermogen om snelle beslissingen te nemen. Geen aarzeling. Doorslaggevend. Gefascineerd door de mogelijkheden van computers en technologie. Excentriekelingen. Actief de regels overtreden. Persoonlijke vrijheid eisen. Eigenzinnig. Onvermogen om de mening van een ander te laten meewegen bij wat je besluit te doen. Geniale energie. Genie in actie. Technologische leider. Voorop blijven lopen in technologische vooruitgang. Randactiviteiten. Tegencultuur. Competitief op technologisch gebied. Extreme wedstrijden. Ongewone wedstrijden. Strijden om individuele vrijheid. De impuls om het tegenovergestelde te doen. De impuls om gehechtheden en verplichtingen te weerstaan. Originele acties. Spannende avonturen. Ongevoelige acties. Je doet alsof het je niet kan schelen. Afzijdig. Abrupte bewegingen. Humanitaire acties. Handelend namens de groep. Uw individualiteit behouden binnen een groep. Weigeren om te fuseren met anderen. Inventief leiderschap. Handelend op intuïtie. Handelen op plotselinge inzichten. Opeens precies weten wat te doen, en het dan doen. Actieve hervorming. Ongewone fitness oefeningen. Oefenprogramma's met hoge energie. Geavanceerde apparatuur. Ongevoeligheid. In opstand komen zonder reden. Separatistische neigingen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Waterman (maar minder uitgesproken), Mars in het elfde huis. Maar Uranus is meestal veel heftiger en extremer dan het teken Waterman.

Uranus in het eerste huis (maar minder agressief)

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Ram hier niet onder valt

 

Terug