Kruimelpad

Mercurius-Uranus

De combinatie van deze planeten kan worden geassocieerd met radicale ideeën en met individuen wier denken hun tijd ver vooruit is, en gewoonlijk in strijd met de opvattingen van hun leeftijdsgenoten. Vooral met de harde aspecten kunnen de meningen en overtuigingen inderdaad extreem lijken voor degenen met een meer voorzichtige of traditionele kijk. In sommige gevallen zegt de Mercurius-Uranus-persoon misschien gewoon dingen die anderen kunnen choqueren, alleen maar om plezier te hebben of kattenkwaad uit te halen. Voor de Mercurius-Uranus-persoon kan communicatie een daad van rebellie zijn en een manier om iemands uniekheid en onafhankelijkheid van de rest van de kudde (hun woorden) te bevestigen.

Aan de andere kant is deze persoon zelden alleen maar rebels. In het beste geval zou je van de Mercurius-Uranus-persoon kunnen zeggen dat ze niet worden tegengehouden door de meningen van anderen of door traditionele opvattingen. Dit is het individu dat geheel zelfstandig tot zijn eigen mening en opvattingen kan komen. Hun achting voor ‘waarheid’ vervangt elke andere vorm van loyaliteit, zelfs tegenover henzelf. In het beste geval doorsnijdt de Mercurius-Uranus-persoon gewoon alle hypocrisie, onderstromen en onuitgesproken gedachten in een bepaalde situatie en 'vertelt het gewoon zoals het is', waarbij hij anderen zowel bevrijdt als choqueert met de ontmaskering. Dit is de persoon die een nieuw licht kan werpen op een situatie door er op een totaal andere manier naar te kijken, de persoon die ambivalentie, traditie en angst kan doorbreken en een alternatief kan voorstellen. Zo kunnen individuen met deze contacten mensen bevrijden door wat ze zeggen en de openhartigheid waarmee ze het zeggen. Dit type maakt het echt niet uit of hun mening populair is of niet; hun enige maatstaf is de waarheid, maar dan wel vooral zoals zij die zien.

Sommigen zullen misschien beweren dat er niet zoiets als ‘waarheid’ bestaat, dat de waarheid altijd relatief is, dat niets is wat het lijkt en dat het beste dat een individu kan bereiken in feite niet meer dan een deel van de waarheid is. Hoe dan ook, wat voor de een de waarheid is, is voor de ander misschien alleen maar een standpunt. De Mercurius-Uranus-persoon, vooral met de harde aspecten, kan deze dingen gemakkelijk vergeten en heeft te weinig oog voor de implicaties van wat ze zeggen. Mensen met deze combinatie zijn vaak goed in het bevorderen van progressief en liberaal denken, maar hebben de neiging om weinig respect te hebben voor de praktische aspecten of emotionele problemen van de gegeven situatie. Ook moet worden gezegd dat, hoewel de persoon met Mercurius-Uranus soms denkt dat zijn motieven voortkomen uit de nobele behoefte om de waarheid aan het licht te brengen, in werkelijkheid het meer onbewuste motief eenvoudigweg kan zijn dat het individu een sterke behoefte heeft om te rebelleren en in het algemeen graag een 'spaak in het wiel' wil steken. In meer extreme gevallen zal de Mercurius-Uranus-persoon zeggen dat zwart wit is, alleen maar om tegengesteld te zijn.

Met harde aspecten in de horoscoop, kan het individu hardnekkig vasthouden aan een mening of overtuiging, ook wanneer die duidelijk ongepast is en niet langer in overeenstemming met de waarheid van een situatie. Alsof ze ten koste van alles willen bewijzen dat ze een eigen onafhankelijke mening hebben. Dan lijkt het belangrijker om hoe dan ook eigengereid te zijn en is de wens om altijd de waarheid te spreken niet langer leidend. Het is een koppigheid die er soms toe leidt dat ze het contact met anderen verliezen omdat die niet langer samen willen werken met deze rebel die het onmogelijk vindt om toe te geven dat hij fout zat.

Dit is de persoon die, indien nodig, zichzelf uit de samenleving zal verstoten om zich aan een principe te houden. Het hangt er meestal van af aan welke kant u staat, of u dat principe de moeite waard vindt of niet. Vooral degenen met de harde aspecten zullen niet verzachten wat ze zeggen omwille van het gemak of de populariteit. Dit is dus een ideale combinatie voor elke situatie waarin het vermogen vereist is om vast te kunnen houden aan overtuigingen of ideeën, zelfs als dat sterke weerstand oproept. Hoewel het type extreem en partijdig kan zijn in hun opvattingen, zou zo'n extreem standpunt precies kunnen zijn wat nodig is vanuit het oogpunt van het veranderen van het bewustzijn van de samenleving. Dit zijn de mensen die leidend zijn in emancipatie bewegingen en ongemakkelijke waarheden durven uit te spreken.

