Kruimelpad

Mercurius-Neptunus

De typische Mercurius-Neptunus-persoon heeft de gave om de werkelijkheid te vervormen. Een vervorming die zeer creatief of gevaarlijk misleidend kan zijn. Het is een veel voorkomende combinatie voor mensen die in de media werken, en vooral in de advertentie-industrie. Voor Mercurius-Neptunus is de waarheid iets wat je kunt aanpassen als dat zo uitkomt. Ze hebben het talent om dingen in het best mogelijke licht te plaatsen met als doel om een ​​subtiele verandering teweeg te brengen in andermans manier van denken of voelen. Maar evengoed kunnen ze feiten zo presenteren dat iets wat mooi en onschuldig was ineens lelijk en schandalig wordt. Vandaar dat je deze combinatie zowel ziet bij mensen in advertentie industrie (fotografen, editors) als bij roddeljournalisten. Het is niet helemaal waar, maar ook niet helemaal onwaar, en in dit schemergebied fungeren ze uitstekend. Want roddelbladen en advertenties informeren niet alleen, ze verdraaien (soms alleen heel subtiel) ook wat ze laten zien, om er voor te zorgen dat degene die het onder ogen komt die informatie op een bepaalde manier tot zich neemt. Dit is de gave en soms de vloek van Mercurius-Neptunus-contacten.

Neptunus ondermijnt gewoonlijk de rationele, objectieve functie van Mercurius, maar verbetert in ruil daarvoor de niet-rationele perceptie van het individu en het vermogen om te communiceren, vooral non-verbaal. Zo heeft het individu vaak een gave voor beeld of muziek. Dit kan de persoon zijn die beelden kan overbrengen door middel van woorden of iemand die woorden helemaal omzeilt en communiceert via een andere kunstvorm.

Degenen met de harde aspecten voelen zich vaak snel ontmoedigd over hun vermogen om zich uit te drukken, vooral in het geschreven woord. De harde contacten komen zeker veel voor in de horoscopen van dyslectische mensen of bij anderen met zogenaamde ‘leermoeilijkheden’. Gewoonlijk komen zaken als spelling, kaartlezen, rekenen en het volgen van formules niet gemakkelijk voor de Mercurius-Neptunus-persoon. Ze spreken liever beeldend, poëtisch, suggestief en ook wel vaag dan exact en ondubbelzinnig.

Vooral kinderen met deze contacten doen het beter als ze fantasierijk worden onderwezen en als dingen op een buitengewone manier worden gepresenteerd. Ze hebben inspiratie nodig, want Mercurius-Neptunus is gezegend met een fantasierijke geest. Om te proberen dit in een keurslijf te stoppen is niet erg effectief, want het type moet betoverd worden, moet zijn verbeeldingskracht gebruiken voordat het kan leren. Leren uit het hoofd gaat duidelijk minder goed, want het heeft niet veel belangstelling voor puur feitelijke informatie. Bovendien is er geen echt sterke scheidslijn tussen feit en fictie voor degenen met deze combinatie.

Het Mercurius-Neptunus-kind zou liever hebben dat de wereld wordt bevolkt door feeënmoeders en boze heksen en in zekere zin wordt bij sommigen dit idee voortgezet in het volwassen leven, waar er een duidelijke neiging is voor Mercurius-Neptunus-individuen om te lezen over beroemde en beruchte mensen en daar allerlei emoties bij te voelen. Voor hen zijn dit “echte” verhalen en het dagelijks bijhouden van het wel en wee van mensen die de roddelbladen, showbizz programma’s op televisie en social media accounts vullen kan hen een bijna plaatsvervangend leven geven, waarbij meegeleefd wordt met de virtuele hoogte-en dieptepunten van “the rich and famous”. Misleiding van de massa zou niet mogelijk zijn als er geen mensen met een sterke Neptunus zouden zijn.

