Kruimelpad

Venus-Neptunus

Mensen met Venus-Neptunus-contacten zijn geïnspireerd door schoonheid en vrede. Gewoonlijk willen ze niets weten over lelijkheid of onenigheid. Dit geldt voor kunst, muziek en relaties. Ze zijn steevast erg romantisch en idealistisch, en verliefd op de liefde - zo erg zelfs dat het hen grote moeite kan kosten om geïnteresseerd en toegewijd te blijven aan een gewoon persoon met een alledaags huiselijk leven. 

Degenen met Venus in combinatie met Neptunus in hun geboortehoroscoop zijn over het algemeen gevoelige, creatieve en op een bepaalde manier ook wel aantrekkelijke mensen. Wat opvalt is hun onpraktische aard als het gaat om liefde, geld en persoonlijke bezittingen, zelfs als ze de rest van hun leven op een verstandiger manier benaderen. Ze geven meestal meer dan ze ontvangen in nauwe persoonlijke relaties, klaar om offers te brengen voor degene van wie ze houden, want over het algemeen zijn ze loyaal en buitengewoon goedhartig. Ze worden gemakkelijk geraakt door vriendelijkheid, muziek, poëzie, dans en bijna elke kunst die emotie oproept. Sommigen zullen misschien zeggen dat ze goedgelovig zijn in liefde, omdat ze geneigd zijn gemakkelijk te vergeven en erop vertrouwen dat anderen net zo goedhartig zijn als zij. Ze kunnen mensen aantrekken die misbruik maken van hun zachte karakter, omdat ze vaak ook wel enigszins naïef kunnen zijn.

Ze raken ook gemakkelijk gekwetst, ze zijn misschien soms wel teerhartig, en houden niet van luidruchtig en grof gedrag. Hun verbeeldingskracht en fantasiewerelden zijn rijk, en Venus-Neptunus-mensen geloven dat er iets bijzonders voor hen wacht, zelfs na teleurstellingen. Ze hebben een etherische of mysterieuze kwaliteit die subtiel verleidelijk en zeer aantrekkelijk kan zijn. Hoe liefdevol ze ook zijn, er is een universele kwaliteit aan hun liefde die hen op een bepaalde manier onbereikbaar maakt, waardoor hun minnaars zich vreemd buitengesloten kunnen voelen. Je voelt dat ze hunkeren naar iets magisch, dat ze heimwee lijken te hebben naar een bestaan buiten deze wereld: hun liefde grenst bijna aan het onpersoonlijke. Deze zeer creatieve mensen zijn nogal eens kunstenaars, of worden bemind door kunstenaars.

Misschien dat liefde blind is – maar verliefdheid is dat zeker. Nadat het sprookje van de ideale liefde gevonden te hebben in duigen valt, begint voor de Venus-Neptunus de teleurstelling en desillusie. Meestal duurt dit niet heel lang, want al gauw beginnen ze allerlei fantasieën te bedenken om de ontgoocheling te verzachten. Soms trekt de Venus-Neptunus-persoon zich op de een of andere manier terug om te lijden en zijn wonden te likken. Soms zorgen ze ervoor dat de partner dat doet. En nog veel vaker zullen een soort van schijn van relatie in stand houden terwijl ze elders romantische contacten zoeken. Men kan deze combinatie zeker associëren met geheime relaties. Ze houden namelijk meer van de sterke emoties van bewondering en idealisering van de geliefde, dan van gewoon alledaags samen de afwas doen en de rekeningen betalen.

Degenen met de gemakkelijke aspecten hebben de neiging om mensen en hun relaties meer te accepteren zoals ze zijn. Ze zijn niet minder idealistisch of romantisch dan degenen met de harde aspecten, maar er is minder behoefte aan wegkijken van het alledaagse. Degenen met de harde aspecten zijn niet zo realistisch. Hun verwachtingen zijn gewoon te hooggespannen voor een gewone sterfelijke relatie. Ze willen samen met een ander mooie muziek maken, maar vergeten dat de muziek tijdens de repetitie allesbehalve mooi kan klinken. Ze willen zo veel, dat het voor hen moeilijk wordt om iets of iemand te accepteren die niet ideaal is. Dit zijn de mensen die heilig geloven in een soul-mate, een liefde die voorbestemd is.

