Kruimelpad

Mercurius-Pluto

Mensen met Mercurius-Pluto-aspecten vertonen enerzijds vaak een dwangmatig verlangen om te communiceren, terwijl anderzijds een aantal er juist voor kiezen om zo weinig mogelijk prijs te geven. Maar er is vrijwel altijd een obsessief verlangen om te weten. Het type Mercurius-Pluto kan vastbesloten zijn om te proberen tot de kern van de zaak te komen. Deze mensen hebben vaak het gevoel dat er voor hen geheimen verborgen zijn die moeten worden uitgezocht, misschien in het belang van hun eigen overleving. De Mercurius-Pluto-persoon is meestal erg getalenteerd in het achterhalen van de geheimen van anderen, terwijl ze zelf misschien heel weinig onthullen.

De dwangmatige behoefte om te communiceren is meestal behoorlijk sterk met de conjunctie en soms de gemakkelijke aspecten. Het vierkant lijkt de communicatie echter eerder te blokkeren en hier houdt de persoon zijn gedachten waarschijnlijk voor zichzelf. Dit lijkt alleen op persoonlijk vlak te gelden. Degenen met de moeilijke aspecten praten misschien wel in het openbaar, maar zijn terughoudend in het onthullen van dingen over zichzelf in een een-op-een situatie.

Meestal zijn ze geneigd om niet zomaar alles te geloven; ze zijn vaak geïnteresseerd in de vraag “waarom zegt iemand dit nu in deze situatie en wat willen ze daarmee bereiken”. Wat mensen zeggen en doen, hoe dingen lijken te zijn, iemands uiterlijk; ze kijken er bijna altijd doorheen en vermoeden dat er altijd meer aan de hand is dan zichtbaar is. Ze hebben een intense afkeer van oppervlakkigheid en gemakkelijke antwoorden. Weten wat er werkelijk aan de hand is, is een overlevingsmechanisme voor dit type, voor wie kennis macht is. Het is alsof het juiste antwoord vinden het verschil kan maken tussen leven en dood.

Het juiste antwoord willen weten kan ook een verklaring zijn voor de manier waarop zij omgaan met educatie en scholing, want het type heeft, net als Mercurius-Saturnus, vaak wat een ‘intellectueel complex’ zou kunnen worden genoemd. Als kennis macht is, moet men van de allerbeste leren. Deze combinatie is dus gebruikelijk bij degenen die, als ze iets willen leren, het dan ook vaak uitzonderlijk goed doen. Dit is natuurlijk ook te danken aan hun opmerkzame geest en de interesse in de diepere motieven en oorzaken van dingen.

Mercurius-Pluto is zeker een combinatie die geassocieerd kan worden met de scherpe pen van de satiricus. Ze zijn soms bijzonder goed in staat om met welgekozen woorden dodelijke observaties op te schrijven, die een eind maken aan alle pretenties. Het komt ook vaak voor in de horoscopen van komieken (professioneel en amateur) die het vermogen hebben om op een niet zo vleiende manier tot de kern van een zaak te komen, waardoor het publiek “zich dood lacht”, metaforisch gesproken dan. Ook komieken praten over de taboe onderwerpen van het leven. Ze praten over seks en de dood, over gênante situaties die we zelf liever verzwijgen,  en hebben vaak een kritische kijk op machthebbers. Door te zeggen wat we niet durven denken kunnen ze ons ook een spiegel voorhouden.

Het type heeft het talent om tot de kern van een zaak te komen, vooral als er op de achtergrond duistere zaken spelen. Deze persoon kan het ruiken als er smerige zaakje spelen, en is nogal wantrouwig over zogenaamd edele motieven – zij vermoeden eerder eigenbelang. Van nature een achterdochtige ziel, is het niet gemakkelijk om een Mercurius-Pluto-persoon voor de gek te houden. Het probleem bij met name met de harde aspecten kan zijn dat deze mensen bijna automatisch iedereen wantrouwen en er steeds van uit gaan dat andere mensen altijd alleen maar gemotiveerd zijn door eigenbelang en zelfverrijking. Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen dat mensen soms heel andere redenen kunnen hebben om dingen te doen, waardoor ze blind kunnen zijn voor dingen als liefde, idealen, behulpzaamheid of geloof.

