Kruimelpad

Venus-Saturnus

Venus-Saturnus-mensen kunnen erg langzaam en voorzichtig zijn om zich open te stellen voor anderen. Saturnus wordt geassocieerd met het verstrijken van de tijd en de wijsheid / ervaring die in de loop van de tijd wordt opgedaan. Venus-Saturnus-mensen houden er vaak van om langzaam relaties op te bouwen. Hier is eigenlijk niets mis mee, maar het kan belangrijk zijn voor een persoon met deze aanleg om te accepteren dat dit de manier is waarop ze zijn en niet proberen zichzelf te dwingen eerder open te staan.

Saturnus staat er altijd op dat we op de moeilijke manier leren en degenen met Venus-Saturnus-aspecten leren, als ze de tijd hebben, vaak veel over relaties op de diepere niveaus. Mensen met deze contacten doen het beter nadat de aanvankelijke aantrekkingskracht en illusies van de verliefdheid zijn uitgewerkt, want ze zijn realistisch en begrijpen dat er werk nodig is om een ​​relatie gedurende een lange periode te cultiveren en te onderhouden. Dit zijn de mensen die goed in staat zijn om de moeilijkheden die na verloop van tijd altijd wel in een relatie gaan spelen het hoofd te bieden, omdat ze begrijpen dat een relatie soms ook vereist dat je samen er aan werkt om verder te komen. Relaties kunnen na verloop van tijd ook sterker worden als beiden bereid zijn om te groeien.

Er is gewoonlijk een geschiedenis van een jeugd waarin er in het algemeen weinig genegenheid was van vader, moeder of beiden. Heel vaak zal de vader worden gezien als iemand die zichzelf niet waardeerde, niet geliefd was of geen genegenheid ontving. Bij doorvragen zullen veel Venus-Saturnus-mensen zeggen dat ze zich niet herinneren ooit op de knie van hun vader te hebben gezeten, laat staan ​​dat ze ooit knuffels van hem hadden gekregen. De moederfiguur was misschien liefdevol en aanhankelijk, maar er waren meestal voorwaarden aan verbonden, samen met controle en discipline. Niet verwonderlijk dus dat mensen (vooral met harde contacten en soms de conjunctie) zich erg onwennig voelen in het geven en vooral ontvangen van liefde en genegenheid van anderen. Desalniettemin wordt er vaak naar omhelzingen, kussen en fysieke uitingen van genegenheid verlangd, maar is het zelf tonen van genegenheid ingewikkeld voor mensen met deze combinatie. Vooral in de jeugd kunnen deze mensen zich in sommige sociale situaties ongemakkelijk voelen, onzeker over hoe ze hun genegenheid moeten uiten en bang voor afwijzing. Problematische Saturnus-posities worden echter vaak beter met leeftijd, ervaring en oefening. Ze kunnen het wel leren, maar dat het gemakkelijk gaat is vaak pas op latere leeftijd. Er is zeker een neiging om het hele onderwerp maar te vermijden of het belang ervan te ontkennen.

Er is vaak een ietwat afstandelijke manier van doen, en veel mensen met dit aspect (vooral mannen) kunnen op sociaal niveau sceptisch, zakelijk en zelfs oppervlakkig overkomen. Maar wie dierbaren op een armlengte afstand houdt en net doet alsof het alleen maar goed gaat, moedigt intimiteit natuurlijk niet aan. Ze zijn meesters in het beschermen van hun gevoelens en doen er alles aan om te vermijden dat ze anderen op de hoogte stellen van hun kwetsbaarheden. Dit soort afweermechanisme verhindert natuurlijk dat ze geluk vinden in de liefde. Het is zo moeilijk voor hen om hun verdediging neer te halen. Ze moeten echt weten waar ze aan toe zijn voordat ze zich op zijn minst enigszins veilig kunnen voelen. Negatieve verwachtingen in de liefde moeten onder ogen worden gezien en aangepakt, want daar niet naar willen kijken zal die verwachtingen ook omzetten in ervaringen van afwijzing en teleurstelling.

