Kruimelpad

Mars-Saturnus

Zoals met alle aspecten, kunnen Mars-Saturnus-contacten zich op een groot aantal verschillende manieren manifesteren. Ik denk echter dat het veilig is om met alle contacten te zeggen dat individuen met deze combinatie sterk in hun horoscoop, bewust of onbewust aangetrokken zullen worden tot situaties waarin hun vermogen tot kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen zal worden getest – soms tot aan breekpunt toe. Die situaties die dat vereisen kunnen fysiek, emotioneel of mentaal zijn, afhankelijk van alle andere horoscoopfactoren. Alle contacten tussen Mars en Saturnus suggereren dat het individu zeer tegenstrijdige energieën moet zien te integreren: angst met moed; agressie met controle; impuls met discipline.

Vooral de conjunctie en de harde contacten worden in verband gebracht met enerzijds verlamming van de wil en het onvermogen om voor zichzelf op te komen met anderzijds extreme zelfbepaling, moed en mogelijk agressieve overheersing. Deze combinatie kan duiden op gewelddadigheid, met name als Venus tegelijkertijd zwak staat. En dat kan dan zowel de dader als het slachtoffer aangeven – en zoals we weten kunnen die rollen ook in één persoon samenkomen.

De Mars-Saturnus-persoon zal vaak vechten namens een of andere autoriteit, zoals bijvoorbeeld in de strijdkrachten, of dat hij oorlog voert tegen degenen die autoriteit hebben. Conflicten met gezagsdragers begonnen soms al tijdens gevechten in de kindertijd, met één of beide ouders, of op school. Vaak had het kind het gevoel dat zijn wil werd gedwarsboomd. Ze hebben vaak te maken gehad met een autoritaire opvoeding, met strikte regels en harde straffen.

De Mars-Saturnus-persoon zit soms in de hoek waar de klappen vallen – en andere keren is hij of zij degene die anderen pest, overheerst of bang probeert te maken. De jeugd is vaak nogal hard, en later in het leven is het onvermijdelijk dat personen met deze contacten in situaties terechtkomen waarin een soort van controle en discipline moet worden toegepast - de onderwijzer in een weerbarstige klas bijvoorbeeld, de officier die een groep soldaten moet leiden, de politieagent in een probleemwijk.

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de Mars-Saturnus-persoon het juist moeilijk vindt om boos te worden, moeilijk om voor zichzelf op te komen, om echt te gaan voor wat ze willen. Net als bij Mars-Pluto, kan Mars-Saturnus lijden onder grote woede waarvan ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Vaak hebben ze op jonge leeftijd te horen gekregen dat het verkeerd is om hun geduld te verliezen, of niet zozeer dat het verkeerd is, maar dat het zinloos is om dat te doen. Desalniettemin kan Mars-Saturnus in de meest verschrikkelijke woede-uitbarstingen terecht komen. Het is alsof alle onuitgesproken pijn, woede en irritaties worden opgeslagen. De persoon weet zijn humeur lang onder controle te houden, maar wanneer hij dan boos wordt, laat hij zich echt gaan. Hoewel dan weer wel vooral als het veilig is, misschien in de aanwezigheid van, of gericht op, zwakkere individuen die waarschijnlijk geen wraak zullen nemen.

Zoals gezegd, deze combinatie duidt op zeer uiteenlopende mogelijkheden, want Mars-Saturnus kan ook juist een buitengewoon moedige combinatie zijn. Vooral degenen met het vierkant twijfelen nogal eens of ze wel moedig genoeg zijn en hebben het idee dat ze zichzelf op de proef moeten stellen. Het is hetzelfde met concurrentie; het Mars-Saturnus-type is vaak bang voor concurrentie en ze nemen competitieve situaties veel te serieus. Maar ze zijn ook geneigd om veel situaties te beleven als een strijd, een competitie – zonder dat de ander daar erg in heeft. Willen winnen speelt een grote rol als deze twee planeten aan elkaar gekoppeld zijn in de horoscoop. Als ze hun angst – en wil – om de strijd aan te gaan niet onder ogen zien kan er een tragedie ontstaan waarin faalangst en onmacht de overhand krijgen.