Soms besluit de persoon Venus-Neptunus een affaire te beginnen zonder de verplichtingen van een serieuze relatie. Soms proberen ze relatie na relatie, waarbij ze op een subtiele manier afscheid nemen wanneer de oorspronkelijke glamour en romantiek is uitgewerkt. En soms zal de Venus-Neptunus-persoon doen alsof alles in orde is.

Het type heeft een slechte reputatie als het gaat om onderscheidingsvermogen bij de keuze van partners. Financieel verlies door partnerschap is heel gebruikelijk. De combinatie staat erom bekend te geloven wat het wil geloven. De waarheid  is dat de Venus-Neptunus-persoon niet duidelijk wil zien hoe het in feite is. De illusie is aangenamer, romantischer en gewoon zoveel inspirerender. Venus-Neptunus-mensen zijn op zoek naar een mystieke ervaring in hun persoonlijke relaties, iets dat in de hemel is gemaakt. Niet verwonderlijk dus dat deze configuratie soms wordt aangetroffen bij mensen die het religieuze leven volgen, want hier kunnen echt relaties worden gelegd met hen die in de hemel wonen.

Soms kiest de Venus-Neptunus-persoon het celibaat of een platonische relatie om andere redenen dan religie. Neptunus verfijnt het Venus-principe en kan dat zo ver voeren dat het individu fysieke liefde schuwt en het als grof en smerig beschouwt. Venus-Neptunus hunkert naar een ontmoeting van zielen, maar niet noodzakelijkerwijs van lichamen. Ze kunnen er dus ook voor kiezen om puur en kuis door het leven te gaan, zodat ze hun lichaam en geest niet met zoiets laags als lichamelijke seksualiteit hoeven te bezoedelen.

Maar soms komt ook het omgekeerde voor: seks voor geld, seks na drugsgebruik, dronken seks. Maria kan ook een slet worden, iemand die alle normen en waardigheid overboord gooit en niet langer nog let op persoonlijke integriteit. Neptunus kan er voor zorgen dat alle grenzen overschreden worden en dat de val naar beneden geen bodem kent. En dan zijn er ook nog degenen die trots zijn op hun leven in de stripclubs, als prostituee of call girl. Of die de camera gebruiken om met hun lichaam en seksualiteit geld te verdienen. Handig gebruik maken van media is ook een vaardigheid die Venus-Neptunus beheerst.

Soms, na herhaalde teleurstellingen, kiest de persoon van Venus-Neptunus eerder voor relaties in fantasie dan in werkelijkheid. Voor de Venus-Neptunus-persoon is de fantasie de realiteit. Het is duidelijk dat de fantasie erg belangrijk is en het feit dat er naar een relatie wordt verlangd, is interessant en vormt een vruchtbare voedingsbodem voor de astroloog om samen met de cliënt te verkennen. Waarom is de persoon 'verliefd geworden' op deze specifieke persoon? Wat voor fantasie belichaamt hij of zij? Enzovoort. Soms zal de Venus-Neptunus-persoon weemoedig praten over een lang verloren gewaande liefde van vele jaren daarvoor. De realiteit was misschien heel anders dan de geïdealiseerde herinnering, maar dat maakt voor hen niet zo veel uit.

De typische Venus-Neptunus-persoon heeft meestal niet veel problemen om relaties aan te gaan, ook al kiezen ze er soms voor om dat niet te doen. Hun romantiek, hunkering naar genegenheid en openheid voor liefde, maakt hen zeer goedgelovig en gemakkelijk te verleiden. Evenzo heeft het type een bovengemiddelde aanleg om in de liefde en genegenheid van anderen te infiltreren, zodat ze ook zeer begaafd zijn in de rol van verleider. Ze kunnen suggereren dat er zich een geweldige romantische affaire kan gaan ontspinnen als men met hen een relatie zou aangaan; een verleiding waar niet iedereen tegen bestand is.

Wanneer de persoon Venus-Neptunus daadwerkelijk een relatie heeft, zal hij vaak het object van zijn genegenheid idealiseren (ongetwijfeld om zichzelf te beschermen tegen de pijn van de ontgoocheling die zou volgen als de realiteit van de persoon zou worden ontdekt), zelfs als anderen die persoon niet waardig achten voor dat soort toewijding en bewondering.

