Kruimelpad

Venus-Uranus

De Venus-Uranus-persoon waardeert vrijheid, gelijkheid en vriendschap in de liefde. Ze hebben altijd een zekere mate van ruimte nodig, want relaties waar alles altijd samen wordt gedaan liggen hen niet. Maar dat houdt wel het gevaar in dat beide partners hun eigen interesses en doelen volgen, dat ze steeds verder uit elkaar groeien, tot de tijd komt dat er echt helemaal geen relatie is. Ze doen er goed aan om bewust ook aandacht te schenken aan intimiteit en nabijheid, want het leren integreren van de behoefte aan liefde en relatie enerzijds en de behoefte aan ruimte, vrijheid en onafhankelijkheid anderzijds is bij dit aspect nooit vanzelfsprekend.

Wat het feitelijke aspect ook is, ze zijn vaak levendig en mensen worden gemakkelijk tot hen aangetrokken door hun vriendschappelijke manier van doen en hun brede humanitaire belangstelling. Deze persoon kan met iedereen vrienden maken, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Hoe meer ze verschillen, des te opwindender is hun gezelschap. Hoewel vriendelijk en meestal best bereid om vrienden te maken met mensen uit alle lagen van de bevolking, is er een onpersoonlijke en vrijblijvende manier die onmiskenbaar is. Ze kunnen tegelijkertijd heel hartelijk en vriendelijk zijn en toch de nodige afstand bewaren.

Door hun vrijheidslievende overtuigingen passen ze zich niet automatisch aan aan de verwachtingen van anderen. Met andere woorden, hoewel ze gemakkelijk veel verschillende mensen in hun leven opnemen, houden ze stevig vast aan hun eigen manier van leven. Sommigen zijn bang voor een compromis en zien het als een verlies van zichzelf of een verlies van individualiteit. Het dilemma is: als ze te veel ruimte krijgen, voelen ze zich onbemind, maar als ze de liefde krijgen waarnaar ze lijken te verlangen, kunnen ze zich erdoor gesmoord voelen.

In relaties is er een enorme behoefte aan ruimte en vrijheid, en dit type zal wellicht meer dan enig ander het idee van ‘open’ relaties bepleiten. Evenmin zullen ze waarschijnlijk beledigd worden door relaties van hetzelfde geslacht of relaties die om een ​​andere reden gewoonlijk als onconventioneel of ‘anders’ worden beschouwd. Ze houden niet van huwelijksregels of bindende contracten, en geven er de voorkeur aan te weten dat beide partijen een relatie hebben omdat ze dat willen. En hoe dan ook, de Venus-Uranus-persoon geeft er de voorkeur aan zijn opties open te houden.

Gewoonlijk kiest het Venus-Uranus-type relaties met mensen met wie ze niet 24/7 hoeven samen te zijn. Naast het verlangen naar vrijheid is er ook een sterke behoefte aan opwinding. Om een ​​Venus-Uranus-persoon geïnteresseerd te houden in de relatie, en meer specifiek voor jou, moet je vol verrassingen zitten. Het is beter om niet overdreven voorspelbaar te zijn. De Venus-Uranus-persoon zelf kan ook vol verrassingen zitten of schokkende dingen doen. Het type zal bijna altijd betrokken raken bij scenario's waarin de grote strijd draait om de kwestie van persoonlijke ruimte. Er mag niet van worden uitgegaan dat de Venus-Uranus-persoon ook degene is die altijd de rol op zich neemt om op die ruimte op te eisen. Vanwege het mechanisme van ‘projectie’ kan het beide kanten op – en is de partner degene die het Uranus gedeelte belichaamt.

Vooral mannen zijn geneigd om hun Venus-Uranus-aspecten op vrouwen projecteren, waarbij ze vallen voor vrouwen die op de een of andere manier niet voor hen beschikbaar zijn, misschien vanwege een emotionele verstrikking elders of een onwil om hun vrijheid op te geven. Ook kan het zijn dat ze verliefd worden op vrouwen die hun vrienden typeren als “gek, raar en bizar” en dat ze heel andere dingen meemaken dan huisje, boompje, beestje. Degenen met nauwe contacten tussen deze planeten zullen bijna altijd verwikkeld raken in relaties die anderen waarschijnlijk zeer onconventioneel en nogal onbegrijpelijk zullen vinden.

Voor vrouwen betekent dit aspect dat ze zich aantrekkelijk voelen als ze Uranus kwaliteiten laten zien, d.w.z. als ze sterk, onafhankelijk, slim en vrijheidslievend zijn. Omdat dit nogal tegen het traditionele rollenpatroon ingaat kunnen ze ook een aantal gedenkwaardige aanvaringen hebben met mannen die automatisch veronderstellen dat vrouwen altijd lief, meegaand en afhankelijk zijn – en aan wie je een beetje moet uitleggen hoe de dingen eigenlijk werken. Ook is de kans groter dat ze met name mannen daten die eigenlijk nog niet bereid zijn om een langdurige relatie aan te gaan, maar alle mogelijkheden om een nog leuker iemand tegen te komen niet willen opgeven.