In het beste geval beschrijft Mars-Saturnus voorzichtig durven en het vermogen om de wil te beheersen en te sturen, zodat het bereiken van grote dingen mogelijk wordt. De combinatie is goed voor die situaties die discipline, moed, uithoudingsvermogen, organisatie en controle vereisen. Er is geen tijdverspilling met Mars-Saturnus-energie. Soms kunnen individuen met deze combinatie elk moment gebruiken voor de voltooiing van welk project dan ook waarmee ze bezig zijn. Geen type is beter in staat om langdurig ergens aan te werken, daarbij ieder obstakel overwinnend dat in de weg staat, voortdurend het einddoel in de gaten houdend.

Ze kunnen heel serieus zijn over het bereiken van hun doelen en zijn bereid om hard te werken, want ze weten dat aanhoudende inspanning en concentratie op één doel  de manieren zijn waarop belangrijke dingen in het leven bereikt kunnen worden. Ze zijn in staat tot grote zelfbeheersing, zelfs zelfverloochening, om te bereiken wat ze wensen. Stoïcijns worstelen ze zich door de moeilijkste omstandigheden heen en vertrouwen eerst en vooral op hun eigen kracht en discipline. Ze hebben zowel het  uithoudingsvermogen als de vastberadenheid om ver te komen.

Mars-Saturnus kan er van houden om zichzelf te onderwerpen aan enorme fysieke krachtsinspanningen. Soms is dat deel van hun werk als lasser, mijnwerker, smid,  bergbeklimmer, ingenieur, metaalbewerker e.d. Of het is de persoon die zich bezighoudt met bovenmenselijke sportieve uitdagingen, zoals het rennen van een triatlon. Dit is een zeer goede combinatie voor sport, en dan met name de duursporten. Saturnus die een aspect met Mars maakt zal er vaak naar hunkeren om de eerste, de sterkste of de dapperste te zijn.

De combinatie Mars-Saturnus wordt van oudsher in verband gebracht met geweld, en dan kan het zowel degenen aangeven die het toepassen als degenen die er slachtoffer van zijn. Voor alle duidelijkheid, dit is lang niet altijd de gebruikelijke manifestatie, maar het is ook niet ongewoon, en het is zeker iets waar de astroloog bedacht op moet zijn. Soms hebben mensen een gecompliceerde passieve relatie met geweld: door eerdere ervaringen kunnen ze door angst gedreven proberen ervoor te zorgen dat ze niet in situaties terechtkomen waarin ze opnieuw kwetsbaar zijn. Door niet uit te dagen, en zoveel mogelijk mee te werken hopen ze te voorkomen dat ze door anderen worden aangevallen. Deze benadering maakt het individu behoorlijk passief en machteloos. Mede door de verschillen in fysieke kracht komt deze manier van omgaan met een complexe Mars-Saturnus combinatie het vaakst voor bij vrouwen.

Mannen zitten vaker aan de andere kant van het geweldsspectrum. De redenen hiervoor zijn niet moeilijk te vinden. Ten eerste is het klassieke Mars-Saturnus-type bang een lafaard te genoemd te worden, en kan daardoor als overcompensatie juist geweld gebruiken. Soms werden ze opgevoed met de boodschap dat je “nooit over je heen moet laten lopen” en werden geweld en agressie niet perse afgewezen. Vaak zijn ze in eerste instantie wel in staat om zich in te houden, maar op een gegeven moment kunnen ze helemaal uit de bocht vliegen als alle opgekropte woede er uit komt doordat ze het idee hebben dat ze onterecht gedwarsboomd worden.

