Kruimelpad

Venus-Pluto

Bij degenen met een Venus-Pluto-aspect gaan de emoties, vooral als het gaat om gevoelens van liefde en gehechtheid, erg diep. Ze hebben een magnetische persoonlijkheid die ook sterke gevoelens bij anderen kunnen opwekken – vaak zijn ze intrigerend, maar voel je ook aan dat er mogelijk gevaar schuilt in die aantrekkelijkheid. Bij zowel hechte persoonlijke als meer informele sociale interacties lijkt de typische Venus-Pluto-persoon (vooral die met de conjunctie en harde aspecten) anderen te observeren en weten ze schijnbaar instinctief welke drijfveren iemand heeft. Hun scherp waarnemingsvermogen over wat er onder de oppervlakte gaande is gebruiken ze – vaak bewust – om het gedrag van de ander te beïnvloeden. Er is in deze combinatie een enorme charme en het vermogen om te weten hoe anderen kunnen worden behaagd – dit is iemand met uitzonderlijke manipulatieve vaardigheden. Dit zou een buitengewoon nuttige combinatie zijn voor een diplomaat. De Venus-Pluto-persoon heeft meestal het talent om op zo'n manier met mensen om te gaan dat iedereen gelooft dat zij voor hen de belangrijkste persoon ter wereld zijn. Ze kunnen overweldigen met charme en intensiteit, in die mate dat het onmogelijk is om ze te af te wijzen of te negeren.

Er is een behoefte om intens lief te hebben met deze combinatie. Dit is de persoon die zou kunnen zeggen: ‘Als we van elkaar houden, moeten we bereid zijn om voor elkaar te sterven.’ Er zit vaak een sterk dramatisch element in het romantische leven van dit type. Alleen de meest diepgaande relatie is voldoende voor de Venus-Pluto-persoon, en toch is er vooral met de moeilijke aspecten vaak grote angst verbonden aan het vooruitzicht van een dergelijke relatie. Het is alsof de persoon het gevoel heeft dat de emotionele betrokkenheid hem in feite zou kunnen doden. Sommigen pakken dit aan door de pijn van toewijding te vermijden en degenen met wie ze in contact komen strak te controleren.

Want in de liefde kunnen ze behoorlijk bezitterig en mogelijk obsessief zijn. Aan de basis van obsessieve gevoelens liggen dan vaak weer diepe angsten voor afwijzing, verlies en verraad. Gevoelens zijn vaak warm óf koud – zowel hun manier van liefhebben als haten is over het algemeen extreem. Het is moeilijk voor hen om zichzelf los te maken als het gaat om persoonlijke relaties, en deze gevoeligheid komt voort uit de neiging om dingen heel diep binnen te laten komen. Liefdesrelaties kunnen heel erg belangrijk voor ze zijn – zozeer zelfs dat het soms een beetje eng is voor de partner. Ze leggen gemakkelijk druk op de partner, aangezien ze veel loyaliteit en eerlijkheid verwachten in intieme relaties. Als er één combinatie is waar de liefde ook de plek is waar iemands donkere kant  en innerlijke demonen zichtbaar worden dan is dat wel bij de Venus-Pluto-persoon.

Ze leren via relaties veel over zichzelf, maar het zal niet altijd bevallen wat ze te zien krijgen. Het is daarbij heel belangrijk dat ze inzien dat het uiteindelijk hun eigen duistere kant is die omhoog komt en dit niet te projecteren op de partner. Venus-Pluto kan emotioneel onverzadigbaar zijn en altijd veel aandacht nodig hebben en daarbij zijn ze goed in staat om de ander te dwingen hen die aandacht te geven. Ze kunnen het gewoon niet aan als blijkt dat de andere partij niet in hen geïnteresseerd is – loslaten is zeker niet hun grootse kracht. Het is niet altijd zo dat de Venus-Pluto-persoon noodzakelijkerwijs zo geïnteresseerd is in de andere persoon. Het lijkt veel meer een innerlijke dwang om de genegenheid van een ander te af te dwingen - een drang om die persoon, lichaam en ziel te bezitten, of er tenminste voor te zorgen dat niemand anders dat doet. Intense gevoelens van jaloezie en bezitterigheid zijn gemeengoed voor het Venus-Pluto-type, vooral als de tekens Stier, Kreeft, Leeuw of Schorpioen bij de configuratie betrokken zijn.