Hoewel dit aspect in de klassieke astrologie wordt geassocieerd met een uitgesteld huwelijk of eenzaamheid, zie ik het veel vaker in de horoscopen van mensen die zich door dik en dun aan de relatie houden. Vaak voelen ze zich soms toch eenzaam, ook al hebben ze een partner. Het kan zijn dat ze een veeleisende partner hebben en daardoor het gevoel niet helemaal goed genoeg te zijn. Er is angst geassocieerd met liefde, en veel mensen met deze positie worstelen met een gebrek aan vertrouwen. Een van hun grootste angsten is afwijzing. Een andere reden waarom ze misschien trouw blijven aan een moeilijk huwelijk, is de angst om het gezin in de steek te laten en dat wat hij of zij voelt, een klap voor de reputatie zou zijn. Soms houden materiële zorgen verband met relaties. Sommigen houden vast aan relaties omdat ze hen een gevoel van materiële zekerheid geven. Zelfopoffering is buitengewoon gebruikelijk bij deze positie. Hoewel ze echter meer dan wat dan ook hunkeren om onvoorwaardelijk bemind te worden, weerhoudt hun overtuiging dat ze dat soort liefde niet zullen krijgen, hen ervan om het echt te proberen te vinden. Met Saturnus is er een gelijktijdige faalangst en angst voor succes die mensen ervan weerhoudt zich vrij of dapper genoeg te voelen om te doen wat ze echt willen.

Als een Venus-Saturnus-persoon in het verleden teleurstelling heeft meegemaakt  bouwen ze een barrière rond hun hart. Dit is bedoeld als bescherming, en het kan dat werk doen - maar soms te goed. Als het hart zwaar bewaakt wordt en we niet weten hoe we ons ervan moeten ontdoen, of als we niet eens beseffen hoezeer we voortdurend waakzaam zijn, is het moeilijker om contact te maken met anderen en kan isolatie het gevolg zijn. Venus-Saturnus-mensen moeten mogelijk actief er aan werken om dit probleem op te lossen door hier uitgebreid met vriendinnen over te praten, over overwegen hiervoor in therapie te gaan. 

Om de een of andere reden lijkt het erop dat degenen met Venus-Saturnus-contacten met het gevoel onbemind te zijn de wereld in komen. Voor velen duurt het jaren voordat het kwartje valt dat het in feite om zelfwaardering gaat. Voordat dat besef dringt, hebben Venus-Saturnus-mensen de neiging om te geloven, hoewel niet altijd bewust, dat het anderen zijn die niets om hen geven, dat anderen niet van hen houden. Saturnus zal altijd de ontwikkeling vertragen van welk planetair principe het ook aanraakt, en voor Venus-Saturnus-typen kost het de persoon tijd om lessen te leren over geven en ontvangen - en vooral over vrijblijvend, spontaan en met een licht gemoed geven en ontvangen.

Het lijkt alsof ze bijna afwijzing verwachten en erg gevoelig zijn voor, ja luisteren naar, aanwijzingen die zouden kunnen aankondigen dat de liefde van de ander is afgenomen. En de constante vraag naar bewijs van genegenheid of de eis dat de andere persoon voortdurend zijn gevoelens definieert, legt vaak een aanzienlijke druk op de relatie, net als het voortdurende zeggen van ‘het spijt me’, wat vaak heel erg een Venus-Saturnus-uitdrukking is.

Venus-Saturnus-mensen kunnen nogal streng zijn in het aangaan of verbreken van relaties, vooral als de relatie zich in een vroege fase bevindt en de gehechtheid (nog) niet al te diep is. "Als het geen vreugde opwekt, gooi het dan weg." is een goed advies voor oude sokken en stoelen die op zolder staan, maar mogelijk te rigoureus voor relaties die nog kunnen groeien. Soms is dit een verantwoorde keuze. Andere keren is het de Venus-Saturnus-persoon die zichzelf beschermt tegen pijn, omdat ze al verwachten dat ze dat zullen gaan ervaren. Een Venus-Saturnus-persoon moet misschien bij zichzelf te rade gaan over de vraag of zijn hart open of gesloten is wanneer hij beslissingen neemt.