Soms ligt er een persoonlijke geschiedenis aan de basis van deze angst. De woede en agressie zijn dan terug te voeren naar de kindertijd en zijn een reactie op misbruik (fysiek of seksueel) dat het individu als kind kan hebben geleden. Ook voortdurende vernederingen en minachting kunnen deel uitmaken van dit patroon. Het kind had vanwege zijn leeftijd, beperkte kracht en omvang geen middelen voor verzet, kon niet terugvechten. Zo'n jeugd kan verschillende gevolgen hebben. Het kan zijn dat het individu als volwassene vastbesloten wordt sterker te zijn dan wie dan ook; de prijsvechter of de oorlogsheld bijvoorbeeld, die niet alleen wil dat hun kracht en moed bepaald wordt door de buitenwereld (misschien in de vorm van medailles en trofeeën), maar die anderen uitdaagt om die kracht te testen. Soms, in het licht van een misbruikgeschiedenis of een jeugd waarin het kind zich voortdurend gedwarsboomd voelde, leert de jongere al vroeg dat het recht van de sterkste geldt. Wie het hardste slaat wint.

Vrouwen met harde aspecten, vooral tussen deze planeten, zijn vaak bang voor mannen en zijn bang voor het mannelijke principe in zichzelf. Ik heb veel vrouwen met deze contacten gekend (ik ben er niet van overtuigd dat de ‘gemakkelijke’ aspecten immuun zijn) die betrokken raakten bij harde, ruwe of brutale mannen die gewelddadig zijn geweest of hen op zijn minst grondig hebben gedomineerd. Dit soort scenario's komt onvermijdelijk vaker voor als er een geschiedenis is van eerder misbruik in de kindertijd. De vrouw heeft dan om te beginnen al een laag zelfbeeld. Op een bepaald niveau gelooft ze onbewust dat als ze goed / aardig / mooi was, ze niet zou zijn misbruikt zoals ze was, en dat ze daarom dat misbruik eigenlijk verdiend heeft. Ze voelt zich machteloos. Ze leerde al vroeg dat ze niet de kracht had om dat kwaadaardige het hoofd te bieden. Ze verspreidt misschien geheime boodschappen dat ze kwetsbaar is en op die manier komt haar eigen onuitgesproken en niet erkende woede terug in de vorm van een man die gewelddadig is.

Ironisch genoeg kan de dader van het geweld om de reeds genoemde redenen zelf ook moeilijke Mars-Saturnus-contacten hebben. Er is een soort van onderhuidse herkenning waarin dader en slachtoffer al van elkaar weten wie welke rol zal gaan spelen voordat er iets gebeurd is. De combinatie kan bijvoorbeeld ook in verband worden gebracht met masochisme en sadisme. Niets mis mee als dat met wederzijdse instemming wordt gepraktiseerd, prima als degene die alles ondergaat ook altijd de mogelijkheid heeft om stop te zeggen – maar als het buiten de arena van het seksuele ook andere aspecten van de relatie begint te kleuren en beiden in feite ook ongelukkig zijn met de dynamiek van gewelddadigheid is het niet langer een spel.

Soms zien we dat de gewelddadige persoon grote controle over zijn humeur heeft buiten die korte momenten van blinde woede. Dit is echt een Mars-Saturnus-kenmerk, een hete en koude stand met betrekking tot iemands woede en ook iemands seksuele impulsen. Bewust of onbewust selecteert hij de zwakste slachtoffers: zijn vrouwelijke partner of zijn kind.

Ik heb overigens ook een paar keer gezien dat vrouwen met deze aspecten wel één keer te maken hebben gehad met een partner die niet goed met zijn agressie kon omgaan, die vernederde en pijn deed – maar die daarna, wijs geworden en gewaarschuwd, nooit meer die fout maakten. Of er ook mannen zijn die na de eerste belangrijke verhouding inzien dat dit geen goede manier is om te relateren weet ik niet – maar ik hoop het wel.

Mars, maar zeker ook Saturnus, wordt vaak met de vader geassocieerd – en hij mag dan misschien een hardvochtig, ruw, gewelddadig soort man zijn geweest, maar hij kan evenzeer in een hard, zwaar en ruw vak werken of zich bezighouden met een ander beroep dat een enorm uithoudingsvermogen vereist. Zware fysieke arbeid, misschien ook in het leger of bij de politie.