Het grootste probleem voor dit type is ongetwijfeld een relatie op basis van gelijkheid tot stand te brengen. Heel vaak zal Venus-Neptunus zich wijden aan iemand die ze onbewust beschouwen als ‘hoger’ of ‘lager’ dan ze zijn; een god om aanbeden te worden of een slachtoffer om gered te worden. Misschien zal het iemand zijn die ze op de een of andere manier denken te kunnen redden van ziekte, armoede of criminaliteit. Misschien zien ze de ander als een slachtoffer van onrechtvaardige omstandigheden. De Venus-Neptunus-persoon zal zichzelf vaak zien als de enige die zich echt in de ander kan inleven – die hem begrijpt en ook gaat redden. En misschien is dit ook wel zo. Venus-Neptunus-individuen zijn ongetwijfeld in staat tot de meest altruïstische en onzelfzuchtige vormen van liefde. Tranen en liefde, liefde en opoffering gaan vaak samen met Venus-Neptunus, en omgekeerd hebben deze mensen weinig of geen moeite om de liefde en toewijding van anderen op te wekken. Soms nemen ze zelf de rol van ‘slachtoffer’ op zich om een ​​relatie gaande te houden of in de eerste plaats mogelijk te maken.

Bedrog in de liefde is mogelijk, maar zelfbedrog is nog waarschijnlijker. In liefde zien ze wat ze willen zien, in plaats van wat er is. Gevoelens van gebruikt of bedrogen worden kunnen bij deze mensen meer opkomen dan bij de meesten. Als er echter een duidelijk patroon in hun liefdesleven bestaat dat inhoudt dat ze in de steek gelaten, bedrogen of gebruikt worden, zal het vooral de moeite waard zijn om te onderzoeken of zelfbedrog aan het werk was.

De mogelijkheid om vast te houden aan romantische wanen is bij deze positie erg groot. Sommigen met deze aspecten houden zich bijvoorbeeld vast aan het romantische idee dat iemand van ze houdt, terwijl die persoon in werkelijkheid de genegenheid niet beantwoordt. Of misschien klampen ze zich vast aan een romance waarbij alle hoop eigenlijk al verloren is. Een andere mogelijkheid is om hun liefde te wijden aan iemand die onbereikbaar is of niet in staat is zich te binden. Nog een ander Venus-Neptunus-scenario is het liefhebben van iemand die hen slecht behandelt, terwijl ze zich vastklampen aan een geïdealiseerd beeld van de partner.  Ongeacht het scenario is er een neiging om de werkelijkheid niet echt onder ogen te willen zien. De verwachting hier is dat het liefhebben van iemand zelfopoffering vereist. Venus-Neptunus-mensen voelen zich aangetrokken tot slachtoffer / verlosser-relaties, en ze kunnen zowel de rol van slachtoffer als redder spelen.  Afhankelijkheid van een partner kan worden verward met liefde. In een poging onvoorwaardelijk lief te hebben, kunnen ze te snel hun eigen behoeften opofferen en zich uiteindelijk gebruikt voelen.

Soms wordt het type verliefd op iemand die onbereikbaar is – dat is zelfs deel van de reden waarom ze er als een blok voor vallen. De fan die helemaal idolaat is van een popster, degene die alle berichten over “bekend persoon” probeert te volgen, iemand die alle films vijftien keer kijkt waarin X of Y speelt – het zijn allemaal dromen die lijken op verliefdheid, maar niet de last van wederkerigheid hebben. De geïdealiseerde persoon praat niet terug.

Het probleem met het hebben van een relatie met een Venus-Neptunus-persoon kan zijn dat je het gevoel krijgt dat je partner van je houdt, niet zozeer om het individu dat je bent, maar omdat ze een beeld koesteren waar je vaag op lijkt. Vaak is er het knagende gevoel dat een ander model het net zo goed zou doen.

Evenzo zal de Venus-Neptunus-persoon vaak proberen anderen aan te trekken door een bepaald beeld te belichamen, ten koste van de persoon die hij of zij werkelijk is. Mensen met deze contacten worden vaak verliefd op mensen die het beeld van de prins, prinses of zeemeermin belichamen, of zijzelf kunnen anderen aantrekken door op deze luchtspiegelingen te lijken. Door aangrijpend, weemoedig, ongrijpbaar en aanlokkelijk te zijn, verleiden en fascineren ze op subtiele wijze.