In relaties merken Venus-Saturnus-mannen vaak dat ze een relatie zijn aan gegaan met een vrouw die het moeilijk vindt om haar genegenheid kenbaar te maken, of die veeleisend is,  terwijl Venus-Saturnus-vrouwen het moeilijk vinden om genegenheid en warmte te geven en ontvangen, of blijkt dat ze voor mannen gekozen hebben die niet bijzonder hartelijk zijn. Het kan ook zijn dat ze verliefd worden op mannen die in feite onbereikbaar zijn – een echo van de relatie die ze indertijd met hun vader hadden. Een belangrijk punt is veiligheid – het kan heel lang duren voordat dat werkelijk gevoeld wordt en het niet langer een risico lijkt te zijn om genegenheid en intimiteit tot expressie te brengen. De Venus-Saturnus-persoon kan zich aangetrokken voelen tot een controlerende partner (die zich daardoor veilig voelt) of kan zelf de behoefte voelen om een ​​ander te controleren om zich veilig te voelen in de relatie.

Zoals te verwachten is, zijn er hier vaak wel problemen met betrekking tot zelfwaardering, vooral met betrekking tot iemands schoonheid en, in het geval van vrouwen, iemands ‘vrouwelijkheid’. Vooral bij vrouwen waren er vaak al heel vroege boodschappen dat het verkeerd was om ijdel te zijn, dat het uiterlijk er niet toe deed en dat het niets was om je druk over te maken. Soms bekommert de persoon Venus-Saturnus zich echt niet om zijn uiterlijk en cultiveert hij andere gaven. Vaak zijn ze zich echter net zo bewust van het uiterlijk als andere mensen, maar ze zouden het vreselijk vinden om als ijdel beschouwd te worden. Weten dat je er goed uitziet en aantrekkelijk bent komt niet gemakkelijk met deze aspecten.

Hoewel beide geslachten met deze contacten er toe neigen zich netjes maar onopvallend te kleden, kunnen met name de vrouwen naar het andere uiterste gaan en juist veel make-up gebruiken en zich zeer bewust te zijn van hun uiterlijk. Ze nemen de hele zaak zeer serieus en besteden juist heel veel tijd aan hun uiterlijke verschijning. Maar in beide gevallen is de achterliggende gedachte dat anderen er geen kritiek op kunnen leveren.

Toewijding is één van de manieren waarop ze hun liefde tot uitdrukking brengen. Liefde en tijd zijn vaak grote kwesties, je kunt zien dat een Venus-Saturnus-persoon om je geeft als ze bereid zijn je hun tijd te geven en op dezelfde manier gebruiken ze de hoeveelheid tijd die je samen doorbrengt als maatstaf van jouw genegenheid. Tijdgebrek en daaropvolgende ontkenning van genegenheid was vaak een probleem in de kindertijd. Of er waren altijd voorwaarden aan verbonden voordat er een complimentje werd gegeven. Tijd speelt ook een grote rol in de relaties op volwassen leeftijd – of wel groeien beide partners steeds meer uit elkaar, is er steeds meer afstand en een koele, formele manier van doen, of wel groeien de partners juist steeds meer naar elkaar toe en leren ze op een diep niveau op elkaar te bouwen. Dit laatste is zeker mogelijk met contacten tussen Venus en Saturnus, maar het vereist wel bewuste inspanning en de bereidheid om aan de relatie te werken, de eigen angsten (voor afwijzing, voor verlaten worden) onder ogen te zien, en niet te kiezen voor cynisme en teleurstelling. Gezonde en ondersteunende relaties zijn mogelijk, maar ze komen met dit aspect niet als vanzelf.

 

Openen zich langzaam en voorzichtig. Bereid om te werken voor een relatie. Voorwaardelijke liefde van de ouders. Vinden het moeilijk om genegenheid te tonen. Ontkenning van behoefte aan intimiteit. Afstandelijk, formeel. Eenzaamheid. Geïsoleerd voelen. Durven geen risico’s te nemen in de liefde. Bang voor afwijzing. Willen geliefde controleren. Liefde en discipline. Serieus over relaties. Liefde moet bewezen worden. Tijd, geld en liefde. Trouw. Het vermogen om duurzame relaties te creëren. Serieuze relaties. Gebrek aan relaties. Sierlijk ouder worden. Goede timing. Terughoudend in de liefde. Liefde beperken. Beperkt liefde hebben ontvangen. Geen vertrouwen in de liefde. Weinig liefdesrelaties hebben. Ik heb weinig complimenten gekregen. Geen schoonheid in jezelf vinden. Schoonheid vinden in moeilijke omstandigheden. De realiteit van schoonheid. Gebrek aan vertrouwen in uw creatieve vaardigheden. Creativiteit serieus nemen. Creatieve discipline. Kunst nastreven voor de lange termijn. Inzicht in de impact van kunst op lange termijn.