De Venus-Pluto-persoon kan verwikkeld raken in intense, zeer beladen relaties, en lijkt in feite gedreven om juist dit soort contacten te leggen. Of misschien zijn ze gewoon te bang en vermijden ze, net als Venus-Neptunus of Venus-Uranus, de kwestie helemaal, al is dit niet zo waarschijnlijk, want ze zijn over het algemeen niet bang aangelegd.

Voor velen met de harde aspecten die de emotionele sprong wagen, lijken hun diepere gevoelens van onbarmhartigheid hen in relaties te brengen die kronkelig, rommelig en zeer pijnlijk zijn. Vaak is de partner niet beschikbaar om redenen van afstand, emotionele onbeschikbaarheid of een verhouding met een ander. Net als Venus-Mars raken Venus-Pluto-mensen vaak verwikkeld in rommelige romantische driehoeksrelaties. Maar terwijl een Venus-Mars-persoon dit kan doen om een ​​beetje pit en opwinding aan het liefdesleven toe te voegen, lijkt de Venus-Pluto-persoon dit te doen vanwege de pijn en de emotionele dieptepunten die hierdoor ontstaan. Deze combinatie kan vaak worden geassocieerd met onbeantwoorde liefde, waarbij het individu hartstochtelijk en obsessief verliefd wordt op een andere persoon die, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is. Enerzijds eisen ze dat die ander volledig voor hen beschikbaar moet zijn, terwijl ze in werkelijkheid helemaal niet in staat zouden zijn om echt langdurig samen te zijn. Korte intensieve momenten liggen hen veel beter.

Zoals gezegd kan het Venus-Pluto-type intens jaloers zijn wanneer het object van hun genegenheid het minste teken vertoont dat de aandacht naar iemand anders gaat, al is het maar tijdelijk. Het kan ook de andere kant op werken – al dan niet doelbewust kan de Venus-Pluto-persoon de partner tot razernij brengen door te suggereren dat ze misschien wel belangstelling hebben voor een ander. Maar in beide gevallen zijn de ruzies intens, lopen de emoties hoog op en kan het soms zelfs helemaal uit de hand lopen.

De seksuele behoeften zijn vaak erg sterk, vooral met de harde aspecten, en het is vaak dit dat het individu tot dergelijk ogenschijnlijk meedogenloos gedrag drijft. Degenen met de harde aspecten lijken constant hun seksuele macht over anderen te moeten testen en zijn vaak niet al te bezorgd over welke taboes moeten worden doorbroken om dit te doen. ​Als het een vrouw betreft kan het iemand zijn die doelbewust haar seksuele aantrekkingskracht inzet om te krijgen wat ze wil – macht, invloed, geld, een luxe leven, veiligheid of de zekerheid van een grote erfenis. Als dit aspect in de horoscoop van een man staat kan het betekenen dat hij valt voor dit soort vrouwen – en zelfs als hij weet dat hij gemanipuleerd wordt zal hij er vaak toch nog met open ogen intrappen, domweg omdat de seksuele drang sterker is dan het verstand.