Het type heeft de neiging ongelooflijk vastberaden of zelfs meedogenloos te zijn wanneer ze zich in een onderwerp verdiepen. En naast het opsporen van geheimen en het vaak op de hoogte zijn van geheime informatie, kan dit ook de persoon zijn die werkt met geheime informatie en dat juist voor anderen verborgen moet zien te houden. Je zou kunnen verwachten dat de combinatie te vinden is in de horoscopen van spionnen, nucleaire wetenschappers en dergelijke. Met Mercurius-Pluto kunnen woorden saboteren; geheimen hebben macht; geheimen kunnen dodelijk zijn. Als kind was de Mercurius-Pluto-persoon vaak een opslagplaats van geheimen binnen de familie, ofwel in vertrouwen verteld of opgepikt door de nieuwsgierige jongere die niets miste. Maar ze zijn vertrouwd met het idee dat veel informatie in eerste instantie verborgen is -  of verborgen wordt gehouden – en dat het kan lonen om verder te zoeken, oorspronkelijke bronnen te raadplegen, en altijd onthouden dat mensen bepaalde belangen kunnen hebben om informatie te delen of af te schermen.

Het contact kan enerzijds machtige redenaars beschrijven en anderzijds degenen die vrijwel niet in staat zijn om te communiceren. In het laatste geval zijn er meestal andere sterke ondersteunende aanwijzingen die wijzen op communicatieve problemen. De bijdragen van Mercurius-Pluto kan echter sterk zijn. Om te beginnen kan dit type het moeilijk vinden om de diepte van hun begrip onder woorden te brengen. Ze weten vaak heel veel over bepaalde onderwerpen, en als ze zien dat ze met iemand te maken hebben die van niets weet kan het moeilijk zijn te bepalen waar je moet beginnen.

Er kan ook angst en zelfs afschuw zijn voor de giftige of duistere gedachten die het individu soms denkt – en de daarbij behorende angst dat als ze dat zouden uitspreken de ander hen een afschuwelijk persoon zal vinden. En het kan ook zijn dat ze iets weten dat ze hoe dan ook geheim willen houden. Je kunt je het kind voorstellen dat de familietaboes heeft blootgelegd, het skelet in de kast, het geheim dat iedereen verzweeg, en hoe het dan stomverbaasd is en de ontdekking onmogelijk kan onthullen of misschien helemaal niet begrijpen. Al is het helemaal niet perse nodig dat er zo’n soort familie geschiedenis geweest is – de drang om te weten wat er onder de oppervlakte speelt lijkt min of meer aangeboren.

Voor Mercurius-Pluto-mensen met communicatieve problemen is het alsof ze onbewust geloven dat hun woorden schokkend zullen zijn, niet mogen worden uitgesproken, misschien zelfs dodelijk kunnen zijn. Beter dat het verborgen blijft en verder nooit wordt besproken. Het gewicht van zo’n geheim kan immens zijn, maar als het echt diep is begraven en ook niet toegankelijk voor het bewustzijn kan het nog steeds een giftige en ziekmakende werking hebben. Al zullen dit soort zware complexen ook mede worden aangegeven door bijvoorbeeld Saturnus in het vierde, achtste of twaalfde huis, en andere combinaties die in dezelfde richting wijzen.

Omdat Mercurius ook een verwijzing inhoudt naar broers en zussen kan een aspect met Pluto ook aangeven dat één van hen bijvoorbeeld kwam te overlijden, of een ernstige ziekte kreeg die de sfeer in het gezin ingrijpend heeft beïnvloed. Of dat er voorafgaand aan de geboorte iets bijzonder ernstig was gebeurd, maar dat daar verder nooit over gesproken werd. Een andere mogelijkheid is dat het kind een vertrouwensband had met iemand van buiten het gezin – een grootouder, een buurvrouw, een leraar – en dat die kwam te overlijden, of plotseling verdwenen was. Het aspect geeft dan aan dat dit een grote impact had en dat er niet over kunnen of mogen praten een levenslange invloed had.

Stilte kan natuurlijk een even krachtige manier van communiceren zijn als spreken in zeer sterke bewoordingen, en de Mercurius-Pluto kent vaak beide uiteinden van het spectrum. Het contact is ook vaak te vinden in de horoscopen van mensen die werken met mensen wiens communicatie vervormd of verstoord is, of in ieder geval degenen die communiceren op een manier die afwijkt van de traditionele norm. Dit is dus een veel voorkomende en uitstekende combinatie voor logopedisten, muziektherapeuten of mensen die werken met verstandelijk gehandicapten.

Mercurius-Pluto-contacten zijn ook ideaal voor lezers en schrijvers van detectives. Het type is zich niet alleen bewust van duistere onderstromen, maar is ook geïnteresseerd in motieven en oorzaken. En lezen over misdaad is vele malen veiliger dan er zelf bij betrokken zijn. Interesse in etymologie (de studie van de wortels van woorden) wordt ook gesuggereerd door deze combinatie. En soms is er interesse in de ‘dode’ talen zoals Latijn en Grieks.