Hij kan ook een zachtaardige man zijn geweest die zijn eigen woede en frustratie niet kon uiten, maar er wel de controle over hield. Want na enkele van de onaangename manifestaties van Mars-Saturnus-contacten te hebben bekeken, moet misschien worden onderstreept dat deze combinatie niet altijd tot geweld leidt en dat veel mensen met deze contacten in hun kinderjaren geen enkele vorm van misbruik hebben ondergaan. Zoals altijd moet de astroloog naar de hele horoscoop kijken. Er zijn veel manieren waarop een configuratie zich kan manifesteren. Desalniettemin kunnen vooral de conjunctie en de harde aspecten beschrijven dat het kind in een huis woonde waar een zware sfeer hing. Een atmosfeer van onderdrukte woede misschien, of onderdrukte seksuele energie. Mensen met moeilijke Mars-Saturnus-contacten hebben vaak ouders die niet samen slapen en het kind pikt vaak vage seksuele angsten en spanningen thuis op. Het kind kan het gevoel erven dat fysiek vrijen slecht is en gaat de seksuele handeling soms associëren met overheersing door de ene partner over de andere. Heel vaak wordt de seksuele nieuwsgierigheid en ervaring al vroeg gedwarsboomd of ontkend.

Voor Mars-Saturnus gaan de seksuele handeling en controle samen en waar fysiek vrijen overheersing inhoudt, kan die overheersing als zeer bevredigend of intens beangstigend worden ervaren, afhankelijk van het individu - soms beide. Voor sommigen drijven gevoelens van seksuele ontoereikendheid het individu ertoe iets van een seksuele atleet te zijn, de minnaar met verbazingwekkend uithoudingsvermogen maar minder talent misschien voor de zachtere kant van het vrijen. Anderen blokkeren gemakkelijk omdat ze seks zijn gaan zien als iets waar je succesvol in kunt zijn – maar dus ook kunt falen.

Positief is dat Saturnus staat voor leren op de harde manier – waardoor de lessen ook echt wel diepgaand begrepen worden. Mars-Saturnus-mensen kunnen heel goed een autoriteit worden in seksuele aangelegenheden. Mensen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in kundalini-yoga of tantra, waarbij seksuele energie wordt beheerst, en bewust wordt verkend, hebben vaak harde contacten tussen Mars en Saturnus. Yoga is over het algemeen waarschijnlijk goed voor hen omdat yoga-oefeningen de nadruk leggen op het beheersen, maar niet het dwingen van het lichaam.

Tenslotte;  zoals uit het voorafgaande wel duidelijk is geworden is dit niet een erg gemakkelijke combinatie – maar mensen die een prettig aspect tussen deze twee planeten hebben (bijvoorbeeld een driehoek of sextiel), zijn vaak mensen wiens werk bestaat uit het begeleiden of helpen van mensen die slachtoffer zijn van misbruik en geweld, of die leidinggevende functies hebben bij de politie, sport instellingen, het leger of jeugdwerk. Verder ken ik minstens één arts die op de Eerste Hulp van een ziekenhuis werkte en gespecialiseerd was in zwaar trauma – bijvoorbeeld na auto-ongelukken.

Positieve expressie van deze combinatie is ook haalbaar voor mensen die moeilijker aspecten hebben, maar de weg er naar toe zal in principe ook zwaarder zijn. Het blijft altijd mogelijk om een prettiger manier te vinden om deze planeet combinatie tot uitdrukking te brengen.

 

Angst om te vechten. Vechten tegen angst. Wreed, hardvochtig. Pijn en verwonding. Gecontroleerde agressie. Zeer realistisch over hoe macht werkt. Vechten voor of tegen autoriteit. Angst voor concurrentie. Hard werken om de concurrentie voor te zijn. Discipline en uithoudingsvermogen. Tests van kracht en moed. Overheersend. Seksuele controle. Geweld en dominantie in seksuele relaties. Harde werker. Energie inhouden. Jezelf in toom houden. Agressie tegenhouden. Beperkte kracht. De beperkingen van het lichaam. Strak gecontroleerde fysieke acties. Een kleine ruimte om in te handelen.  Belemmeringen voor actie. Obstakels op je pad. Woede door je beperkt te voelen. Gevoel dat je een beperkt effect hebt op je wereld. Opgegroeid met te horen wat je niet moet doen. Bij het opgroeien werd voortdurend “nee” gezegd. Op angst gebaseerde zelfbeheersing. Je beperkt voelen in wat je kunt bereiken. Beperkte prestaties. Beperkte overwinningen. Overwinning door hard te werken. Prestatie door hard te werken. Echte, met moeite behaalde prestaties. Gestage inspanning. Gedisciplineerde inspanning. Mannelijkheid definiëren. De definitie van moed. Op koers blijven. Het gevoel hebben dat je inspanningen niet worden erkend. Het gevoel hebben dat er elke keer dat je iets wilt doen een grote “NEE” is waarmee je geconfronteerd wordt. "Zo doe je het niet."