Het Venus-Pluto-type geeft vaak vrij routinematig seksuele gevoelens af, zelfs in niet-seksuele situaties. Het individu zal dit meestal op vrij jonge leeftijd hebben geleerd. Vaak was het de enige kracht die het kind voelde dat ze hadden. Seksueel misbruik van kinderen is zeker niet ongewoon en het is uit dergelijke situaties dat het kind leert over de kracht van seks, en dat het misschien niets te maken heeft met gevoelens van liefde, maar wel met verschillen in macht, en de duistere dreiging van geheimen. Lang niet iedereen zal dit in hun jeugd hebben meegemaakt – maar het is, zoals bij alle sterke Pluto plaatsingen in de horoscoop, wel goed om er rekening mee te houden dat dit indertijd gespeeld zou kunnen hebben…

In het beste geval is het type Venus-Pluto niet bang voor wat je een werkelijk hechte relatie zou kunnen noemen. Ze kunnen meer dan de meesten het hoofd bieden aan de crises die onvermijdelijk in relaties voorkomen. In feite kunnen ze niet alleen het hoofd bieden aan emotionele stormen en dramatische uitbarstingen van emotie, maar ze zullen ze ook vaak veroorzaken. Dit kan een probleem zijn, want de Venus-Pluto-persoon kan uitputtend zijn in hun aandrang om elk ongemak in de relatie tot op de bodem uit te zoeken.

In het beste geval kunnen Venus-Pluto-relaties pijnlijk zijn, simpelweg omdat het individu aandringt op een echte relatie en weigert te doen alsof er geen problemen zijn. Deze onwankelbare moed en eerlijkheid kunnen de kunst van het relateren inderdaad op een heel ander niveau brengen. Het zijn Venus-Pluto-mensen die zichzelf en hun partners echt kunnen transformeren van kikkers in prinsen en prinsessen. Maar goed – ze kunnen van een prinses ook een furieus scheldwijf maken, en van een minzaam glimlachende prins een woedende, stampvoetende driftkikker.

Personen met sterke contacten tussen deze planeten zijn vaak meer bezig met het uiterlijk dan je op het eerste oog zou denken. Een contact tussen deze planeten wordt ook vaak gevonden bij visagisten, wier werk de transformatie van iemands uiterlijk inhoudt, of kappers, cosmetisch chirurgen en schoonheidsspecialisten, degenen die de kracht van het uiterlijk erkennen en in staat zijn anderen zich mooier en gewaardeerd te laten voelen. 

Geld is ook macht voor Venus-Pluto; het vertegenwoordigt de mogelijkheid om mooie dingen te kopen en jezelf mooi te maken, en als iemand mooi is, zal hij zeker ook gewaardeerd en geliefd zijn. Maar omgekeerd hebben ze vaak ook een talent om te leven met heel weinig geld – Pluto geeft ook het vermogen aan om te overleven in omstandigheden die voor de meesten van ons een behoorlijke uitdaging zouden zijn.

In verschillende gedaanten probeert de Venus-Pluto-persoon vaak, meestal met succes, 'genegenheid te kopen'. Onvermijdelijk voelen ze zich aangetrokken tot mensen met geld en macht. Als er ook andere aanwijzingen voor zijn kan dit een behoorlijk hebzuchtige combinatie zijn. Venus-Pluto-mensen die zelf geld hebben, zullen dat vaak als een bron van macht gebruiken. Het kan een Venus-Pluto-persoon zijn die tussenbeide komt om u geld te lenen als u blut bent, schijnbaar een genereus gebaar maar ook een goede manier om de macht over u te behouden. Omgekeerd is Venus-Pluto is zelden extravagant, want als geld macht is, is er vaak het gevoel dat het moet worden behouden en bewaard. En sommigen zullen de macht die geld over zovelen heeft verachten en er voor kiezen om met zo min mogelijk geld te leven als bewijs van autonomie. Maar er zal zelden een laissez-faire houding ten aanzien van geld en bezittingen zijn.

Zoals altijd, vooral met de moeilijke aspecten, heeft het probleem meestal te maken met ‘loslaten’. De Venus-Pluto-persoon moet erop vertrouwen dat een ander echt van hen zal houden - en niet alleen van hun schoonheid, hun sex-appeal, hun macht of hun geld. De les voor hen is vaak om te leren het risico te nemen de ander genoeg ruimte te geven om er zodoende achter te komen of ze echt om hen geven, genoeg ruimte om te ontdekken of ze blijven, zelfs als dat niet nodig is (of afgedwongen wordt).