Natuurlijk heeft lang niet elke Mercurius-Neptunus-persoon zo’n sterke belangstelling voor de roddelbladen, maar de meesten zijn wel buitengewoon gevoelig voor invloeden van buitenaf. Omgekeerd kunnen ze soms ook schijnbaar de geest van andere mensen infiltreren. De grens tussen hun denken en dat van iedereen lijkt erg zwak. Dit geeft niet alleen een aangeboren talent voor psychologie, en dan met name empathie en iets wat soms bijna lijkt op telepathie, maar ook voor subtiele vormen van beïnvloeding. Tijdens het proces van het infiltreren van de geest van iemand anders lijkt de Mercurius-Neptunus-persoon niet alleen in staat om waar te nemen wat er is en het voor zichzelf op te nemen, maar ook om het op subtiele wijze te veranderen. Vandaar het koppelen van deze planeten aan reclame en propaganda. Maar wees ook niet verbaasd als zij soms “zomaar” iets zeggen waar je juist op dat moment over aan het denken was, zonder dat je dat hardop had gezegd.

Een deel van de leermoeilijkheden van mensen met deze combinatie ontstaat doordat deze mensen zo beïnvloedbaar zijn. De geest staat zo open voor alles, dat het vasthouden of structureren van gedachten of ideeën vaak als moeilijk wordt ervaren. Om bijvoorbeeld vast te houden aan feiten, moet er meestal voor worden gezorgd dat de geest niet tegelijkertijd externe informatie oppikt. Het lijkt alsof voor de Mercurius-Neptunus-persoon alles binnenstroomt en het gewoon niet mogelijk is om alles uit te zoeken, te filteren en te structureren. Het is een soort van zeer gevoelige radio-ontvanger: hij pikt alles op, maar er is subtiliteit voor nodig om hem af te stemmen. Ze hebben vaak het gevoel dat als ze iets niet opschrijven of geen lijst maken, ze een idee zullen verliezen in een zee van andere gedachten.

Door de neiging om bij waarheid en fantasie door elkaar te halen lijken kinderen met dit aspect ook vaker te liegen: maar dat is een te hard oordeel, omdat op deze leeftijd dat onderscheid nog veel moeilijker te maken is dan later in het leven. Maar het kan wel zijn dat dit soort fantasie verhalen een sterke reactie van de volwassenen uitlokt , en in een aantal geval zal die extra aandacht er juist toe leiden dat dit vaker wordt herhaald, en uiteindelijk een gewoonte wordt. Het kan de basis zijn voor het latere roddelen en achter iemands rug om kletsen; iets wat bij deze combinatie nogal eens voorkomt. En ook liegen en gewoon maar iets verzinnen komt meer voor.

Dit is misschien niet alleen een mogelijke combinatie van de roddelpersverslaggever, maar ook van de persoon die het slachtoffer wordt van de roddelpers. Traditioneel wordt Neptunus ook in verband gebracht met schandalen, en dat kan variëren van geroddel onder buren tot landelijke aandacht. En in zijn meest negatieve vorm kunnen we deze combinatie associëren met zelfbedrog en een algemene vervorming van alles wat de 'echte' waarheid benadert.

Een acceptabelere vorm van verhalen vertellen waarbij de fantasie een hulpmiddel is vinden we in veel kunstvormen, waarbij beeld, geluid, beweging en tekst soms hele werelden oproepen die eerder uit suggestie bestaan dan uit informatie – en de emotionele impact is daardoor ook groter voor wie daar gevoelig voor is. Dit is een combinatie die zowel bij kunstenaars als publiek belangrijk is. Taal hoeft niet alleen maar feitelijk te zijn, de boodschap hoeft niet altijd eenduidig te zijn, de gesproken woorden kunnen meer dan één ding betekenen.  Dit is de combinatie van de componist, de tekstschrijver en de dichter.