Er is ook vaak interesse in taboe onderwerpen, dingen die verborgen zijn of in ieder geval niet besproken of openlijk uitgedrukt mogen worden, zoals het occulte, seks, de dood, misdaad, waanzin, racisme, marteling, vreemde afwijkingen, verkrachting – alles wat het daglicht niet kan verdragen. De Mercurius-Pluto-persoon kan een krachtige redenaar zijn over deze of andere onderwerpen, of er zelf veel over lezen of weten, al dan niet uit de eerste hand.

Dé manier om Mercurius-Pluto te herkennen; iemand die zich met grote kracht weet uit te drukken, misschien met venijn of dreiging, in die mate dat ze daarmee anderen overweldigen, sprakeloos maken, niet in staat om iets terug te zeggen. Dominerend spreken. Vaak spreekt de Mercurius-Pluto met zoveel kracht omdat ze weerstand verwachten en dit is vooral het geval met de harde aspecten. Af en toe komt de Mercurius-Pluto-persoon in situaties terecht waarin hij enkele van de duistere gedachten van de samenleving als geheel onthult en uitdrukt, omdat ze aanvoelen dat meerdere mensen zo denken, maar niemand het hardop durft uit te spreken.

 

Kennis is macht. De kracht van taal. Zwijgzaam, of juist dwangmatig praten. Diepgaand onderzoeken. Gefascineerd door geheimen. Onthullingen. Explosieve kennis.  Woorden kunnen dodelijk zijn. Weten, maar niet vertellen.  Verborgen kennis. De giftige pen. Sabotage door communicatie. Weten wat er in het duister speelt. Verraad. Wraakzuchtige gedachten. Schrijvers over mysteries. Misdaadschrijvers. Speurneuzen. Tunnelvisie. Fixatie. Vast komen te zitten op een bepaald idee of concept. Obsessieve gedachten. Geheimzinnig. Detectives. Paranoïde. Zeer wantrouwende geest. Samenzweringstheoretici. Poging om samenzweringen te ontdekken waar er geen bestaan. Psychopaat. Gestoord. Overtuigingskracht. Informatie achterhouden om macht te krijgen. Informatie gebruiken om macht over anderen te krijgen. Je gedachten verbergen. De behoefte aan privacy in communicatie. Geheime talen. Gecodeerde talen. Occulte kennis. Genezende woorden. Catharsis door middel van taal. Dingen tot op de bodem uitzoeken. Spreken in absolute waarden. Proberen ieders diepe duistere geheimen te ontdekken. Mentaal iets onschuldigs in iets anders veranderen. Behendig. Subtiel. Doordringend.

Gepassioneerde communicatie. Mensen overweldigen met woorden. Mensen beheersen met woorden. Beledigende taal. Gedachtenbeheersing. Dieper en dieper in een idee of concept duiken. Onvermogen om afstand te nemen van de eigen ideeën. Gebrek aan objectiviteit. Je meningen opdringen aan anderen. Onvermogen om een ​​ander standpunt in overweging te nemen.

Diep helende gesprekken. Het vermogen om tot de kern van een probleem te komen. Psychotherapeuten. Zien wat overbodig is en dat negeren. De bereidheid om taboe - onderwerpen aan te snijden. De bereidheid om impopulaire onderwerpen ter discussie te stellen. De bereidheid om te kijken naar de problemen die de samenleving liever onder de mat wil vegen. De behoefte om duistere gedachten te zuiveren door te schrijven of te praten. Schrijven over de onderwereld. Op zoek naar de oorzaak van problemen. Een mysterie ontrafelen. Manieren vinden om de geest opnieuw geboren te laten worden. Neem een ​​idee en transformeer het. Het vermogen om volledig, fundamenteel en totaal van gedachten te veranderen.

Verstoorde relaties tussen broers en zussen. Onderstroom van dwang en controle in relaties tussen broers en zussen. Machtsstrijd met broers en zussen. Een nieuwsgierige broer of zus hebben. Je broer is een crimineel. Je zus heeft een duister geheim. Je zus stierf in de vrouw. Een dode tweeling hebben. Diepgaande gesprekken met broers en zussen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Schorpioen (maar minder uitgesproken), Mercurius in het achtste huis

Pluto in het derde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Tweelingen hier niet onder valt.

 

Terug