Want de behoefte van een Venus-Pluto persoon om te manipuleren en controle te behouden over de geliefde betekent ook dat ze nooit helemaal zeker weten of de ander wel echt voor hen gekozen heeft – en die onzekerheid voedt weer het wantrouwen, en de angst dat er uiteindelijk toch een vorm van verraad zal plaatsvinden. Ze kunnen veel druk op de ander leggen omdat ze loyaliteit willen in intieme relaties.

Maar voor degenen die niet gestuurd worden door hun innerlijke demonen, die angst, wantrouwen en controle-drang hebben weten los te laten en geleerd hebben om de ander echt te vertrouwen ligt er ook veel schoonheid en vrijheid in de ervaring dat er echt van hen gehouden wordt om wie ze zijn. Niet omdat hun eisen ingewilligd worden, maar omdat de ander hun innerlijke kracht bijzonder aantrekkelijk vindt en er voor kiest om daar van te houden. Een van de dingen waarvan ze zich misschien meer bewust worden als ze liefde ervaren, is dat zelfrespect het ook gemakkelijker maakt om een gevende, liefdevolle persoon aan te trekken. Van nature zijn Venus-Pluto-personen geneigd om relaties aan te gaan die bijdragen aan transformatie en evolutie, en die intens zijn. Dat is zeker niet gemakkelijk, maar degenen die bereid zijn om eerlijk naar zichzelf te kijken, en hun eigen motieven te onderzoeken, kunnen groeien, sterker worden en uiteindelijk ook anderen helpen in hun kracht te gaan staan.

 

Diepe gevoelens van liefde. Intrigerende en intense aantrekkingskracht. Manipulatie door charme en goede manieren. De kracht van de liefde. Dwangmatige genegenheid. Relatie crisis. Transformatie en groei door intieme relaties. Magnetische persoonlijkheid. Obsessieve liefde. Jaloezie, controledrang en wraakzucht. Bang voor verraad van de geliefde. Bezitterig. Seksualiteit en misbruik. Schoonheid en kracht. Geld en macht belangrijk in intieme relaties. Een liefde die het hele leven op z’n kop zet. Een liefde die tot de ondergang leidt. Verstikkende liefde. Verdorven liefde. De geliefde beheersen. Proberen de mensen van wie je houdt te beheersen. Intense relaties. Intense artistieke betrokkenheid. Transformatie door artistieke expressie.

Situaties aantrekken die destructief kunnen zijn. Overweldigende relaties. Seksuele dwang. Sociopaat. Gebruik van seksuele aantrekkelijkheid om gunsten en macht te verwerven. Flirten met macht. Gevaarlijke flirt. Verslaafd aan de liefde. Verslaafd aan snoep. Verslaafd aan plezier. Verslaafd aan geld. Obsessie met uiterlijk. Dwangmatige manipulatie. Gepassioneerde voorkeuren en antipathieën. Artistieke passie. De kracht van de liefde. De kracht van liefde om te genezen en te transformeren. De kracht van liefde om te vernietigen en te corrumperen. Een diep begrip hebben van relaties. Een keuze moeten maken tussen het ondermijnen en transformeren van je relaties. Dat wat onder de oppervlakte van sociale interacties ligt. Alles in een relatie aankunnen. De hoogte- en dieptepunten van een relatie.