Hoewel een ideale persoonlijke liefde misschien moeilijk te bereiken is, komt een allesomvattende, meedogende en zorgzame liefde voor de hele mensheid meestal gemakkelijk voor het Venus-Neptunus-type. Dat is zowel het goede nieuws als het slechte nieuws.. Ze hebben de zeldzame gave om van iedereen te kunnen houden, terwijl ze vaak persoonlijke liefde vinden bij één persoon die bijzonder ongrijpbaar is. Naarmate het individu meer in staat wordt zichzelf te accepteren en te waarderen zoals ze werkelijk zijn, worden ze gewoonlijk beter in staat om de totaliteit van iemand anders te accepteren en zo wordt de mogelijkheid voor de ideale relatie geboren. In plaats van het ideaal in anderen te zoeken, moeten ze het in zichzelf vinden. De gevoelens van universele liefde, mededogen en begrip voor anderen kunnen worden gekanaliseerd in alle beroepen die echt altruïsme en persoonlijke opoffering vereisen. Soms neemt dit de vorm aan van werken in een soort zorgberoep. Soms offert het individu persoonlijke liefde op om hun kunst na te streven.

Dit is vaak een uiterst creatieve combinatie en kan worden geassocieerd met alle vormen van artistieke activiteit, vooral muziek. Werken in de beautybranche of in de media behoort ook tot de mogelijkheden. Venus-Neptunus-mensen worden niet alleen geïnspireerd door liefde, maar ook door schoonheid. Soms kan het type anderen inspireren door hun creativiteit; muzikaal talent of waardering is bij deze contacten bijna altijd aanwezig.

Misschien heeft iedereen tot op zekere hoogte een geïdealiseerde notie van schoonheid en een romantisch idee van liefde. De media proberen ons te doen geloven dat er zoiets bestaat als een ideaal lichaam, gezicht of uiterlijk, vooral met betrekking tot vrouwen, maar steeds meer ook wat betreft mannen. In werkelijkheid lijken maar weinig mensen op het mediabeeld en zouden ze ongetwijfeld synthetisch en kunstmatig lijken als ze dat wel zouden doen. Maar mensen lijken een schoonheidsideaal nodig te hebben, een soort verlangen naar perfectie, iets waarnaar ze kunnen streven. Evenzo versterken werken van fictie, televisiedrama’s en vele romantische films het idee dat een jongen een meisje ontmoet en dat ze daarna nog lang en gelukkig leven in een buitenwijk met een tuin, een auto en een interessante baan. Zoals we weten is dat vaak niet zo, maar toch zijn er legio mensen die vaag het gevoel hebben dat ze mislukt zijn omdat het hen niet is gelukt om dit collectieve droombeeld te realiseren. Toch lijkt er behoefte te zijn aan de fantasie. Net zoals een sprookje een kind onbewust helpt zijn leven te begrijpen, zo zorgt deze fantasie ervoor dat we een idee hebben waar we naar zouden moeten streven, zelfs als het ons in werkelijkheid tamelijk ongelukkig zou kunnen maken.

Misschien is het de rol en het doel van de Venus-Neptunus-persoon om het idee van romantische liefde of ideale schoonheid te belichamen, of enige andere Venus-Neptunus-beelden voor ons allemaal. Want zij fungeren beslist als de mensen waarop we deze beelden in de eerste plaats projecteren. Daarom zijn deze aspecten vaak ook sterk vertegenwoordigd in de horoscopen van mensen die op enig moment in hun leven een bepaald collectief ideaal lijken te belichamen: televisie- en filmsterren, succesvolle vloggers op YouTube, mensen met tienduizenden volgers op Instagram.

Venus regeert zowel over geld als over sociale relaties, en een persoon met harde Venus-Neptunus-aspecten kan gemakkelijk geld verliezen door de neiging om problemen te verdoezelen. Net zoals ze in persoonlijke relaties de neiging hebben om waarschuwingssignalen te negeren, kunnen ze geld door hun vingers laten glippen omdat ze nalaten een administratie bij te houden of hun bezittingen te registreren. Ze kunnen problemen hebben vanwege een te optimistische houding, omdat ze er van uit gaan dat er als vanzelf wel weer geld zal komen. Ook bestaat de kans dat ze geld lenen aan mensen die nooit terugbetalen, en ze zijn dan niet assertief genoeg om het op te eisen – of ze hebben geen bewijs in hun administratie. Ook is de kans groot dat ze in onrealistische projecten geld steken die op papier er heel veelbelovend uit zien, maar in werkelijkheid op drijfzand gebouwd zijn.