Vooral degenen met harde aspecten kunnen samenwerking, compromis en elkaar tegemoet komen moeilijk vinden. Zoals altijd roept verandering weerstand op, en Venus-Uranus-mensen kunnen erg koppig en eigenwijs zijn en eisen dat het de partner is die moet gaan inschikken, soms behoorlijk drastisch. De meeste mensen passen zich enigszins aan om een ​​zekere mate van populariteit en goodwill te behouden. Het Venus-Uranus-type ziet dit als nep en rebelleert tegen het spelen van dit soort spelletjes. Voor hen is eerlijk en authentiek zijn belangrijker dan je aanpassen aan anderen. Tegelijkertijd vinden ze het vaak niet nodig om hun redenen of motieven te bespreken, uit angst dat ze daarmee de ander munitie geven om iets aan hen te veranderen.

Zoals met alle Uranus-contacten, kan het Venus-Uranus-individu nogal egocentrisch en eigenzinnig zijn. Soms moeten ze eigenzinnig zijn vanwege de weerstand die ze ervaren door hun partnerkeuze, of hun keuze van kleding of uiterlijk in het algemeen, wat dat betreft. De keuze van een partner is vaak een daad van rebellie voor het Venus-Uranus-type. Als de kans groot is dat dat anderen zal choqueren is dat alleen maar meer reden om het toch te doen. Relaties kunnen net zo plotseling beginnen als eindigen – liefde op het eerste gezicht heeft hier een tegenhanger in er helemaal mee stoppen na één grote ruzie.

De eerlijkheid, opwinding en het onconventionele dat dit type uitstraalt, zorgt voor populariteit; Venus-Uranus trekt mensen aan door anders te zijn, en het baart hen geen zorgen dat ze vaak juist populair worden bij degenen die zelf ook alternatief zijn. De kudde wilden ze toch al nooit volgen. Vaak kan men zien dat met name bij de harde aspecten tussen Venus en Uranus de persoon in opstand komt tegen de alledaagse sociale zeden, tegen wat als normaal wordt beschouwd. Het kan ze ook niet schelen dat ze soms basale sociale vaardigheden lijken te missen en ze zijn eerder trots op hun gebrek aan manieren, beleefdheid of gebrek aan aandacht voor de gevoelens van anderen.

Uranus is altijd een voorloper op het gebied van verandering, en in combinatie met Venus wordt de verandering gekanaliseerd via de liefde en alle manieren om met anderen om te gaan. Als er geen Venus-Uranus mensen zouden zijn zou de emancipatie van de LGTBQ+ (Lesbian, gay, transgender, bi-sexual, queer) gemeenschap ook niet mogelijk zijn geweest. Bevrijding gaat niet zonder ook soms schokkend te zijn, en traditioneler ingestelde mensen voor het hoofd te stoten. Maar  ook de mensen die ongekend fel zijn over het bestaan van homoseksualiteit en dat te vuur en te zwaard willen bestrijden hebben soms dit aspect. Controverse en ideologische verschillen (in dit geval over intieme relaties) uitvergroten horen echt bij Uranus.

Maar we zouden gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen dat Venus-Uranus mensen ook erg gevoelig kunnen zijn, dat ze vaak al vroeg ervaren hebben dat iemand die voor hen belangrijk was er plotseling niet meer was (of hen afwees), en dat ze toch ook de vage verwachting hebben dat de genegenheid die ze nu ervaren elk moment abrupt ten einde kan komen. Misschien omdat de partner een relatie met iemand anders aangaat. Des te meer een reden om niet volledig toegewijd te zijn aan die ene.

Niet ongebruikelijk dus dat Venus-Uranus zo koud en schijnbaar onverschillig doet over het vooruitzicht dat de partner vertrekt, dat ze juist daardoor uitlokken wat ze eigenlijk vrezen. De boodschap die de persoon afgeeft is: `` Zeker, prima, geweldig, ik hoop dat je een geweldige tijd zult hebben met die ander. '' Door zich zo onafhankelijk en zo afstandelijk te gedragen, voelt de geliefde dat er geen reden is om te blijven hangen, want ze zijn toch niet nodig.

De behoefte aan sociale, emotionele en seksuele opwinding kan er toe leiden dat ze op zoek gaan naar onconventionele manieren van liefhebben. Ze houden van experimenteren. Het kan zijn door driehoeksverhoudingen, of drank en drugs, bdsm, leer en latex, of vormen van seks waarvan de gemiddelde burger nog nooit gehoord heeft. Dit zal nog veel sterker zijn als ook Mars of Pluto aan deze combinatie meedoen – maar er is op z’n minst een grote tolerantie voor de vele vormen van relateren die mensen eigen is.