Muziek is misschien de taal die Mercurius-Neptunus-mensen van nature beter  kunnen begrijpen. Hoewel degenen met de zachte aspecten muziek kunnen waarderen en ervan kunnen genieten, zijn het degenen met de harde aspecten die echt muzikaal zijn en vaak worden gedreven om muziek in een tastbare vorm te creëren door er dagelijks mee bezig te zijn. Behalve de geest staat Mercurius ook voor (het gebruik van) de handen, en voor het bespelen van een instrument is dat essentieel. Neptunus kunnen we juist associëren met de gevoelens en verlangens van het collectief, vormen van ontroering en geraakt worden die niet alleen maar individueel zijn, maar universeel. In vervoering raken tijdens een geweldig concert  is – doordat duizenden anderen op hetzelfde moment, en in een gezamenlijke ruimte, hetzelfde voelen – een bijna transcendente ervaring. Ook mensen die verder sceptisch staan ten opzichte van traditionele religies kunnen toch, als ze over hun favoriete muziek praten, lichtelijk in vervoering raken.

 

Inspirerende woorden. De niet-rationele geest. Creatieve manier van denken. Media en advertentie. Subtiele manier van beïnvloeden. Ondermijnend roddelen. Vervorming van informatie. Idealisatie van feiten. Infiltreren in de geest van anderen. Beelden die inspireren tot discussie. Droomachtig, associatief denken. Vage manier van uitdrukken. Emoties en idealen beïnvloeden denken. Belangstelling voor spirituele teksten en voordrachten. Propaganda. Subliminale boodschappen. Subliminale communicatie. Rookgordijnen. Vervormende informatie. Desinformatie. Aan het liegen. Verhalen vertellen. Sprookjes. Leugentjes om bestwil. Communiceren via beelden. Televisiekijkers. Filmmakers. Verhalenvertellers. De dromende geest.

Onvermogen om onderscheid te maken tussen wat echt is en wat fantasie is. Verzinnen. Wegdromen. Dagdromen. Het vermogen om te fascineren en te verblinden met woorden. Mompelen. Zwak schrijven. Slordige typografie. Onbegrijpelijk. Onrealistisch denken. Te idealistische begrippen. Verbeelding. Associatief denken. Alles aan elkaar koppelen. Onsamenhangend denken en praten. Verward gebabbel. Mensen die moeilijk te begrijpen zijn. Mensen die nergens op slaan. Onlogische verbindingen. Onlogische denkprocessen. Onduidelijke spraak.

Adverteren. Cryptische symbolen. Bedrog. Telepathie. Communiceren zonder woorden. Helderziendheid. Toegang tot het onderbewustzijn. Een ongrijpbare broer of zus. Verwarrende relaties tussen broers en zussen. Poëtische taal. Zinspelingen. Het vermogen om iets te zeggen zonder het echt te zeggen. Verhalen vertellen met foto's. Een plaatje schilderen met woorden. Hypnotisme. Informatie absorberen. Irrationele gedachte. Chaotische mentale processen. Ongedifferentieerde stroom van informatie. De nuances van spraak en taal oppikken. Nieuwe talen leren door simpelweg in de buurt te zijn van mensen die ze spreken. De accenten van andere mensen oppikken door simpelweg bij hen in de buurt te zijn. Ontvangst van gedachten die geen rationele basis hebben. Verduisterde gedachten. Ondoorgrondelijke logica. Je bedoelingen camoufleren. Informatie vervalsen. Visionaire ideeën. Onrealistische ideeën. Informatie lekken. Onvermogen om uw boodschap duidelijk te maken. Misverstanden. Het gevoel hebben dat mensen niet begrijpen wat je bedoelt. Zich onbegrepen voelen. Een zachte stem hebben. Wordt gevraagd om jezelf te herhalen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Vissen (maar minder uitgesproken), Mercurius in het twaalfde huis

Neptunus in het derde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Tweelingen hier niet onder valt.

 

Terug