Obsessie met schoonheid. Obsessie met uiterlijk. De kracht van schoonheid. Schoonheid gebruiken om macht over anderen te behouden. Machteloos staan ​​tegenover schoonheid. Je machteloos voelen vanwege je uiterlijk. Je krachtig voelen vanwege je uiterlijk. De kracht van geld. Intense sociale interacties. Sociale manipulatie. De onderstroom van sociale uitwisselingen opvangen. Flirterige onderstromen oppikken. Charme gebruiken om aan kracht te winnen. Pijnlijke relaties. Een alles verterende relatie. Niet houden van frivole relaties of frivole sociale uitwisselingen. Niet kunnen omgaan met oppervlakkigheden. Geobsedeerd door relaties. Geobsedeerd door geld. Geobsedeerd door mode. Geobsedeerd door kunst. Verliefd worden op criminelen. Make-overs. Cosmetisch chirurgen. Het sprookje van het lelijke eendje die een zwaan bleek te zijn. Taboe liefde. Geheime liefde. Onvermogen om te ontsnappen aan het raken van de bodem in relaties. Verslavende relaties. Verslaafd aan relaties. Alle dingen die je in een relatie niet onder het tapijt kunt vegen, en hoe je daarmee omgaat. Diepe behoefte om samen te smelten met iemand. Tot de dood ons scheidt.

Catharsis, wedergeboorte of genezing door middel van kunst. Passie voor creatieve activiteiten. Kracht verwerven door aantrekkelijk te zijn. Aangetrokken tot activiteiten in de onderwereld. Aangetrokken door situaties, mensen en activiteiten die je naar de rand leiden. Betrokkenheid nodig hebben bij activiteiten die verder gaan dan 'leuk', 'oké' en 'prima'. Haat / liefde relaties. Het valse zelf loslaten door middel van relaties. Oppervlakkige aspecten van het zelf kwijt raken door middel van relaties. Verlangend naar diepte, maar er ook bang voor zijn. Krachtige, aantrekkelijke, niet te negeren aanwezigheid.

Bewustwording van subtiele aantrekkingskracht. Bewustwording van de voorkeuren en antipathieën van mensen die net onder de oppervlakte liggen en die ze niet hebben uitgesproken. De mogelijkheid om de voorkeuren en antipathieën van een ander te ontdekken en deze in uw voordeel te gebruiken. De behoefte aan een relatie die voortdurend regenereert of transformeert. Het onvermogen om stagnatie in relaties te tolereren. Veroorzaakt crisis in relaties om groei en transformatie te stimuleren. Trauma genezen door liefde. Zelfobsessie. Eigenliefde. Narcisme. De dwangmatige behoefte aan plezier. Verslaafden van alle soorten. Liefde voor intensiteit, diepte en complexiteit.

Begraven schat. Goudzoekers. Verborgen juwelen. Schattenjagers. Goudmijn. Diamantjagers. Olie mannen. Raffinaderijen. Schoonheid vinden tussen het afval, wegwerpartikelen en ruïnes. Restaurateurs. Het afval van de een is de schat van een ander.

Een liefde nodig hebben die nooit oud wordt. Blijvende liefde. Liefde die niet verwelkt bij obstakels. De noodzaak om relaties te herzien. Je uiterlijk constant veranderen. Liefde die niet groeit, sterft. Hongerig naar liefde. Een onverzadigbaar verlangen naar plezier en genegenheid. Een bodemloze put die geen enkele hoeveelheid liefde kan vullen. Een stortplaats gevuld met de karkassen van dode liefdes. Vernietig de dingen waar je van houdt. De mensen van wie je houdt door de molen halen. Klaar om alles te doen om aardig gevonden te worden. Dwangmatige behoefte om aardig gevonden te worden. Bodemloze behoefte aan goedkeuring. Bezittingen, uiterlijk, schijn en sociale aardigheden herzien. Echte liefde blootleggen. Femme fatale. Verboden fruit. Liefhebbers van mysterie. Dodelijke vrouwen. Giftige hartstocht. Moorddadige vrouwen. Ondermijnende vrouwen. Vrouwen die controle uitoefenen. Vrouwen die hun seksualiteit durven gebruiken. Godinnen van de aarde. Wellustige schoonheden. Zwarte weduwe. Manipulatieve minnaressen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Schorpioen (maar minder uitgesproken), Venus in het achtste huis

Pluto in het zevende huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Weegschaal hier niet onder valt.

 

Terug