Schoonheidsnormen hebben. Artistieke normen hebben. Meester van de kunsten. Kunst leraar. Muziek leraar. Schoonheidsspecialist. Angst voor relaties. Angst voor creativiteit. Angst om te flirten. Gebrek aan zelfvertrouwen om te flirten. Volwassen houding ten opzichte van relaties. Gebrek aan geld. Krappe financiën. Goed met geld. Zakelijk inzicht. Langzame financiële groei. Geld verdienen in de loop van de tijd. Geen charisma. Geremde sensuele expressie. Gestage sensuele uitdrukking. Geremde schoonheid. Uw vermogen om een ​​langdurig huwelijk te hebben. Relaties op lange termijn bekijken.

Klassieke schoonheid. Klassieke elegantie. Klassieke smaak. Gevoel voor tijdloze mode. Uw knappe uiterlijk omzetten in bedrijfsmodellen. Vintage kleding. Oud Hollywood. Tijdloze kleding, haar en make-up waarderen. Blijvende aantrekkingskracht. Gereserveerd in sociale instellingen. Gereserveerd in relaties. Takt en een goede timing hebben. Tijdloze kunsten en ambachten. Een serieuze manier om met elkaar om te gaan. Serieuze relaties. Ernstige artistieke bezigheden.

Mode serieus nemen. Schoonheid serieus nemen. Werk in de schijnwerpers zetten. Liefde serieus nemen. Werk in relaties stoppen. Uw capaciteit voor conventionele relaties. Klassieke kunst en muziek. Kunst en muziek die de tand des tijds doorstaan. Stijf in relaties. Onvermogen om toe te geven aan plezier. Plezier vinden in gestructureerde activiteiten. Plezier vinden in het doen van dingen die discipline vereisen. Graag gedisciplineerd worden. Zelfwaardering door te weten gedisciplineerd te zijn.

Volwassen partnerschappen. Relaties testen. Testen van potentiële partners. Een realistische kijk hebben op relaties. Het gevoel hebben dat relaties een last zijn. Het gevoel hebben dat relaties veel werk zijn. Een depressieve kijk hebben op relaties. Je depressief voelen over hoe je eruitziet. Je depressief voelen over je aantrekkingskracht. Vertrouwen in uiterlijk opbouwen door hard te werken. Je depressief voelen over je creatieve vaardigheden. Het gevoel hebben dat je niet aantrekkelijk, knap, flirterig, creatief of sociaal genoeg bent. Sociaal gracieus zijn. Gebrek aan vertrouwen in uw sociale capaciteiten. Gevoel dat je nooit genoeg geld hebt. Belemmeringen opwerpen voor relaties. Relaties een tijdschema geven. Serieuze mensen aantrekken. Oudere mensen aantrekken. Oud geld. Ondernemers aantrekken. Steenbok tekens aantrekken. Zich aangetrokken voelen tot serieuze mensen. Je aangetrokken voelen tot no-nonsense bedrijfstypes. Zich aangetrokken voelen tot verantwoordelijke individuen. Zich aangetrokken voelen tot mensen die schoonheid vinden in moeilijke omstandigheden.

Beter worden met de leeftijd. Aantrekkelijker worden met de leeftijd. Met het ouder worden gemak en gratie verkrijgen. Gezelliger worden met de leeftijd. Je beter voelen over hoe je eruitziet naarmate je ouder wordt. Voel je beter in je vel naarmate je ouder wordt. Tactischer worden naarmate je ouder wordt. Gracieus omgaan met verantwoordelijkheid. Bitterzoete relaties

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Steenbok

(Venus in het tiende huis zegt meer over werk dan over relaties)

Saturnus in Stier en Weegschaal, en Saturnus in het tweede en zevende huis

 

Terug