Gevoel dat je altijd met problemen te maken hebt. Ingetogen kracht. Fysieke belasting. Lichamelijke stress. Fysieke beperkingen. Beperkte energiestroom. Gehard. Stijve, mechanische acties. Het gevoel hebben dat je beperkte keuzes hebt. Woede ten aanzien van gezagsdragers. Agressief worden met gezagsdragers. Boos op je vader. Gewelddadig met oudere mensen. Agressiever worden naarmate je ouder wordt. Leren hoe je je als een autoriteit moet gedragen. Leren wat het betekent om als een autoriteit te handelen. Conservatieve acties. Trainingsroutines. Politieagenten. Haat politieagenten. Van het bestrijden van autoriteitsfiguren naar een autoriteitsfiguur worden. Helden uit de arbeidersklasse. Er zijn maar weinig kansen om ervoor te gaan. Tijdloze moed. Vechten voor het establishment. Vechten tegen het establishment. Vechten tegen je vader.

Klassieke heren. Gedragscodes. Traditionele mannelijke rollen. Volwassen gedrag. Handelen ouder dan uw leeftijd. Vroeg rijp. Bestand tegen veroudering. Vechten tegen ouder worden. Vechten tegen ouderfiguren. Gevoel dat er gedragsregels zijn. Er zijn regels voor hoe mannen moeten handelen. Er zijn regels voor wat je wel en niet moet doen. Handelen binnen bepaalde parameters. Regels kunnen volgen. Het vermogen om richting te geven zonder vragen te stellen. Begrijpen wat de onuitgesproken regels zijn. Het doorbreken van de mal vereist een enorme inspanning. De mal maken. De regels bepalen. Discipline voor anderen bepalen en handhaven. Proberen te domineren door middel van regels en voorschriften. Strengheid. Harde grenzen of kaders handhaven. Seksuele discipline. Mensen willen vastbinden. Ernstige seks. Volwassen seks. Seksueel verlangen om te domineren. Gedomineerd willen worden. Gedisciplineerd willen zijn. Regels voor seks. Seksuele richtlijnen opstellen. Serieuze inspanning. Betrouwbaar. Bereid om verantwoordelijkheid te nemen, ongeacht hoe zwaar dat is. Je plicht vervullen. Orde houden.

Assertief leren zijn. Leren hoe je kunt krijgen wat je wil. Proberen te krijgen wat je wil door de regels te volgen. Dingen stap voor stap doen. Volgens protocol. Richtlijnen opstellen. Obstakels overwinnen. Op weerstand stuiten. Kracht ontwikkelen. Strippen tot de essentie. Terug gaan naar de essentie. Te bang om iets te doen. Je gekooid voelen. Dingen op de moeilijke manier doen. Krijgen wat je wilt, is moeilijk. Zwaar werk. Hard werken. Moeilijk doen. Niet weten wat je met jezelf moet doen als iemand je geen beperkingen oplegt. Iemand willen hebben die je in het gareel houdt. Een coach of trainer nodig hebben. Coach of trainer worden. Fysieke discipline leren. Structuur, regels en richtlijnen nodig hebben om het beste uit jezelf te halen. Verschroeide aarde. Een koude manier van doen. De noodzaak om te handelen erkennen, omdat de tijd dringt. Acuut besef van de realiteit en gevolgen van acties. Serieuze concurrenten. Echte mannen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met:

Mars in Steenbok.

Mars in het tiende huis zegt meer over het beroep

Saturnus in Ram of Saturnus in het eerste huis.

 

Terug