 

Romantische sprookjesachtige liefde. Liefde voor dromen. Gevoelig. Creatief. Goedhartig. Houden van kunst of zijn zelf kunstenaar. Muziek ontroert. Idealisering van de liefde. Geheime liefdes. Schandalen door clandestiene relaties. Geïdealiseerde schoonheid. Liefde als product dat goed verkoopt. Verleiding. Redden, of aanbidden, van de geliefde. Een fantasie creëren rond degene van wie je houdt. Houden van fantasieën. Waanvoorstellingen over de liefde. Chaotische liefde. Chaotische kunst. Chaos aantrekken. Verliefd worden op een visionair.  Hemelse muziek. Hemelse liefde. Geestelijke liefde. Spirituele muziek. Spirituele kunst. Romantische films. Verwarrende sociale interacties. Een dwaas door de liefde. Onrealistische verwachtingen in relaties. Idealistische opvattingen over liefde en relaties. Het voorwerp van genegenheid idealiseren. Verfijnde liefde voor de natuur. Gevoelige romantische gevoeligheid. Kunstenaars, muzikanten, dichters, romantici en dromers. Bohemians en hippies. Jazzmuzikanten. Vrije vorm muziek en poëzie. Verlangen naar Utopia. Een martelaar in relaties. Een martelaar voor kunst. Kunst en fantasie versmelten. Fantasie kunst.

Vervagende geslachtslijnen. Non binaire identiteit; niet perse man of vrouw. Vervagende artistieke genres. Onvermogen om slechts één persoon lief te hebben. Passieve ontvankelijkheid. Passieve aantrekkingskracht. Passieve spiritualiteit. Aangetrokken tot spirituele ervaringen. Aangetrokken tot transcendentale ervaringen. Aangetrokken tot escapistische ervaringen. Onzelfzuchtigheid waarderen. Visionaire idealen waarderen. Mensen die artistieke grenzen overstijgen. Mensen die visionair zijn. Aangetrokken tot paranormale mensen en ervaringen. Aangetrokken tot mensen die onbetrouwbare, ongrijpbare escapisten zijn. Aangetrokken tot mensen, situaties en ervaringen die niet echt zijn. Mystieke eenheid wensen. Onrealistische liefde verlangen. Een onwerkelijke realiteit voorstellen. Verfijnde smaak. Gevoelige artistieke gevoeligheden. Vage ideeën over liefde. Vage ideeën over wat je echt wilt. Zwevend van ding tot ding. Paranormaal willen zijn. Een medium willen zijn. Aangetrokken worden tot droomachtige ervaringen.

Kunst geïnspireerd door dromen. Creativiteit geïnspireerd door een hogere werkelijkheid. Aangetrokken tot helderziendheid en paranormale ervaringen. Ongrijpbare liefde. Het uiteenvallen van een belangrijke intieme relatie. Geen grenzen in de liefde. Geen grenzen in genegenheid. Geen grenzen in kunst. Geen grenzen aan sensuele ervaringen. De sensuele wereld en de spirituele wereld versmelten. Aangetrokken tot muzikanten, kunstenaars en dichters. Aangetrokken tot de underdog. Moeilijkheden om te onderscheiden waar de ene persoon eindigt en de andere begint in een relatie. Borderline.

De ziel van de liefde. Ziele maatje. Liefde die realiteit en tijd overstijgt. Onpraktische romances en relaties. Aangetrokken worden tot een onbereikbare geliefde. Universele liefde. Universeel mededogen. Medelevende liefde. Medelevende waarden. Spirituele waarden. Geld glipt door je vingers. Zachte liefde. Liefde is opoffering. Ontbinding van persoonlijk verlangen. Onvermogen om het object van genegenheid duidelijk te zien. Liefde voor het abstracte. Liefde die geen grenzen kent. De dingen die je wilt, ontgaan je. Je weet nooit helemaal zeker wat je wilt. Mededogen en medelijden vermengd met liefde. Medelijden hebben met degene van wie je houdt. Onvolmaakte liefde. Liefhebben van mensen met een handicap of gebrek. 

Aangetrokken tot drugscultuur. Aangetrokken tot ervaringen die ontsnapping bieden. Ontsnappen door muziek. Ontsnappen door middel van drugs en alcohol. Te gevoelig voor het dagelijks leven. Een hogere liefde. Persoonlijke liefde en transcendente liefde gecombineerd. Liefde op een hoger plan. Slordige liefdesaffaires.  Romantische schoonheid. Poëtische schoonheid. Geloof in en streven naar onvoorwaardelijke liefde.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Vissen (maar minder uitgesproken), Venus in het twaalfde huis

Neptunus in het zevende huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Stier of Weegschaal hier niet onder valt.

 

Terug