Degenen met de harde aspecten kunnen moeite hebben om te communiceren, niet alleen vanwege het extreme van hun opvattingen, maar ook vanwege hun openhartigheid en brutaliteit bij het uiten ervan. Bij communicatie vertoont het individu vaak een duidelijk onvermogen om samen te werken of mee te buigen. Het type is gewoon niet goed in onderhandelen en het is te hopen dat Venus ook sterk staat in de horoscoop om dit te compenseren. Het zou ideaal kunnen zijn voor bijvoorbeeld vakbondsleiders, degenen die niet al te gretig moeten zijn om een ​​compromis te bereiken.

Mercurius-Uranus-individuen zijn gewoonlijk niet gedoemd om bij iedereen impopulair te zijn, want het type kan opwindend en bijzonder grappig zijn. Deze persoon wordt gewaardeerd door iedereen met een behoorlijk sterk ego en respect voor eerlijkheid. Want de Mercurius-Uranus-persoon is niet het type dat achter iemands rug gaat roddelen of meningen verkondigt alleen maar om populair te zijn. In plaats daarvan willen ze hoe dan ook duidelijk maken wat ze denken, waarbij ze vaak vergeten dat andere mensen misschien niet zo geïnteresseerd zijn om te horen wat hun mening is. Het type lijkt het buitengewoon moeilijk te vinden om te leven met enige vorm van dubbelzinnigheid of intellectuele oneerlijkheid.

Deze combinatie is vaak gekoppeld aan een goed geheugen, soms zelfs een fotografisch geheugen. Ze zijn vaak goed in het onthouden en leren van dingen waarin ze geïnteresseerd zijn, maar als ze een onderwerp saai vinden kunnen ze er niks mee. En dat zullen ze je dan ook vertellen.

Veel intellectuele en communicatieve talenten kunnen in verband worden gebracht met deze combinatie, die bij sommige mensen tot uiting komt in het vermogen om razendsnel te denken en informatie te verwerken. De geest is erg inventief en intuïtief met deze combinatie, al is intuïtie, die bliksemflits van realisatie, niet altijd nauwkeurig en zeker niet consistent. De Mercurius-Uranus-persoon met harde aspecten kan flitsen van inspiratie krijgen, maar tenzij Saturnus ook sterk is, kan niet worden gegarandeerd dat dergelijke flitsen ook betrouwbaar zijn.

De combinatie is nuttig voor werkzaamheden in de technologische of elektronische sector. Overal waar computers en elektronica worden gebruikt, uitgevonden of gerepareerd is deze combinatie vaak aanwezig. Het lijkt ook bevorderlijk voor wiskundig redeneren, werken aan kunstmatige intelligentie, schaken, of elk spel waar snelle berekeningen belangrijk zijn. Hoewel er genialiteit kan zijn met deze contacten, is het inzicht vaak grillig en onvoorspelbaar. Maar als ook Saturnus sterk staat kan het denken veel betrouwbaarder worden en zijn intellectuele topprestaties mogelijk.

De combinatie is vatbaar voor grote nerveuze spanning – het is alsof er een elektrische stroom door het zenuwstelsel wordt geleid en er geen momenten van rust en ontspanning meer mogelijk zijn. Denken kan als het ware op hol slaan en dag en nacht doorgaan, tot uitputtens toe. Mercurius-Uranus-mensen moeten vaak leren om hun geest uit te zetten door simpele lichamelijke dingen te doen, die weinig concentratie vereisen en de zenuwen weer tot rust brengen.

Een van de dingen die de Mercurius-Uranus-persoon gewoonlijk als erg belangrijk beschouwt, is vrijheid van denken en meningsuiting. Het meest positieve is als ze niet alleen lippendienst bewijzen aan dit idee, maar er oprecht voor pleiten dat iedereen, ongeacht hun ideeën en overtuigingen, hier gebruik van kan maken. Maar het kan ook een negatieve lading krijgen, als de Mercurius-Uranus-persoon er van overtuigd lijkt te zijn dat alleen zijn opvattingen waar zijn en dat daar geen discussie over mogelijk is. Ook kunnen ze hardhandig, grappig en gevat, iedereen met een andere mening wegzetten als idioten, alleen maar om te laten zien hoe spitsvondig ze kunnen zijn.

Mensen met deze combinatie zijn vaak ongeduldig met het traditionele systeem van formeel onderwijs. Ze bepleiten vaak vernieuwing en kunnen verfrissende ideeën hebben over innovatieve manieren van lesgeven. In plaats van de status quo hoog te houden, gelooft de gemiddelde Mercurius-Uranus-persoon dat educatieve methoden vrij denken en liberale attitudes moeten cultiveren. Dit zijn de individuen die thuis onderwijs krijgen of die besluiten hun kinderen zelf les te geven. Ook degenen wier gedrag te herleiden is tot hun rebellie tegen een vroege schoolomgeving. Hoewel de moderne Mercurius-Uranus-persoon in opstand kan komen tegen de huidige onderwijspraktijk, waren het waarschijnlijk mensen met deze contacten die in de eerste plaats verantwoordelijk waren voor de beschikbaarheid van gratis onderwijs. En in delen van de wereld waar gratis onderwijs voor iedereen nog niet bestaat, kunnen het Mercurius-Uranus-typen zijn die zullen vechten om het geïmplementeerd te krijgen.