Soms zie je ook dat het eigene en bijzondere waar deze combinatie om bekend staat terug komt in een unieke manier van kleden, een persoonlijke stijl die hoogst origineel en individualistisch is. Al komt het minstens net zo vaak voor dat dit met name voor de partner geldt. Soms wordt Uranus geprojecteerd, en de partners waartoe deze mensen worden aangetrokken, vertonen eigenschappen van onafhankelijkheid, originaliteit, inconsistentie en een grote liefde voor vrijheid. Op artistiek en creatief gebied zal originaliteit waarschijnlijk ook een opvallend kenmerk zijn. Dit is degene die zal afwijken van de klassieke stijlen die van hen verwacht mogen worden vanuit opvoeding, opleiding of achtergrond.

 

Spanning tussen vrijheid en verbondenheid. Liever vriendschap dan traditioneel trouwen. Kunnen met veel verschillende mensen vriendelijk omgaan. Waarderen verschillen. Geen liefhebber van compromis. Wil liever dat de partner zich aanpast. Onconventionele relaties. Vrije liefde. Het waarderen van ruimte in relaties. Eerlijkheid in gevoelens. Ongewoon uiterlijk. Magnetische aantrekkingskracht. Experimenteel. Onregelmatige of onvoorspelbare uitingen van genegenheid. Inconsistente voorkeuren en antipathieën. Aangetrokken door het bizarre. Vreemde voorkeuren in de liefde. Aangetrokken tot ongewone mensen en dingen. Aangetrokken tot ongebruikelijke romances. Afstand nodig hebben in een relatie. Behoud van persoonlijke vrijheid binnen een relatie. Koel of koud tegenover de geliefde. Liefde voor wetenschap en technologie. De slimme vrouw die van techniek en wiskunde houdt. Innovatieve kunstenaars. Van je computer houden. Een originele kijk op liefde. Een originele kijk op schoonheid. Ongebruikelijke, vooruitstrevende ideeën hebben over wat het betekent om mooi of aantrekkelijk te zijn.

De conventies van romantiek en relatie negeren. Ongewone partnerschappen. Abrupt begin of einde van relaties. Houdt plotseling van iets heel anders.  Problemen met vrienden zijn versus geliefden zijn. Onvermogen om de warmte te verzamelen om hechte, intieme relaties te creëren. Afstandelijk verliefd. Ongeïnteresseerd in relaties. Vooruitstrevende ideeën over het huwelijk. Vooruitstrevende ideeën over relaties. Extreme relaties. Extreme voorkeuren. Relaties aan de rand van de normale samenleving. Een artistiek genie. De schoonheid van wetenschap. Chagrijnig en nukkig in relaties. Een extreem standpunt hebben over hoe relaties zouden moeten zijn. Onvermogen om langdurige genegenheid voor iemand te behouden. Onvermogen om een ​​langdurige toewijding aan iemand vast te houden. Opwindende relaties. Opwinding nodig hebben om zich tot iemand aangetrokken te voelen. Constante opwinding nodig hebben om in iemand geïnteresseerd te blijven.

Zich aangetrokken voelen tot rebellen. Een rebel willen zijn. Je opgewonden voelen door opstandige activiteiten. Onafhankelijkheid binnen een relatie moeten behouden. Leren dat alles wat je dacht te weten over relaties onjuist is. Een baanbreker zijn als het gaat om hoe relaties kunnen worden geleefd en wie een relatie kan hebben met wie. Attracties, relaties, romances en huwelijken die in strijd zijn met conventies. Aangetrokken worden tot mensen die niet beschikbaar zijn (dit kan ook voor Venus / Neptunus zijn). Aangetrokken worden tot mensen die niet vast willen zitten.

Aangetrokken tot intellectuelen. Aangetrokken tot genieën. Aangetrokken tot mensen die koel en afstandelijk in de liefde zijn. Aangetrokken tot revolutionairen. Een revolutionair willen zijn. Je opgewonden voelen door het idee van in opstand komen. Het homohuwelijk. Vreemde keuzes maken in liefde. Omgaan met filosofen, intellectuelen en progressieven. Schokkende relaties. Schokkende verlangens. Groepsliefde. Orgiën met meerdere partners. Open huwelijken. Vrouwenruil. Liefde voor technologie. Liefde voor het bizarre en ongewone. Graag schokkend zijn. Graag als een weirdo worden beschouwd. Zich aangetrokken voelen tot weirdo's. Graag socialiseren met buitenbeentjes, punks en iedereen die zich aan de rand van de samenleving bevindt. Een liefde voor astrologie. Verliefd worden op een astroloog. Verliefd worden op iemand die ‘anders’ is.

Progressieve muziek. Bizarre muziek. Baanbrekende kunst en muziek. Muziekgenres, instrumenten of vocale stijlen creëren die nog nooit eerder zijn gedaan. Schokkerige, stop / start bewegingen. Schoonheid mengen met het bizarre. Het bizarre mooi maken. Geld verdienen met vreemde bezigheden. Kunst en wetenschap mengen. De wetenschap van schoonheid. Schoonheidstechnologie. Kledingtechnologieën. Avant-garde modeontwerpers. Avant-garde muzikanten en artiesten.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Waterman (maar minder uitgesproken), en in mindere mate, Venus in het elfde huis

Uranus in het zevende huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Weegschaal of Stier hier niet onder valt.

 

Terug