In wezen lijkt het doel van de combinatie Mercurius-Uranus het in beweging krijgen van verouderde attitudes en gewoontes. Ze brengen vernieuwende ideeën in, jagen het debat aan, zijn vaak voorlopers die de nodige weerstand oproepen, zorgen er voor dat niet alles verstart. Natuurlijk zijn er velen wiens opvattingen uiteindelijk vergeten worden, omdat de geschiedenis een andere kant op is gegaan, en alles wat ze gezegd hebben nu vooral curieus is geworden. Lang niet alles wat ze voorstellen wordt ook door de meerderheid overgenomen, integendeel zelfs. Maar zonder hun inbreng zouden de grote maatschappelijke debatten ook vele malen saaier zijn. Hoewel Mercurius-Uranus in verband kan worden gebracht met extremistische opvattingen, kunnen dergelijke opvattingen noodzakelijk zijn voor elke vorm van verandering van opvattingen en gewoontes. Degenen die gematigder zijn, zullen waarschijnlijk nooit een revolutie teweegbrengen in de manier waarop de wereld denkt.

 

Vrijheid van meningsuiting. Radicale gedachten. Originele ideeën. Plotseling begrip. Tegengestelde meningen. Vooruitstrevende overtuigingen. Hervorming van het onderwijs. Unieke communicatie. De waarheid spreken. Choqueren door radicaal gedachtengoed. Autoriteit uitdagen. Strijdbaar, maar geen ruimte voor relativering. Briljant genie – op z’n minst volgens eigen oordeel, en, wat minder vaak, ook volgens anderen. Intuïtief redeneren, snel begrip. Flitsen van intuïtie. Direct begrip. Sprongen in begrip. Stappen overslaan in het leerproces. Bliksemsnelle geest. Versneld leren. Onconventioneel denkproces. Goede ideeën. Gloeilamp knippert boven je hoofd. Eureka! Gek. Excentriek. Vreemde of absurde ideeën. Bizarre conclusies. Krankzinnig. Dolleman. Revolutionair denken. Revolutionaire ideeën. Outside-the-box denken. Onbezonnen schema's.

De gekke wetenschapper. Brainstormen. Uitvinders. Experimenteel. Ongewone interpretaties. Onconventioneel gezichtspunt. Onverwachte verbanden leggen. Baanbrekende concepten. Onafhankelijke geest. Vroegrijpe begrippen. Onvoorspelbare spraakpatronen. Onregelmatige reispatronen. Irrationele logica. Ongewone relaties tussen broers en zussen. Excentrieke broers en zussen. Vreemde broers en zussen. Afstandelijke broers en zussen. Briljante broers en zussen. Bezig met modern denken, moderne denkers en moderne ideeën. Avant-garde concepten. Contact met buitenaardse intelligentie. De waarheid vertellen.

Originele denkers. Een goed inzicht in technologie. Progressief standpunt. Loskomen van conventioneel denken. Oude informatie op een nieuwe manier kunnen presenteren. Schokkende communicatie. Schokkende taal. Dingen zeggen simpelweg omdat ze schokkend zijn. Dingen zeggen om mensen weg te jagen. Taal gebruiken om vrij te komen van beperkingen. Kan niet lang bij één onderwerp blijven. Sporadische interesses. ADHD. Korte aandacht spanne.

Astrologisch denken. Innovatief denken. Mensen aan de rand. Ongewone verbindingen. Een onvoorspelbare manier om informatie over te brengen. Informatie op een unieke manier verbinden. Vreemde verbanden. Korte uitbarstingen van communicatie. Onregelmatig onderwijs. Hiaten in je opleiding. Onstabiele geest. Opstandige gedachten. Gedachten die bevrijden. Bevrijding door te schrijven. Bevrijding door lezen. Over vrijheid en onafhankelijkheid spreken. Uw onafhankelijkheid verklaren van gevestigde manieren van denken, spreken of schrijven. In opstand komen tegen gevestigde manieren van denken, spreken of schrijven. Een onconventionele opleiding. Onregelmatige leerpatronen. Alternatief onderwijs. Onderwijshervorming. Op het snijvlak van trends in leren en onderwijs. Extreme manieren van communiceren. Extreme taal gebruiken. Verbale uitbarstingen. Abnormale geest. Afwijkende gedachten. Psychische aandoening.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Waterman (maar minder uitgesproken), Mercurius in het elfde huis

Uranus in het derde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Tweelingen hier niet onder valt.

 

Terug